14. neděle v mezidobí

14. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 3.července do 10. července 2022)
3. července 2022       Neděle 14. neděle v mezidobí
Ostrov              830 –  Mše svatá    
  Jáchymov       1000–  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
4. července 2022             Pondělí Památka sv. Prokopa, opata 
5. července 2022         Úterý Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa
Pernink      1630 – Mše svatá
Ostrov        1800 – Mše svatá za † manžele Robenkovi a                                  Ondřeje Chovance  
6. července 2022        Středa  Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá  
7. července 2022       Čtvrtek  Ostrov           1800 – Mše svatá po mši svaté eucharistická adorace                
8. července 2022          Pátek Ostrov        1800 –  Mše svatá
9. července 2022       Sobota  
Abertamy            1500 –  Mše svatá
Boží Dar               1800 –  Mše svatá 
10. července 2022     Neděle 15. neděle v mezidobíOstrov              830 –  Mše svatá
Jáchymov       1000–  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Sbírka minulou neděli vynesla celkem 5 705,- Kč  (V Ostrově se vybralo

2 621 ,- Kč v Jáchymově 2 902,- Kč. Zbylých  182,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

V  úterý slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy mše svaté na Perninku v 16.30 a v Ostrově v 18 hod.   

V sobotu 9 července ve 12 hod. v  kostele v Ostrově bude svatba Jany Žikavské a Mária Galbavého.

Za týden v neděli 10 července v 17 hod. zveme na nešpory a po nich na letní promítaní fotek  a posezeni na faře.  Fotky budou z akci, které se konaly v loňském a letošním roce.

Během července a srpna se budou konat pravidelné mše svaté na Božím Daru a to v sobotu v 18h. Z toho důvodu během prázdnin nebudou mše svaté v kapli sv. Rodiny v Ostrově.

                     Mše sv. v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý je mše svatá v  Perninku v 16:30 hod. a ve středu v Jáchymově v 16 hod. V sobotu bude mše svatá v Abertamech od 15 hod. a na Božím Daru v 18hod.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

http://www.farnostostrov.cz

2.7.2022 at 14:33 Napsat komentář

13. TÝDEN V MEZIDOBÍ – Ohlášky

13. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 26.června do 3. července 2022)
26. června 2022         Neděle
13. neděle v mezidobí
Ostrov              830 –  Mše svatá                      
Jáchymov       1000–  Mše svatá
Hroznětín       1130 – Mše svatá
27. června 2022                        Pondělí 
28. června 2022            Úterý
Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Pernink      1630 – Mše svatá
Ostrov        1800 – Mše svatá  

29. června 2022           Středa
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá  

30. června 2022         Čtvrtek  Ostrov           1800 – Mše svatá                                  
  po mši svaté eucharistická adorace  

              
1. července 2022           Pátek
První pátek v měsíci
 Ostrov     1700  – Tichá eucharistická adorace – možnost                                    svátosti  smíření                   
1740 – Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu                   1800 –  Mše svatá

2. července 2022        Sobota  Horní Blatná       1500 –  Mše svatá
Abertamy            1500 –  Pobožnost na hřbitově za zemřelé                             1600 –  Poutní mše svatá
Boží Dar             1800 –  Mše svatá 

3. července 2022      Neděle
14. neděle v mezidobí
Ostrov              830 –  Mše svatá
Jáchymov       1000–  Mše svatá
Hroznětín       1130 – Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Sbírka minulou neděli vynesla celkem 8 883,- Kč  (V Ostrově se vybralo

6 778 ,- Kč v Jáchymově 2 005,- Kč. Zbylých  100,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Na našich webových stránkách jsou ke shlédnutí fotky z prvního sv. přijímání.

Ve středu 29.6. v 19h  zveme na faru na biblické společenství.

V úterý památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, ve středu slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. V pátek první pátek v měsíci. Od 17h. tichá eucharistická adorace, od 17:40 pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a v 18h mše svatá.

V sobotu na Abertamech se koná pouť. V 15h pobožnost za zemřelé na abertamském hřbitově a v 16h poutní mše svatá.

Během července a srpna se budou konat pravidelné mše svaté na Božím Daru a to v sobotu v 18h. Z toho důvodu během prázdnin nebudou mše svaté v kapli sv. Rodiny v Ostrově.

                     Mše sv. v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý je mše svatá v  Perninku v 16:30 hod. a ve středu v Jáchymově v 16 hod. V sobotu bude mše svatá v Horní Blatné od 15 hod.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

http://www.farnostostrov.cz

24.6.2022 at 13:36 Napsat komentář

První svaté přijímání – 19.06. 2022 FOTO

22.6.2022 at 17:44 Napsat komentář

12. TÝDEN V MEZIDOBÍ – ohlášky

12. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 19.června do 26. června 2022)
19. června 2022         Neděle  

Ostrov              830 –  Mše svatá      
Jáchymov       1000–  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
20. června 2022                        Pondělí 
21. června 2022           Úterý Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Pernink      1630 – Mše svatá
Ostrov        1800 – Mše svatá  
22. června 2022          Středa  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá  
23. června 2022         Čtvrtek
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Ostrov           1800 – Mše svat  po mši svaté eucharistická adorace                
24. června 2022            Pátek
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 
Ostrov        1740 – pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci                                   Ježíšovu                      
1800 –  Mše svatá
25. června2022          Sobota Památka Neposkvrněného Srdce Panny MarieAbertamy                 1500 – Mše svatá
Kaple sv. Rodiny     1630 – Mše svatá 
26. června 2022         Neděle
13. neděle v mezidobí

Ostrov              830 –  Mše svatá
Jáchymov       1000–  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Sbírka minulou neděli vynesla celkem 5 586,- Kč  (V Ostrově se vybralo

2 070 ,- Kč v Jáchymově 2 854,- Kč. Zbylých  662,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté).

Všem dárcům děkujeme.

Ve středu 22.6. v 19h se bude konat na faře společné setkání pastorační a ekonomické rady farnosti Ostrov. Z toho důvodu se nebude konat biblické společenství.

Ve čtvrtek bude Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, v pátek slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Od 17:40 pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a v 18h mše svatá.  V sobotu památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

            Příští sobotu, 25. června se v Plzni-Lobzích uskuteční setkání rodin v rámci Světového setkání rodin. Program je určen rodičům, dětem i dospívajícím, součástí je i hudební festival PilsAlive. Více informací je na webu diecéze https://www.bip.cz/setkanirodin

         Mše sv. v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý je mše svatá v  Perninku v 16:30 hod. a ve středu v Jáchymově v 16 hod. V sobotu bude mše svatá v Abertamech od 15 hod. a v Kapli sv. Rodiny v Ostrově v 16:30 hod.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

http://www.farnostostrov.cz

17.6.2022 at 19:02 Napsat komentář

Výběr fotek z Noci kostelů 2022 ve farnosti Ostrov

Prezentujeme výběr fotografii fotografii z Noci kostelů. Všechny fotografie najdete na našich nových webových stránkách: http://www.farnostostrov.cz

a na odkazu https://eu.zonerama.com/sopikfoto/Album/8506225

11.6.2022 at 13:07 Napsat komentář

Vzpomínka na návštěvu partnerské farnosti Rastatt – foto

S vděčnosti  vzpomínáme na minuly víkend kdy nás navštívili farnici z Rastattu. Děkujeme všem farníkům, kteří se podíleli na přípravách a průběhu akce.

9.6.2022 at 12:06 Napsat komentář

Návštěva farnosti Rastatt – sobota a neděle (4 a 5.06.2022) – FOTO

5.6.2022 at 12:06 Napsat komentář

Slavnost Seslání Ducha Svatého – Boží hod svatodušní

10. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 5. černa 2022 do 12. června 2022)
5. června 2022          Neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého Boží hod svatodušní
Ostrov              900 –  Mše svatá                       
Jáchymov       1000–  Mše svatá
6. června 2022          Pondělí Památka Panny Marie, Matky církve 
7. června 2022             Úterý
Pernink      1630 – Mše svatá
Ostrov        1800 – Mše svatá  
8. června 2022            Středa  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá  
9. června 2022           Čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného knězeOstrov 1800 – Mše svatá za † maminku – 10
výročí úmrtí                       
 po mši svaté eucharistická adorace               
10. června 2022            Pátek Ostrov         1800 –  Mše svatá
11. června2022          Sobota Památka sv. Barnabáše, apoštola
¨)Abertamy            1500 – Mše svatá
Kaple sv. Rodiny     1630 – Mše svatá 
12. června 2022         Neděle Slavnost Nejsvětější Trojice
Ostrov              830 –  Mše svatá
Jáchymov       1000–  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

               Sbírka minulou neděli vynesla celkem   5 559,- Kč. (V Ostrově se vybralo 2 809 ,- Kč a v Jáchymově 2 209,- Kč. Zbylých  541,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté)

 Všem dárcům děkujeme.

V nejbližší pátek 10. června se bude konat Noc kostelů. V naší farnosti se do akce zapojí 10 kostelů a kaple, a to v Ostrově, Jáchymově, Abertamech, Horní Blatné, Perninku, Hroznětíně a Radošově. V Ostrově se  koná od 15h hra pro děti s názvem „Hledání poutnického pokladu“. Děti, které se ji zúčastní získají „poklad“ a certifikát poutníka. Motoráři  jsou zvaní na motorkářskou pouť po krušnohorských kostelích. Sraz u kláštera v Ostrově v 16:45. Podrobný program na plakátech a webowych stránkách www. nockostelu.cz

Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze a v sobotu památka sv. Barnabáše, apoštola. Příští  neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.

         Mše sv. v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18h. V úterý je mše svatá na Perninku v 16:30 a ve středu v Jáchymově v 16h. V sobotu bude mše svatá v Abertamech od 15h a v Kapli sv. Rodiny v Ostrově v 16:30h.

    Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

http://www.farnostostrov.cz

4.6.2022 at 18:22 Napsat komentář

První den návštěvy farnosti Rastatt v Ostrove – 3.6.22 FOTO

3.6.2022 at 23:51 Napsat komentář

Farní zpravodaj římskokatolické farnosti Ostrov -mimořádné vydání 2022

3.6.2022 at 12:42 Napsat komentář

„Wir begrüßen die Pilger aus Rastatt ganz herzlich in Ostrov !“ –  „Srdečně vítáme poutníky z Rastattu v Ostrově!“