Bohoslužby a program od 28. neděle v mezidobí

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 28. neděli v mezidobí
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

DIECÉZNÍ MODLITEBNÍ ŠTAFETA. V tomto týdnu od 14. 10. do 21. 10. se modlíme za farnost Kdyně.

– Od soboty 1. 9. vstoupilo v platnost nové uspořádání farnosti. Věnujte pozornost novému uspořádání farnosti v závěru ohlášek.

– V rámci všech bohoslužeb v těchto dnech je STÁLE k dispozici petiční arch na podporu tradiční rodiny. Petice organizována Alianci pro rodinu je schválená a doporučená našimi otci biskupy. Prosím o pozornost a také podepsání. Petice bude odeslána do parlamentu ČR. Chceme tak deklarovat, že podpora tradiční rodiny je nutnou skutečnosti ke zdravému budování prostředí života i budování pravých hodnot v naší společnosti.

– Výuka náboženství v Ostrově bude probíhat ve čtvrtek. Bližší informace se rodiče můžou vyzvednout u P. Marka Hrice.

– Výzvu sv. otce Františka je možné si přečíst na farní vývěsce.

– Rozpis Dušičkových pobožností je možné nalézt na farních vývěskách. dušičky 2018 Dušičky+2018

  • V měsíci listopadu proběhne ve spolupráci s Městskou knihovnou výstava o Bibli.

– Aktuální program akcí!

15.10.2018 at 12:43 Napsat komentář

Banner

leaderboard-example

27.3.2016 at 11:47 Napsat komentář

Bohoslužby po 15. neděli v mezidobí

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 15. neděli v mezidobí
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

DIECÉZNÍ MODLITEBNÍ ŠTAFETA. V tomto týdnu od 15. 7. do 22. 7. se modlíme za farnost Dolní Bělá.

– V sobotu 21. července zveme na pěší pouť k bl. Hroznatovi do Hroznětína. Od fary Ostrov vyrazíme v 8:30 h. Po cestě se
zastavíme u kapli Nanebevzetí Panny Marie v Bystřici, kde proběhne krátká pobožnost. Poutní mši svatou bude celebrovat
novokněz Bystrík Feranec a na konci bude zájemcům udělovat novokněžské požehnání.

– V neděli 22. července zveme na odpolední cyklopouť do Krásného Lesa. Odjezd cyklopoutníků od fary je ve 13 h. Poutní mše
svatá ke sv. Petrovi a Pavlovi začne v 15 h.

– V rámci slavení 25 let diecéze probíhá několik programů, na které je nutné upozornit:
1. Soutěž D 25 pro děti, žáky a studenty od 5-15 let; probíhá v termínu 31. 5. 2018 – 15. 9. 2018; vyhodnocená bude na
diecézní pouti 15. 9. v Teplé
2. Diecézní modlitební štafeta; Celoroční modlitební štafeta, ve které se navzájem za sebe modlí farností naší diecéze podle
abecedního pořádku. Štafeta začne v neděli 3. 6. 2018 a vyvrcholí na diecézní pouti v Teplé v roce 2019
3. Ministrantský tábor „POKLADY JERUZALEMSKÉHO CHRÁMU“. Bude probíhat ve dnech 25. 8. – 1. 9. 2018 v Horní
Blatné. Hlaste se co nejrychleji.
4. Diecézní pouť v Teplé v sobotu 15. září 2018

– Od 1. 8. 2018 se v našem farním obvodu změní poměry sil. K 31. 7. 2018 odchází z naší farnosti kaplan Petr Konopík. Nastoupí
do služby kaplana v Domažlicích. Znamená to, že v naší farnosti zůstane jeden kněz už nastálo. Z toho důvodu bude nutné udělat
několik změn v programu farnosti. Změny budou zveřejněny v průběhu července a v platnost naplno vstoupí 1. 9. 2018 po
skončení dovolených. Prosím o zvýšenou pozornost. Děkuji za pochopení.

– V rámci všech bohoslužeb v těchto dnech je k dispozici petiční arch na podporu tradiční rodiny. Petice organizována Alianci pro
rodinu je schválená a doporučená našimi otci biskupy. Prosím o pozornost a také podepsání. Petice bude odeslána do parlamentu
ČR. Chceme tak deklarovat, že podpora tradiční rodiny je nutnou skutečnosti ke zdravému budování prostředí života i budování
pravých hodnot v naší společnosti.

– Aktuální program akcí!

17.7.2018 at 09:04 Napsat komentář

Bohoslužby po slavnosti Narození sv. Jana Křtitele – 12. týden v mezydobí

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po slavnosti Narození Jana Křtitele – 12. týden v mezidobí
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

  

DIECÉZNÍ MODLITEBNÍ ŠTAFETA. V tomto týdnu od 10. 6. do 17. 6. se modlíme za farnost Bochov + Toužim.

– Zájemci na účast na svěcení našeho jáhna Bystríka v Plzni se prosím hlaste v kanceláři farnosti.

– V rámci slavení 25 let diecéze probíhá několik programů, na které je nutné upozornit:
1. Soutěž D 25 pro děti, žáky a studenty od 5-15 let; probíhá v termínu 31. 5. 2018 – 15. 9. 2018; vyhodnocená bude na diecézní pouti 15. 9. v Teplé
2. Diecézní modlitební štafeta; Celoroční modlitební štafeta, ve které se navzájem za sebe modlí farností naší diecéze podle abecedního pořádku. Štafeta začne v neděli 3. 6. 2018 a vyvrcholí na diecézní pouti v Teplé v roce 2019
3. Ministrantský tábor „POKLADY JERUZALEMSKÉHO CHRÁMU“. Bude probíhat ve dnech 25. 8. – 1. 9. 2018 v Horní Blatné. Hlaste se co nejrychleji.
4. Diecézní pouť v Teplé v sobotu 15. září 2018

– Katolická charismatická konference bude letos probíhat ve dnech 11. – 15. 7 2018.

– 5. července. 2018 na slavnost sv. Cyrila a Metoděje probíhá Národní pouť na Velehradě, na kterou jsme taktéž všichni zváni. Zájemci se můžou domluvit na společném putování.

– S radosti oznamuji, že dne 30. 6. 2018 v 10:30 přijme kněžské svěceni náš jáhen Bystrík Feranec. Společně s námi poděkuje Bohu při své první mši svaté v naší farnosti (česká primice) 1. 7. 2018 v 15 hodin.

– Od 1. 8. 2018 se v našem farním obvodu změní poměry sil. K 31. 7. 2018 odchází z naší farnosti kaplan Petr Konopík. Nastoupí do služby kaplana v Domažlicích. Znamená to, že v naší farnosti zůstane jeden kněz už nastálo. Z toho důvodu bude nutné udělat několik změn v programu farnosti. Změny budou zveřejněny v průběhu července a v platnost naplno vstoupí 1. 9. 2018 po skončení dovolených. Prosím o zvýšenou pozornost. Děkuji za pochopení.

– Aktuální program akcí!

28.6.2018 at 08:51 Napsat komentář

Bohoslužby po 5. neděli velikonoční

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 5. neděli velikonoční
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

  

– V pastýřském listě otec biskup oznámil, že každá farnost má mít do 31. 5. 2018 Pastorační radu. Prosím o modlitbu o dary
Ducha svatého pro ty, které si do Pastorační rady zvolíme. Prosím o vyzvednutí kandidátních listin, kde je možné se podívat na
aktuální kandidátku pro volby do Pastorační rady farnosti. prosím o zakroužkování 4 kandidátů o kterých si myslíte, že by mněli
být ve farní radě. Kandidátní lístky pak bude možné vhodit do urny příští neděli na všech mších svatých včetně sobotních
s nedělní platností.

– Prosím o pomoc při organizování programu na slavení Slavnosti Panny Marie Věrné 8. 5. 2018. Domluva na setkání proběhne
příští neděli po mši svaté.

– Aktuální program akcí!

28.4.2018 at 23:02 Napsat komentář

Bohoslužby po neděli Zmrtvýchvstání Páně

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po neděli Zmrtvýchvstání Páně
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

– Postní almužničky můžete přinášet do kanceláře farnosti.

– V pastýřském listě otec biskup oznámil, že každá farnost má mít do 31. 5. 2018 Pastorační radu. Prosím o modlitbu o dary
Ducha svatého pro ty, které si do Pastorační rady zvolíme. Zároveň prosím o zamyšlení nad tím, koho by jste do PRF doporučili.
Výběr kandidátu bude probíhat od příštího týdne.

– Aktuální program akcí!

3.4.2018 at 13:19 Napsat komentář

Velikonoce 2018

1.4.2018 at 01:22 Napsat komentář

Adorace na Velikonoční triduum

Začal nám tzv. Svatý týden, který nás uvádí do toho největšího slavení v rámci celého roku. V knihovně farnosti je k dispozici brožura k průběhu tohoto slavení, ve které je možné se dočíst co je to Velikonoční triduum, kdy začíná a hlavně jaký je význam jednotlivých dnů. Každý rok v těchto dnech prožíváme chvíle ztišení se s Kristem při Jeho obětování se za nás. Zvu Vás i letos k tiché rozjímavé modlitbě s Kristem v Getsemanské zahradě (adorace ve čtvrtek 29. 3.  po mši svaté na památku Večeře Páně až do půl noci) a u Božího hrobu (v pátek 30. 3. po Obřadech Umučení Páně až do soboty 31. 3. 18-ti hod.). Zároveň je možné si zkontrolovat program všech slavnostních dnů: Velikonoce 2018

Tak jako každý rok je možné na tato adorační setkání zajistit si prostor k rozjímání. V tabulce půlhodinek je možné si zapsat čas. Prosím o toto zapsání i z důvodu zajištění stále modlitební služby. Je možné tak učinit i formou internetové rezervace. Do komentáře příspěvku prosím zapište svůj čas a následně Vás v co nejkratší době zapíšeme do zveřejněné tabulky.

ROZPIS ČASU K ADORACI NA VELIKONOČNÍ TRIDUUM 2018

Zelený čtvrtek 29. 3. 2018 – Getsemanská zahrada (u bočního oltáře ve křestní kapli):
19:30 1. – Čumrová Marie 2. –
20:00 1. – Nežatická Marianna 2. – Prvá Helena
20:30 1. – Nežatická Marianna 2. – Prvá Helena
21:00 1. – Kamarád Josef 2. –
21:30 1. – Breindl Pavel 2. –
22:00 1. – Hricová Jana 2. –
22:30 1. – Hricová Jana 2. –
23:00 1. – Jiří Kamenický 2. –
23:30 1. – P. Marek Hric 2. –
24:00 – Ukončení adorace a uložení Nejsvětější svátosti do bočního Svatostánku.
Velký Pátek – Bílá sobota: 30. – 31. 3. 2018 – Adorace u Božího hrobu:
17:30 1. – Poledníček Petr 2. –
18:00 1. – Breindl Pavel 2. –
18:30 1. – Nežatická Marianna 2. – Prvá Helena
19:00 1. – Nežatická Marianna 2. – Prvá Helena
19:30 1. – Kunzman 2. –
20:00 1. – P. Marek Hric 2. –
20:30 1. – P. Marek Hric 2. –
21:00 1. – Talnagi Marián 2. –
21:30 1. – Kamarád Josef 2. – Šulcová
22:00 1. – Krucký Václav 2. –
22:30 1. – Hricová 2. –
23:00 1. – Jiří Kamenický 2. – Daxnerová
23:30 1. – 2. – Daxnerová
31. 3. 2018

00:00

1. – Bäumlová 2. – Bäuml
00:30 1. – Bäumlová 2. – Bäuml
01:00 1. – Wudyová Dagmar 2. –
01:30 1. – Wudyová Dagmar 2. –
02:00 1. – Hricová Jana 2. –
02:30 1. – Hricová Jana 2. –
03:00 1. – Hric 2. –
03:30 1. – Hric 2. –
04:00 1. – Hric 2. –
04:30 1. – Hric 2. –
05:00 1. – Rieger Pavel 2. –
05:30 1. – Kamarádová Eva 2. –
06:00 1. – Tejmlovi 2. –
06:30 1. – Kamarád Fr. ml. 2. –
07:00 1. – Breindlová 2. –
07:30 1. – Hricová 2. –
08:00 1. – P. Marek Hric 2. –
08:30 1. – P. Marek Hric 2. –
09:00 – Společná modlitba Modlitby se čtením a z knihy Pláč s Ranními chvály
10:00 1. – Breindlová Jitka 2. –
10:30 1. – Breindl Pavel 2. –
11:00 1. – Breindl Pavel 2. –
11:30 1. – 2. –
12:00 1. – Hanzlová 2. –
12:30 1. – Puškášová 2. –
13:00 1. – 2. –
13:30 1. – Velemanová 2. –
14:00 1. – Kamarád Fr. ml. 2. –
14:30 1. – Kamarád Fr. ml. 2. –
15:00 1. – Tejmlovi 2. –
15:30 1. – Tejmlovi 2. –
16:00 1. – Kamarád Miloš 2. –
16:30 1. – 2. –
17:00 1. – 2. –
17:30 1. – P. Marek Hric 2. –
18:00 – Ukončení adorace a uložení Nejsvětější svátosti do Bočního Svatostánku

26.3.2018 at 11:55 2 komentáře

Starší příspěvky


Banner

Kalendář aktualizací

Prosinec 2018
Po Út St Čt So Ne
« říj    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Týdenní řád

NEDĚLE
Ostrov - 8:30, 12:30 (řeckokatolická liturgie, 1. a 3. neděli v měsíci), 17:00 (modlitba večerních chval)

Jáchymov - 10:00
Hroznětín - 11:30

ÚTERÝ
Ostrov - 17:00/18:00 (modlitba Svatého růžence)

Pernink - 16:30, 17:30 (farní společenství)

STŘEDA
Ostrov - 17:00/18:00 (mše svatá a nešpory), 18:00/19:00 (biblické společenství)

Jáchymov - 16:00

ČTVRTEK
Ostrov - 17:00/18:00 (v zim. čase v kapli sv. Rodiny), 17:35/18:35 (adorace, v zim. čase v kapli sv. Rodiny)

Hroznětín - 16:00 (mše jen po dobu letního času)

PÁTEK
Ostrov - 17:00/18:00, 15:00/16:00 (adorace a svátost smíření, 1. pátek v měsíci), 16:45/17:45 (pobožnost k Božskému srdci, 1. pátek v měsíci),18:00/19:00 (biřmovanci)

SOBOTA (mše s nedělní platností)
Ostrov - 18:00 (kaple sv. Rodiny)
Abertamy - 14:30
Horní Blatná - 16:00 (1. týden v měsíci)
Radošov - 16:00 (3. týden v měsíci)

Vysvětlivky
Zápis XX:XX/XX:XX značí začátek v zimní/letní čas.
Čas bez popisu značí mši svatou.

Úřední hodiny farní kanceláře

ÚTERÝ
Ostrov - 9:00 - 12:00 (kromě 1. úterý v měsíci)
Pernink - 13:00 - 15:00

STŘEDA
Ostrov - 9:00 - 12:00

ČTVRTEK
Ostrov - 13:00 - 16:00

PÁTEK
Ostrov - 9:00 - 12:00

Archiv

Klikněte pro zasílání upozornění na nové příspěvky na váš e-mail.

Přispěvatelé