26. neděle v mezidobí – ohlášky.

(týden od 25. září do 2. října 2022)

26. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 25. září do 2. října 2022)
25. září 2022              
Neděle 26. neděle v mezidobí

Ostrov              900 –  Poutní mše svatá
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
26. září 2022                     Pondělí 
27. září 2022                 Úterý
Památka sv. Vincence z Paula, kněze

Pernink         1630 – Mše svatá 
Ostrov           1800 – Mše svatá 
28. září 2022                Středa
Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá za † Jaromíra Velemana         
29. září 2022              Čtvrtek Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělůOstrov           1800 – Mše svatá po mši svaté eucharistická adorace 
30. září 2022                 Pátek
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
 Ostrov         1800 –  Mše svatá za živé a † členy                                     živého růžence
1. říjen 2022               Sobota
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Radošov                   1200 Poutní mše svatá Horní Blatná            1500 – Mše svatá                                
2. říjen 2022               Neděle
27. neděle v mezidobí

Ostrov              830 Mše svatá
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky, která je určena na zaplaceni nákladu za elektřinu. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 7 043,- Kč ( v Ostrově se vybralo  2 660 ,- Kč v Jáchymově 3 616,- Kč a 767,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá). Všem dárcům děkujeme. Za týden bude sbírka na charitu.

Dnes od 15h zveme do kostela na koncert –  Manželé Radovi & skupina Elegance. 

V úterý v 17h. se bude na faře v Ostrově konat organizační setkání rodičů dětí, které se přihlásily na náboženství. V úterý po mši svaté zveme na biblické společenství.

Ve středu na slavnost sv. Václava budou mše svaté v Jáchymově v 16h. a v Ostrově v 18h. Ve čtvrtek na svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů zveme do kostela sv. Michaela v Ostrově na mši svatou v 18h. a po ní na eucharistickou adoraci za farnost. Od 19h. bude příprava na biřmování pro mladé. V pátek v 18h. bude sloužena mše svatá na úmysl za živé a zesnulé členy živého růžence. Po mši svaté v 19h. se bude konat na faře v Ostrově setkání pro dospělé k prohloubení víry na téma „Říjen – měsíc modlitby růžence“. Setkání povede p. Patrik. 

Příští sobotu – 1. října zveme na tradiční pěší pout´ do kostela sv. Václava v Radošově. Zahájeni pouti bude před kostelem v Ostrově v 9:30. Mše svatá v Radošově bude ve 12h. Z důvodu konaní pouti nebude mše sv. v Kapli sv. Rodiny v Ostrově.

Ve středu 5.října od 19h. se uskuteční na faře v Ostrově setkaní Pastorační rady farnosti.

Duchovní obnova s názvem „Otcovo srdce“ se uskutečni v sobotu22. října na faře v Ostrově.

Farní knihovna nabízí stolní církevní kalendáře na příští rok a dále má v nabídce nové knihy na prodej a další drobné předměty vhodné třeba jako dárek. Můžete již vybírat dárky k Vánocům.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                          

http://www.farnostostrov.cz

24.9.2022 at 18:24 Napsat komentář

Pozváni  na Poutní mši svatou a koncert v Ostrově v neděli 25.9. 2022

V neděli budeme slavit Michaelskou pouť. Slavnostní Poutní mše svatá bude v 9h v Ostrově. Od 15h zveme do kostela na koncert –  Manželé Radovi & skupina Elegance. 

21.9.2022 at 16:07 Napsat komentář

V Bočově nad Teplou se konalo vikariátní setkáni  kněží karlovarského vikariátu (21.9-2022).

Pravidelné vikariátní setkáni se tentokrát konalo v Bočově nad Teplou. Organizace se ujal místní farář P. Ing. Reginald Pavel Větrovec, OPraem, Th.D. SSL. Po mši svaté v kostele sv. Jiří se všichni přesunuli do prostor státního hradu a zámku. Přítomné uvítal Pan kastelán Mgr. Tomáš Wizovský. Následně se konala prohlídka kaple na hradě a expozice spojené  s relikviářem sv. Maura. Po její zakončení v prostorech zámku pokračovalo jednáni kněží.

21.9.2022 at 16:04 Napsat komentář

Svatováclavské setkáni  u Památníku na Ryžovně na místě kde stával Kostel sv. Václava – 17. 9. 2022

Kostel byl roku 1968 zbořen, památník je sestaven ze zbytku původního kostela.

Ryžovna, 20. 7. 1930 , před kostelem svatého Václava, vysvěceni Pomníku padlým Obětem 1. Světově války

Ryžovna, kostel sv. Václava, na pravé straně přes ulici je vidět kousek hřbitova

20.9.2022 at 11:05 Napsat komentář

25. neděle v mezidobí – 18. září 2022              

(týden od 18. září do 25. září 2022)

25. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 18. září do 25. září 2022)
18. září 2022               Neděle 25. neděle v mezidobí  Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín       1130 – Mše svatá
19. září 2022                     Pondělí 
20. září 2022                 Úterý
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gôna, kněze, Pavla Chông Ha-sanga a druhů,mučedníků
Pernink         1630 – Mše svatá 
Ostrov           1800 – Mše svatá 
21. září 2022                Středa
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá           
22. září 2022              Čtvrtek  Ostrov           1800 – Mše svatá    po mši svaté eucharistická adorace 
23. září 2022                 Pátek
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
 Ostrov         1800 –  Mše svatá
24. září 2022               Sobota  Abertamy                                  1500 – Mše svatá           Ostrov –  kaple Sv. Rodiny     1630 – Mše svatá
25. září 2022               Neděle 26. neděle v mezidobíOstrov              900 –  Poutní mše svatá
Jáchymov       1000 –  Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 8 011,- Kč ( v Ostrově se vybralo  2 858 ,- Kč v Jáchymově 4 763,- Kč a 390,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá) všem dárcům děkujeme.

Za týden budeme slavit Michaelskou pouť. Slavnostní Poutní mše svatá bude v 9h v Ostrově. Od 15h zveme do kostela na koncert –  Manželé Radovi & skupina Elegance.  

Ve úterý po mši svaté biblické společenství. Ve čtvrtek v 19h příprava na biřmování pro mladé. V pátek. v 19h. na faře v Ostrově setkání pro dospělé  k prohloubení víry. Osoby, které máji zájem o přípravu  ke svatosti křtu nebo biřmovaní ať se, pokud možno co nejdříve nahlásí u kněží nebo v kanceláři.

Farní knihovna nabízí stolní církevní kalendáře na příští rok.

V pondělí 19. září od 20 hodin proběhne první živé vysílání pořadu “LIVE s biskupem”, v němž bude otec biskup hovořit o životě a otázkách plzeňské diecéze. Otec biskup Tomáš vás všechny zve ke sledování i aktivnímu zapojení. Předem, na e-mail live@bip.cz, nebo přímo během přenosu, mu můžete položit otázky, na které otec biskup následně odpoví. Odkaz ke sledování najdete na webu biskupství www.bip.cz.

Mše svaté v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý v 16:30h mše svatá v Perninku. Ve středu mše svatá v Jáchymově v 16 hod, ve čtvrtek v Ostrově po mši svaté eucharistická adorace. V sobotu mše s nedělní platností v Abertamech v 15h a v kapli sv. Rodiny v Ostrově 16:30h. V neděli v Ostrově poutní mše svatá v 9h. a v Jáchymově v 10h., mše svatá v  Hroznětíně nebude.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                          

http://www.farnostostrov.cz

17.9.2022 at 13:23 Napsat komentář

Pozvánka na 16. Svatováclavské setkání

17.9.2022, pamětní místo kostela sv. Václava v Ryžovně

11:00   Svatováclavská mše
12:00   Polední přestávka
13:00   Přednáška pana Petra Rojíka „Kameny našeho domova“

Po celý den bude k slyšení krušnohorská hudba a k vidění prezentace tradičních řemesel.

Občerstvení zajištěno.
Změna programu vyhrazena.

15.9.2022 at 15:55 Napsat komentář

Tichá adoraci za mír na Ukrajině se včera konala v Ostrově

Čeští a moravští biskupové vyzývali věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení svatého Kříže. Adorace na tento úmysl se konala i v naši farnosti a zúčastnilo se ji skoro 30 osob.

15.9.2022 at 11:15 Napsat komentář

Přes 20 farníků se zúčastnilo Diecézní pouti do kláštera Tepla.

Tradiční diecézní pout´ se konala v sobotu 10 záři. Naši farnici se do Teplé vypravili několika automobily. Většina farníků se zúčastnila celého programu, někteří však dorazili až na odpoledni mši svatou.

14.9.2022 at 13:26 Napsat komentář

24. neděle v mezidobí

(týden od 11. září do 18. září 2022)

24. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 11. září do 18. září 2022)
11. září 2022               Neděle 24. neděle v mezidobí  
Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá za † MUDr. Hanu  Hornátovou
Hroznětín      1130 – Mše svatá
12. září 2022     Pondělí 
13. září 2022                 Úterý
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Pernink         1600 – Mše svatá  za † Annu Weikertovou a   rodinu
Ostrov           1800 – Mše svatá 
14. září 2022                Středa Svátek Povýšení svatého křížeJáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1700  – 1800 Eucharistická adorace  – za mír na Ukrajině                         1800 – Mše svatá           
15. září 2022              Čtvrtek Památka Panny Marie BolestnéOstrov           1800 – Mše svatá                                         
16. září 2022                 Pátek Památka sv. Ludmily, mučednice Ostrov         1800 –  Mše svatá
17. září 2022               Sobota  
Rýžovna        1100Poutní Svatováclavská mše  –  místo                                  bývalého  kostela sv. Václava na Rýžovně
Ostrov –  kaple Sv. Rodiny    1630 – Mše svatá
18. září 2022               Neděle 25. neděle v mezidobíOstrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000–  Mše svatá
Hroznětín     1130 –  Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 7 027,- Kč ( v Ostrově se vybralo  2 695 ,- Kč v Jáchymově 2 812,- Kč a 1 512,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá) všem dárcům děkujeme.

Rodiče, kteří mají zájem o výuku náboženství svých dětí prosíme, aby je přihlásili a přihlášky odevzdali nejpozději do 15.9.2021. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii  nebo v kanceláři farnosti.

Osoby, které máji zájem o přípravu  ke svatosti křtu nebo biřmovaní ať se, pokud možno co nejdříve nahlásí u kněží nebo v kanceláři.

Ve středu 14.9. v 17h zveme na tichou eucharistickou adoraci za Ukrajinu a za mír(nebude adorace ve čtvrtek).

V pátek v 19:30h v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Ostrově se bude konat koncert duchovni hudby s názvem „Magnificat“. Koncert je součásti Mezinárodního hudebního festivalu Johanna Caspara Ferdinanda Fischera.  Z toho důvodu se nebude konat setkáni k prohloubení víry.

Za týden v  sobotu 17 září se bude konat na Rýžovně Svatováclavské setkání jehož součásti  bude poutní svatováclavská mše  svatá v 11h. Tutéž sobotu v 16h zvěme na komentovanou prohlídka kostela sv. Michaela v Ostrově – součást Dnů evropského dědictví.  

 Farní knihovna nabízí stolní církevní kalendáře na příští rok.

Farnost Chodov zve slovenské rodáky ve čtvrtek 15.9. do kostela sv. Vavřince na slovenskou mši svatou v 19h v Chodovském. Přede mší svatou v 18h bude koncert pro violu a varhany – účinkují Martin Matuška a Eva Mokrá.

V úterý památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve. Ve středu svátek Povýšení svatého kříže. Ve čtvrtek Památka Panny Marie Bolestné a v pátek  památka sv. Ludmily, mučednice.

Mše svaté v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. Ve středu mše svatá v Jáchymově v 16 hod. a v kapli sv. Rodiny v Ostrově 16:30h.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                           

http://www.farnostostrov.cz

9.9.2022 at 20:45 Napsat komentář

23. neděle v mezidobí

(týden od 4. září do 11. září 2022)

23. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 4. září do 11. září 2022)
4. září 2022                Neděle 23. neděle v mezidobí  
Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
5. září 2022                       Pondělí   
6. září 2022                   Úterý
Ostrov           1800 – Mše svatá 
7. září 2022                  Středa  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá  
8. září 2022                Čtvrtek Svátek Narození Panny Marie
Ostrov           1800 – Mše svatá za † Marii Hynkovou   a celý rod                         po mši svaté eucharistická adorace                
9. září 2022                   Pátek Ostrov         1800 –  Mše svatá za †Františka a Rozálii Kamarádovi
10. září 2022               Sobota    Diecézní pouť klášter Teplá
11. září 2022               Neděle 24. neděle v mezidobí
Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000–  Mše svatá za † MUDr. Hanu                                                                  Hornátovou
Hroznětín     1130 –  Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 8 732,- Kč ( v Ostrově se vybralo  3 035 ,- Kč v Jáchymově 4 797,- Kč a 900,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá) všem dárcům děkujeme.

Začal novy školní rok. Přejeme všem žákům a učitelům hodně božího požehnáni. Rodiče, kteří mají zájem o výuku náboženství svých dětí prosíme, aby je přihlásili a přihlášky odevzdali nejpozději do 10.9.2021. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii  nebo v kanceláři farnosti.

Osoby které máji zájem o přípravu  ke svatosti křtu nebo biřmovaní ať se, pokud možno co nejdříve nahlásí u kněží nebo v kanceláři.

Zahajujeme pravidelné setkávaní na faře v Ostrově.  Ve středu 29.6. v 19h  zveme na faru na biblické společenství.  V pátek v 19h bude setkání pro dospělé k prohloubení víry. Budeme pokračovat v rozjímaní knihy Genesis.  Téma setkání:  „Abrahámova  oběť“.

Už nejbližší sobotu 10. září se bude konat tradiční diecézní pouť do kláštera Teplá. Odjezd na pout bude od fary v 8h ráno. Sháníme ještě řidiče, kteří by mohli nabídnout místo ve svém vozidle.

Ve farní knihovně je možné zakoupit stolní církevní kalendáře na příští rok.

V úterý v 11h bude v kostele sv. Michaela Archanděla pohřeb paní Věry Smítkové.

Inzerovaná na 24.9 obnova se posouvá na pozdější termín.  

Ve čtvrtek 8. září Svátek Narození Panny Marie. Mše svaté v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý mše svatá v Perninku nebude. Ve středu mše svatá v Jáchymově v 16 hod. Mše svaté v sobotu nebudou (Diecézní pouť)

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

http://www.farnostostrov.cz

3.9.2022 at 08:57 Napsat komentář

22. neděle v mezidobí

(týden od 28. srpna do 4. září 2022)

22. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 28. srpna do 4. září 2022)
28. srpna2022            Neděle 22. neděle v mezidobí  
Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
29. srpna 2022                 Pondělí Památka umučení sv. Jana Křtitele 
30. srpna 2022             Úterý
Pernink         1630 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá 
31. srpna 2022            Středa  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá  
1. září 2022                Čtvrtek  Ostrov           1800 – Mše svatá po mši svaté eucharistická adorace                
2. září 2022                   Pátek První pátek v měsíci

 Ostrov     1700  – Tichá eucharistická adorace – možnost                                    svátosti  smíření                   
1740 – Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu               
    1800 –  Mše svatá za † Jiřího Velemana
3. září 2022                 Sobota Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učiteleHorní Blatná      1500 –  Mše svatá
Pernink               1830 –  Mše svatá    
4. září 2022                 Neděle 23. neděle v mezidobí
Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000–  Mše svatá za † Hermanna Ria a                                                             Rudolfa Hammera Hroznětín     1130 –  Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 9 922,- Kč ( v Ostrově se vybralo  4 420 ,- Kč v Jáchymově 4 487,- Kč a 1 015,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá) všem dárcům děkujeme.

V  pátek 2 září v 19h zveme na první setkání farníků po prázdninách. V 19h se bude v sálu na faře v Ostrově promítat film Farářův konec.

V sobotu 10. září se bude konat tradiční diecézní pouť do kláštera Teplá. Zahájení pouti bude v 9:45 a zakončení mší svatou ve 14:30. Na pouť se pojede opět soukromými vozidly. Žádáme farníky, kteří by byli ochotni jet svým autem,  aby nahlásili počet míst, které mohou nabídnout. Ať se také přihlásí zájemci k účasti výletu, kteří nemají k dispozici svoje vozidlo. Svojí účast můžete nahlásit u kněží,  v kanceláři nebo na farní email.

V pondělí 22. srpna památka Umučení sv. Jana Křtitele. Mše svaté v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý mše svatá v Perninku v 16:30 hod. Ve středu mše svatá v Jáchymově v 16 hod. V pátek je první pátek v měsíci a tudíž zveme na tichou eucharistickou adoraci a možnost svátosti smíření. Následovat bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a mše svatá.  V  sobotu památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele. Mše svatá v sobotu s nedělní platností bude  na Horní Blatné v 15 hod a na Perninku v 18.30.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

http://www.farnostostrov.cz

27.8.2022 at 14:27 Napsat komentář

21. neděle v mezidobí

(týden od 21. srpna do 28. srpna 2022)

21. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 21. srpna do 28. srpna 2022)
21. srpna2022            Neděle
21. neděle v mezidobí
sbírka na bohoslovce

Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
22. srpna 2022                 Pondělí Památka Panny Marie Královny 
23. srpna 2022             Úterý
Pernink         1630 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá 
24. srpna 2022            Středa
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá  
25. srpna 2022           Čtvrtek  Ostrov           1800 – Mše svatá za † Pavla Bäumla                           po mši svaté eucharistická adorace                
26. srpna 2022              Pátek Ostrov         1800 –  Mše svatá
27. srpna 2022           Sobota
Památka sv. Moniky
Abertamy      1500 –  Mše svatá
Boží Dar         1800 –  Mše svatá  
28. srpna 2022           Neděle
22. neděle v mezidobí

Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000–  Mše svatá za † Aleše Cibulku Hroznětín      1130 –  Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky, která je určená na bohoslovce. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 15 150,- Kč ( v Ostrově se vybralo  2 878 ,- Kč v Jáchymově 8 128,- Kč a 4 144,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá) všem dárcům děkujeme.

V sobotu 10. září se bude konat tradiční diecézní pouť do kláštera Teplá. Zahájení pouti bude v 9:45 a zakončení mší svatou ve 14:30. Na pouť se pojede opět soukromými vozidly. Žádáme farníky, kteří by byli ochotni jet svým autem,  aby nahlásili počet míst, které mohou nabídnout. Ať se také přihlásí zájemci k účasti výletu, kteří nemají k dispozici svoje vozidlo. Svojí účast můžete nahlásit u kněží,  v kanceláři nebo na farní email.

Upozorňujeme, že v sobotu 24. září se bude v Ostrově konat duchovní seminář z názvem „Otcovo srdce“.

V pondělí 22. srpna památka Panny Marie Královny. Mše svaté v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý mše svatá v Perninku v 16:30 hod. Ve středu svátek sv. Bartoloměje, apoštola, mše svatá v Jáchymově v 16 hod. V  sobotu památka sv. Moniky. Mše svaté v sobotu s nedělní platností budou  v Abertamech v 15 hod. a na Božím Daru v 18hod.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

http://www.farnostostrov.cz

20.8.2022 at 12:12 Napsat komentář

20. neděle v mezidobí

(týden od 14. srpna do 21. srpna 2022)

20. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 14. srpna do 21. srpna 2022)
14. srpna2022            Neděle 20. neděle v mezidobí

Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
15. srpna 2022                 Pondělí Slavnost Nanebevzetí panny Marie
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá  
16. srpna 2022             Úterý
Pernink         1630 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá 
17. srpna 2022            Středa  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá  
18. srpna 2022           Čtvrtek  Ostrov           1800 – Mše svatá  po mši svaté eucharistická adorace                
19. srpna 2022              Pátek Ostrov         1800 –  Mše svatá
20. srpna 2022           Sobota Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Abertamy      1500 –  Mše svatá
Boží Dar         1800 –  Mše svatá  
21. srpna 2022           Neděle 21. neděle v mezidobí
Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000–  Mše svatá
Hroznětín     1130 –  Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 9336,- Kč a 8,50 Eur   (V Ostrově se vybralo  3 630 ,- Kč v Jáchymově 5706,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

V pondělí 15 srpna na slavnost Nanebevzetí Panny Marie mše svaté v 16h. v Jáchymově a v 18h. v Ostrově.

                Mše sv. v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý mše svatá v Perninku v 16:30h. Ve středu bude mše svatá v Jáchymově v 16 hod. V v sobotu památka sv. Bernarda, opata a učitele církve. Mše svaté v sobotu s nedělní platnosti budou  v Abertamech v 15 hod. a na Božím Daru v 18hod.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

http://www.farnostostrov.cz

13.8.2022 at 10:26 Napsat komentář

19. neděle v mezidobí

19. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 7.srpna do 14. srpna 2022)
7. srpna 2022             Neděle 19. neděle v mezidobí
Ostrov               830 –  Mše svatá za farnost Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
8. srpna 2022                    Pondělí Památka sv. Dominika, kněze 
9. srpna 2022               Úterý Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky EvropyPernink       1630 – Mše svatá
Ostrov         1800 – Mše svatá 
10. srpna 2022            Středa Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá  
11. srpna 2022           Čtvrtek Památka sv. Kláry, panny
Ostrov           1800 – Mše svatá                        po mši svaté eucharistická adorace                 
12. srpna 2022              Pátek
 Ostrov         1800 –  Mše svatá za uzdravení   rodinných kořenů
13. srpna 2022           Sobota  
Abertamy      1500 –  Mše svatá
Horní Blatná 1600 –  Poutní mše svatá Boží Dar         1800 –  Mše svatá  
14. srpna 2022           Neděle 20. neděle v mezidobí
Ostrov      830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov    1000–  Mše svatá Hroznětín    1130 –  Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 12 094,- Kč    (V Ostrově se vybralo  2 951 ,- Kč v Jáchymově 6 268,- Kč. Zbylých   2 875,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Za týden sobotu 13 srpna v rámci oslav města Horní Blatná se bude v  16h sloužit poutní mše sv. v kostele sv. Vavřince.

Příští neděli 14 srpna bude mši svatou v Jáchymově v 10h sloužit emeritní arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka OP.

V pondělí památka sv. Dominika, kněze, v úterý svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy, ve středu svátek sv. Vavřince, Jáhna a mučedníka, ve čtvrtek památka sv. Kláry, panny.

                     Mše sv. v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý mše svatá v Perninku v 16.30 a ve středu bude mše svatá v Jáchymově v 16 hod. V sobotu bude mše svatá v Abertamech od 15 hod. a na Božím Daru v 18hod.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

http://www.farnostostrov.cz

6.8.2022 at 10:32 Napsat komentář

Výlet pro kostelích naší farnosti 30.7.22 – foto

31.7.2022 at 08:20 Napsat komentář

18. neděle v mezidobí

18. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 31.července do 7. srpna 2022)
31. července2022      Neděle 18. neděle v mezidobí
Ostrov               830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
1. srpna 2022                    Pondělí Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve 
2. srpna 2022               Úterý
Pernink       1600 – Mše svatá
Ostrov        1800 – Mše svatá za †  rodiče
3. srpna 2022              Středa  Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá  za práci a zdar díla
4. srpna 2022             Čtvrtek Památka sv. Jana Marie Vianneye, knězeOstrov    1800 – Mše svatá  po mši svaté eucharistická adorace                
5. srpna 2022                Pátek První pátek v měsíci Ostrov     1700  – Tichá eucharistická adorace – možnost                                    svátosti  smíření                   
1740 – Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu                
   1800 –  Mše svatá za † Dominika Prvého a                                                                 jeho rodiče
6. srpna 2022             Sobota Svátek Proměnění PáněHorní Blatná       1500 –  Mše svatá
Boží Dar               1800 –  Mše svatá  
7. srpna 2022             Neděle 19. neděle v mezidobí
Ostrov             830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000–  Mše svatá
Hroznětín     1130 –  Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 12 165,- Kč    (V Ostrově se vybralo  2 764 ,- Kč v Jáchymově 8 099,- Kč. Zbylých   1 302,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

V pondělí památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve, ve čtvrtek památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze. V pátek je první pátek v měsíci a tudíž zveme na tichou eucharistickou adoraci a možnost svátosti smíření. Následovat bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a mše svatá. V  sobotu svátek Proměnění Páně.

                     Mše sv. v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý mše svatá v Perninku v 16.30. Ve středu bude mše svatá v Jáchymově v 16 hod. V sobotu bude mše svatá v Horní Blatné od 15 hod. a na Božím Daru v 18hod.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

http://www.farnostostrov.cz

30.7.2022 at 17:17 Napsat komentář

Sobota 30.7 – nabídka cyklopouti  a farní výlet po kostelích naši farnosti

V sobotu 30 července zveme cyklisty na cyklo-pout´ Boží Dar – Ostrov. Po cestě mohou cyklisté nevšivit jednotlivé kostely, které pro ně budou tento den speciálně otevřeny.  10 až 12h – kostely v Horní Blatné a Abertamech, 11 až 13h – kostel v Perninku, 11.30 až 13.30 kostel v Hroznětině, a 12 až 15h kostely v Ostrově (kostel sv. Michaela, klášterní kostel Zvěstovaní Panny Marie a hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího).

Ve stejný den se uskutečni farní automobilový výlet pro kostelích naší farnosti. Součástí výletu bude prohlídka jednotlivých kostelů a krátká modlitba. Navštívíme kostely v Boru, Radošově, Velichově,  Stráži nad Ohři, Krásném Lese, Božím Daru, místo kde stal kostel na Ryžovně,  dále kostely v Horní Blatné,  Perninku  a Abertamech. Začátek výletu v 10h u kostela v Ostrově, zakončení mší svatou v Abertamech v 15h. Žádáme farníky, kteří by byli ochotni jet svým autem aby nahlásili počet míst, které mohou nabídnout. Ať se také přihlásí zájemci k účasti výletu, kteří nemají k dispozici svoje vozidlo.

Po zakončeni výletu plánujeme posezení na farní zahradě.

28.7.2022 at 13:15 1 komentář

Ve středu 27.7 v 16h poutní mše svatá v Jáchymově

Srdečně zveme do kostela svatého Jáchyma v Jáchymově na poutní mši svatou ve středu 27.7  v 16h.

26.7.2022 at 09:55 Napsat komentář

17. neděle v mezidobí

17. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 24.července do 31. července 2022)
24. července2022      Neděle 17. neděle v mezidobí
Ostrov               830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
25. července 2022    Pondělí Svátek sv. Jakuba, apoštola 
26. července 2022       Úterý Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Ostrov        1800 – Mše svatá za † Annu a Františka                                                               Matuškovi
27. července 2022      Středa  
Jáchymov     1600 – Mše svatá za † Iwonu
Ostrov           1800 – Mše svatá  
28. července 2022    Čtvrtek  
Ostrov           1800 – Mše svatá  za † rodiče Annu a Rudolfa                                                        Klusovi a bratry                                    po mši svaté eucharistická adorace                
29. července 2022       Pátek Památka sv. Marty, Marie a Lazara Ostrov        1800 –  Mše svatá za † Davida Václava Frische
30. července 2022     Sobota  Abertamy            1500 –  Mše svatá
Boží Dar               1800 –  Mše svatá  
31. července 2022     Neděle 18. neděle v mezidobíOstrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000–  Mše svatá
Hroznětín     1130 –  Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 8 683,- Kč    (V Ostrově se vybralo  2 571 ,- Kč v Jáchymově 5 133,- Kč. Zbylých   979,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

V sobotu 30. července organizujeme farní automobilový výlet pro seznámení se s některými  z nich. Součástí výletu bude prohlídka jednotlivých kostelů a krátká modlitba. Navštívíme kostely v Boru, Radošově, Velichově,  Stráži nad Ohři, Krásném Lese, Božím Daru, místo kde stal kostel na Ryžovně,  dále kostely v Horní Blatné,  Perninku  a Abertamech. Začátek výletu v 10h u kostela v Ostrově, zakončení mší svatou v Abertamech v 15h. Žádáme farníky, kteří by byli ochotni jet svým autem aby nahlásili počet míst, které mohou nabídnout. Ať se také přihlásí zájemci k účasti výletu, kteří nemají k dispozici svoje vozidlo. Svojí účast můžete nahlásit u P. Krzysztofa, v kanceláři nebo na farní email.

V sobotu 30 července jsou taky zváni cyklisté na cyklo-pout´ Boží Dar – Ostrov. Po cestě mohou cyklisté nevšivit jednotlivé kostely, které pro ně budou tento den speciálně otevřeny.  10 až 12h – kostely v Horní Blatné a Abertamech, 11 až13h – kostel v Perninku, 11.30 až 13.30 kostel v Hroznětině, a +ě až 15h kostely v Ostrově (kostel sv. Michaela, klášterní kostel Zvěstovaní Panny Marie a hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího).

V pondělí svátek sv. Jakuba, apoštola, v úterý svátek sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie a v pátek památka svatých Marty, Marie a Lazara.

Během července a srpna se budou konat pravidelné mše svaté na Božím Daru a to v sobotu v 18h. Z toho důvodu během prázdnin nebudou mše svaté v kapli sv. Rodiny v Ostrově.

                     Mše sv. v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý nebude mše svatá v Perninku. Ve středu bude mše svatá v Jáchymově v 16 hod. V sobotu bude mše svatá v Abertamech od 15 hod. a na Božím Daru v 18hod.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

http://www.farnostostrov.cz

23.7.2022 at 19:47 Napsat komentář

Dnes (v sobotu 23.7) v 18h Poutní Mše svatá na Božím Daru

Srdečně zveme do kostele svaté Anny na Božím Daru na poutní mši svatou v 18h.

23.7.2022 at 08:54 Napsat komentář

16. neděle v mezidobí

16. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 17.července do 24. července 2022)
17. července2022      Neděle 16. neděle v mezidobí
Ostrov               830 –  Mše svatá
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
18. července 2022           Pondělí   
19. července 2022       ÚterýOstrov        1800 – Mše svatá za + Iwonu
20. července 2022      Středa  
Jáchymov     1600 – Mše svatá za + Iwonu
Ostrov           1800 – Mše svatá  
21. července 2022    Čtvrtek  Ostrov           1800 – Mše svatá  za+ Iwonu                   
po mši svaté eucharistická adorace                
22. července 2022       Pátek Svátek sv. Marie Magdalény Ostrov        1800 –  Mše svatá za † rodiče Zdeňku a                                     Vojtěcha Daxnerovi
23. července 2022     Sobota Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Abertamy            1500 –  Mše svatá za + Iwonu
Boží Dar               1800 –  Mše svatá  
24. července 2022     Neděle 17. neděle v mezidobí
Ostrov              830 –  Mše svatá
Jáchymov       1000–  Mše svatá
Hroznětín     1130 –  Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 8 437,- Kč    (V Ostrově se vybralo  2 199 ,- Kč v Jáchymově 4 851,- Kč. Zbylých   1 387,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Naše farnost je zřejmě největší farnost v diecézi, pokud se jedná o rozlohu. Na území farnosti se nachází 15 kostelů. V sobotu 30. července organizujeme farní automobilový výlet pro seznámení se s některými  z nich. Součástí výletu bude prohlídka jednotlivých kostelů a krátká modlitba. Začátek výletu v 10h u kostela v Ostrově, zakončení mší svatou v Abertamech v 15h. Žádáme farníky, kteří by byli ochotni jet svým autem aby nahlásili počet míst, které mohou nabídnout. Ať se také přihlásí zájemci k účasti výletu, kteří nemají k dispozici svoje vozidlo. Svojí účast můžete nahlásit u P. Krzysztofa, v kanceláři nebo na farní email.

V pátek svátek sv. Marie Magdalény, v sobotu svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy.

Během července a srpna se budou konat pravidelné mše svaté na Božím Daru a to v sobotu v 18h. Z toho důvodu během prázdnin nebudou mše svaté v kapli sv. Rodiny v Ostrově.

                     Mše sv. v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý nebude mše svatá v Perninku. Ve středu bude mše svatá v Jáchymově v 16 hod. V sobotu bude mše svatá v Abertamech od 15 hod. a na Božím Daru v 18hod.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

http://www.farnostostrov.cz

15.7.2022 at 19:14 Napsat komentář

Pěší pout´ z Ostrova do Hroznětína – sobota 16.07

Zveme na tradiční pout´ z Ostrova do Hroznětína – začátek v 9.00 od kostela sv. Michaela v Ostrově. V 11.30 mše svatá v kostele v Hroznětíně.

13.7.2022 at 11:39 Napsat komentář

14. neděle v mezidobí

14. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 3.července do 10. července 2022)
3. července 2022       Neděle 14. neděle v mezidobí
Ostrov              830 –  Mše svatá    
  Jáchymov       1000–  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
4. července 2022             Pondělí Památka sv. Prokopa, opata 
5. července 2022         Úterý Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa
Pernink      1630 – Mše svatá
Ostrov        1800 – Mše svatá za † manžele Robenkovi a                                  Ondřeje Chovance  
6. července 2022        Středa  Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá  
7. července 2022       Čtvrtek  Ostrov           1800 – Mše svatá po mši svaté eucharistická adorace                
8. července 2022          Pátek Ostrov        1800 –  Mše svatá
9. července 2022       Sobota  
Abertamy            1500 –  Mše svatá
Boží Dar               1800 –  Mše svatá 
10. července 2022     Neděle 15. neděle v mezidobíOstrov              830 –  Mše svatá
Jáchymov       1000–  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Sbírka minulou neděli vynesla celkem 5 705,- Kč  (V Ostrově se vybralo

2 621 ,- Kč v Jáchymově 2 902,- Kč. Zbylých  182,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

V  úterý slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy mše svaté na Perninku v 16.30 a v Ostrově v 18 hod.   

V sobotu 9 července ve 12 hod. v  kostele v Ostrově bude svatba Jany Žikavské a Mária Galbavého.

Za týden v neděli 10 července v 17 hod. zveme na nešpory a po nich na letní promítaní fotek  a posezeni na faře.  Fotky budou z akci, které se konaly v loňském a letošním roce.

Během července a srpna se budou konat pravidelné mše svaté na Božím Daru a to v sobotu v 18h. Z toho důvodu během prázdnin nebudou mše svaté v kapli sv. Rodiny v Ostrově.

                     Mše sv. v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý je mše svatá v  Perninku v 16:30 hod. a ve středu v Jáchymově v 16 hod. V sobotu bude mše svatá v Abertamech od 15 hod. a na Božím Daru v 18hod.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

http://www.farnostostrov.cz

2.7.2022 at 14:33 Napsat komentář

13. TÝDEN V MEZIDOBÍ – Ohlášky

13. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 26.června do 3. července 2022)
26. června 2022         Neděle
13. neděle v mezidobí
Ostrov              830 –  Mše svatá                      
Jáchymov       1000–  Mše svatá
Hroznětín       1130 – Mše svatá
27. června 2022                        Pondělí 
28. června 2022            Úterý
Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Pernink      1630 – Mše svatá
Ostrov        1800 – Mše svatá  

29. června 2022           Středa
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá  

30. června 2022         Čtvrtek  Ostrov           1800 – Mše svatá                                  
  po mši svaté eucharistická adorace  

              
1. července 2022           Pátek
První pátek v měsíci
 Ostrov     1700  – Tichá eucharistická adorace – možnost                                    svátosti  smíření                   
1740 – Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu                   1800 –  Mše svatá

2. července 2022        Sobota  Horní Blatná       1500 –  Mše svatá
Abertamy            1500 –  Pobožnost na hřbitově za zemřelé                             1600 –  Poutní mše svatá
Boží Dar             1800 –  Mše svatá 

3. července 2022      Neděle
14. neděle v mezidobí
Ostrov              830 –  Mše svatá
Jáchymov       1000–  Mše svatá
Hroznětín       1130 – Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Sbírka minulou neděli vynesla celkem 8 883,- Kč  (V Ostrově se vybralo

6 778 ,- Kč v Jáchymově 2 005,- Kč. Zbylých  100,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Na našich webových stránkách jsou ke shlédnutí fotky z prvního sv. přijímání.

Ve středu 29.6. v 19h  zveme na faru na biblické společenství.

V úterý památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, ve středu slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. V pátek první pátek v měsíci. Od 17h. tichá eucharistická adorace, od 17:40 pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a v 18h mše svatá.

V sobotu na Abertamech se koná pouť. V 15h pobožnost za zemřelé na abertamském hřbitově a v 16h poutní mše svatá.

Během července a srpna se budou konat pravidelné mše svaté na Božím Daru a to v sobotu v 18h. Z toho důvodu během prázdnin nebudou mše svaté v kapli sv. Rodiny v Ostrově.

                     Mše sv. v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý je mše svatá v  Perninku v 16:30 hod. a ve středu v Jáchymově v 16 hod. V sobotu bude mše svatá v Horní Blatné od 15 hod.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

http://www.farnostostrov.cz

24.6.2022 at 13:36 Napsat komentář

První svaté přijímání – 19.06. 2022 FOTO

22.6.2022 at 17:44 Napsat komentář

12. TÝDEN V MEZIDOBÍ – ohlášky

12. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 19.června do 26. června 2022)
19. června 2022         Neděle  

Ostrov              830 –  Mše svatá      
Jáchymov       1000–  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
20. června 2022                        Pondělí 
21. června 2022           Úterý Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Pernink      1630 – Mše svatá
Ostrov        1800 – Mše svatá  
22. června 2022          Středa  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá  
23. června 2022         Čtvrtek
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Ostrov           1800 – Mše svat  po mši svaté eucharistická adorace                
24. června 2022            Pátek
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 
Ostrov        1740 – pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci                                   Ježíšovu                      
1800 –  Mše svatá
25. června2022          Sobota Památka Neposkvrněného Srdce Panny MarieAbertamy                 1500 – Mše svatá
Kaple sv. Rodiny     1630 – Mše svatá 
26. června 2022         Neděle
13. neděle v mezidobí

Ostrov              830 –  Mše svatá
Jáchymov       1000–  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Sbírka minulou neděli vynesla celkem 5 586,- Kč  (V Ostrově se vybralo

2 070 ,- Kč v Jáchymově 2 854,- Kč. Zbylých  662,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté).

Všem dárcům děkujeme.

Ve středu 22.6. v 19h se bude konat na faře společné setkání pastorační a ekonomické rady farnosti Ostrov. Z toho důvodu se nebude konat biblické společenství.

Ve čtvrtek bude Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, v pátek slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Od 17:40 pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a v 18h mše svatá.  V sobotu památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

            Příští sobotu, 25. června se v Plzni-Lobzích uskuteční setkání rodin v rámci Světového setkání rodin. Program je určen rodičům, dětem i dospívajícím, součástí je i hudební festival PilsAlive. Více informací je na webu diecéze https://www.bip.cz/setkanirodin

         Mše sv. v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý je mše svatá v  Perninku v 16:30 hod. a ve středu v Jáchymově v 16 hod. V sobotu bude mše svatá v Abertamech od 15 hod. a v Kapli sv. Rodiny v Ostrově v 16:30 hod.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

http://www.farnostostrov.cz

17.6.2022 at 19:02 Napsat komentář

Výběr fotek z Noci kostelů 2022 ve farnosti Ostrov

Prezentujeme výběr fotografii fotografii z Noci kostelů. Všechny fotografie najdete na našich nových webových stránkách: http://www.farnostostrov.cz

a na odkazu https://eu.zonerama.com/sopikfoto/Album/8506225

11.6.2022 at 13:07 Napsat komentář

Vzpomínka na návštěvu partnerské farnosti Rastatt – foto

S vděčnosti  vzpomínáme na minuly víkend kdy nás navštívili farnici z Rastattu. Děkujeme všem farníkům, kteří se podíleli na přípravách a průběhu akce.

9.6.2022 at 12:06 Napsat komentář

Návštěva farnosti Rastatt – sobota a neděle (4 a 5.06.2022) – FOTO