2. Neděle adventní

2. NEDĚLE ADVENTNÍ
(týden od 4. prosince do 11. prosince 2022)
4. prosince 2022       Neděle
2. neděle adventní  
Ostrov   1600Mše svatá za farnost s biskupem Tomášem Jáchymov  
1000 – Mše svatá za rodinu Hammer a Löffler
5. prosince  2022             Pondělí 
6. prosince 2022          Úterý
Slavnost sv. Mikuláše, Biskupa
Pernink        1630 – Mše svatá 
Ostrov          1800 –Mše svatá o dar Ducha Sv. při rozhodováni o  projektu a za vnučku Veroniku
7. prosince 2022         Středa Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církveJáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá za † Marii Mondriovou
8. prosince 2022       Čtvrtek
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Ostrov   1800 – Mše svatá za † Václava Dvořáka, dceru  Alenku a celý rod a za † Marii Fišerovou, dceru  Věrku a celý rod  po mši svaté eucharistická adorace 
9. prosince 2022          PátekOstrov   1800 –  Rorátní Mše svatá za † Marii Hynkovou a                                                                    celý rod
10. prosince 2022      Sobota
Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Abertamy                             1500 – Mše svatá
Ostrov kaple sv. Rodiny    1630 –Mše svatá  
11. prosince 2022      Neděle
3. neděle adventní  
Ostrov            830 –Mše svatá za farnost
Jáchymov    1000 – Mše svatá
Hroznětín   1130 –Mše svatá  

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 7 130,- Kč  (v Ostrově se vybralo 3 680 ,- Kč v Jáchymově 2 540,- Kč a na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá, 910,- Kč). Všem dárcům děkujeme!

V úterý po mši svaté se bude konat na faře biblické společenství.

Ve středu zveme děti z naší farnosti v 16:30 do farního sálu na Mikulášskou besídku.

Ve čtvrtek je Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše svatá v Ostrově v 18 h. Po mši svaté ve čtvrtek zveme na eucharistickou adoraci.

Na rorátní mši svatou zveme v  pátek v adventu v 18 hod. Po mši svaté se bude konat setkání pro dospělé k prohloubení víry.

Římskokatolická farnost K. Vary – Rybáře zve na adventní duchovní obnovu „Hrdinové Vánoc“ ve středu 14. prosince 2022 od 18:00h., do kostela Povýšení sv. Kříže. Obnovu povede: Koinonia Jan Křtitel

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                          

http://www.farnostostrov.cz

2.12.2022 at 14:36 Napsat komentář

I neděle adventu 2022 – přijeti Karla do katechumenátu – foto

29.11.2022 at 10:44 Napsat komentář

Farní silvestr – foto

28.11.2022 at 12:00 Napsat komentář

1. NEDĚLE ADVENTNÍ (týden od 27. listopadu do 4. prosince 2022)

1. NEDĚLE ADVENTNÍ (týden od 27. listopadu do 4. prosince 2022)
27. listopadu 2022    Neděle 1. neděle adventní  
Ostrov             830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 – Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá 
28. listopadu 2022          Pondělí   
29. listopadu 2022       Úterý
Pernink        1630 – Mše svatá 
Ostrov          1800 – Zádušní mše svatá za † Bohuslava Rau
30. listopadu 2022     Středa Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá za uzdravení z nemoci a Boží požehnání pro Janu Nekolovou
1. prosince 2022       Čtvrtek  
Ostrov   1800 – Mše svatá za † Eugena Puškaše a celý rod ( 9 let od úmrtí)
po mši svaté eucharistická adorace 
2. prosince 2022          Pátek První pátek v měsíci
Ostrov   1700  – Tichá eucharistická adorace – možnost   svátosti  smíření                1740 – Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu               
1800 –  Rorátní Mše svatá
3. prosince 2022        Sobota Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Horní Blatná               1500 – Mše svatá  
4. prosince 2022        Neděle 2. neděle adventní  Ostrov       1600Mše svatá
Jáchymov 1000 – Mše svatá za rodinu Hammer a Löffler

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 6 578,- Kč  (v Ostrově se vybralo 3 147 ,- Kč v Jáchymově 2 333,- Kč a na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá, 1 098,- Kč). Všem dárcům děkujeme!

Za týden v neděli bude v naší farnosti biskup Tomáš Holub udělovat svatost křtu a biřmovaní. Mše svatá v Ostrově bude mimořádně v 16 hod. Z toho důvodu nebude sloužena mše svatá v sobotu v Kapli sv. Rodiny a v neděli v Hroznětíně.

Na rorátní mše svaté zveme v každý pátek v adventu v 18 hod. V nejbližší pátek 2. prosince je zároveň první pátek v měsíci. Od 17 hod. bude tichá eucharistická adorace s možnosti svátosti smíření. V 17:40 hod. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Nebude se konat setkání pro dospělé k prohloubení víry.

V úterý po mši svaté se bude konat na faře biblické společenství.

Po mši svaté ve čtvrtek zveme na eucharistickou adoraci.

Letos se opět bude prodávat vánoční cukroví v Rastattu na vánočních trzích. Prosíme farníky o přinesení cukroví do konce příštího týdne na faru. Výtěžek z prodeje bude určen na zaplacení elektřiny ve farnosti.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                          

http://www.farnostostrov.cz

26.11.2022 at 18:10 Napsat komentář

Pozvání na „farní silvestr“ a žehnání adventních věnců

Tradičně na závěr církevního roku zveme k posezení na faře v Ostrově v sobotu 26.11. od 18h.

Pochoutky k jídlu a pití vítáme. Připomínáme, že v neděli 27.11. na první adventní neděli se budou při bohoslužbách žehnat adventní věnce

25.11.2022 at 20:35 Napsat komentář

Adventní dílna v Abertamech – foto

V pátek 25.11. od 17 h. v nově otevřeném muzeu v Abertamech se konala dílna na výrobu adventních věnců.

25.11.2022 at 20:30 Napsat komentář

Slavnost Ježíše Krista Krále – ohlášky

(týden od 20. listopadu do 27. listopadu 2022)

Slavnost Ježíše Krista Krále (týden od 20. listopadu do 27. listopadu 2022)
20. listopadu2022     Neděle
Slavnost Ježíše Krista Krále  


Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá 
21. listopadu 2022          Pondělí Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
22. listopadu 2022       Úterý
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice


Pernink         1630 – Mše svatá 
Ostrov           1800 – Mše svatá za † Růženu Homolkovou  
23. listopadu 2022     Středa  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá
24. listopadu 2022    Čtvrtek
Památka sv. Ondřeje Dũng Lḁca, kněze a druhů mučedníků

Ostrov           1800 – Mše svatá               po mši svaté eucharistická adorace 
25. listopadu 2022      Pátek 
 Ostrov       1800 –  Mše svatá za † Marii Běhounkovou, rodinu a za rodinu Pálovu
26. listopadu 2022    Sobota  
Aberamy                                    1500 – Mše svatá
Ostrov kaple sv. Rodiny         1630 – Mše svatá 
27. listopadu 2022    Neděle 1. neděle adventní  Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín       1130 – Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli byla určena na podporu katolických médií a vynesla celkem 7 098,- Kč   ( v Ostrově se vybralo  3 755 ,- Kč v Jáchymově 1 713,- Kč a 1 630,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá). Všem dárcům děkujeme!

Děkuji všem, kteří se včera zapojili do farní brigády v pensionu na Božím Daru.

V pondělí 21. listopadu od 20 hodin proběhne třetí živé vysílání pořadu “LIVE s biskupem”, v němž bude biskup opět hovořit o životě a otázkách plzeňské diecéze. Biskup Tomáš vás všechny zve ke sledování i aktivnímu zapojení. Předem, na e-mail live@bip.cz, nebo přímo během přenosu, mu můžete položit otázky, na které biskup Tomáš následně odpoví. Odkaz ke sledování najdete na webu biskupství www.bip.cz

Všechny, kteří by se rádi zamýšleli a společně rozjímali nad evangeliem na příští neděli, zveme v úterý po mši svaté na biblické společenství.

Po mši svaté ve čtvrtek zveme na eucharistickou adoraci.

V pátek 25.11. od 17 h. v nově otevřeném muzeu v Abertamech – naproti kostelu – se bude konat dílna na výrobu adventních věnců. Vstupné dobrovolné.

V pátek po večerní mši svaté od 19 h. zveme na setkání pro dospělé k prohloubení víry na téma: Kniha Exodus – Cesta na Sinaj.

Zveme všechny farníky v sobotu 26.11. od 18 h. na farní silvestr. Každý může přinést nějakou dobrotu z vlastní kuchyně.

Za týden v neděli zahájíme adventní dobu a zároveň nový církevní rok. Při mši svaté se budou žehnat adventní věnce.  

Opět se letos bude prodávat vánoční cukroví v Rastattu na vánočních trzích. Prosíme farníky o přinesení cukroví do 4 prosince na faru. Výtěžek z prodeje bude určen na zaplaceni elektřiny ve farnosti.

V pondělí je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, na úterý připadá památka sv. Cecílie, panny a mučednice a ve čtvrtek památka sv. Ondřeje Dũng Lḁca, kněze a druhů, mučedníků.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                          

http://www.farnostostrov.cz

19.11.2022 at 17:48 Napsat komentář

Farní brigáda v pensionu na Božím Daru 19.11.2022 – foto

19.11.2022 at 14:09 Napsat komentář

Ohlášky 33 týden v mezidobí

33. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 13. listopadu do 20. listopadu 2022)
13. listopadu2022     Neděle
33. neděle v mezidobí
Sbírka na podporu katolických médií
Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá  za † Jarmilu Mackovou –                                                                        zádušní mše   
14. listopadu 2022          Pondělí 
15. listopadu 2022      ÚterýPernink         1630 – Mše svatá 
Ostrov           1800 – Mše svatá za † Marii Hynkovou a celý                                      rod                               
16. listopadu 2022     Středa  Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá
17. listopadu 2022    Čtvrtek
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Ostrov           1800 – Mše svatá                  
                  po mši svaté eucharistická adorace 
18. listopadu 2022      PátekOstrov        1800 –  Mše svatá za † Miladu Maciuszkovou-                                      Kroftovou            
19. listopadu 2022    Sobota  Aberamy                                    1500 – Mše svatá
Ostrov kaple sv. Rodiny         1630 – Mše svatá 
20. listopadu 2022    Neděle
Slavnost Ježíše Krista Krále  
Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá  

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky, která je určena na podporu katolických médií. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 6 043,- Kč ( v Ostrově se vybralo  2 969 ,- Kč v Jáchymově 1 974,- Kč a 1100,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá). Všem dárcům děkujeme!

Všechny, kteří by se rádi pozastavili nad evangeliem na příští neděli, zveme v úterý po mši svaté na biblické společenství.

Po mši svaté ve čtvrtek zveme na eucharistickou adoraci.

Ve čtvrtek svátek sv. Alžběty Uherské, řeholnice. V neděli slavnost Ježíše Krista Krále.

V pátek po večerní mši svaté od 19h zveme na setkání pro dospělé k prohloubení víry na téma: : Kniha Exodus – Cesta na Synai

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                           

http://www.farnostostrov.cz

11.11.2022 at 14:34 Napsat komentář

32. neděle v mezidobí (týden od 6. listopadu do 13. listopadu 2022)

32. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 6. listopadu do 13. listopadu 2022)
6. listopadu2022       Neděle 32. neděle v mezidobí  
Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá  za † Jaroslavu Vojtovou                                    
7. listopadu 2022            Pondělí 
8. listopadu 2022         Úterý
Pernink         1630 – Mše svatá 
Ostrov           1800 – Mše svatá za † Marii a zesnulé členy  rodiny Servatko                                
9. listopadu 2022       Středa
Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá za rozvázání pout zla
10. listopadu 2022    Čtvrtek Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Ostrov           1800 – Mše svatá za †† rodiče Rudolfa a Annu   Klusovi a bratry                                        po mši svaté eucharistická adorace 
11. listopadu 2022      Pátek Památka sv. Martina, biskupa  Ostrov       1800 –  Mše svatá za †† rodiny Jurčišinovi a  Urbanovi
12. listopadu 2022    Sobota Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Aberamy                                    1500 – Mše svatá
Ostrov kaple sv. Rodiny         1630 – Mše svatá   
13. listopadu 2022    Neděle 33. neděle v mezidobí Sbírka na podporu katolických médií

Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá za † Jarmilu Mackovou –                                                                         zádušní mše                                 

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 6 870,- Kč ( v Ostrově se vybralo  3 220 ,- Kč v Jáchymově 3 650,- Kč a 0,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá). Příští neděli bude sbírka na podporu katolických médií. Všem dárcům děkujeme!

Otec biskup Tomáš zve mladé na setkáni do Plzně:

Milí rodiče,  

velice vás prosím, abyste povzbudili své dospívající děti / mladé k účasti na setkání s biskupem, které proběhne v příštím týdnu od 18. do 19. listopadu v Plzni. Vás mladé zvu a moc se na vás těším!

Váš biskup Tomáš

Podrobné informace na stránkách Diecézního Centra Mládeže v Plzni.

V pondělí 7 listopadu v 18h zveme na večer chval do kostela sv. Michaela v Ostrově.

Všechny, kteří by se rádi pozastavili nad evangeliem na příští neděli, zveme v úterý po mši svaté na biblické společenství.

Po mši svaté ve čtvrtek zveme na eucharistickou adoraci.

V pátek nebude setkání pro dospělé k prohloubení víry

Je ještě možnost ze zapojit do sbírky leků, které budeme posílat na Kubu salesiánce sestře Olze. Je také možnost adoptovat nějaký obraz kostela z naši farnosti – zbylo nám jich ještě 5 –  jsou to obrazy kostelů v  Abertamech, Stráži nad Ohři, Děpoltovicích, v Radošově a na Božím Daru.

  Ve středu svátek Posvěcení lateránské baziliky, ve čtvrtek památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, v pátek památka sv. Martina, biskupa.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                          

http://www.farnostostrov.cz

4.11.2022 at 19:56 Napsat komentář

Svíce za naše zemřelé  – Ostrov 1 listopadu hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího – foto

2.11.2022 at 15:44 Napsat komentář

31. neděle v mezidobí – ohlášky a dušičkové pobožnosti (týden od 30. října do 6. listopadu 2022)

31. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 30. října do 6. listopadu 2022)
30. října 2022             Neděle 31. neděle v mezidobí  

Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá  za †† rodiče Albína a  Genovefu, a  bratra  Zenona                          1230 –  Modlitba za zemřelé na hřbitově
31. října 2022                   Pondělí   
1. listopadu 2022         Úterý
Slavnost Všech Svatých


Pernink          1600 – Modlitba za zemřelé na hřbitově               
           1630 – Mše svatá  za zemřelé
Ostrov hřbitov kostel sv. Jakuba Většího                       
1730 – Svíce za zemřelé                         
1800 – Mše svatá za zemřelé                                   
2. listopadu 2022       Středa Vzpomínka na Všechny Věrné Zemřelé
Jáchymov     1515 – Modlitba za zemřelé na hřbitově                         
  1600 – Mše svatá za zemřelé v kostele
Ostrov          1800 – Mše svatá za † Antonína Vaculíka
3. listopadu 2022      Čtvrtek  
Ostrov           1800 – Mše svatá za †† Vlastu a Františka  Alšrovi                   
      po mši svaté eucharistická adorace 
4. listopadu 2022        Pátek Památka sv. Karla Boromejského, biskupa   První pátek v měsíci 
 
Ostrov   1700  – Tichá eucharistická adorace – možnost   svátosti  smíření   
               1740 – Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu                  
1800 –  Mše svatá za †† rodiče Vojtěcha a  Zdeňku Daxnerovi
5. listopadu 2022      SobotaHorní Blatná          1430 – Modlitba za zemřelé na hřbitově  
                                1500 – Mše svatá
Ostrov kaple sv. Rodiny         1630 – Mše svatá   
6. listopadu2022       Neděle 32. neděle v mezidobí  

Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá za † Jaroslavu Vojtovou                                   

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli na misie vynesla celkem 7 614,- Kč ( v Ostrově se vybralo  6 099 ,- Kč v Jáchymově 1 015,- Kč a 500,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá). Na  misijním jarmarku se celkem vybralo 11 786,- Kč. Děkuji dětem a všem, kteří se do akce zapojili. V letošním roce chceme, kromě podpory Papežského Misijního díla, podpořit konkrétně sestru Olgu Landrovou, která pracuje na Kubě. Na faru můžete donést  nepotřebné leky, které pošleme na Kubu.

Blíží se Slavnost všech svatých a vzpomínka na Všechny věrné zemřelé. Na hřbitovech se budou konat dušičkové pobožnosti v následujících časech: Dnes v neděli 30. října v Hroznětíně ve 12:30 a v Děpoltovicích ve 13:15. V Ostrově jako loni v úterý 1. listopadu proběhne v kostele sv. Jakuba na hřbitově od 17:30 akce „Svíce za naše zemřelé“ a v 18h bude mše svatá za zemřelé. Sdělte prosím všem, kteří ztratili někoho blízkého, že můžou na vzpomínku na něj zapálit svíčku. Podrobný rozpis Dušičkových pobožnosti najdete na nástěnce nebo na webových stránkách farnosti. Připomínáme že rozhodnutím Apoštolské penitenciárie, plnomocné odpustky za zemřelé je možno získat od 25.10. do 8.11.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků jsou následující:

1. Daný den přijmout eucharistii.

2. Navštívit hřbitov a pomodlit se za zemřelé.

3. Pomodlit se na úmysl sv. Otce.

4. V okruhu těchto dní vykonat sv. zpověď.

Všechny, kteří by se rádi pozastavili nad evangeliem na příští neděli, zveme v úterý po mši svaté na biblické společenství. Po mši svaté ve čtvrtek zveme na eucharistickou adoraci. V pátek bude památka sv. Karla Boromejského, biskupa, zároveň zveme na první pátek v měsíci, na tichou eucharistickou adoraci od 17h, a od17:40 na pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a na svátost smíření. Po večerní mši svaté od 19h zveme na setkání pro dospělé k prohloubení víry na téma: : „Úvod do knihy Exodus – ze smrti k životu.“

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                          

http://www.farnostostrov.cz

                  DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI 2022
29.října 2022        Sobota  


Krásný Les      1230   –  Modlitba za zemřelé na hřbitově
Boží Dar          1330   –  Modlitba za zemřelé na hřbitově
Abertamy       1415 –  Modlitba za zemřelé na hřbitově                         
   1500 –   Mše sv. za zemřelé v kostele
30.října 2022        Neděle

Hroznětín       1130 –   Mše sv. za zemřelé v kostele                  
         1230 –   Modlitba za zemřelé na hřbitově
Děpoltovice    1315 –   Modlitba za zemřelé na hřbitově  
1.listopadu2022     Úterý


Pernink            1600Modlitba za zemřelé na hřbitově                          
   1630 – Mše sv. za zemřelé v kostele
Ostrov    1730 –   Svíce za zemřelé hřbitov Ostrov    kostel sv. Jakuba Většího       
          1800 – Mše svatá za zemřelé kostel sv. Jakuba   Většího   
2.listopadu 2022   středa
Jáchymov     1515 –   Modlitba za zemřelé na hřbitově                        
1600 –   Mše sv. za zemřelé v kostele                         
 5. listopadu 2022 sobota  


Stráž nad Ohří 1115   –   Modlitba za zemřelé na hřbitově 
Velichov           1200   –   Modlitba za zemřelé na hřbitově  
Radošov           1230   –   Modlitba za zemřelé na hřbitově
Bor u K. Varů  1300   –  Modlitba za zemřelé na hřbitově
Potučky            1400 –  Modlitba za zemřelé na hřbitově
Horní Blatná   1430 Modlitba za zemřelé na hřbitově                    
          1500 – Mše sv. za zemřelé v kostele   sv. Vavřince
  

29.10.2022 at 10:29 Napsat komentář

Svíce za naše zemřelé  – Ostrov 1 listopadu v 17:30 hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího

Zveme ke vzpomínce a zapálení svíčky všechny, kdo jste ztratili někoho blízkého.

28.10.2022 at 12:47 Napsat komentář

Na misijním jarmarku se vybralo 11 786,- Kč

Misijní jarmark se konal v neděli 16 a 23 října po nedělních mších svatých v Ostrově a Jáchymově. Uspořádali jej  děti, které chodí na výuku náboženství spolu s rodiči a dalšími farníky,

V Ostrově mši svatou na Misijní neděli  doprovázela  harfistka Zdislava Melicharová, jejíž sestra Olga – salesiánka pracuje jako misionářka na Kubě. Paní Zdislava na konci bohoslužby, krátce vyprávěla o práci své sestry. Část výtěžku misijního jarmarku bude věnován přímo na její podporu. Farníci můžou taky přinést na faru nepotřebné léky, které pošleme na Kubu.

Děkujeme všem, kteří se do akci aktivně zapojili.

27.10.2022 at 11:52 Napsat komentář

Svěcení opravené kaple v Nivách v obci Děpoltovice.

V neděli 23.10.2022 v 15h se konalo svěceni kaple v Nivách. Kaple byla obnovena z rozpočtu obce Děpoltovice. Celková  náklady rekonstrukce, která je velmi povedená činily 252 tisíce CZK.

25.10.2022 at 11:58 Napsat komentář

30. neděle v mezidobí – ohlášky a program dušičkových pobožnosti

                                          DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI 2022
29.října 2022        Sobota  


Krásný Les      1230   –  Modlitba za zemřelé na hřbitově
Boží Dar          1330   –  Modlitba za zemřelé na hřbitově
Abertamy       1415 –  Modlitba za zemřelé na hřbitově                            1500 –   Mše sv. za zemřelé v kostele
30.října 2022        Neděle

Hroznětín       1130 –   Mše sv. za zemřelé v kostele   
                        1230 –   Modlitba za zemřelé na hřbitově
Děpoltovice    1315 –   Modlitba za zemřelé na hřbitově  
1.listopadu2022     Úterý


Pernink            1600Modlitba za zemřelé na hřbitově                             1630 – Mše sv. za zemřelé v kostele
Ostrov    1730 –   Svíce za zemřelé hřbitov Ostrov                               kostel sv. Jakuba Většího                
1800 – Mše svatá za zemřelé kostel sv. Jakuba                                Většího   
2.listopadu 2022   středa

Jáchymov     1515 –   Modlitba za zemřelé na hřbitově                         1600 –   Mše sv. za zemřelé v kostele                         
 5. listopadu 2022 sobota  

Stráž nad Ohří 1115   –   Modlitba za zemřelé na hřbitově 
  Velichov           1200   –   Modlitba za zemřelé na hřbitově  
Radošov           1230   –   Modlitba za zemřelé na hřbitově
Bor u K. Varů  1300   –  Modlitba za zemřelé na hřbitově Potučky            1400 –  Modlitba za zemřelé na hřbitově
Horní Blatná   1430 Modlitba za zemřelé na hřbitově                              1500 – Mše sv. za zemřelé v kostele                                      sv. Vavřince
30. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 23. října do 30. října 2022)
23. října 2022             Neděle 30. neděle v mezidobí Sbírka na misie
Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
24. října 2022                   Pondělí   
25. října 2022                Úterý
Pernink         1630 – Mše svatá 
Ostrov           1800 – Mše svatá  za                                  
26. října 2022              Středa  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá
27. října 2022            Čtvrtek  
Ostrov           1800 – Mše svatá                        po mši svaté eucharistická adorace 
28. října 2022                Pátek Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů Ostrov         1800 –  Mše svatá
29. října 2022             SobotaAbertamy                             1500 – Mše svatá Ostrov kaple sv. Rodiny   1630 – Mše svatá   
30. října 2022             Neděle 31. neděle v mezidobí  
Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá za †† rodiče Albína a                                     Genovefu, a  bratra  Zenona

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky, která je určená na misie. V letošním roce chceme, kromě podpory Papežského Misijního díla, podpořit konkrétně sestru Olgu Landrovou, která pracuje na Kubě. V Ostrově a Jáchymově po mši svaté bude misijní jarmark, který připravily děti, které chodí na výuku náboženství.

 Sbírka minulou neděli vynesla celkem 5 716,- Kč ( v Ostrově se vybralo  2 723 ,- Kč v Jáchymově 2 418,- Kč a 575,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá). Všem dárcům děkujeme.

Blíží se Slavnost všech svatých a vzpomínka na Všechny věrné zemřelé. Na hřbitovech se budou konat dušičkové pobožnosti v následujících časech: za týden v sobotu 29. října v Krásném Lese ve 12:30, na Božím Daru ve 13:30, a na Abertamech  ve 14:15. V neděli 30. října v Hroznětíně,  ve 12:30 a v Děpoltovicích ve 13:15. V Ostrově jako loni v úterý 1. listopadu proběhne v kostele na hřbitově od 17:30 akce „Svíce za naše zemřelé“ a v 18h bude mše svatá za zemřelé. Podrobný rozpis Dušičkových pobožnosti najdete na nástěnce nebo na webových stránkách farnosti.

Všechny, kteří by se rádi pozastavili nad evangeliem na příští neděli, zveme v úterý po mši svaté na biblické společenství.

Po mši svaté ve čtvrtek zveme na eucharistickou adoraci.

V pátek bude svátek sv. Apoštolů Šimona a Judy. Po večerní mši svaté od 19h zveme na setkání pro dospělé k prohloubení víry na téma: „Úvod do knihy Exodus – ze smrti k životu.“

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                           

http://www.farnostostrov.cz

23.10.2022 at 12:33 Napsat komentář

V Ostrově se konala duchovní obnovu s názvem „Otcovo srdce“ – foto

Obnovu vedl  Marek Novák s Evou a Martinem. Zúčastnilo se skoro 50 osob. Děkujeme Evě a Karlovi Kalvasovým za inspiraci a zapojení do příprav. Děkujeme taky všem, kteří donesli své výrobky.

22.10.2022 at 15:13 Napsat komentář

Vernisáž výstavy – akvarel Eduarda Milky „Krušnohorské kostely v ostrovské farnosti“ – foto

22.10.2022 at 09:13 Napsat komentář

Už zítra v pátek v 19h na faře v Ostrově Vernisáž výstavy – akvarel Eduarda Milky „Krušnohorské kostely v ostrovské farnosti“ a setkání s autorem.

20.10.2022 at 18:37 Napsat komentář

Misijní jarmark 16.10.2022 – foto

Děti, které chodí na výuku náboženství spolu s rodiči a dalšími farníky vyzdobili perníčky a svíčky za účelem získat co nejvíc prostředku na podporu misií. Po nedělní mši svaté v Ostrove 16 října uspořádali jarmark , na kterém kromě  svých  výrobků nabízeli  ostatní  misijní materiály.

Jarmark se bude ještě opakovat  v Ostrově a Jáchymově po mši svaté přímo na misijní neděli 23 října.  

V Ostrově bude mši svatou doprovázet harfistka Zdislava Melicharová, jejíž sestra Olga – salesiánka pracuje jako misionářka na Kubě. Část výtěžku Misijní neděle bude věnován přímo na její podporu.

Děkujeme všem, kteří se do akci aktivně zapojili.

18.10.2022 at 12:04 Napsat komentář

29. týden v mezidobí – ohlášky

29. TÝDEN V MEZIDOBÍ
(týden od 16. října do 23. října 2022)
16. října 2022            
Neděle
29. neděle v mezidobí
Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
17. října 2022                   Pondělí
Památka sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka
 
18. října 2022                Úterý
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Pernink         1630 – Mše svatá 
Ostrov           1800 – Mše svatá za
+ Rudolfa Hynka a celý rod
19. října 2022              Středa  Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá
20. října 2022            Čtvrtek  Ostrov           1800 – Mše svatá                       
po mši svaté eucharistická adorace 
21. října 2022                Pátek Ostrov         1800 –  Mše svatá
22. října 2022             SobotaAbertamy     1500 – Mše svatá   
23. října 2022             Neděle
30. neděle v mezidobí
Sbírka na misie
Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 6 695,- Kč ( v Ostrově se vybralo  3 331 ,- Kč v Jáchymově 1 795,- Kč a 1 569,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá). Všem dárcům děkujeme.

Všechny, kteří by se rádi pozastavili nad evangeliem na příští neděli, zveme v úterý po mši svaté na biblické společenství.

Po mši svaté ve čtvrtek zveme na eucharistickou adoraci.

V pátek po mši svaté, na vigilii památky svatého papeže Jana Pavla II, krátká bohoslužba s uctíváním ostatků. V 19h zveme na faru do Ostrova na setkáni s karlovarským grafikem Eduardem Milkou avernisáž výstavy -akvarel s názvem„Krušnohorské kostely v ostrovské farnosti“.

Za týden v sobotu 22. října proběhne v Ostrově Duchovní obnovu s názvem „Otcovo srdce“.  Začátek od 10:00 hod.– zakončeni přibližně v 16h. Obnovu povede Marek Novák s  týmem a kapelou, která bude obnovu po celou dobu doprovázet (součásti budou i společné chvály). Pro přípravu občerstvení a prostor potřebujeme vědět, kdo se obnovy zúčastní. Žádáme zájemce, aby svoji účast nahlásili osobně u kněží nebo v kanceláři, případně u Evy Kamarádové nebo mailem na adresu farnosti: farnost.ostrov@bip.cz  Z důvodu konáni obnovy nebude v sobotu mše svatá v kapli sv. Rodiny.

4. prosince (na druhou adventní neděli) bude otec biskup Tomáš udělovat svátosti křtu a biřmováni v naši farnosti. Pokud by měl někdo z dospělých farníků zájem o přijetí svatosti biřmováni v tomto termínu, ať se nejpozději do příští neděle 16. října přihlásí u kněží nebo v kanceláři. Děkujeme.

Dnes a za týden, po mši svaté v Ostrově, budou děti prodávat perníčky a svíčky, které sami vyzdobí za účelem získání prostředků na Papežská misijní díla.

Farní knihovna nabízí stolní církevní kalendáře na příští rok, dále má k prodeji nové knihy a další drobné předměty (vhodné třeba jako dárek).

V pondělí bude památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, v úterý bude svátek sv. Lukáše, evangelisty.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                          

http://www.farnostostrov.cz

14.10.2022 at 15:26 Napsat komentář

Zdobení perníčků a svíček na misijní neděli – foto

Včera jsme s dětmi zdobili svíčky a perníčky, které se budou prodávat 23.10.2022 v Ostrově po mši svaté a výtěžek bude použit na misie.

13.10.2022 at 10:03 Napsat komentář

28. TÝDEN V MEZIDOBÍ – ohlášky

(týden od 9. října do 16. října 2022)

28. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 9. října do 16. října 2022)
9. října 2022               Neděle 28. neděle v mezidobí
Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
10. října 2022              Pondělí 
11. října 2022                Úterý
Pernink         1630 – Mše svatá 
Ostrov           1800 – Mše svatá 
12. října 2022              Středa  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá
13. října 2022            Čtvrtek  Ostrov           1800 – Mše svatá po mši svaté eucharistická adorace 
14. října 2022                Pátek Ostrov         1800 –  Mše svatá
15. října 2022             Sobota Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církveAbertamy                             1500 – Mše svatá 
Ostrov kaple sv. Rodiny   1630 – Mše svatá                                
16. října 2022             Neděle 29. neděle v mezidobí
Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli, určená na charitu, vynesla celkem 5 611,-Kč (v Ostrově se vybralo 2 727 ,-Kč,  v Jáchymově 1 482,-Kč a 1 402,-Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá). Všem dárcům děkujeme!

Všechny, kteří by se rádi pozastavili nad evangeliem na příští neděli, zveme v úterý po mši svaté na biblické společenství.

Vyučovaní náboženství pro děti bude ve středu v 16:30h.

Po mši svaté ve čtvrtek zveme na eucharistickou adoraci.

V pátek po mši svaté v 19h. se bude konat na faře setkání pro dospělé k prohloubení víry. Tentokrát je povede otec biskup František Radkovský na těma: „Racionální důkazy Boží existence“.

Naše farnost připravuje Duchovní obnovu s názvem „Otcovo srdce“.  Obnova proběhne v sobotu 22. října od 10:00 hod. v Ostrově – předpokládaný konec v 16h. Obnovu povede Marek Novák s týmem a kapelou, která bude po celou dobu doprovázet (součástí budou společné chvály). Pro přípravu občerstvení a prostor potřebujeme vědět, kdo se obnovy zúčastní. Žádáme zájemce, aby svoji účast nahlásili osobně u kněžích nebo v kanceláři. (případně u Evy Kamarádové nebo e-mailem na adresu farnosti: farnost.ostrov@bip.cz).

4. prosince (na druhou adventní neděli) bude otec biskup Tomáš udělovat svátosti křtu a biřmováni v naši farnosti. Pokud by měl někdo z dospělých farníků zájem o přijetí svatosti biřmováni v tomto termínu, ať se nejpozději do příští neděle 16. října přihlásí u kněží nebo v kanceláři. Děkujeme.

Za týden a za dva týdny po mši svaté v Ostrově budou děti prodávat perníčky a svíčky, které samy ozdobí za účelem získání prostředků na Papežská misijní díla.

Farní knihovna nabízí stolní církevní kalendáře na příští rok. Dále má v nabídce nové knihy na prodej a další drobné předměty (vhodné třeba jako dárek).

V  sobotu  bude památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                          

http://www.farnostostrov.cz

8.10.2022 at 18:25 Napsat komentář

Pozváni na duchovní obnovu „OTCOVO SRDCE“ – 22.10.2022 v Ostrově

Naše farnost připravuje Duchovní obnovu s názvem „Otcovo srdce“.  Obnova proběhne v sobotu 22. října od 10:00 hod. v Ostrově – zakončeni přibližně v 16h. Obnovu povede  Marek Novák s  týmem a kapelou, která bude obnovu po celou dobu doprovázet (součásti budou i společné chvály). Pro přípravu občerstvení a prostor potřebujeme vědět, kdo se obnovy zúčastní. Žádáme tedy případné zájemce, aby svoji účast nahlásili osobně u kněží nebo v kanceláři, případně u Evy Kamarádové nebo mailem na adresu farnosti:

farnost.ostrov@bip.cz

Pro zajištěni dopravy týmu a kapely, a taky pro zajištění občerstveni budeme vybírat dobrovolný účastnický poplatek – prosíme aby jste s tím počítali.

7.10.2022 at 17:04 Napsat komentář

Setkání pastorační rady farnosti – 5.10.2022

Ve středu 5 října se konalo zasedáni  pastorační rady farnosti. Farář P. Krzysztof Dedek představil pravidelné pastorační aktivity a akce, které se připravuji do Vánoc (vyučovaní náboženství, příprava na svatosti, duchovní obnova, akce v adventu a o Vánocích atd.).  Následně proběhla diskuze tykající těchto plánů. Nechyběly i nove nápady. Bohužel část členů pastorační rady se setkáni nemohla zúčastnit.

7.10.2022 at 09:08 Napsat komentář

Výlet do dolu Mauricius děti z Ostrovské farnosti.

Děti ostrovské farnosti, které chodí na výuku náboženství, se spolu s rodiči a katechety zúčastnili integračního výletu do dolu Mauricius. Na začátku dobrodružné cesty do podzemí uvítal všechny Pater Kryštof. Následně paní Lenka Löfflerová – vedoucí informačního centra v Abertamech – pozvala všechny do nitra cínového dolu. Pro děti byl to veliký zážitek, na který budou jistě dlouho vzpomínat.

6.10.2022 at 17:56 1 komentář

27. neděle v mezidobí – ohlášky

(týden od 2. října do 9. října 2022)

27. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 2. října do 9. října 2022)
2. října 2022               Neděle 27. neděle v mezidobíOstrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá za rodinu Brennich- Zeman
Hroznětín      1130 – Mše svatá
3. října 2022                Pondělí 
4. října 2022                  Úterý Památka sv. Františka z Assisi
Pernink         1630 – Mše svatá 
Ostrov           1800 – Mše svatá 
5. října 2022                Středa  Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá
6. října 2022               Čtvrtek  Ostrov           1800 – Mše svatá za † rodiny Voldřichů                                                                 a † rodiny Süttö                          po mši svaté eucharistická adorace 
7. října 2022                  Pátek Památka Panny Marie Růžencové
První pátek v měsíci
 Ostrov     1700  – Tichá eucharistická adorace – možnost                                    svátosti  smíření                   
1740 – Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu                 
1800 –  Mše svatá
8. října 2022               Sobota  Abertamy                             1500 – Mše svatá 
Ostrov kaple sv. Rodiny    1630 – Mše svatá                                
9. října 2022               Neděle 28. neděle v mezidobí
Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky, která je určena na charitu. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 9 016,- Kč ( v Ostrově se vybralo  7 889 ,- Kč v Jáchymově 1 127,- Kč). Všem dárcům děkujeme.

V úterý po mši svaté zveme na biblické společenství. Tradičně se bude rozebírat evangelium na příští neděli.

Ve středu 5.října zahájíme vyučovaní náboženství pro děti výletem do dolu Mauritius spolu s rodiči. Sraz u fary v Ostrově v 15:30. Ve stejný den tzn. ve středu od 19h. se skuteční na faře v Ostrově setkaní Pastorační rady farnosti.

Po mši svaté ve čtvrtek zveme na eucharistickou adoraci. Od 19h. bude příprava na biřmování pro mladé.

V pátek je 1 pátek měsíce. Od 17h eucharistická adorace a možnost svatosti smíření. V 17:40 bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a pak bude mše svatá. Po mši svaté v 19h. se bude konat na faře setkání pro dospělé k prohloubení víry na téma: „Příběh Jakuba – Izraele a jeho 12 synů.“

Naše farnost se připravuje na Duchovní obnovu s názvem „Otcovo srdce“.  Obnova proběhne v sobotu 22 října a povede je skupina laiků spolu s kapelou, která bude obnovu doprovázet. Součástí bude i občerstvení pro účastníky. Pro přípravu občerstvení a prostor potřebujeme zjistit kdo se obnovy zúčastní. Žádáme zájemce aby svoji účast nahlásili osobně u kněží nebo v kanceláři případně u Evy Kamarádové nebo mailem na adresu farnosti.  

Farní knihovna nabízí stolní církevní kalendáře na příští rok a dále má v nabídce nové knihy na prodej a další drobné předměty vhodné třeba jako dárek.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                          

http://www.farnostostrov.cz

29.9.2022 at 16:29 Napsat komentář

Michaelská pout´ 2022 – foto

26.9.2022 at 11:43 Napsat komentář

26. neděle v mezidobí – ohlášky.

(týden od 25. září do 2. října 2022)

26. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 25. září do 2. října 2022)
25. září 2022              
Neděle 26. neděle v mezidobí

Ostrov              900 –  Poutní mše svatá
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
26. září 2022                     Pondělí 
27. září 2022                 Úterý
Památka sv. Vincence z Paula, kněze

Pernink         1630 – Mše svatá 
Ostrov           1800 – Mše svatá 
28. září 2022                Středa
Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá za † Jaromíra Velemana         
29. září 2022              Čtvrtek Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělůOstrov           1800 – Mše svatá po mši svaté eucharistická adorace 
30. září 2022                 Pátek
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
 Ostrov         1800 –  Mše svatá za živé a † členy                                     živého růžence
1. říjen 2022               Sobota
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Radošov                   1200 Poutní mše svatá Horní Blatná            1500 – Mše svatá                                
2. říjen 2022               Neděle
27. neděle v mezidobí

Ostrov              830 Mše svatá
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky, která je určena na zaplaceni nákladu za elektřinu. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 7 043,- Kč ( v Ostrově se vybralo  2 660 ,- Kč v Jáchymově 3 616,- Kč a 767,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá). Všem dárcům děkujeme. Za týden bude sbírka na charitu.

Dnes od 15h zveme do kostela na koncert –  Manželé Radovi & skupina Elegance. 

V úterý v 17h. se bude na faře v Ostrově konat organizační setkání rodičů dětí, které se přihlásily na náboženství. V úterý po mši svaté zveme na biblické společenství.

Ve středu na slavnost sv. Václava budou mše svaté v Jáchymově v 16h. a v Ostrově v 18h. Ve čtvrtek na svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů zveme do kostela sv. Michaela v Ostrově na mši svatou v 18h. a po ní na eucharistickou adoraci za farnost. Od 19h. bude příprava na biřmování pro mladé. V pátek v 18h. bude sloužena mše svatá na úmysl za živé a zesnulé členy živého růžence. Po mši svaté v 19h. se bude konat na faře v Ostrově setkání pro dospělé k prohloubení víry na téma „Říjen – měsíc modlitby růžence“. Setkání povede p. Patrik. 

Příští sobotu – 1. října zveme na tradiční pěší pout´ do kostela sv. Václava v Radošově. Zahájeni pouti bude před kostelem v Ostrově v 9:30. Mše svatá v Radošově bude ve 12h. Z důvodu konaní pouti nebude mše sv. v Kapli sv. Rodiny v Ostrově.

Ve středu 5.října od 19h. se uskuteční na faře v Ostrově setkaní Pastorační rady farnosti.

Duchovní obnova s názvem „Otcovo srdce“ se uskutečni v sobotu22. října na faře v Ostrově.

Farní knihovna nabízí stolní církevní kalendáře na příští rok a dále má v nabídce nové knihy na prodej a další drobné předměty vhodné třeba jako dárek. Můžete již vybírat dárky k Vánocům.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                          

http://www.farnostostrov.cz

24.9.2022 at 18:24 Napsat komentář

Pozváni  na Poutní mši svatou a koncert v Ostrově v neděli 25.9. 2022

V neděli budeme slavit Michaelskou pouť. Slavnostní Poutní mše svatá bude v 9h v Ostrově. Od 15h zveme do kostela na koncert –  Manželé Radovi & skupina Elegance. 

21.9.2022 at 16:07 Napsat komentář

V Bočově nad Teplou se konalo vikariátní setkáni  kněží karlovarského vikariátu (21.9-2022).

Pravidelné vikariátní setkáni se tentokrát konalo v Bočově nad Teplou. Organizace se ujal místní farář P. Ing. Reginald Pavel Větrovec, OPraem, Th.D. SSL. Po mši svaté v kostele sv. Jiří se všichni přesunuli do prostor státního hradu a zámku. Přítomné uvítal Pan kastelán Mgr. Tomáš Wizovský. Následně se konala prohlídka kaple na hradě a expozice spojené  s relikviářem sv. Maura. Po její zakončení v prostorech zámku pokračovalo jednáni kněží.

21.9.2022 at 16:04 Napsat komentář

Svatováclavské setkáni  u Památníku na Ryžovně na místě kde stával Kostel sv. Václava – 17. 9. 2022

Kostel byl roku 1968 zbořen, památník je sestaven ze zbytku původního kostela.

Ryžovna, 20. 7. 1930 , před kostelem svatého Václava, vysvěceni Pomníku padlým Obětem 1. Světově války

Ryžovna, kostel sv. Václava, na pravé straně přes ulici je vidět kousek hřbitova

20.9.2022 at 11:05 Napsat komentář

25. neděle v mezidobí – 18. září 2022              

(týden od 18. září do 25. září 2022)

25. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 18. září do 25. září 2022)
18. září 2022               Neděle 25. neděle v mezidobí  Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín       1130 – Mše svatá
19. září 2022                     Pondělí 
20. září 2022                 Úterý
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gôna, kněze, Pavla Chông Ha-sanga a druhů,mučedníků
Pernink         1630 – Mše svatá 
Ostrov           1800 – Mše svatá 
21. září 2022                Středa
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá           
22. září 2022              Čtvrtek  Ostrov           1800 – Mše svatá    po mši svaté eucharistická adorace 
23. září 2022                 Pátek
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
 Ostrov         1800 –  Mše svatá
24. září 2022               Sobota  Abertamy                                  1500 – Mše svatá           Ostrov –  kaple Sv. Rodiny     1630 – Mše svatá
25. září 2022               Neděle 26. neděle v mezidobíOstrov              900 –  Poutní mše svatá
Jáchymov       1000 –  Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 8 011,- Kč ( v Ostrově se vybralo  2 858 ,- Kč v Jáchymově 4 763,- Kč a 390,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá) všem dárcům děkujeme.

Za týden budeme slavit Michaelskou pouť. Slavnostní Poutní mše svatá bude v 9h v Ostrově. Od 15h zveme do kostela na koncert –  Manželé Radovi & skupina Elegance.  

Ve úterý po mši svaté biblické společenství. Ve čtvrtek v 19h příprava na biřmování pro mladé. V pátek. v 19h. na faře v Ostrově setkání pro dospělé  k prohloubení víry. Osoby, které máji zájem o přípravu  ke svatosti křtu nebo biřmovaní ať se, pokud možno co nejdříve nahlásí u kněží nebo v kanceláři.

Farní knihovna nabízí stolní církevní kalendáře na příští rok.

V pondělí 19. září od 20 hodin proběhne první živé vysílání pořadu “LIVE s biskupem”, v němž bude otec biskup hovořit o životě a otázkách plzeňské diecéze. Otec biskup Tomáš vás všechny zve ke sledování i aktivnímu zapojení. Předem, na e-mail live@bip.cz, nebo přímo během přenosu, mu můžete položit otázky, na které otec biskup následně odpoví. Odkaz ke sledování najdete na webu biskupství www.bip.cz.

Mše svaté v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý v 16:30h mše svatá v Perninku. Ve středu mše svatá v Jáchymově v 16 hod, ve čtvrtek v Ostrově po mši svaté eucharistická adorace. V sobotu mše s nedělní platností v Abertamech v 15h a v kapli sv. Rodiny v Ostrově 16:30h. V neděli v Ostrově poutní mše svatá v 9h. a v Jáchymově v 10h., mše svatá v  Hroznětíně nebude.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                          

http://www.farnostostrov.cz

17.9.2022 at 13:23 Napsat komentář

Pozvánka na 16. Svatováclavské setkání

17.9.2022, pamětní místo kostela sv. Václava v Ryžovně

11:00   Svatováclavská mše
12:00   Polední přestávka
13:00   Přednáška pana Petra Rojíka „Kameny našeho domova“

Po celý den bude k slyšení krušnohorská hudba a k vidění prezentace tradičních řemesel.

Občerstvení zajištěno.
Změna programu vyhrazena.

15.9.2022 at 15:55 Napsat komentář

Tichá adoraci za mír na Ukrajině se včera konala v Ostrově

Čeští a moravští biskupové vyzývali věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení svatého Kříže. Adorace na tento úmysl se konala i v naši farnosti a zúčastnilo se ji skoro 30 osob.

15.9.2022 at 11:15 Napsat komentář

Přes 20 farníků se zúčastnilo Diecézní pouti do kláštera Tepla.

Tradiční diecézní pout´ se konala v sobotu 10 záři. Naši farnici se do Teplé vypravili několika automobily. Většina farníků se zúčastnila celého programu, někteří však dorazili až na odpoledni mši svatou.

14.9.2022 at 13:26 Napsat komentář

24. neděle v mezidobí

(týden od 11. září do 18. září 2022)

24. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 11. září do 18. září 2022)
11. září 2022               Neděle 24. neděle v mezidobí  
Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá za † MUDr. Hanu  Hornátovou
Hroznětín      1130 – Mše svatá
12. září 2022     Pondělí 
13. září 2022                 Úterý
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Pernink         1600 – Mše svatá  za † Annu Weikertovou a   rodinu
Ostrov           1800 – Mše svatá 
14. září 2022                Středa Svátek Povýšení svatého křížeJáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1700  – 1800 Eucharistická adorace  – za mír na Ukrajině                         1800 – Mše svatá           
15. září 2022              Čtvrtek Památka Panny Marie BolestnéOstrov           1800 – Mše svatá                                         
16. září 2022                 Pátek Památka sv. Ludmily, mučednice Ostrov         1800 –  Mše svatá
17. září 2022               Sobota  
Rýžovna        1100Poutní Svatováclavská mše  –  místo                                  bývalého  kostela sv. Václava na Rýžovně
Ostrov –  kaple Sv. Rodiny    1630 – Mše svatá
18. září 2022               Neděle 25. neděle v mezidobíOstrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000–  Mše svatá
Hroznětín     1130 –  Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 7 027,- Kč ( v Ostrově se vybralo  2 695 ,- Kč v Jáchymově 2 812,- Kč a 1 512,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá) všem dárcům děkujeme.

Rodiče, kteří mají zájem o výuku náboženství svých dětí prosíme, aby je přihlásili a přihlášky odevzdali nejpozději do 15.9.2021. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii  nebo v kanceláři farnosti.

Osoby, které máji zájem o přípravu  ke svatosti křtu nebo biřmovaní ať se, pokud možno co nejdříve nahlásí u kněží nebo v kanceláři.

Ve středu 14.9. v 17h zveme na tichou eucharistickou adoraci za Ukrajinu a za mír(nebude adorace ve čtvrtek).

V pátek v 19:30h v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Ostrově se bude konat koncert duchovni hudby s názvem „Magnificat“. Koncert je součásti Mezinárodního hudebního festivalu Johanna Caspara Ferdinanda Fischera.  Z toho důvodu se nebude konat setkáni k prohloubení víry.

Za týden v  sobotu 17 září se bude konat na Rýžovně Svatováclavské setkání jehož součásti  bude poutní svatováclavská mše  svatá v 11h. Tutéž sobotu v 16h zvěme na komentovanou prohlídka kostela sv. Michaela v Ostrově – součást Dnů evropského dědictví.  

 Farní knihovna nabízí stolní církevní kalendáře na příští rok.

Farnost Chodov zve slovenské rodáky ve čtvrtek 15.9. do kostela sv. Vavřince na slovenskou mši svatou v 19h v Chodovském. Přede mší svatou v 18h bude koncert pro violu a varhany – účinkují Martin Matuška a Eva Mokrá.

V úterý památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve. Ve středu svátek Povýšení svatého kříže. Ve čtvrtek Památka Panny Marie Bolestné a v pátek  památka sv. Ludmily, mučednice.

Mše svaté v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. Ve středu mše svatá v Jáchymově v 16 hod. a v kapli sv. Rodiny v Ostrově 16:30h.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                           

http://www.farnostostrov.cz

9.9.2022 at 20:45 Napsat komentář

23. neděle v mezidobí

(týden od 4. září do 11. září 2022)

23. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 4. září do 11. září 2022)
4. září 2022                Neděle 23. neděle v mezidobí  
Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
5. září 2022                       Pondělí   
6. září 2022                   Úterý
Ostrov           1800 – Mše svatá 
7. září 2022                  Středa  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá  
8. září 2022                Čtvrtek Svátek Narození Panny Marie
Ostrov           1800 – Mše svatá za † Marii Hynkovou   a celý rod                         po mši svaté eucharistická adorace                
9. září 2022                   Pátek Ostrov         1800 –  Mše svatá za †Františka a Rozálii Kamarádovi
10. září 2022               Sobota    Diecézní pouť klášter Teplá
11. září 2022               Neděle 24. neděle v mezidobí
Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000–  Mše svatá za † MUDr. Hanu                                                                  Hornátovou
Hroznětín     1130 –  Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 8 732,- Kč ( v Ostrově se vybralo  3 035 ,- Kč v Jáchymově 4 797,- Kč a 900,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá) všem dárcům děkujeme.

Začal novy školní rok. Přejeme všem žákům a učitelům hodně božího požehnáni. Rodiče, kteří mají zájem o výuku náboženství svých dětí prosíme, aby je přihlásili a přihlášky odevzdali nejpozději do 10.9.2021. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii  nebo v kanceláři farnosti.

Osoby které máji zájem o přípravu  ke svatosti křtu nebo biřmovaní ať se, pokud možno co nejdříve nahlásí u kněží nebo v kanceláři.

Zahajujeme pravidelné setkávaní na faře v Ostrově.  Ve středu 29.6. v 19h  zveme na faru na biblické společenství.  V pátek v 19h bude setkání pro dospělé k prohloubení víry. Budeme pokračovat v rozjímaní knihy Genesis.  Téma setkání:  „Abrahámova  oběť“.

Už nejbližší sobotu 10. září se bude konat tradiční diecézní pouť do kláštera Teplá. Odjezd na pout bude od fary v 8h ráno. Sháníme ještě řidiče, kteří by mohli nabídnout místo ve svém vozidle.

Ve farní knihovně je možné zakoupit stolní církevní kalendáře na příští rok.

V úterý v 11h bude v kostele sv. Michaela Archanděla pohřeb paní Věry Smítkové.

Inzerovaná na 24.9 obnova se posouvá na pozdější termín.  

Ve čtvrtek 8. září Svátek Narození Panny Marie. Mše svaté v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý mše svatá v Perninku nebude. Ve středu mše svatá v Jáchymově v 16 hod. Mše svaté v sobotu nebudou (Diecézní pouť)

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

http://www.farnostostrov.cz

3.9.2022 at 08:57 Napsat komentář

22. neděle v mezidobí

(týden od 28. srpna do 4. září 2022)

22. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 28. srpna do 4. září 2022)
28. srpna2022            Neděle 22. neděle v mezidobí  
Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
29. srpna 2022                 Pondělí Památka umučení sv. Jana Křtitele 
30. srpna 2022             Úterý
Pernink         1630 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá 
31. srpna 2022            Středa  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá  
1. září 2022                Čtvrtek  Ostrov           1800 – Mše svatá po mši svaté eucharistická adorace                
2. září 2022                   Pátek První pátek v měsíci

 Ostrov     1700  – Tichá eucharistická adorace – možnost                                    svátosti  smíření                   
1740 – Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu               
    1800 –  Mše svatá za † Jiřího Velemana
3. září 2022                 Sobota Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učiteleHorní Blatná      1500 –  Mše svatá
Pernink               1830 –  Mše svatá    
4. září 2022                 Neděle 23. neděle v mezidobí
Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000–  Mše svatá za † Hermanna Ria a                                                             Rudolfa Hammera Hroznětín     1130 –  Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 9 922,- Kč ( v Ostrově se vybralo  4 420 ,- Kč v Jáchymově 4 487,- Kč a 1 015,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá) všem dárcům děkujeme.

V  pátek 2 září v 19h zveme na první setkání farníků po prázdninách. V 19h se bude v sálu na faře v Ostrově promítat film Farářův konec.

V sobotu 10. září se bude konat tradiční diecézní pouť do kláštera Teplá. Zahájení pouti bude v 9:45 a zakončení mší svatou ve 14:30. Na pouť se pojede opět soukromými vozidly. Žádáme farníky, kteří by byli ochotni jet svým autem,  aby nahlásili počet míst, které mohou nabídnout. Ať se také přihlásí zájemci k účasti výletu, kteří nemají k dispozici svoje vozidlo. Svojí účast můžete nahlásit u kněží,  v kanceláři nebo na farní email.

V pondělí 22. srpna památka Umučení sv. Jana Křtitele. Mše svaté v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý mše svatá v Perninku v 16:30 hod. Ve středu mše svatá v Jáchymově v 16 hod. V pátek je první pátek v měsíci a tudíž zveme na tichou eucharistickou adoraci a možnost svátosti smíření. Následovat bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a mše svatá.  V  sobotu památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele. Mše svatá v sobotu s nedělní platností bude  na Horní Blatné v 15 hod a na Perninku v 18.30.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

http://www.farnostostrov.cz

27.8.2022 at 14:27 Napsat komentář

21. neděle v mezidobí

(týden od 21. srpna do 28. srpna 2022)

21. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 21. srpna do 28. srpna 2022)
21. srpna2022            Neděle
21. neděle v mezidobí
sbírka na bohoslovce

Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
22. srpna 2022                 Pondělí Památka Panny Marie Královny 
23. srpna 2022             Úterý
Pernink         1630 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá 
24. srpna 2022            Středa
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá  
25. srpna 2022           Čtvrtek  Ostrov           1800 – Mše svatá za † Pavla Bäumla                           po mši svaté eucharistická adorace                
26. srpna 2022              Pátek Ostrov         1800 –  Mše svatá
27. srpna 2022           Sobota
Památka sv. Moniky
Abertamy      1500 –  Mše svatá
Boží Dar         1800 –  Mše svatá  
28. srpna 2022           Neděle
22. neděle v mezidobí

Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000–  Mše svatá za † Aleše Cibulku Hroznětín      1130 –  Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky, která je určená na bohoslovce. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 15 150,- Kč ( v Ostrově se vybralo  2 878 ,- Kč v Jáchymově 8 128,- Kč a 4 144,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá) všem dárcům děkujeme.

V sobotu 10. září se bude konat tradiční diecézní pouť do kláštera Teplá. Zahájení pouti bude v 9:45 a zakončení mší svatou ve 14:30. Na pouť se pojede opět soukromými vozidly. Žádáme farníky, kteří by byli ochotni jet svým autem,  aby nahlásili počet míst, které mohou nabídnout. Ať se také přihlásí zájemci k účasti výletu, kteří nemají k dispozici svoje vozidlo. Svojí účast můžete nahlásit u kněží,  v kanceláři nebo na farní email.

Upozorňujeme, že v sobotu 24. září se bude v Ostrově konat duchovní seminář z názvem „Otcovo srdce“.

V pondělí 22. srpna památka Panny Marie Královny. Mše svaté v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý mše svatá v Perninku v 16:30 hod. Ve středu svátek sv. Bartoloměje, apoštola, mše svatá v Jáchymově v 16 hod. V  sobotu památka sv. Moniky. Mše svaté v sobotu s nedělní platností budou  v Abertamech v 15 hod. a na Božím Daru v 18hod.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

http://www.farnostostrov.cz

20.8.2022 at 12:12 Napsat komentář

20. neděle v mezidobí

(týden od 14. srpna do 21. srpna 2022)

20. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 14. srpna do 21. srpna 2022)
14. srpna2022            Neděle 20. neděle v mezidobí

Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
15. srpna 2022                 Pondělí Slavnost Nanebevzetí panny Marie
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá  
16. srpna 2022             Úterý
Pernink         1630 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá 
17. srpna 2022            Středa  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá  
18. srpna 2022           Čtvrtek  Ostrov           1800 – Mše svatá  po mši svaté eucharistická adorace                
19. srpna 2022              Pátek Ostrov         1800 –  Mše svatá
20. srpna 2022           Sobota Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Abertamy      1500 –  Mše svatá
Boží Dar         1800 –  Mše svatá  
21. srpna 2022           Neděle 21. neděle v mezidobí
Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000–  Mše svatá
Hroznětín     1130 –  Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 9336,- Kč a 8,50 Eur   (V Ostrově se vybralo  3 630 ,- Kč v Jáchymově 5706,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

V pondělí 15 srpna na slavnost Nanebevzetí Panny Marie mše svaté v 16h. v Jáchymově a v 18h. v Ostrově.

                Mše sv. v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý mše svatá v Perninku v 16:30h. Ve středu bude mše svatá v Jáchymově v 16 hod. V v sobotu památka sv. Bernarda, opata a učitele církve. Mše svaté v sobotu s nedělní platnosti budou  v Abertamech v 15 hod. a na Božím Daru v 18hod.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

http://www.farnostostrov.cz

13.8.2022 at 10:26 Napsat komentář

19. neděle v mezidobí

19. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 7.srpna do 14. srpna 2022)
7. srpna 2022             Neděle 19. neděle v mezidobí
Ostrov               830 –  Mše svatá za farnost Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
8. srpna 2022                    Pondělí Památka sv. Dominika, kněze 
9. srpna 2022               Úterý Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky EvropyPernink       1630 – Mše svatá
Ostrov         1800 – Mše svatá 
10. srpna 2022            Středa Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá  
11. srpna 2022           Čtvrtek Památka sv. Kláry, panny
Ostrov           1800 – Mše svatá                        po mši svaté eucharistická adorace                 
12. srpna 2022              Pátek
 Ostrov         1800 –  Mše svatá za uzdravení   rodinných kořenů
13. srpna 2022           Sobota  
Abertamy      1500 –  Mše svatá
Horní Blatná 1600 –  Poutní mše svatá Boží Dar         1800 –  Mše svatá  
14. srpna 2022           Neděle 20. neděle v mezidobí
Ostrov      830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov    1000–  Mše svatá Hroznětín    1130 –  Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 12 094,- Kč    (V Ostrově se vybralo  2 951 ,- Kč v Jáchymově 6 268,- Kč. Zbylých   2 875,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Za týden sobotu 13 srpna v rámci oslav města Horní Blatná se bude v  16h sloužit poutní mše sv. v kostele sv. Vavřince.

Příští neděli 14 srpna bude mši svatou v Jáchymově v 10h sloužit emeritní arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka OP.

V pondělí památka sv. Dominika, kněze, v úterý svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy, ve středu svátek sv. Vavřince, Jáhna a mučedníka, ve čtvrtek památka sv. Kláry, panny.

                     Mše sv. v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý mše svatá v Perninku v 16.30 a ve středu bude mše svatá v Jáchymově v 16 hod. V sobotu bude mše svatá v Abertamech od 15 hod. a na Božím Daru v 18hod.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

http://www.farnostostrov.cz

6.8.2022 at 10:32 Napsat komentář

Výlet pro kostelích naší farnosti 30.7.22 – foto