2. Neděle adventní

2. NEDĚLE ADVENTNÍ (týden od 5. prosince 2021 do 12. prosince 2021)
5. prosince 2021     2. NEDĚLE ADVENTNÍOstrov            830 –  Mše svatá za farnost Jáchymov     1000 –  Mše svatá Hroznětín    1130–   Mše svatá     
  
7. prosince 2021         Úterý  Ostrov      1800 – Mše svatá za † Helenu Pernink    1630 – Mše svatá               
8. prosince 2021         Středa Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchuOstrov       1800 – Mše svatá za † Václava Dvořáka a dceru                                  Alenku, za rodiče Fišerovi a dceru Věrku Jáchymov 1600 – Mše svatá za† Helenu
9. prosince 2021       Čtvrtek  Ostrov       930   – Vikariátní mše svatá        1800 – Mše svatá za † Marii Hynkovou a celý rod                    1835 – Eucharistická adorace
10. prosince 2021       PátekOstrov      1800 – Rorátní mše svatá za † Helenu
11. prosince 2021     Sobota  Abertamy    1500  – Mše svatá Ostrov  kaple sv. Rodiny    1730 – Mše svatá  
12. prosince 2021     3.  NEDĚLE ADVENTNÍOstrov            830 –  Mše svatá za farnost                        1700 –  Adventní nešpory na faře Jáchymov     1000 –  Mše svatá Hroznětín    1130–  Mše svatá                         

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky určenou na potřeby naší farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 6 361,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 3 005,- Kč a v Jáchymově 1 666,- Kč. Zbylých 1690,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Ve čtvrtek se uskutečnilo setkání pastorační rady farnosti. V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v souvislosti s covidem farní rada a my kněží žádáme, aby farníci v kostele dodržovali rozestupy, nosili roušky, používali dezinfekci a pokud to je možné přijímali eucharistii na ruku.

Setkávání na faře se nebudou zatím rušit, ale prosíme o používání dezinfekce nošení roušek a omezení konzumace nápojů a občerstvení. Děkujeme za pochopení a věříme, že vzájemná ohleduplnost a zodpovědnost nám pomůže projít tímto náročným obdobím.

Na pastorační radě zazněl také návrh, aby se večerní mše sv. v týdnu v Ostrově posunula z 18h. na 17h. v zimních měsících. Prosíme, aby se farníci k tomuto návrhu vyjádřili hlasováním. Svůj hlas můžete odevzdat do připravené urny v kostele, u které najdete i hlasovací lístek.

Dnes v neděli v 16h mikulášská besídka za faře v Ostrově.

Ve čtvrtek 9.12. se uskuteční vikariátní setkání kněží. Mše svatá v Ostrově v 9:30h.

V pátek v 18h zveme na rorátní mši svatou do kostela v Ostrově. Po mši svaté na faře setkání pro přípravu ke svatostem: křtu, sv. přijímaní a biřmovaní pro dospělé a pro všechny kteří mají zájem o prohloubení víry.

Od úterý do pátku mše sv. v kostele v Ostrově v 18h.  Na pondělí připadá svátek sv. Mikuláše. V úterý mše sv. v Perninku v 16:30h. Ve středu slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu,  mše sv. v Jáchymově v 16h. Ve čtvrtek zveme po mši na eucharistickou adoraci. V sobotu mše svatá v Abertamech v 15h a v 17:30h v kapli sv. Rodiny v Ostrově. V neděli třetí adventní neděle, mše svaté v Ostrově v 8:30h. v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně  mše v 11:30h.

Je možné si již objednávat mešní intence na rok 2022. Nově bude možnost si objednávat i úmysly na nedělní mši svatou a to pouze děkovné nebo na výročí.

3.12.2021 at 15:09 Napsat komentář

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

1. NEDĚLE ADVENTNÍ (týden od 28. listopadu 2021 do 5. prosince 2021)
28. listopadu 2021     1. NEDĚLE ADVENTNÍOstrov            830 –  Mše svatá za farnost Jáchymov     1000 –  Mše svatá Hroznětín    1130–   Mše svatá     
  
30. listopadu 2021       Úterý  Svátek sv. Ondřeje, apoštolaOstrov      1800 – Mše svatá za † Helenu Pernink    1630 – Mše svatá               
1. prosince 2021         Středa  Ostrov       1800 – Mše svatá za † Eugena Puškaše a celý rod Jáchymov 1600 – Mše svatá
2. prosince 2021       Čtvrtek  Ostrov      1800 – Mše svatá za † Helenu       1835 – Eucharistická adorace
3. prosince 2021         Pátek Památka sv. Františka Xaverského, knězeOstrov  1700 –   možnost svátosti smíření a tichá                                      Eucharistická  adorace                 1740–   pobožnost k nejsvětějšímu Srdci  Ježíšovu                1800 – Rorátní mše svatá za † Jaroslava Galivodu
4. prosince 2021       Sobota  Horní Blatná                         1500  – Mše svatá   Ostrov  kaple sv. Rodiny    1730 – Mše svatá za živé a zesnulé členy živého růžence
5. prosince 2021   2.  NEDĚLE ADVENTNÍOstrov            830 –  Mše svatá za farnost                       Jáchymov     1000 –  Mše svatá Hroznětín    1130–  Mše svatá                         

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky určenou na potřeby naší farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 5 276,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 2 970,- Kč a v Jáchymově 1 800,- Kč. Zbylých 506,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Minulou neděli se konalo v naší farnosti první – zkušební setkání synodální skupinky. Všichni, kteří by měli zájem se do synody zapojit ať se obrátí na kteroukoli z koordinátorek synody v naší farnosti, kterými jsou: Dominika Šindelářová, Eva Kamarádová a Jana Kitzbergerová. Více informací o synodě najdete na našich webových stránkách.

Ve středu po mši sv. zveme na biblické společenství na faře v Ostrově.

První zasedání nové farní rady  se uskuteční ve čtvrtek 2.12. v 19h na faře v Ostrově.

V pátek v 18h zveme na rorátní mši svatou do kostela v Ostrově. Po mši svaté na faře setkání pro přípravu ke svatostem: křtu, sv. přijímaní a biřmovaní pro dospělé a pro všechny kteří mají zájem o prohloubení víry.

Za týden v neděli 5 prosince v 16 hod. chceme zorganizovat Mikuláše pro děti z naši farnosti.  Automaticky počítáme účasti  dětí, které chodí na náboženství. Prosíme rodiče ostatních dětí aby nahlásili účast pro zajištěni nadílky.

Od úterý do pátku mše sv. v kostele v Ostrově. v 18h.  V úterý svátek sv. Ondřeje, apoštola mše sv. v Perninku v 16:30h. Ve středu mše sv. v Jáchymově v 16h. Na čtvrtek připadá I čtvrtek měsíce po mši sv. eucharistická adorace. V pátek památka sv. Františka Xaverského, kněze je to zároveň první pátek měsíce. Od 17h možnost svátosti smíření v kostele v Ostrově, od 17:40 pobožnost k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, v 18h. mše svatá. V sobotu mše svatá v Horní Blatné v 15h a v 17:30h v kapli sv. Rodiny v Ostrově. V neděli druhá adventní neděle  mše svaté v Ostrově v 8:30h, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně  mše v 11:30h.

Je možné si již objednávat mešní intence na rok 2022. Nově bude možnost si objednávat i úmysly na nedělní mši svatou a to děkovné nebo na poděkování či na výročí.

Bohužel se v poslední době zhoršuje epidemiologická situace spojená s Covidem, proto apelujeme znovu na přijímání eucharistie na ruku a také o nošení roušek v kostele.

26.11.2021 at 20:30 Napsat komentář

Synoda 2021 -2023


Milí farníci,
papež František v říjnu tohoto roku otevřel Biskupskou synodu o Synodalitě, která se uskuteční v Římě v roce 2023. Vyzval přitom každého z nás, abychom se společně vydali na synodální cestu, abychom se v následujících měsících společně zamysleli, co v našem společenství říká církvi Duch Svatý.
Tématem synody je: „Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání.“ Přípravný dokument v bodě 32. uvádí, že: „cílem synody, a tedy této (synodální) konzultace, není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu.“
Synodální proces bude mít podobu několika setkání v malých skupinkách, v průběhu, kterých se křesťané budou společně zamýšlet nad předloženými tématy a budou společně formulovat vlastní zkušenosti, přání a očekávání. Tato fáze, odehrávající se na celém světě, bude v našich diecézích trvat do konce března 2022.
Podněty, které vzejdou ve farnosti ze setkání jednotlivých synodálních skupinek, budou v synodálním procesu postoupeny k dalšímu zpracování na úrovni diecéze. Následně budou vypracované „syntézy“ z diecézí postoupeny k dalšímu přemýšlení a diskuzi na úrovni jednotlivých kontinentů. Celý proces dotazování bude završen vlastním zasedáním biskupské synody v říjnu 2023.
V případě zájmu na účasti těchto setkání se můžete s důvěrou obracet na farní koordinátory viz. níže.
Vybízím Vás, milí farníci, zapojte se do synodálního procesu. Využijme jej i k tomu, abychom my sami ve farnosti zjistili „jak se nám nejen spolu žije.“ Podněty, které ze skupinek vzejdou, budou impulsem i k prohloubení a rozvoji života ve farnosti.
Rádi vám pomůžeme.
Vaši koordinátoři

Dominika Šindelářová, Eva Kamarádová a Jana Kitzbergerová


Abychom pomohli formulovat zkušenosti a více přispěli ke konzultacím, uvádíme níže deset tematických okruhů, které vyjadřují různé odstíny „žité synodality“.
I. NA SPOLEČNÉ CESTĚ
V církvi a ve společnosti jdeme bok po boku po stejné cestě. Kdo jsou ve vaší místní církvi ti, kdo „putují společně“? Když říkáme „naše církev“, kdo do ní patří? Kdo od nás chce, abychom šli společně? Kdo jsou ti, kdo putují po stejné cestě i mimo církevní obvod? Kteří lidé nebo které skupiny jsou opomíjeny, ať už úmyslně či prakticky?
II. NASLOUCHAT
Naslouchání je první krok, ale požaduje otevřené srdce bez předsudků. Komu dluží naše místní církev naslouchání? Jak jsou přijímáni laici, zvláště mladí lidé a ženy? Jak spolupracujeme se zasvěcenými lidmi? Jaký prostor má hlas menšin, lidí opovrhovaných a vyloučených? Dokážeme popsat předsudky a stereotypy, které nám brání v naslouchání? Jak nasloucháme společenskému a kulturnímu prostředí, ve kterém žijeme?
III. UJMOUT SE SLOVA
Všichni jsou zváni, aby hovořili odvážně a otevřeně (parrhesia), tedy se zapojením svobody, pravdy a dobrosrdečnosti. Jak v našem společenství a v jeho různých skupinách uplatňujeme svobodnou a upřímnou komunikaci bez dvojakostí a oportunismu? Jak komunikujeme se společností, do které patříme? Kdy a jak se nám daří říci to, co nám leží na srdci? Jak funguje vztah s médii (nejen s katolickými)? Kdo vystupuje jménem křesťanského společenství a nakolik je mu nasloucháno?
IV. SLAVIT
„Společné putování“ je možné jen tehdy, pokud má základ ve společném naslouchání Božímu slovu a ve slavení eucharistie. Jak intenzivně udává směr našemu „společnému putování“ modlitba a mše svatá? Inspirují naše nejdůležitější rozhodnutí? Jak podporujeme aktivní účast všech věřících na liturgii a vykonávání úlohy posvěcování? Jaký prostor má služba lektora a akolyty?
V. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ
Synodalita slouží misijnímu poslání církve, ke kterému jsou povoláni všichni členové. Všichni jsme misionáři. Jak je každý pokřtěný zván, aby byl protagonistou misijního poslání? Jak podporuje společenství své členy, kteří jsou zapojeni do služby společnosti, jakou je sociální oblast, politika, vědecký výzkum, vyučování, prosazování sociální spravedlnosti, ochrana lidských práv, péče o společný domov atd.? Jak jim církev pomáhá, aby vnímali toto své poslání v misijním duchu? Jak probíhá rozlišování při rozhodování o účasti na misijním poslání? Kdo se ho účastní?, Jak byly s pohledem na účinné křesťanské svědectví začleněny a do synodálního stylu a zúročeny různé tradice, které jsou bohatstvím mnoha církví, zvláště církví východních? Jak funguje spolupráce v oblastech, kde se nacházejí různé církve sui iuris?
VI. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI
Dialog je proces vytrvalosti, který zahrnuje také ticho a utrpení, ale je schopen zúročit zkušenosti lidí a národů. Jaký je prostor pro dialog a jak je dialog veden uvnitř naší místní církve? Jak jsou zpracovávány názorové střety, konflikty, těžkosti? Jak podporujeme spolupráci s okolními diecézemi, s řeholními společenstvími na našem území, s laickými sdruženími a hnutími a mezi nimi? Jaké jsou naše zkušenosti s dialogem, se zapojováním věřících jiných náboženství a s těmi, kdo nevěří? Vede církev dialog s různými společenskými institucemi a učí se od nich, například svět politiky, kultury, občanská společnost, chudí?
VII. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI
Dialog s křesťany jiných denominací, se kterými nás pojí jediný křest, má na synodální cestě zvláštní místo. Jaké vztahy máme s bratry a sestrami jiných křesťanských vyznání? Jakých oblastí se týkají? Jaké plody a jaké těžkosti nám toto „společné putování“ přineslo?
VIII. AUTORITA A SPOLUÚČAST
Církev synodální je církví, ve které je uplatňována spoluúčast a spoluzodpovědnost. Jak definovat cíle, ke kterým směřovat? Jakou cestou jich dosáhnout a jaké kroky podniknout? Jak uplatňovat autoritu v naší místní církvi? Do jaké míry je týmová práce a spoluzodpovědnost zaběhlou praxí? Jak fungují orgány synodality v místní církvi? Přináší své plody?
IX. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT
V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch Svatý říká prostřednictvím celého našeho společenství. Jaké metody a procesy aplikujeme, když se rozhodujeme? Jak je lze zlepšit? Jak v rámci hierarchických struktur podněcujeme zapojení do rozhodovacího procesu? Pomáhají nám naše metody, které aplikujeme při rozhodování, k tomu, abychom naslouchali celému Božímu lidu? Jaký je vztah mezi konzultacemi a rozhodnutími a jak je uvádíme do praxe? Jaké využíváme nástroje a postupy ve prospěch transparentnosti a odpovědnosti? Jak můžeme růst ve společném duchovním rozlišování?
X. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY
Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci a neustálé učení se. Jak naše církevní společenství formuje lidi, aby byli ve větší míře schopni „putovat společně“, vzájemně si naslouchat, zapojovat se do misijního poslání a do dialogu? Jaká formace je nabízena k posílení schopnosti rozlišovat a vykonávat autoritu synodálním způsobem?

26.11.2021 at 20:26 Napsat komentář

34. neděle v mezidobí

34. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 21. listopadu 2021 do 28. listopadu 2021)
21. listopadu 2021 Slavnost Ježíše Krista Krále   34. NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov            830 –  Mše svatá za farnost a za ++Václava a                                    Dagmar Havlujovi Jáchymov     1000 –  Mše svatá Hroznětín    1130–   Mše svatá     
  
23. listopadu 2021       ÚterýOstrov      1800 – Mše svatá Pernink    1630 – Mše svatá               
24. listopadu 2021     Středa Památka sv. Ondřeje Dûng Lḁca, knězeOstrov       1800 – Mše svatá za + Helenu Jáchymov 1600 – Mše svatá
25. listopadu 2021   Čtvrtek  Ostrov 1800 – Mše svatá za ++ Žofii a Jana Tarkovi (matka a syn)
                         a za + rodinu Kubínovic
              1835 – Eucharistická adorace
26. listopadu 2021     PátekOstrov       1800 – Mše svatá za + Helenu
27. listopadu 2021    Sobota  Abertamy   1500  – Mše svatá   Ostrov  kaple sv. Rodiny    1730 – Mše svatá
28. listopadu 2021   1.  NEDĚLE ADVENTNÍOstrov            830 –  Mše svatá za farnost                        1700 –  Nešpory Jáchymov     1000 –  Mše svatá Hroznětín    1130–  Mše svatá                         

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky určenou na potřeby naší farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 7 344,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 3 525,- Kč a v Jáchymově 1 485,- Kč. Zbylých 2 334,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Podle výsledků voleb do pastorační rady farnosti byli zvolené následující osoby s největším počtem získaných hlasů: Vladimír Bárta, Eva Kamarádová, Jana Kitzbergerová, Monika Šindelářová, Petr Šindelář a Edeltraud Tejmlová. Podrobné výsledky hlasování jsou k dispozici na webových stránkách farnosti a na nástěnce. Na základě rozhodnutí faráře bude farní rada doplněna o následující osoby: Beatrice Dubová, P. Patrik Kovaľ, Josef Kamarád, Lada Lapinová Baranek, Lenka Löfflerová. Ustanovení nové farní rady se uskuteční za týden v neděli 28. listopadu, při mši svaté na první neděli adventní v 8:30h.

Ve středu po mši sv. zveme na biblické společenství na faru v Ostrově.

Srdečně zveme v nejbližší pátek 26. listopadu v 18.30h na adventní dílnu na faru v Ostrově. Bude možnost si vytvořit adventní věnce a jiné dekorace. V rámci setkání bude také vysvětlena symbolika adventních věnců a na závěr budou požehnané vyrobené věnce a rodiny v nichž budou umístěné.  Pro zajištění dostatku materiálu je třeba se předem přihlásit v kanceláři farnosti nebo na farní email. Vstupné dobrovolné.

Od úterý do pátku v kostele v Ostrově mše sv. v 18h.  V pondělí památka sv. Cecílie, panny a mučednice, v úterý mše sv. v Perninku v 16:30h. Ve středu památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, mše sv. v Jáchymově v 16h. Ve čtvrtek po mši sv. eucharistická adorace. V pátek mše sv. v 18h. V sobotu mše svatá v Abertamech v 15h a v 17:30 v kapli sv. Rodiny v Ostrově. V neděli první adventní neděle  mše svaté v Ostrově v 8:30h, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně  mše v 11:30h.

Je možné si již objednávat mešní intence na rok 2022. Nově bude možnost si objednávat i úmysly na nedělní mši svatou a to děkovné nebo na poděkování či na výročí.

Ve čtvrtek v 18h v městské knihovně v Ostrově se uskuteční koncert naší farnice Evy Henychové spolu se Slávkem Klecandrem.

Bohužel se v poslední době zhoršuje epidemiologická situace spojená s Covidem, proto apelujeme znovu na přijímání eucharistie na ruku a také pokud možno o nošení roušek v kostele.

19.11.2021 at 14:02 Napsat komentář

Společenství k přípravě ke svatostem a pro osoby které mají zájem o prohloubení víry.

Zítra tj. v pátek 19 listopadu v 19h na faře v Ostrově zahájíme pravidelné setkávaní pro přípravu ke svatostem: křtu, sv. přijímaní a biřmovaní pro dospělé a pro všechny kteří mají zájem o prohloubení víry. Součástí seznamovacího setkáni bude prezentace fotek ze Svaté země. Setkání budou mít otevřený charaktera můžou se jich zúčastnit všichni kteří mají zájem.

K účasti srdečně zveme!!!

18.11.2021 at 12:50 Napsat komentář

Výsledky voleb do pastorační rady farnosti Ostrov

14. 11. 2021 v Ostrově

Výsledky voleb do pastorační rady:

celkem odevzdáno: 82 hlasů z toho 3 neplatné

Hlasy sčítala komise ve složení: Nežatická Marianna, Kováříková Milena, Dubová Beatrice

1. Igor Adamovič 15
 2. Martin Bárta 19
 3. Vladimír Bárta 43
 4. Pavel Breindl 13
 5. Radek Hynk 15
 6. Josef Kamarád 17
 7. Eva Kamarádová 30
 8. Jana Kitzbergerová 28
 9. Václav Krucký 5
10. Dominika Šindelářová 31
11. Petr Šindelář 27
12. Dominik Števaňák 6
13. Michal Števaňák 11
14. Marek Poledníček 21
15. Petr Poledníček 11
16. Pavel Rieger 11
17. Edeltraud Tejmlová 41
18. Dagmar Wudyová 13
19. Ema Veverková 8

14.11.2021 at 18:38 Napsat komentář

Volby do nové pastorační rady

V sobotu a neděli 13 a 14 listopadu probíhají v naší farnosti volby do nové pastorační rady. Každý farník může zvolit maximálně pět jmen ze seznamu kandidátů. Na volebním lístku vedle jmen zvolených kandidátů nakreslíme křížek. Pro platnost hlasu je potřeba se v dolní časti  volebního lístku čitelně podepsat jménem a příjmením. Hlasovací lístky budou k dispozici po mši svaté. Vyplněné vhoďte prosím do připravené urny. Hlasy bude sčítat určená k tomu komise. Do pastorační rady bude zvoleno 6 osob s největším počtem hlasů. Pastorační rada farnosti bude doplněna osobami, které jmenuje farář podle platné směrnice pro službu pastoračních rad farnosti Plzeňské diecéze.

Seznam kandidátů navržených farníky do pastorační rady farnosti Ostrov

1. Igor Adamovič

 2. Martin Bárta

 3.Vladimír Bárta

 4. Pavel Breindl

 5. Radek Hynk

 6.Josef Kamarád

 7. Eva Kamarádová

 8. Jana Kitzbergerová

 9. Václav Krucký

10. Dominika Šindelářová

11. Petr Šindelář

12. Dominik Števaňák

13. Michal Števaňák

14. Marek Poledníček

15. Petr Poledníček

16. Pavel Rieger

17. Edeltraud Tejmlová

18. Dagmar Wudyová

19. Ema Veverková

13.11.2021 at 19:16 Napsat komentář

33. neděle v mezidobí

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 14. listopadu 2021 do 21. listopadu 2021)
14. listopadu 2021 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov            830 –  Mše svatá za farnost Jáchymov     1000 –  Mše svatá za rodinu Hammer a Löffler Hroznětín    1130–  Mše svatá     
  
16. listopadu 2021       ÚterýOstrov      1800 – Mše svatá Pernink    1630 – Mše svatá               
17. listopadu 2021     Středa Památka sv. Alžběty Uherské, řeholniceOstrov       1800 – Mše svatá Jáchymov 1600 – Mše svatá
18. listopadu 2021   Čtvrtek  Ostrov       1800 – Mše svatá                    1835 – Eucharistická adorace
19. listopadu 2021     PátekOstrov       1800 – Mše svatá za Filomenu Talnagiovou za                                  zdraví a Boží požehnání
20. listopadu 2021    Sobota  Abertamy   1500  – Mše svatá   Ostrov  kaple sv. Rodiny   1730 – Mše svatá
21. listopadu 2021 Slavnost Ježíše Krista Krále   34.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov            830 –  Mše svatá za farnost                        1700 –  Nešpory Jáchymov     1000 –  Mše svatá Hroznětín    1130–  Mše svatá                         

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky určenou na potřeby naší farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 6 998,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 3 503,- Kč a v Jáchymově 1 914,- Kč. Zbylých 1 581,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Dnes probíhají v naší farnosti volby do nové pastorační rady. Každý farník může zvolit maximálně pět jmen ze seznamu kandidátů. Na volebním lístku vedle jmen zvolených kandidátů nakreslíme křížek. Pro platnost hlasu je potřeba se v dolní časti  volebního lístku čitelně podepsat jménem a příjmením. Hlasovací lístky budou k dispozici po mši svaté. Vyplněné vhoďte prosím do připravené urny. Hlasy bude sčítat určená k tomu komise. Do pastorační rady bude zvoleno 6 osob s největším počtem hlasů. Pastorační rada farnosti bude doplněna osobami, které jmenuje farář podle platné směrnice pro službu pastoračních rad farnosti Plzeňské diecéze.

Dnes (v neděli) v 17h jsme všichni zváni  farním sborem Českobratrské církve evangelické  v Ostrově na modlitební ekumenické setkání na jejich faru (Jáchymovská 170).

Ve středu po mši sv. zveme na biblické společenství na faru v Ostrově.

V  nejbližší  pátek 19 listopadu v 19h na faře v Ostrově zahájíme pravidelné setkávaní pro přípravu ke svatostem: křtu, sv. přijímaní a biřmovaní pro dospělé a pro všechny kteří mají zájem o prohloubení víry. Součástí seznamovacího setkáni bude prezentace fotek ze Svaté země.

 Od úterý do pátku v kostele v Ostrově mše sv. v 18h. V úterý mše sv. v Perninku v 16:30. Ve středu památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice,  mše sv. v Jáchymově v 16h. Ve čtvrtek po mši sv. eucharistická adorace. V pátek mše sv. v 18h. V sobotu mše svatá v Abertamech v 15h a v 17:30 v kapli sv. Rodiny v Ostrově. V neděli slavnost Ježíše Krista Krále mše svaté v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně  mše v 11:30.

V pátek 26. listopadu v 18.30h se bude konat na faře v Ostrově adventní dílna pro dospělé i děti. Bude možnost si vytvořit adventní věnce a jiné dekorace. Pro zajištění dostatku materiálu je třeba se předem přihlásit v kanceláři farnosti nebo na farní email. Vstupné dobrovolné.

Je možné si již objednávat mešní intence na rok 2022. Nově bude možnost si objednávat i úmysly na nedělní mši svatou a to děkovné nebo na poděkování či na výročí.

12.11.2021 at 11:51 Napsat komentář

Adventní dílny 26.11.2021 v 18.30

ZVEME VÁS NA

Adventní dílny Římskokatolická farnost Ostrov Vás srdečně zve na adventní tvůrčí dílny pro dospělé i děti. Přijďte si vytvořit krásné adventní věnce a jiné dekorace a prožít požehnaný adventní čas.

26. 11. 2021 v 18.30

FARA OSTROV

Vstupné dobrovolné

Přihlášky na: farnost.ostrov@bip.cz

12.11.2021 at 11:39 Napsat komentář

32. neděle v mezidobí

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 7. listopadu 2021 do 14. listopadu 2021)
7. listopadu 2021 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov            830 –   Mše svatá za farnost                        1700 –  Nešpory Jáchymov     1000 – Mše svatá  za zemřelé Hroznětín    1130 – Mše svatá za zemřelé   
  
9. listopadu 2021       Úterý Svátek Posvěcení Lateránské bazilikyOstrov      1800 – Mše svatá za + rodinu Pjatakových Pernink    1630 – Mše svatá               
10. listopadu 2021     Středa Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církveOstrov       1800 – Mše svatá Jáchymov 1600 – Mše svatá
11. listopadu 2021   Čtvrtek Památka sv. Martina, biskupaOstrov       1800 – Mše svatá za  + Marii Běhounkovou                    1835 – Eucharistická adorace
12. listopadu 2021     Pátek Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníkaOstrov       1800 – Mše svatá za + Marii Hynkovou a celý rod
13. listopadu 2021    Sobota Památka sv. Anežky České, pannyAbertamy   1500  – Mše svatá   Ostrov  kaple sv. Rodiny   1730 – Mše svatá
14. listopadu 2021 33.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov            830 –  Mše svatá za farnost                       1700 –  Ekumenické modlitební setkání Jáchymov     1000 –  Mše svatá za rodinu Hammer a Löffler Hroznětín    1130–  Mše svatá                         

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky. Minulou neděli sbírka vynesla 9 622,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 2 746,- Kč a v Jáchymově 4 733,- Kč. Zbylých 2 143,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Včera se konalo první setkání koordinátorů synodárního procesu v naší diecézi. Za naší farnost se setkání zúčastnily paní Eva Kamarádová a Jana Kitzbergerová. Kromě nich se bude synodě věnovat paní Dominika Šindelářová. Všem třem děkujeme za ochotu ujmout se této funkce.

Dnes (v neděli) v 17h zveme do kaple na faře v Ostrově na nešpory.

Ve středu po mši sv. zveme na biblické společenství na faru v Ostrově.

V pátek 12.11. bude hostem v naši farnosti p. Pavel Petrašovský náš bývaly kaplan a současně farář v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. V 18h. bude celebrovat mši sv. a bude mít kázaní. Následně bude mít přednášku ve farním sálu na téma: Svata Terezie z Avily – učitelka modlitby.

Na nástěnce i farních stránkách najdete jména všech kandidátů do farní rady. Bylo jich nahlášeno celkem 19. Volby se uskuteční za týden v sobotu a neděli po bohoslužbách. Každý farník bude moci zvolit maximálně 5 jmen ze seznamu. Pokud někdo z nějakých důvodu se nemůže zúčastnit bohoslužby za týden, může si po mši svaté vyzvednout hlasovací lístek v kanceláři nebo u kněží. Hlasovací lístek můžete také vyzvednout i pro nemocné farníky.

Připomínáme, že pravidelné setkávaní pro přípravu ke svatostem: křtu, sv. přijímaní a biřmovaní pro dospěle zahájíme na začátku nového církevního roku tzn., po I neděli adventní. Setkání se budou konat v pátky v 19h. Budeme je vést spolu a účastnit se mohou taky  všichni, kteří mají zájem o prohloubení víry.

 Od úterý do pátku v kostele v Ostrově mše sv. v 18h. Na úterý připadá svátek Posvěcení lateránské baziliky, mše sv. v Perninku v 16:30. Ve středu památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, mše sv. v Jáchymově v 16h. Ve čtvrtek památka sv. Martina, biskupa, po mši sv. eucharistická adorace. V pátek památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka, mše sv. v 18h. V sobotu památka sv. Anežky České, mše sv. v Abertamech v 15h a v 17:30 v kapli sv. Rodiny v Ostrově. Mše svaté v neděli v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně  mše v 11:30.

5.11.2021 at 14:50 Napsat komentář

Volby do pastorační rady farnosti Ostrov13. a 14. listopadu 2021

Volby do pastorační rady se budou konat při nedělních bohoslužbách na 33 neděli v mezidobí  (13. a 14. listopadu). Do farní rady se bude volit 6 osob s největším počtem hlasů. Každý farník může na volebním lístku zakroužkovat pět kandidátů z navržených jmen. Pro platnost hlasů je potřeba se na hlasovací kartě čitelně podepsat (jméno a příjmení). Hlasy bude počítat komise ve složení: Marianna Nežatická, P. Patrik Kovaľ, Milena Kováříková, Beatrice Dubová.

Seznam kandidátů navržených farníky do pastorační rady farnosti Ostrov

1. Igor Adamovič

 2. Martin Bárta

 3.Vladimír Bárta

 4. Pavel Breindl

 5. Radek Hynk

 6.Josef Kamarád

 7. Eva Kamarádová

 8. Jana Kitzbergerová

 9. Václav Krucký

10. Dominika Šindelářová

11. Petr Šindelář

12. Dominik Števaňák

13. Michal Števaňák

14. Marek Poledníček

15. Petr Poledníček

16. Pavel Rieger

17. Edeltraud Tejmlová

18. Dagmar Wudyová

19. Ema Veverková

3.11.2021 at 10:59 Napsat komentář

Zemřel pan Jaroslav Galivoda – nejstarší farník naší farnosti

30.10. 2021 zemřel pan Jaroslav Galivoda, v současné době náš nejstarší farník. Jeho pohřeb bude v kostele sv. Michaela v Ostrově ve čtvrtek 4.11.2021 v 11h.

3.11.2021 at 10:49 Napsat komentář

31 neděle v mezidobí

31.11 – 7.11

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 31. října 2021 do 7. listopadu 2021)
31. října 2021 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
Ostrov           830 –   Mše svatá za farnost        1700 –  Růžencová pobožnost Jáchymov     1000 – Mše svatá  za zemřelé   1115 – Modlitba za zemřelé na hřbitově
Hroznětín     1130 – Mše svatá za zemřelé     1245 – Modlitba za zemřelé na hřbitově
1. listopadu 2021    Pondělí Slavnost všech svatých  

Ostrov          1730 – Svíce za zemřelé hřbitov kostel  sv. Jakuba Většího                      1800 – Mše svatá za zemřelé kostel  sv. Jakuba Většího
2. listopadu 2021    Úterý Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Ostrov           1800 – Mše svatá za +Antonína Vaculíka    (1.výročí  úmrtí)
Pernink         1600 – Modlitba za zemřelé na hřbitově         1630 – Mše svatá            
3. listopadu 2021    Středa  Ostrov          1800 – Mše svatá za + Růženu Slavíkovou Jáchymov     1600 – Mše svatá
4. listopadu 2021   Čtvrtek Památka sv. Karla Boromejského, biskupaOstrov           1800 – Mše svatá za  + rodinu Jurčišinovou a Urbanovou                                                 1835 – Eucharistická adorace
5. listopadu 2021   PátekOstrov          1700 – Mše svatá za ++ rodiče, manžela  a syna rodiny Savčicových a duše v očistci        
6.listopadu 2021    Sobota  Horní Blatná     1415  – Modlitba za zemřelé na hřbitově  1500  – Mše svatá za zemřelé v kostele sv.  Vavřince
Ostrov – kaple sv. Rodiny  1730 – Mše svatá za živé i zesnulé členy živého růžence
7. listopadu 2021 32.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:           830 –  Mše svatá za farnost                       1700 –  Nešpory
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá za zemřelé
Hroznětín:   1130–  Mše svatá  za zemřelé                        

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky. Minulou neděli sbírka na misie vynesla 13 537,- Kč. Z toho v Ostrově se vybralo 7 541,- Kč a v Jáchymově 2 834,- Kč. Zbylých 3 162,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme. U této příležitosti chci poděkovat všem farníkům, kteří pravidelně posílají peníze na účet farnosti a také dárcům, kteří farnost podporují příležitostně finančními dary.

Dnes (v neděli) v 17h zveme do kostela v Ostrově na poslední říjnovou růžencovou pobožnost na úmysl za zemřelé.

Zítra (v pondělí) v den Slavnosti Všech svatých zveme v 17.30 na hřbitov v Ostrově do kostela Sv. Jakuba na Vzpomínku na zemřelé. Můžou se jí zúčastnit i nevěřící a zapálit svíčku za své zesnulé.  Následně v 18h. v hřbitovním kostele bude mše sv. za zemřelé.

 V úterý památka všech věrných zemřelých – od 17h. V kostele v Ostrově bude tichá eucharistická adorace, při které je možné přijmout svátost smíření. Kvůli přetrvávající pandemii Covid 19, rozhodla  Apoštolské penitenciarie, že   plnomocné odpustky za zemřelé je možné získat do konce listopadu.

Ve středu po mši sv. zveme na biblické společenství na faru v Ostrově.

V pátek v 5. listopadu v 18h v  kostele Zvěstování Panny Marie se koná dušičkový koncert – pro Strom Naděje. Účinkuje Eva Henychová a kapela Elegance – Pavel a Marek Poledníčkovi. Vstupné dobrovolné.

V souvislosti se zmíněným koncertem, a také s tím, že za dva týdny v pátek bude hostem v naší farnosti P. Pavel Petrašovský – jsme se jako kněží rozhodli, že pravidelné setkávání pro přípravu ke svátostem: křtu, sv. přijímání a biřmovaní pro dospělé zahájíme na začátku nového církevního roku, tzn. po 1. neděli adventní. Setkání se budou konat v pátky v 19h. Budeme je vést spolu a účastnit se mohou také všichni, kteří mají zájem o prohloubení víry.

 Od úterý do čtvrtka v kostele v Ostrově mše sv. v 18h.

Ve čtvrtek na památku sv. Karla Boromejského připadá 1. čtvrtek v měsíci – den modliteb za kněze a o nová kněžská a řeholní povolání – po mši sv. eucharistická adorace.

V pátek mše sv. výjimečně v 17h. – v souvislosti s dušičkovým koncertem. Je to 1. pátek v měsíci. Od 16h. tichá eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření. V Perninku bude mše sv. v úterý v 16:30 a přede mší v 16h modlitba za zemřelé na hřbitově.  Ve středu v 16h mše sv. v Jáchymově. V sobotu mše v Horní Blatné v 15h a přede mší modlitba za zemřelé na hřbitově ve 14:15. V 17:30 mše v kapli sv. Rodiny v Ostrově. Mše svaté v neděli v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h a v Hroznětíně v 11:30

30.10.2021 at 10:24 Napsat komentář

Dušičky 2021

DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI 2021
30.října 2021        Sobota  


Abertamy 1415 –  Modlitba za zemřelé na hřbitově
1500 –   Mše sv. za zemřelé v kostele

Boží Dar          1315   –  Modlitba za zemřelé na hřbitově
Krásný Les      1330   –  Modlitba za zemřelé na hřbitově
Velichov          1415   –   Modlitba za zemřelé na hřbitově  
Radošov          1500   –   Modlitba za zemřelé na hřbitově
31.října 2021        NeděleJáchymov        1000 –   Mše sv. za zemřelé v kostele                         
1115 –   Modlitba za zemřelé na hřbitově  

Hroznětín      1130 –   Mše sv. za zemřelé v kostele     
        1245 –   Modlitba za zemřelé na hřbitově
1.listopadu2021    Pondělí

Ostrov    1730 –   Svíce za zemřelé hřbitov Ostrov kostel sv. Jakuba Většího                
1800 –   Mše svatá kostel sv. Jakuba Většího      
2.listopadu 2021   Úterý  
Bor u K. Varů  1500   –  Modlitba za zemřelé na hřbitově

Pernink            1600Modlitba za zemřelé na hřbitově                              
1630 – Mše sv. za zemřelé v kostele  
6.listopadu 2021   Sobota 

Horní Blatná  1415 Modlitba za zemřelé na hřbitově                            
1500 – Mše sv. za zemřelé v kostele sv. Vavřince
  

22.10.2021 at 15:56 Napsat komentář

30. neděle v mezidobí

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 24. října 2021 do 31. října 2021)
24. října 2021 Den modliteb za misie 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  Ostrov          830 –   Mše svatáza farnost  1700 – Misijní růžencová pobožnost Jáchymov     1000 – Mše svatá   Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
26. října 2021         ÚterýOstrov          1800 – Mše svatá Pernink        1630 – Mše svatá   
        
27. října 2021        Středa  
Ostrov          1800 – Mše svatá za Oldřicha Dvořáka od paní Moniky Trautnerové Jáchymov     1600 – Mše svatá

28. října 2021       Čtvrtek Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Ostrov          1800 – Mše svatá za ++ rodiče Ludmilu a  Františka  Müllerovi                       1835 – Eucharistická adorace
29. října 2021        PátekOstrov          1800 – Mše svatá za spravedlivé řešení soudního sporu a za rodinu Kruckých
30. října 2021       Sobota  

Abertamy   1415  – Modlitba za zemřelé na hřbitově 1500  – Mše svatá za zemřelé  
Ostrov – kaple sv. Rodiny       1730 – Mše svatá  
31. října 2021 31.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:           830 –  Mše svatá za farnost        1700 –  Růžencová pobožnost

Jáchymov:   1000 –  Mše svatá za zemřelé   1115 –  Modlitba za zemřelé na hřbitově

Hroznětín:   1130–  Mše svatá  za zemřelé   1245 –  Modlitba za zemřelé na hřbitově

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na misie. Minulou neděli sbírka vynesla 5 387,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 2 162,- Kč a v Jáchymově 1 845,- Kč. Zbylých 1380,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Děkuji všem, kteří se zúčastnili brigády na faře. U této příležitosti chci moc poděkovat všem, kteří se pravidelně starají o faru, naše kostely a o liturgii: kostelníkům, varhaníkům a osobám které se starají o hudbu v kostele, lektorům, ministrantům, osobám starajícím se o výzdobu a úklid a osobám dbajícím  na čistotu liturgického prádla.

Dnes (v neděli) v 17h zveme do kostela v Ostrově na růžencovou modlitbu na úmysl za misie.

V listopadu se budou konat volby do pastorační rady farnosti. Své kandidáty můžete nahlásit do konce tohoto týdne elektronicky na emailovou adresu farnosti: farnost.ostrov@bip.cz, nebo na formuláři, který najdete na stolku v kostele, nebo si ho vyzvednout v kanceláři.

Blíží se dušičky proto připomínáme že rozhodnutím Apoštolské penitenciárie  , plnomocné odpustky za zemřelé je možno získat od 25.10. do 8.11.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků jsou následující:

1. Daný den přijmout eucharistii

2. Navštívit hřbitov a pomodlit se za zemřelé

3. Pomodlit se na úmysl sv. Otce

4. V okruhu těchto dní vykonat sv. zpověď

Podrobný program modliteb na hřbitovech a mší za zemřelé najdete na farních stránkách a na nástěnce.

Tento týden ve čtvrtek je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Mše svaté v Ostrově v 18h od úterý do pátku. Ve čtvrtek, po mši sv. eucharistická adorace. V Perninku bude mše sv. v úterý 16:30 a v Jáchymově ve středu v 16h. V sobotu v 15h mše sv. v Abertamech a před mší sv. ve 14:15 modlitba za zemřelé na hřbitově, v 17:30  mše v kapli sv. Rodiny v Ostrově. Mše svaté v neděli v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. po mši následuje modlitba za zemřelé na hřbitově v 11:15 a v Hroznětíně  mše v 11:30 a po mši modlitba za zemřelé na hřbitově ve 12:45.

Ve středu po mši sv. zveme na biblické společenství na faru v Ostrově.

V listopadu zahájíme pravidelná setkání pro osoby, které chtějí se připravit na svátosti a nebo mají zájem o prohloubení víry. O termínu jejich zahájení vás budeme včas informovat.

22.10.2021 at 15:49 1 komentář

29. Neděle v mezidobí

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 17. října 2021 do 24. října 2021)
17. října 2021  
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  Ostrov          830 –  Mše svatá za farnost                        
1700 – Růžencová pobožnost
Jáchymov     1000 – Mše svatá  
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
19. října 2021         ÚterýOstrov          1800 – Mše svatá za zdraví a Boží požehnání pro Martínka Pernink        1630 – Mše svatá           
20. října 2021        Středa  Ostrov          1800 – Mše svatá
Jáchymov     1600 – Mše svatá
21. října 2021       Čtvrtek
Památka Bl. Karla Rakouského
Ostrov          1800 – Mše svatá za požehnání a ochranu pro rodinu rodinu a
blízké    
1835 – Eucharistická adorace
22. října 2021        Pátek
Památka Sv. Jana Pavla II.
Ostrov          1800 – Mše svatá ++Petra a Annu Parimuchovi (první výročí
uložení do hrobu) a   za Misie
23. října 2021       Sobota  Abertamy                                    1500  – Mše svatá
Ostrov – kaple sv. Rodiny        1730 – Mše svatá  
24. října 2021
Den modliteb za misie
30.  NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Ostrov:           830 –  Mše svatá za farnost                      
1700 –  Misijní růžencová pobožnost
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  
Hroznětín:   1130–  Mše svatá  

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 6 135,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 3 881,- Kč a v Jáchymově 1 607,- Kč. Zbylých 647,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) v 17h zveme na růžencovou pobožnost do kostela v Ostrově.

Připomínáme, že v listopadu se budou konat volby do pastorační rady farnosti. Své kandidáty můžete nahlásit elektronicky na emailovou adresu farnosti: farnost.ostrov@bip.cz, nebo na formuláři, který najdete na stolku v kostele, nebo si ho vyzvednout v kanceláři.

 Ve středu po večerní mši svaté se budou na faře promítat fotky z pouti do Plzně a Klatov a následně se bude konat biblické společenství.

V pátek budeme v naší farnosti hostit pátera Romualda Štěpána Roba, který je v diecézi zodpovědný za papežská misijní díla. Jeden z úmyslů mše sv. bude za misie a po mši sv. zveme na faru na besedu o papežských misijních dílech.

Tento týden na pondělí připadá svátek sv. Lukáše, evangelisty. Ve čtvrtek je památka blahoslaveného Karla Rakouského a v pátek sv. Jana Pavla II.. Mše svaté v Ostrově v 18h od úterý do pátku. Ve čtvrtek, po mši sv. eucharistická adorace. V Perninku bude mše sv. v úterý 16:30 a v Jáchymově ve středu v 16h. V sobotu v 15h mše sv. v Abertamech, v 17:30 v kapli sv. Rodiny v Ostrově. Za týden je misijní neděle. Sbírka této neděle je určena na podporu misií, prostřednictvím Papežských misijních děl. Mše svaté v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně v 11:30.

V sobotu v 10h zveme na brigádu – úklid kůlny a pokud vyjde čas i půdy.

Ve farní knihovně si můžete zakoupit kalendáře na rok 2022.

Osoby, které máji zájem o přípravu  ke svatosti křtu nebo biřmovaní ať se, pokud možno co nejdříve nahlásí u kněží nebo v kanceláři.

15.10.2021 at 15:54 Napsat komentář

Volby do pastorační rady farnosti

Začátkem listopadu plánujeme zorganizovat volby do pastorační rady farnosti. Prosíme o nahlášení kandidátů. Je možné to udělat elektronicky na adresu farnost.ostrov@bip.cz nebo papírově odevzdat kněžím nebo v kanceláři. V přihlášce uveďte jméno nebo jména těch, které navrhujete do farní rady a podepište se čitelným podpisem.

Návrh kandidátů do pastorační rady farnosti Ostrov

1.    ……………………………………………………………………….

2.    ……………………………………………………………………….

3.    ………………………………………………………………………..

4.    ……………………………………………………………………….

5.    ……………………………………………………………………….

         ……………………………………………….

                               podpis

8.10.2021 at 13:29 Napsat komentář

28. Neděle v mezidobí

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 10. října 2021 do 17. října 2021)
10. října 2021   27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  Ostrov          830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov     1000 – Mše svatá  
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
12. října 2021         ÚterýOstrov          1800 – Mše svatá
Pernink        1630 – Mše svatá           
13. října 2021        Středa  Ostrov          1800 – Mše svatá  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
14. října 2021       Čtvrtek  Ostrov          1800 – Mše svatá za + rodinu Lokajíčkovou a                                               Grollmussovou                      
1835  – Eucharistická adorace
15. října 2021        Pátek
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Ostrov          1800 – Mše svatá  za + Rudolfa Hynka a celý rod
16. října 2021       Sobota  Abertamy                               1500  – Mše svatá
Ostrov – kaple sv. Rodiny  1730 – Mše svatá  
17. října 2021   29.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:           830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  
Hroznětín:   1130–  Mše svatá  

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 3676,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 2146,- Kč. a v Jáchymově 1530,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

Začátkem listopadu plánujeme zorganizovat volby do pastorační rady farnosti. Prosíme o nahlášení kandidátů. Je možné to udělat elektronicky na adresu farnosti nebo papírově odevzdat kněžím nebo v kanceláři. V přihlášce uveďte jméno nebo jména těch, které navrhujete do farní rady a podepište se čitelným podpisem. Jednoduché formuláře najdete na stolku v kostele nebo si můžete vyzvednout v kanceláři.

 Mše svaté v Ostrově v 18h. od úterý do pátku. Ve čtvrtek památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve , po mši sv. eucharistická adorace. V Perninku bude mše sv. v úterý 16:30 a v Jáchymově ve středu v 16h. V sobotu v 15h mše sv. v Abertamech, v 17:30 v kapli sv. Rodiny v Ostrově. Příští neděli jako obvykle mše sv. v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně v 11:30.

Ve Farní knihovně si můžete zakoupit kalendáře na rok 2022.

Osoby, které máji zájem o přípravu  ke svatosti křtu nebo biřmovaní ať se, pokud možno co nejdříve nahlásí u kněží nebo v kanceláři.

8.10.2021 at 13:16 Napsat komentář

27. Neděle v mezidobí

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 3. října 2021 do 10. října 2021)
3. října 2021   27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  Ostrov          830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov     1000 – Mše svatá  za Hermanna Rudolfa                                   Hammera a rodinu
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
5. října 2021         ÚterýOstrov          1800 – Mše svatá za ++Martina Delinčáka a                                     rodinu Klatovských
Pernink        1630 – Mše svatá           
6. října 2021        Středa  Ostrov          1800 – Mše svatá za rodinu Kepovu a Fichnovu                                   o požehnání, dar víry a ochranu Panny                                   Marie do dalších let
Jáchymov     1600 – Mše svatá
7. října 2021       Čtvrtek Památka Panny Marie RůžencovéOstrov          1800 – Mše svatá za ++Štefana Hrance a Terezii                                    Šimlíkovou                        
1835 – Eucharistická adorace
8. října 2021        PátekOstrov          1800 – Mše svatá  za zdraví a Boží požehnání                                   Pro rodinu Mikolajovu
9. října 2021       Sobota  Abertamy                                    1500  – Mše svatá
Ostrov – kaple sv. Rodiny        1630 – Mše svatá  
10. října 2021   28.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:           830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  
Hroznětín:   1130–  Mše svatá  

Ohlášky:

Děkujeme všem, kteří byli zapojeni jakýmkoli způsobem do příprav a průběhu Michaelské pouti: děkuji těm, kteří se zúčastnili sobotní brigády na faře a všem kteří byli zapojeni do úklidu kostela a jeho výzdoby, dále všem, kteří pomohli při večerním sobotním setkání s delegací z Německa a Ostrovské radnice. Děkuji všem, kteří byli zapojeni do nedělní liturgie a průvodu, těm, kteří se starali o přípravu občerstvení a pohoštění během pouti, panu varhaníkovi za hudební doprovod při mši a odpolední koncerty v kostele, kapele Swing melody za krásný koncert a vůbec všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na průběhu pouťi. Zvláštní poděkování patří těm, kteří se už po akci zapojili do úklidu. Děkuji rovněž městu Ostrov a domu kultury za hezkou spolupráci a pomoc při organizaci pouťi.  Ještě jednou Všem velké díky.

Děkujeme také všem, kteří se zúčastnili Svatováclavské pouti do Radošova. Na našich farních stránkách můžete shlédnout jak fotku z Radošova tak fotografie z Michaelské pouťi.

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 9 626,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 6 525,- Kč + 77€ a v Jáchymově 2 498,- Kč. Zbylých 603,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Ve Farní knihovně si můžete zakoupit kalendáře na rok 2022.

V pondělí památka sv. Františka z Assisi a ve čtvrtek Panny Marie Růžencové Mše svaté v Ostrově v 18h. od úterý do pátku. Ve čtvrtek, po mši sv. eucharistická adorace.

V Perninku bude mše sv. v úterý 16:30 a v Jáchymově ve středu v 16h. V sobotu v 15h mše sv. v Abertamech, v 17:30 v kapli sv. Rodiny v Ostrově. Příští neděli jako obvykle mše sv. v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně v 11:30.

Osoby, které máji zájem o přípravu  ke svatosti křtu nebo biřmovaní ať se, pokud možno co nejdříve nahlásí u kněží nebo v kanceláři.

Pan varhaník Martin Matuška nabízí možnost výuky hry na varhany primárně pro děti a mládež, případně taky pro dospělé. Zájemci se můžou hlásit přímo u něj nebo v kanceláři.

1.10.2021 at 17:22 Napsat komentář

Michaelská pouť 2021 – foto

29.9.2021 at 14:38 Napsat komentář

Svatováclavská pouť do Radošova 28.9 2021

29.9.2021 at 13:55 Napsat komentář

26. Neděle v mezidobí

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 26. září 2021 do 3. října 2021)
26. září 2021   26. NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:           900 –  Michaelská pouť mše svatá za farnost a                                   její   dobrodince a partnerská města                                   Celebruje Mons. Tomáš Holub
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  
  
28. září 2021         Úterý Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národaOstrov          1000 – Mše svatá
Radošov       1600– Poutní mše svatá
Pernink         1630 – Mše svatá           
29. září 2021        Středa Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů  Ostrov          1800 – Mše svatá  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
30. září 2021       Čtvrtek Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církveOstrov          1800 – Mše svatá za ++rodiče Michala a Libuši                                 Piovarčiovi                        
1835 – Eucharistická adorace
1. říjen 2021        Pátek Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církveOstrov           1700 –  Možnost svátosti smíření a tichá                                      eucharistická  adorace                        
1740–   Pobožnost k nejsvětějšímu Srdci                                      Ježíšovu                        
1800 – Mše svatá  za ++rodiče Josefa a Etelku                                     Müllerovi
2. říjen 2021       Sobota Památka svatých andělů strážných  Horní Blatná   1500  – Mše svatá    
3. říjen 2021   27.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:           830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  
Hroznětín:   1130–  Mše svatá  

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 8 834,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 3 074,- Kč. a v Jáchymově 1650,- Kč. Zbylých 4 110,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Zveme všechny farníky dnes odpoledne na farní oslavy. V 17.00 na farní zahradě koncert Swing Melody a následně posezení s občerstvením.

V nejbližší sobotu 2. října se koná autobusová pouť farnosti do Plzně a Klatov. Odjezd autobusu v 7:30 z ulice Hroznětínské před poliklinikou. Máme poslední volná místa.

V úterý slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa. Mše sv. v Ostrově v 10:00., poutní mše sv. v Radošově v 16:00. a na Perninku v 16:30. Ve středu na svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů mše sv. v Jáchymově v 16.00 a v Ostrově v 18:00 o požehnání pro naší farnost. Na čtvrtek připadá první čtvrtek měsíce a památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve po mši sv. v 18:00 eucharistická adorace. V pátek památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve – je to  zároveň první pátek v měsíci. Od 17:00 možnost svátosti smíření a tichá eucharistická adorace. V 17:40 pobožnost k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a v 18:00 mše svatá.

V sobotu mše sv. na Horní Blatné v 15:00. Nebude mše sv. v kapli sv. Rodiny. Příští neděli mše sv. v Ostrově v 8.30, v Jáchymově v 10.00 a v 11.30 v Hroznětíně.

 Osoby, které máji zájem o přípravu  ke svatosti křtu nebo biřmovaní ať se, pokud možno co nejdříve nahlásí u kněží nebo v kanceláři.

Pan varhaník Martin Matuška nabízí možnost výuky hry na varhany primárně pro děti a mládež, případně taky pro dospělé. Zájemci se můžou hlásit přímo u něj nebo v kanceláři.

24.9.2021 at 19:52 Napsat komentář

25 Neděle v mezidobí

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 19. září 2021 do 26. září 2021)
19. září 2021   25. NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov            830 –  Mše svatá za farnost                        
Jáchymov     1000 – Mše svatá  
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
21. září 2021         Úterý Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelistyOstrov          1800 – Mše svatá
Pernink        1630 – Mše svatá           
22. září 2021        Středa  Ostrov          1800 – Mše svatá  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
23. září 2021       Čtvrtek Památka sv. Pia z Pietrelciny, knězeOstrov          1800 – Mše svatá za všechny duše v očistci                      
1835 – Eucharistická adorace
24. září 2021        Pátek
Ostrov          1800 – Mše svatá  za + Ludmilu Galivodovou
25. září 2021       Sobota  Abertamy                               1500  – Mše svatá
Boží Dar                                 1800 – Mše svatá
26. září 2021     26.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:           900 –  Michaelská pouť mše svatá za farnost a její dobrodince a partnerská města
Celebruje Mons. Tomáš Holub
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 6 857,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 3 593,- Kč. a v Jáchymově 2 370,- Kč. Zbylých 894,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Za týden budeme slavit Michaelskou pouť. Slavnostní Poutní mši svatou v neděli 26.září v 9.00. bude sloužit otec biskup Tomáš Holub. Po mši svaté bude následovat průvod se soškou Panny Marie Věrné ke klášternímu kostelu.

V rámci pouti v sobotu 25. září ve 14.00 na hřbitově v Ostrově proběhne modlitba za zemřelé. V 19:30 v kostele koncert: „ Barokní lesk trubky a varhan“. V neděli 26. září

– v 9.00. poutní mše svatá

– v 10:30 průvod ke klášternímu kostelu

– Ve 13.00,14.00, a 15.00  varhaní mini koncerty v kostele

Na farní zahradě od 10:30 do 16.00 program pro děti a  v 17.00 koncert Swing Melody

V týdnu mše svaté v Ostrově v 18h. od úterý do pátku. V úterý svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.Ve čtvrtek památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze, po mši sv. eucharistická adorace.

V Perninku bude mše sv. v úterý 10.30 a v Jáchymově ve středu v 16.00. V sobotu v 15.00 mše sv. v Abertamech a v 18.00 na Božím Daru. Příští neděli mše sv. v Ostrově v 9.00, v Jáchymově v 10.00. Nebude mše sv. v Hroznětíně a v kapli sv. Rodiny.

Osoby, které máji zájem o přípravu  ke svatosti křtu nebo biřmovaní ať se, pokud možno co nejdříve nahlásí u kněží nebo v kanceláři.

Pan varhaník Martin Matuška nabízí možnost výuky hry na varhany primárně pro děti a mládež, případně taky pro dospělé. Zájemci se můžou hlásit přímo u něj nebo v kanceláři.

Jsou ještě volná místa v autobuse  na pouť do Plzně a Klatov, která se uskuteční 2. října. Přihlásit se můžete v kanceláři nebo u kněží po mši svaté. 

17.9.2021 at 15:26 Napsat komentář

24. Neděle v mezidobí

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(týden od 12. září 2021 do 19. září 2021)
12. září 2021  
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Ostrov            830 –  Mše svatá za farnost                       
  1700 –  Nešpory
Jáchymov     1000 – Mše svatá  
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
14. září 2021  Úterý
Svátek povýšení sv. kříže
Ostrov          1800 – Mše svatá za++Petra a Ludmilu Javorčákovi  a požehnání pro děti
Pernink        1630 – Mše svatá           
15. září 2021        Středa
Památka Panny Marie Bolestné
Ostrov          1800 – Mše svatá  za++Petra a Ludmilu Javorčákovi  a požehnání pro děti  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
16. září 2021       Čtvrtek
Památka sv. Ludmily, mučednice  
Ostrov          1800 – Mše svatá za++Petra a Ludmilu Javorčákovi  a požehnání pro děti                        
   1835 – Eucharistická adorace
17. září 2021  PátekOstrov          1800 – Mše svatá  za++Petra a Ludmilu Javorčákovi  a požehnání pro děti  
18. září 2021 Sobota  Abertamy                               1500  – Mše svatá
Ostrov – kaple sv. Rodiny  1630 – Mše svatá
Boží Dar                                 1800 – Mše svatá  
19. září 2021    
25.  NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Ostrov:           830 –  Mše svatá za farnost
                    1700 –  Nešpory
Jáchymov:    1000 –  Mše svatá  
Hroznětín:   1130 –  Mše svatá    

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 8 838,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 2 480,- Kč. a v Jáchymově 3 862,- Kč. Zbylých 2 496,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) v 17h zveme na nešpory v kostele v Ostrově.

Mše svaté v Ostrově v 18h. od úterý do pátku. V úterý svátek povýšení sv. kříže. Na středu připadá památka Panny Marie Bolestné. Ve čtvrtek památka sv. Ludmily, mučednice, po mši sv. eucharistická adorace.

V Perninku bude mše sv. v úterý 16:30 a v Jáchymově ve středu v 16h. V sobotu v 15h mše sv. v Abertamech, v 16:30 v kapli sv. Rodiny v Ostrově a v 18h na Božím Daru. Příští neděli jako obvykle mše sv. v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně v 11:30.

Ve čtvrtek 16.9. v 19h. se uskuteční na faře v Ostrově organizační setkání rodičů, kteří přihlásili své děti k výuce náboženství.

Osoby, které máji zájem o přípravu  ke svatosti křtu nebo biřmovaní ať se, pokud možno co nejdříve nahlásí u kněží nebo v kanceláři.

Pan varhaník Martin Matuška nabízí možnost výuky hry na varhany primárně pro děti a mládež, případně taky pro dospělé. Zájemci se můžou hlásit přímo u něj nebo v kanceláři.

Jsou ještě volná místa v autobuse  na pouť do Plzně a Klatov, která se uskuteční 2. října. Přihlásit se můžete v kanceláři nebo u kněží po mši svaté. 

10.9.2021 at 13:57 Napsat komentář

23. Neděle v mezidobí

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 29. srpna 2021 do 5. září 2021)
5. září 2021   23. NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov             830 –  Mše svatá za farnost  
   1700 –  Nešpory
Jáchymov    1000 – Mše svatá  
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
7. září 2021  ÚterýOstrov          1800 – Mše svatá za spravedlivé rozhodnutí 
soudu
Pernink        1630 – Mše svatá           
8. září 2021        Středa Svátek narození Panny MarieOstrov            930  – Mše svatá za Karlovarský vikariát                
        1800 – Mše svatá za + Marii Hynkovou a celý
rod
Jáchymov     1600 – Mše svatá
9. září 2021       Čtvrtek  Ostrov          1800 – Mše svatá  za zdraví a Boží požehnání
   1830 – Eucharistická adorace                      
10. září 2021  PátekOstrov          1800 – Mše svatá za + Dinušku, Luboška a babičku              
11. září 2021 Sobota  Abertamy             1500  – Mše svatá
Ostrov – kaple sv. Rodiny  1630 – Mše svatá
Boží Dar                                 1800 – Mše svatá  
12. září 2021     24.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:           830 –  Mše svatá za farnost     
1700 –  Nešpory
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  
Hroznětín:   1130 –  Mše svatá    

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka na bohoslovce vynesla 8 404,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 3 607,- Kč. a v Jáchymově 3 695,- Kč. Zbylých 1 102,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) v 17h zveme na nešpory v kostele v Ostrově.

Mše svaté v Ostrově v 18h. od úterý do pátku. Na středu připadá svátek narození Panny Marie, tento den se bude sloužit mše svatá v Ostrově v 9:30 za Karlovarský vikariát. Ve čtvrtek po mši sv. eucharistická adorace.

Připomínáme, že v měsíci září budeme sloužit každou sobotu v 18 hod. mši svatou s nedělní platností na Božím Daru. Z toho důvodu v září mše svatá v kapli Sv. Rodiny v Ostrově bude o hodinu dříve tzn. v  16:30. V Perninku bude mše sv. v úterý 16:30 a v Jáchymově ve středu v 16h. V sobotu v 15h mše sv. v Abertamech. Příští neděli jako obvykle mše sv. v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně v 11:30.

Na čtvrtek 9. září v 19h zveme do kostela sv. Jáchyma v Jáchymově na koncert hornické kapely Frisch Glück z Annabergu. Vstupné dobrovolné

Rodiče, kteří mají zájem o výuku náboženství svých dětí prosíme, aby je přihlásili a přihlášky odevzdali nejpozději do 10.9.2021. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii  nebo v kanceláři farnosti.

Osoby které máji zájem o přípravu  ke svatosti křtu nebo biřmovaní ať se, pokud možno co nejdříve nahlásí u kněží nebo v kanceláři.

Jsou ještě volná místa v autobuse  na pouť do Plzně a Klatov, která se uskuteční 2. října. Přihlásit se můžete v kanceláři nebo u kněží po mši svaté.  

3.9.2021 at 15:01 Napsat komentář

22 neděle v vmezidobi

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 29. srpna 2021 do 5. září 2021)
29. srpna 2021   22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ


Ostrov            830 –  Mše svatá za farnost  
1700 –  Nešpory
Jáchymov    1000 – Mše svatá  
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
31. srpna 2021  Úterý
Ostrov          1800 – Mše svatá
Pernink        1630 – Mše svatá           
1. září 2021        Středa  Ostrov          1800 – Mše svatá na úmysl o požehnaní pro  všechny žáky a učitele v novém školním roce  
Jáchymov    1600 – Mše svatá
2. září 2021       Čtvrtek  


Ostrov          1800 – Mše svatá  za kněze a nová kněžská a   řeholní povolání                      
1835 – Eucharistická adorace
3. září 2021  Pátek Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církveOstrov          1700 –   možnost svátosti smíření a tichá  Eucharistická  adorace                      
1740–   pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci   Ježíšovu                       
1800 – Mše svatá zádušní za+ Annu Majerechovou
4. září 2021 Sobota  
Horní Blatná                       1500  – Mše svatá
Ostrov – kaple sv. Rodiny  1630 –  Mše svatá za živé a zemřelé členy „Živého růžence“
Boží Dar                              1800 – Mše svatá  


5. září 2021     23.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:          830 –  Mše svatá za farnost
1700 –  Nešpory
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  
Hroznětín:   1130 –  Mše svatá    

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na bohoslovce. Minulou neděli sbírka vynesla 8 432,- Kč. Z toho v Ostrově se vybralo 2 222,- Kč a v Jáchymově 4 295,- Kč. Zbylých 1 915,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) v 17h nešpory v kostele v Ostrově.

Mše svaté v Ostrově v 18h od úterý do pátku. Ve středu v 18 hod. mše svatá v Ostrově na úmysl o požehnání pro všechny žáky a učitele v novém školním roce. Na čtvrtek 2. září připadá první čtvrtek v měsíci – mše sv. v Ostrově v 18h na úmysl za kněze a nová kněžská a řeholní povolání. Po mši sv. eucharistická adorace. V pátek 3. září připadá Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, je to zároveň první pátek v  měsíci. Od 17h možnost Svátosti smíření v kostele v Ostrově, od 17:40 pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, v 18h. mše svatá. V měsíci září budeme sloužit každou sobotu v 18 hodin mši svatou s nedělní platností na Božím Daru. Z toho důvodu bude  v září mše svatá v kapli Sv. Rodiny v Ostrově o hodinu dříve, tzn. v  16:30. Tato mše svatá bude sloužena za živé a zemřelé členy „Živého růžence“.  Po mši bude následovat společná modlitba růžence. V Perninku bude mše sv. v úterý 16:30 a v Jáchymově ve středu v 16h. V sobotu v 15h mše sv. v Horní Blatné.

Příští neděli jako obvykle mše sv. v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h a v Hroznětíně v 11:30.

V novém školním roce od 15.9. plánujeme zahájení vyučování náboženství pro děti. Přihlášky jsou k vyzvednutí v zákristii po mši svaté, nebo ve farní kanceláři. Rodiče, kteří mají zájem o výuku náboženství svých dětí, ať vyplněné přihlášky odevzdají nejpozději do 10.9.2021. Prosíme také, aby se všichni, kteří mají zájem o přípravu  ke svátosti křtu nebo biřmování, co nejdříve nahlásili u kněží nebo v kanceláři.

Naše pravidelné pastorační aktivity a setkávání na faře, plánujeme zahájit v druhé polovině září, až zmapujeme jaký je zájem o vyučování náboženství a přípravu ke svátostem. Ve středu 1. září zveme v 19 hod. na faru v Ostrově na besedu s paterem Patrikem, který bude vyprávět o  svých zkušenostech z práce v Itálii.

Máme ještě několik volných míst v autobuse na pouť do Plzně a Klatov, která se uskuteční 2. října. Pouť nebude fyzicky náročná a mohou se jí účastnit i osoby s omezenou pohyblivostí. Cena pouti je 230,- Kč. K účasti se můžete přihlásit v kanceláři nebo u kněží po mši svaté. Při zápisu se bude vybírat záloha 150,- Kč.

28.8.2021 at 09:45 Napsat komentář

21. neděle v mezidobí

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 15. srpna 2021 do 22. srpna 2021)
22. srpna 2021   21. NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov            830 –  Mše svatá za farnost                        
1700 –  Nešpory
Jáchymov     1000 – Mše svatá  
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
24. srpna 2021  Úterý Svátek sv. Bartoloměje, apoštolaOstrov          1800 – Mše svatá
Pernink        1630 – Mše svatá                        
25. srpna 2021  Středa  Ostrov          1800 – Mše svatá
Jáchymov     1600 – Mše svatá
26. srpna 2021  Čtvrtek  Ostrov          1800 – Mše svatá                        
1835 – Eucharistická adorace
27. srpna 2021  Pátek Památka sv. MonikyOstrov          1800 – Mše svatá            
28. srpna 2021 Sobota Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církveAbertamy                               1500  – Mše svatá
Ostrov – kaple sv. Rodiny  1730 – Mše svatá  
29. srpna 2021     22.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:           830 –  Mše svatá za farnost                        1700 –  Nešpory
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  
Hroznětín:   1130 –  Mše svatá    

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 13 748,- Kč. a 10 € z toho v Ostrově se vybralo 3 465,- Kč a v Jáchymově 8 615,- Kč + 10 €. Zbylých 1 668,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) v 17h nešpory v kostele v Ostrově.

V úterý svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Na pátek připadá památka sv. Moniky a na sobotu památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.

Mše svaté v Ostrově v 18h. od úterý do pátku. Ve čtvrtek po mši sv. eucharistická adorace. V Perninku bude mše sv. v úterý 16:30 a v Jáchymově ve středu v 16h. V sobotu v 15h mše sv. v Abertamech a v 17:30 v kapli Sv. Rodiny v Ostrově. Příští neděli jako obvykle mše sv. v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně v 11:30.

V novém školním roce od 15.9. plánujeme zahájení vyučování náboženství pro děti. Přihlášky jsou k vyzvednutí v zákristii po mši svaté, nebo ve farní kanceláři. Rodiče, kteří mají zájem o výuku náboženství svých dětí ať vyplněné přihlášky odevzdají nejpozději do 10.9.2021.

Ve středu 25.8 v rámci našich prázdninových akcí navážeme na probíhající filmový festival v Karlových Varech a zveme do letního kina na faře v Ostrově. Bude se promítat film „S láskou Vincent“. Snímek byl natočen kombinací hraného filmu  a animace originálních olejomaleb. Vypráví příběh o malíři Vincentovi van Goghovi.

Na sobotu 2. října farnost organizuje autobusovou pouť do Plzně a Klatov. Zahájíme jí v Plzni prohlídkou obnovené katedrály sv. Bartoloměje a setkáním s katedrálním farářem a naším bývalým kaplanem P. Pavlem Petrašovským. Následně u Plzeňské Madony prožijeme společnou mši svatou. V Klatovech bude na programu návštěva kostela narození Panny Marie a obnoveného jezuitského kostela včetně katakomb a setkání s naším bývalým farářem P. Markem Hricem. Pouť nebude fyzicky náročná a mohou se jí účastnit i osoby s omezenou pohyblivostí. Cena pouti je 230,- Kč. K účasti se můžete přihlásit v kanceláři nebo u kněží po večerní mši svaté. Při zápisu se bude vybírat záloha 150,- Kč.

20.8.2021 at 13:50 Napsat komentář

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 15. srpna 2021 do 22. srpna 2021)
15. srpna 2021 Nanebevzetí Panny Marie 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov            830 –  Mše svatáza farnost               1700 –  Nešpory
Jáchymov     1000 – Mše svatá  za živé a zesnulé rodáky z  Jáchymova mši sv. bude sloužit Msgr. František Radkovský    
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
17. srpna 2021  Úterý  
Ostrov          1800 – Mše svatá
Pernink        1630 – Mše svatá                        
18. srpna 2021  Středa  
Ostrov          1800 – Mše svatá
Jáchymov     1600 – Mše svatá
19. srpna 2021  Čtvrtek  
Ostrov          1800 – Mše svatá                      
 1835 – Eucharistická adorace
20. srpna 2021  Pátek Památka sv. BernardaOstrov          1800 – Mše svatá            
21. srpna 2021 Sobota Památka sv. Pia X., papežeAbertamy     1500  – Mše svatá
Ostrov – kaple sv. Rodiny  1730 – Mše svatá  
22. srpna 2021     21.  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Ostrov:           830 –  Mše svatáza farnost      1700 –  Nešpory
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  
Hroznětín:   1130 –  Mše svatá    

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 11 454,- Kč., z toho v Ostrově se vybralo 2 833,- Kč. a v Jáchymově 6 474,- Kč + 20,70 €. Zbylých 2 147,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) v 17h nešpory v kostele v Ostrově.

Na pátek připadá památka sv. Bernarda a na sobotu památka sv. Pia X., papeže. Mše svaté v Ostrově v 18h. od úterý do pátku. Ve čtvrtek po mši sv. eucharistická adorace. V Perninku bude mše sv. v úterý 16:30 a v Jáchymově ve středu v 16h. V sobotu v 15h mše sv. v Abertamech a v 17:30 v kapli Sv. Rodiny v Ostrově. Příští neděli jako obvykle mše sv. v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně v 11:30.

V nejbližší středu 18.8. v 18h. bude sloužit mši svatou v Ostrově otec biskup František Radkovský. Po mši svaté od 19h. zveme na besedu  s otcem biskupem Františkem.

Na sobotu 2. října farnost organizuje autobusovou pouť do Plzně a Klatov. Zahájíme jí v Plzni prohlídkou obnovené katedrály sv. Bartoloměje a setkáním s katedrálním farářem a naším bývalým kaplanem P. Pavlem Petrašovským. Následně u Plzeňské Madony prožijeme společnou mši svatou. V Klatovech bude na programu návštěva kostela narození Panny Marie a obnoveného jezuitského kostela včetně katakomb a setkání s naším bývalým farářem P. Markem Hricem. Pouť nebude fyzicky náročná a mohou se jí účastnit i osoby s omezenou pohyblivostí. Cena pouti je 230,- Kč. K účasti se můžete přihlásit v kanceláři nebo u kněží po večerní mši svaté. Při zápisu se bude vybírat záloha 150,- Kč.

14.8.2021 at 20:18 Napsat komentář

19. neděle v mezidobí

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 8. srpna 2021 do 15. srpna 2021)
8. srpna 2021   19 NEDĚLE V MEZIDOBÍ Ostrov            830 – Mše svatá za farnost
      1700 – Nešpory
Jáchymov   1000 – Mše svatá
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
10. srpna 2021  Úterý svátek sv. VavřinceOstrov          1800 – Mše svatá
Pernink        1630 – Mše svatá                        
11. srpna 2021  Středa Památka sv. KláryOstrov          1800 – Mše svatá
Jáchymov     1600 – Mše svatá
12. srpna 2021  Čtvrtek  Ostrov          1800 – Mše svatá   
                     1835 – Eucharistická adorace
13. srpna 2021  Pátek  Ostrov          1800 – Mše svatá            
14. srpna 2021 Sobota Památka sv. Maxmiliána M. KolbehoAbertamy                               1500  – Mše svatá
Ostrov – kaple sv. Rodiny  1730 – Mše svatá  
15. srpna 2021 Nanebevzetí Panny Marie   20  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:           830 –  Mše svatá za farnost    
                    1700 –   Nešpory
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  za živé a zesnulé rodáky z Jáchymova, mši sv. bude sloužit Msgr. František Radkovský    
Hroznětín:   1130 –  Mše svatá    

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 12 315,- Kč., z toho v Ostrově se vybralo 3 152,- Kč. a v Jáchymově 6 562,- Kč. Zbylých 2 601,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) v 17h nešpory v kostele v Ostrově.

Na pondělí připadá svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže patronky Evropy a na úterý svátek sv. Vavřince. Ve středu je památka sv. Kláry a v sobotu svatého Maxmiliána Maria Kolbeho. Na příští neděli připadá slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svaté v Ostrově v 18h. od úterý do pátku. Ve čtvrtek po mši sv. eucharistická adorace. V Perninku bude mše sv. v 16:30 v úterý a v Jáchymově ve středu v 16h. V sobotu v 15h mše sv. v Abertamech a v 17:30 v kapli Sv. Rodiny v Ostrově. Příští neděli jako obvykle mše sv. v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně v 11:30.

Ve středu v 19h. se bude konat na faře v Ostrově setkání s otcem Danielem misionářem působícím na Krétě v pravoslavném prostředí. K účasti všechny srdečně zveme.

Příští sobotu 14. srpna proběhnou v Jáchymově Jáchymovské Dožínky. Podrobný program najdete na plakátku před kostelem. Završením  dožínek bude nedělní mše sv. v 10h. v Jáchymově, kterou bude sloužit otec biskup František Radkovský na úmysl za živé a zesnulé rodáky z Jáchymova.

Na sobotu 2. října farnost organizuje autobusovou pouť do Plzně a Klatov. Zahájíme jí v Plzni prohlídkou obnovené katedrály sv. Bartoloměje a setkáním s katedrálním farářem a naším bývalým kaplanem P. Pavlem Petrašovským. Následně u Plzeňské Madony prožijeme společnou mši svatou. V Klatovech bude na programu návštěva kostela narození Panny Marie a obnoveného jezuitského kostela včetně katakomb a setkání s naším bývalým farářem P. Markem Hricem. Pouť nebude fyzicky náročná a mohou se jí účastnit i osoby s omezenou pohyblivostí. Cena pouti je 230,- Kč. K účasti se můžete přihlásit v kanceláři nebo u kněží po večerní mši svaté. Při zápisu se bude vybírat záloha 150,- Kč.

5.8.2021 at 15:37 Napsat komentář

18 Neděle v mezidobí

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 1. srpna 2021 do 8. srpna 2021)
1. srpna 2021   18 NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov            830 – Mše svatá za farnost  1700 – Nešpory
Jáchymov     1000 – Mše svatá Hroznětín    1130 – Mše svatá
 
3. srpna 2021  Úterý  Ostrov          1800 – Mše svatá Pernink        1630 – Mše svatá                        
4. srpna 2021  Středa  Ostrov          1800 – Mše svatá Jáchymov     1600 – Mše svatá
5. srpna 2021  Čtvrtek  Ostrov          1800 – Mše svatá                         1830– Eucharistická adorace
6. srpna 2021  Pátek Svátek Proměnění PáněOstrov          1800 – Mše svatá            
7. srpna 2021 Sobota  Horní Blatná 1500  – Poutní mše svatá na úmysl za živé a zesnulé rodáky z Horní
Blatné                                                                          
Ostrov – kaple sv. Rodiny  1730 – Mše svatá za živé a zemřelé členy „Živého růžence“
8. srpna 2021   19  Neděle v mezidobíOstrov:           830 Mše svatá za farnost      1700 – Nešpory
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá   Hroznětín:   1130 – Mše svatá    

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti.

K poslednímu červenci ukončil působení v naší farnosti dosavadní farář P. Marek Hric. Děkujeme mu za 16 let obětavé služby v naší farnosti a přejeme hodně požehnání na jeho novém působišti v Klatovech.

Od 1. srpna z rozhodnutí otce biskupa Tomáše Holuba byl farářem ustanoven P. Krzysztof Dȩdek a kaplanem P. Patrik Kovaľ  SJ, který k nám přijel ze Slovenska. Budeme vděční, když nás zahrnete do svých modliteb a předem děkujeme za vaší podporu.

Fotografie ze mše sv. s otcem Biskupem Tomášem 25.7. a z rozloučení otce Marka 24.7. jsou k prohlédnutí na farních stránkách  ww.farnostostrov.wordpress.com

Dnes (v neděli) v 17h nešpory v kostele v Ostrově.

Během měsíce srpna se nebude konat středeční biblické společenství ani páteční společenství mladých srdcí. Místo  toho se budou  jednou týdně konat na faře v Ostrově speciální prázdninové akce. Na první tuto akci zveme ve středu v 18:45. Bude to seznamovací beseda s novým farářem P. Krzysztofem a P. Patrikem. Všichni, kteří mají zájem se s námi blíže seznámit jsou srdečně zváni.

Ve čtvrtek připadá první čtvrtek v měsíci – v Ostrově mše sv. v 18h na úmysl za kněze a nová kněžská a řeholní povolání. Po mši sv. eucharistická adorace.

V pátek 6. srpna připadá svátek Proměnění Páně, je to zároveň první pátek měsíce. Od 17h možnost svátosti smíření v kostele v Ostrově, od 17:40 pobožnost k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, v 18h. mše svatá. V 19:30 v kostele v Jáchymově koncert  „Bach stále přítomný“. Lístky budou k zakoupení před koncertem.

 V sobotu 7. srpna na první sobotu v měsíci v 15h. poutní mše svatá  na Horní Blatné na úmysl za živé a zesnulé rodáky z Horní Blatné.                                                                                                 

  V 17:30 v kapli sv. Rodiny v Ostrově mše svatá na úmysl za živé a zemřelé členy „Živého růžence“.  Po mši bude následovat společná modlitba růžence.

31.7.2021 at 16:50 Napsat komentář

Fotografie ze mše sv. s otcem biskupem Tomášem a rozloučení s otcem Markem Hricem ze dne 25.7.2021 a uvedení nových kněží

https://www.zonerama.com/VaclavBenes/Album/7466037

29.7.2021 at 11:14 Napsat komentář

Mše svatá s otcem biskupem Tomášem v neděli 25.7.2021 v 10 hod.

Srdečně zveme na mši svatou, která se bude konat výjimečně v 10 hodin v kostele sv. Michaela a P. Marie Věrné v Ostrově. Hlavním celebrantem bude Mons. Tomáš Holub. Při mši svaté proběhne rozloučení s P. Markem Hricem a bude představen nový farář P. Krzysztof Dȩdek. Bude také představen nový kaplan P. Patrik Kovaľ SJ.

Upozorňujeme, že v neděli 25.7. 2021 nebude mše sv. v Hroznětíně a v Jáchymově v 10 hodin bude jen bohoslužba slova

23.7.2021 at 11:14 Napsat komentář

Banner

leaderboard-example

27.3.2016 at 11:47 1 komentář

Starší příspěvky


Banner

Kalendář aktualizací

Prosinec 2021
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Týdenní řád

NEDĚLE
Ostrov - 8:30, 12:30 (řeckokatolická liturgie, 1. a 3. neděli v měsíci), 17:00 (modlitba večerních chval)

Jáchymov - 10:00
Hroznětín - 11:30

ÚTERÝ
Ostrov - 17:00/18:00 (modlitba Svatého růžence)

Pernink - 16:30, 17:30 (farní společenství)

STŘEDA
Ostrov - 17:00/18:00 (mše svatá a nešpory), 18:00/19:00 (biblické společenství)

Jáchymov - 16:00

ČTVRTEK
Ostrov - 17:00/18:00 (v zim. čase v kapli sv. Rodiny), 17:35/18:35 (adorace, v zim. čase v kapli sv. Rodiny)

Hroznětín - 16:00 (mše jen po dobu letního času)

PÁTEK
Ostrov - 17:00/18:00, 15:00/16:00 (adorace a svátost smíření, 1. pátek v měsíci), 16:45/17:45 (pobožnost k Božskému srdci, 1. pátek v měsíci),18:00/19:00 (biřmovanci)

SOBOTA (mše s nedělní platností)
Ostrov - 18:00 (kaple sv. Rodiny)
Abertamy - 14:30
Horní Blatná - 16:00 (1. týden v měsíci)
Radošov - 16:00 (3. týden v měsíci)

Vysvětlivky
Zápis XX:XX/XX:XX značí začátek v zimní/letní čas.
Čas bez popisu značí mši svatou.

Úřední hodiny farní kanceláře

ÚTERÝ
Ostrov - 9:00 - 12:00 (kromě 1. úterý v měsíci)
Pernink - 13:00 - 15:00

STŘEDA
Ostrov - 9:00 - 12:00

ČTVRTEK
Ostrov - 13:00 - 16:00

PÁTEK
Ostrov - 9:00 - 12:00

Archiv

Klikněte pro zasílání upozornění na nové příspěvky na váš e-mail.


%d blogerům se to líbí: