Tříkrálová sbírka 2022 Farnost Ostrov

při Tříkrálové sbírce 2022 se letos vybralo celkem 71 474 Kč, a to převážně ve statických pokladničkách. 

(z toho bylo darováno u betléma v Ostrově 6 980,- Kč a u betléma v Jáchymově a ostatních našich kostelích 4 128,- Kč, při osobní koledě se pak vykoledovalo v Perninku 7 616,- Kč a Horní Blatné 5 711,- Kč). 

Děkujeme Vám za Vaše otevřené srdce. Podrobný seznam všech 39 míst najdete na http://www.ostrov.charita.cz 

24.1.2022 at 10:27 Napsat komentář

3. Neděle v mezidobí

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 23. ledna 2022 do 30. ledna 2022)
23. ledna 2022          Neděle   2. neděle v mezidobíOstrov              830 –  Mše svatá za farnost Jáchymov       1000 –  Mše svatá Hroznětín     1130–   Mše svatá                                     
  
25. ledna 2022             Úterý Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštolaOstrov      1800 –  Mše svatá  Pernink    1630 –  Mše svatá              
26. ledna 2022           Středa Památka sv. Timoteje a Tita, biskupůOstrov       1800 – Mše svatá                   1900–  Biblické společenství Jáchymov  1600 – Mše svatá
27. ledna 2022          Čtvrtek  Ostrov      1800  –  Mše svatá                              po mši svaté eucharistická adorace
28. ledna 2022            Pátek Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve        Ostrov     1800 – Mše svatá
29. ledna2022           Sobota      Ostrov kaple Sv. Rodniny    1730 – Mše svatá   Abertamy                              1500 – Mše svatá  
30. ledna 2021         Neděle       4. neděle  v mezidobíOstrov              830 –  Mše svatá za farnost Jáchymov       1000 –  Mše svatá Hroznětín      1130–   Mše svatá                                         

Ohlášky:

Dnes je  Neděle Božího Slova – sbírka je určena na podporu biblického apoštolátu.

Minulou neděli sbírka vynesla celkem 5 472,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 2 801,- Kč. a v Jáchymově 1217,- Kč. Zbylých 1454,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Ve středu po mši svaté biblické společenství.

Příští setkání pro dospělé  k prohloubení víry se uskuteční v pátek  11.2. v 19h.

V Děkujeme za účast na brigádě na faře v Ostrově a v kostele za úklid stromečků a vánočních ozdob.

Upozorňujeme, že od 25 do 27 března budou probíhat postní rekolekce s biskupem Tomášem na téma blahoslavenství. Podrobnosti na nástěnce a na našich farních stránkách a na stránkách biskupství, skrze které se můžete k účasti přihlásit.

Rozpis živého růžence pro rok 2022 si můžete vyzvednout ve farní knihovně.

V pondělí je památka sv. Františka Saleského. V Úterý je svátek Obrácení sv. Pavla a je to zároveň poslední den týdne modliteb za jednotu křesťanů. Mše sv. v Perninku od 16:30h.  Mše sv. v Ostrově od úterý do pátku v 18h. Ve středu je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů. Mše sv. v Jáchymově od 16h. Ve čtvrtek po mši sv. zveme na eucharistickou adoraci a v pátek je památka sv. Tomáše Akvinského.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

Přejeme všem mnoho požehnání do nového týdne.

21.1.2022 at 14:12 Napsat komentář

Zdobení Hromniček

Včera na náboženství si děti nazdobily svíčky – hromničky, které si o svátku Hromnic mohou dát posvětit.

20.1.2022 at 09:22 Napsat komentář

Vzpomínáme 25. 7. 2021: Mše sv. s požehnáním obnoveného kostela sv. Anny na Božím Daru – foto

V neděli 25. července při mši sv. za účasti hostů ze Spolkové republiky Německo a starosty obce, senátora Ing. Jana Horníka, požehnal plzeňský biskup, Mons. Tomáš holub, renovovaný kostel sv. Anny na Božím Daru.

Němečtí hosté potěšili před mší svatou přítomné krátkým vystoupením pěveckého sboru.

19.1.2022 at 13:03 Napsat komentář

Vzpomínáme – 2.10. 2021 Pouť Plzeň, Klatovy-foto

18.1.2022 at 19:16 Napsat komentář

Vzpomínáme – fotky 2021 Michaelska pouť

17.1.2022 at 18:36 Napsat komentář

Ekumenické setkání v Ostrově 16.01.22 – foto

16.1.2022 at 18:38 Napsat komentář

Pokračováni- nejlepší fotky z akcí 2021 24. 7. 2021 rozloučení s otcem Markem Hricem na farní zahradě

16.1.2022 at 14:31 Napsat komentář

Ohlášky v týdnu od 16. ledna 2022

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 16. ledna 2022 do 23. ledna 2022)
16. ledna 2022          Neděle   2. neděle v mezidobí

Ostrov     830 –  Mše svatá za farnost                 
      1700 –  Ekumenické setkání na faře
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130–   Mše svatá                                    
  
18. ledna 2022             Úterý Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanůOstrov      1800 –  Mše svatá 
Pernink    1630 –  Mše svatá              
19. ledna 2022           Středa  
Ostrov       1800 – Mše svatá
Jáchymov  1600 – Mše svatá
20. ledna 2022          Čtvrtek  Ostrov      1800  –  Mše svatá –  po mši svaté eucharistická adorace
21. ledna 2022            Pátek Památka sv. Anežky, panny a mučednice        Ostrov     1800 – Mše svatá
22. ledna2022           Sobota      
Ostrov kaple Sv. Rodniny    1730 – Mše svatá   Abertamy                              1500 – Mše svatá  
23. ledna 2021         Neděle       3. neděle  v mezidobí
Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost                          Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130–   Mše svatá                                         

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla celkem 4 683,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 3 083,- Kč. a v Jáchymově 1480,- Kč. Zbylých 120,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Za týden připadá Neděle Božího Slova – sbírka bude určena na podporu biblického apoštolátu.

Dnes  v 17h zveme na naší faru v Ostrově na tradiční ekumenické setkání. Od 18. do 25.1. probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Na našich farních stránkách je ke stažení průvodce k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů.

Ve středu po mši svaté biblické společenství.

Příští setkání pro dospělé  k prohloubení víry se uskuteční v pátek  11.2. v 19h.

V nejbližší  sobotu 22 ledna v 10h zveme na brigádu na faře v Ostrově. Budou se likvidovat stromky a uklízet vánoční ozdoby.

Upozorňujeme, že od 25 do 27 března budou probíhat postní rekolekce s biskupem Tomášem na téma blahoslavenství. Podrobnosti na nástěnce a na našich farních stránkách a na stránkách biskupství skrze které se můžete k účasti přihlásit.

Rozpis živého růžence pro rok 2022 si můžete vyzvednout ve farní knihovně.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

Přejeme všem mnoho požehnání do nového týdne.

16.1.2022 at 08:10 Napsat komentář

Nejlepší fotky z akcí 2021 – 25. 7. 2021 změna duchovní správy

Fotografie ze slavnostní bohoslužby u příležitosti střídání duchovní správců v Ostrově nad Ohří.

Ostrovská farnost se v neděli 25 .7. 2021 v kostele sv. Michaela a Panny Marie Věrné během mše svaté, které předsedal plzeňský biskup, Mons. Tomáš Holub, rozloučila s dosavadním místním administrátorem P. Markem Hricem. Uveden do úřadu byl naopak nový duchovní správce P. Krzysztof Dȩdek a nový kaplan P. Patrik Kovaľ SJ.

15.1.2022 at 12:04 Napsat komentář

Poslední šance přispět do Tříkrálové sbírky.

Po nedělních bohoslužbách bude poslední možnost přispět do letošní Tříkrálové  sbírky. Děkujeme všem, který přispěli a zvlášť těm, kteří se aktivně do akce zapojili.

Na fotkách kolednici v Perninku.

14.1.2022 at 21:19 Napsat komentář

Vzpomínáme – nejlepší fotky z akcí 2021 24. 7. 2021 rozloučení s otcem Markem Hricem na farní zahradě

V předvečer nedělní slavnosti, na které otec biskup uvedl nového duchovního správce a oznámil nové působiště původního administrátora, se ostrovští farníci rozloučili s otcem Markem Hricem na farní zahradě malou slavností a předáním darů. Společné setkání bylo obohaceno o kulturní program – neprve zazněly v podání ostrovského místostarosty Marka Poledníčka písně s křesťanskou tématikou, v druhé části pak vystoupili hudebníci z jazzového orchestru Swing Melody v čele s kapelníkem, zpěvákem a hráčem na trubku Janem Veverkou

14.1.2022 at 09:59 Napsat komentář

Fotky z návštěvy dětí z MŠ Krušnohorská v kostele v Ostrově

Dnes dopoledne navštívily náš kostel v Ostrově děti z MŠ Krušnohorská. Děti se přišly podívat hlavně na jesličky ale velmi je zaujal celý interiér kostela. Byla to již druhá skupina dětí ze školky, které se přišly podívat na jesličky.

13.1.2022 at 15:23 Napsat komentář

Ekumenické modlitební setkání na faře v Ostrově – neděle 16.1.2022 v 17h.

Zveme vás k účasti na modlitebním ekumenickým setkáním. Jeho tématem je verš „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ (Mt 2,2). Je to stejné téma jako blížícího se Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který se bude konat od 18. do 25. ledna 2022. Součástí setkání bude rozjímání Božího slova, společná modlitba, zpěv duchovních písní a společenství u stolu.

Průvodce k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů ZDE.

12.1.2022 at 12:20 Napsat komentář

Postní rekolekce s biskupem Tomášem: Blahoslavenství

Zveme vás na postní rekolekci s biskupem Tomášem v termínu 25.–27. března 2022. Rekolekce bude probíhat v pastoračním středisku Pernink a Horní Blatná.

Cena rekolekce je 1000 Kč za osobu.
Přihlašovat se můžete ZDE.

11.1.2022 at 18:41 Napsat komentář

Ohlášky v týdnu od 9. ledna 2022

1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 9. ledna 2022 do 16. ledna 2022)
9. ledna 2022            Neděle Svátek křtu Páně   1. neděle v mezidobí
Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín     1130–   Mše svatá za † Marii a Františka Miklovičovi  
  
11. ledna 2022             Úterý  
Pernink    1630 –  Mše svatá 
Ostrov      1800 – Mše svatá               
12. ledna 2022           Středa  
Jáchymov  1600 – Mše svatá
Ostrov       1800 – Mše svatá
13. ledna 2022          Čtvrtek  Ostrov      1800  –  Mše svatá – po mši svaté eucharistická adorace
14. ledna 2022            Pátek         Ostrov     1800 – Mše svatá za † Rozálii Kamenárovou  a celý rod  
15. ledna2022           Sobota      
Abertamy 1500 – Mše svatá  
Ostrov – kaple Sv. Rodniny    1730 – Mše svatá  
16. ledna 2021         Neděle       2. neděle  v mezidobí

Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost                          
1700 –  Ekumenické setkání na faře
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130–   Mše svatá                                         

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou sobotu a neděli sbírka vynesla celkem 11 338,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 6 110,- Kč. a v Jáchymově 1 899,- Kč a 15 €. Zbylých 3 329,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Nabízíme farníkům možnost návštěvy kněze s modlitbou za vaše rodiny a požehnáním domácnosti. Zájemci ať se přihlásí přímo u kněží a domluví si termín návštěvy.

Rozpis živého růžence pro rok 2022 si můžete vyzvednout ve farní knihovně. Živý růženec tvoří lidé, kteří se růženec společně modlí. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže tvořené z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Aktuálně je v naši farnosti do živého růžence zapojeno 44 osob.Pokud by jste měli zájem se  do každodenní modlitby růžence zapojit přihlaste se u P. Krzysztofa nebo v kanceláři farnosti.

Ve středu po mši svaté biblické společenství a v pátek v 19h katecheze pro dospělé – setkání k prohloubení víry.

Příští neděli v 17h zveme na naší faru v Ostrově na tradiční ekumenické setkání. Téma bude stejné jako nadcházejícího Týdne modliteb za jednotu křesťanů, kterým  je  verš „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2).

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

Přejeme všem mnoho požehnání do nového týdne.

8.1.2022 at 14:29 Napsat komentář

Mše za zesnulé v roce 2021 – 7.1.2022 v 18h v kostele v Ostrově.

Dnes 18h bude sloužená mše svatá za zesnulé v roce 2021 nejen z naší farnosti. Zveme všechny, kdo v minulém roce přišli o někoho blízkého, aby přišli zavzpomínat a zapálit svíčku.

7.1.2022 at 09:57 Napsat komentář

Tříkrálové odpoledne v Ostrově

Dnes odpoledne 6.1. přímo na slavnost zjevení Páně – Tří Králů se bude konat v Ostrově tříkrálové odpoledne. Proběhne od 16h do 18h u domu kultury. Účinkovat bude ZUŠ Ostrov a pěvecký sbor ORBIS PICTUS. Od 16h do 18h budou také přístupné také jesličky v kostele sv. Michaela v Ostrově. V 18h. bude v kostele sloužena slavnostní mše svatá.

6.1.2022 at 09:00 Napsat komentář

Žehnání domácnostem

Období kolem slavnosti Tří Králů a také začátek nového roku je vhodnou dobou pro modlitbu s požehnáním domácnostem. Nabízíme farníkům, že je můžeme navštívit u nich doma. Součástí návštěvy bude společná modlitba a požehnání domácnostem, tzn. požehnání pro všechny osoby žijící v bytě nebo domě a všem, kteří je budou navštěvovat. Všichni, kteří mají zájem ať se přihlásí přímo u P. Krzysztofa a nebo u P. Patrika.

5.1.2022 at 10:52 Napsat komentář

Ohlédnutí P. Krzysztofa za rokem 2021 ve farnosti Ostrov

Minulý rok pro naši farnost byl velmi významný hlavně kvůli personálním změnám. Po 16 letech ukončil působení ve farnosti pater Marek Hric. Je to dlouhá doba, a pater Marek se velmi zapsal do života farnosti od roku 2005. Nejenom pro mnohé farníky, ale i pro zástupce samosprávy na území farnosti a širokou veřejnost byl to právě on, s kým byla farnost ztotožňována. Pokud se jedná o farníky, je jasné, že přeložení patera Marka do Klatov mnozí nesli velmi těžko.  

Od 1. srpna biskup Tomáš Holub ustanovil mě novým farářem a jezuitu – otce Patrika Kovaľa farním vikářem.

Celý uplynulý rok jsme, stejně jako ostatní, prožili ve znamení pandemie Covid 19 – která se podepsala na životě naší farnosti. Stalo se tak jednak v důsledku vládních omezení počtu účastníků bohoslužeb, ale taky kvůli obavám lidi z nakažení. Znamenalo to nejenom menší účast na bohoslužbách, ale tato složitá situace se podepsala na každodenním životě farnosti. Zejména starší farníci, ale i ostatní hodně zvažovali, jestli se mají nějaké akce, setkání nebo pouti zúčastnit, či nikoli.

 Bohužel velmi mnoho aktivních farníků v letošním roce zemřelo. Celkem jsme měli v letošním roce 39 pohřbů (v roce 2020 jich bylo 33). Seznam všech farníků, kteří zemřeli v letošním roce, jsme umístili na nástěnce a na webových stránkách. Chtěl bych Vás a ostatní pozvat na pátek
7. ledna v 18 h do Ostrova na zádušní mši svatou za farníky a všechny ostatní zesnulé v roce 2021.

V uplynulém roce narostl počet křtů. Ve srovnání s rokem 2020, kdy jich bylo ve farnosti 7, jich v roce 2021 bylo 17. Bohužel se v letošním roce ve farnosti nekonala žádná svatba (v roce 2020 byly 4 svatby).

Pravidelně zveřejňujeme výsledky sbírek. Celkem sbírky za rok 2021 vynesly 337 522, – Kč.  Je to o 66 tisíc, tzn. skoro 25 % víc než v roce 2020. Všem farníkům a návštěvníkům našich bohoslužeb patří obrovské poděkování. Zvlášť když si uvědomíme, že pandemická doba omezila účast na bohoslužbách. Děkuji farníkům, kteří se rozhodli pravidelně posílat určenou částku na náš účet.

Tržby a ostatní příjmy – za celou farnost včetně pensionu na Božím Daru  vynesly 1 298 973,- Kč  (v roce 2020 to bylo 1 804 311,- Kč). Nižší příjem v roce 2021 je způsobený hlavně nižším příjmem na Božím Daru.

Výdaje za celou farnost včetně pensionu na Božím Daru činily
1 048 030,- Kč (v roce 2020 to bylo 1 513 853,- Kč).

Provozní výdaje farnosti byly v 2021 ve výši 593 643,- Kč (v roce 2020 to bylo 810 435,- Kč, z toho daň z příjmů 145 540,- Kč. Daň byla vysoká z důvodu prodeje pozemku).

Pastorační výdaje byly na podobné úrovni jako v roce 2020 a činily 
61 219,- Kč.

Výdaje na opravy kostelů byly ve výši 666 386,- Kč.

V roce 2021 farnost získala na dotacích částku 436 000,- Kč. V tom
292 tisíce Kč od města Ostrov na další etapu restaurování oken v kostele sv. Michaela v Ostrově.

104 tis. Kč od Ministerstva kultury na restaurování vitráže v kostele na Perninku.

40 tis. korun darovala obec Hroznětín na opravy kostela. Dále jsme získali podporu ze solidárního fondu biskupství na spoluúčast dotace ve výši 31 758, Kč.

Celkem spoluúčast na dotacích v roce 2021 stála farnost 89 192,- Kč.

Vysoká byla částka darů a příspěvků. V roce 2021 jsme tímto způsobem získali 216 247,-  Kč. Je to vysoká částka – všem dárcům moc děkujeme.

Pokud se jedná o pension na Božím Daru tržby a ostatní příjmy vynesly 149 154,- Kč a výdaje 151 588,- Kč (v roce 2020 příjmy byly ve výši 489 664,- Kč a výdaje ve výši 292 043,- Kč.) Údaje za letošní rok jsou spočítané do konce listopadu, takže se dá předpokládat, že celkový výsledek bude o něco lepší.

Aktuálně na účtech naši farnosti máme uloženo 1 033 000,- Kč. V depozitu biskupství je 1 575 000,- Kč. Jsou to peníze získané z  prodeje pozemku v roce 2020. Tyto prostředky je možné využit jen na investice, které zajistí příjem pro farnost do budoucna. Budeme hledat možnosti, jak tyto prostředky co nejlépe využít. 

Pokud se jedná o ekonomiku – největší starostí jsou pro nás budovy kostelů a provozní náklady. V minulých letech se pateru Markovi podařilo dohodnout s řadou obcí převedení kostelů do jejich vlastnictví. Farnost zůstává vlastníkem 6 kostelů: v Ostrově, Jáchymově, Hroznětíně, Perninku, Abertamech a Horní Blatné. Všechny ty budovy vyžadují každoročně investice do oprav. Jak jsem dřív uvedl, v letošním roce to byla částka 666 386,- Kč. Přitom se jedná jen o údržbu a běžné opravy.  Naše dva největší kostely v Ostrově a Jáchymově vyžadují generální opravu. Oba kostely mají ohroženou statiku. Musíme zjistit, jaká je realita. Jen projektové záměry pro tyto dva kostely nás budou stát v příštím roce kolem čtvrt milionu. Projektové záměry musíme objednat – bez nich nemůžeme požádat o žádnou dotaci.

Náš hlavní kostel v Ostrově vyžaduje celkovou rekonstrukci. Je objednán projektový záměr na rekonstrukci oltářů a lavic. Předpokládám, že realizace jenom těchto rekonstrukcí nás můžou stát kolem 10 milionů korun. Celková oprava kostela by stala asi kolem 40 milionů. Zastárla a v dezolátním a nefunkčním stavu je tak sakristie, ve které se neprováděly žádné změny posledních asi 30 let. Obnova sakristie je jednou z naléhavých priorit v ostrovském kostele.   

Zajištění statiky v Jáchymově může být spojené s částkou ve výši 20 milionů. Samozřejmě jsou to jen hrubé odhady, ale je jasné, že farnost na to nemá dostatečné prostředky. Můžou nám pomoci jen dotace. Když si ale uvědomíme, že podíl na dotacích může dosáhnout 40 % – jsou to částky, které jsou pro farnost v současné době nedosažitelné.

Akutním problémem v zimním období je sníh padající se střechy kostela v Jáchymově na přilehlou silnici. V minulých letech se nenašlo řešení tohoto problému, který působí nejenom materiální škody, ale ohrožuje i lidské životy. Je to opravdu moje veliká starost. Požádal jsem vedení Jáchymova o pomoc při odstraňovaní sněhu se střechy kostela.

O výše zmíněných problémech chci informovat v nejbližší době otce biskupa a požádat jej o pomoc v hledání řešení.

V druhé půlce roku se nám podařilo dohodnout s plzeňským biskupstvím zaměstnání farní asistentky na 0,4 úvazku. Uvažoval o tom už pater Marek. Po jednáních s biskupstvím, která proběhla během srpna a září, se od 1. října zaměstnancem naší farnosti stala paní Veronika Červená. Jsem za to velmi rád a děkuji jí za obětavou práci a časté přesčasy.

Mojí velkou radostí je, že se povedlo v novém školním roce zahájit vyučování náboženství. V minulém školním roce se náboženství ve farnosti nekonalo. Vyučování probíhá ve dvou skupinách – celkem se ho zúčastňuje 13 dětí. Vyučování se jako dobrovolnice ujaly paní Mária Gernerová a paní Beatrice Dubová. Jsem jim za to moc vděčný.

Pater Patrik byl pověřen přípravou ke svátostem dospělých – kvůli zhoršené pandemické situaci se rozhodl pro distanční přípravy.

Webové farní stránky jsou důležitým komunikačním nástrojem. Stránku penzionu na Božím Daru navštívilo 967 osob a zobrazení bylo 8039. Stránku farnosti navštívilo 4942 lidí a zobrazení bylo 22145. Naše stránky ale vyžadují obnovu – modernější vzhled a větší funkcionalitu. Staré stránky jsou funkční jen v omezeném rozsahu. Díky sponzorům pokračují práce na nových stránkách. Bohužel kvůli vážným zdravotním problémům, které zasáhly webmastera, práce zpomalily. Doufám, že se nových farních stránek brzo dočkáme.

Kladné byly ohlasy na kytarovou mši. Konala se jen jednou. Kvůli nemoci byla na poslední chvíli zrušena v prosinci. Doufám, že se v příštím roce budeme moci pravidelně těšit na mše svaté s kytarovým doprovodem.  

V listopadu proběhly volby do nové pastorační rady. 28. listopadu byla nová farní rada ustanovena a následně proběhlo její první zasedání. Všem členům pastorační rady děkuji, že se ujali této funkce. 

Ekonomická rada farnosti pokračuje ve složení, které bylo stanoveno v době, kdy farářem byl pater Marek Hric.

   Pokud se jedná o pastoraci ve farnosti obecně – největší výzvou je její veliká rozloha. Ostrov – centrální místo naší farnosti, místo, kde taky bydlí kněží a kde se na faře odehrává nejvíc akcí, je těžko dosažitelné pro věřící na vzdálených místech. Z toho pohledu za nejvíce podařené akce, kterých se zúčastnili i farníci ze vzdálených míst, považuji rozloučení s paterem Markem a následně uvedení nových kněží do služby ve farnosti a farní pout´ do Plzně a Klatov. Povedená byla taky Michalská pouť v září za účasti delegace z Německa. Tato akce proběhla za obrovské podpory a ve velmi úzké spolupráci s městem Ostrov. Děkuji panu starostovi Janu Burešovi, panu místostarostovi Marku Poledníčkovi, panu Josefu Železnému, paní Ditě Poledníčkové, panu Lukáši Lerchovi i paní Zuzaně Janecké z Domu kultury za pomoc při přípravě a průběhu pouti. Moje zvláštní poděkovaní patří v tomto ohledu paní Zuzaně Železné.

Děkuji otci biskupu Tomášovi za jeho přítomnost na rozloučení s paterem Markem a uvedeni nás do služby a taky za účast na Michalské pouti. Otec biskup požehnal taky na začátku října novou kapli v ostrovské věznici.

Pokračuje naše snaha nabízet alespoň mši svatou na různých místech naší farnosti. Pravidelné mše svaté se konají v Perninku, Horní Blatné, Hroznětíně a Abertamech. Z těchto míst je největší účast na bohoslužbách v Abertamech.  Jáchymov, kde je největší kostel v naší farnosti, je v tomto ohledu velmi specifický. Aktivních farníků je tam velmi málo, a přes to v období prázdnin a lázeňské sezony se kostel zaplní a je radosti tam sloužit mši svatou. Doufáme, že v příštím roce lázeňských hostů bude zase více.

Nově, po ukončení první etapy rekonstrukce kostela na Božím Daru, jsme ve spolupráci s obcí nabídli možnost mše svaté i tam, a to v turistické sezoně.

Dojížděli jsme tam během září. Byla tam půlnoční mše sv. a bude taky mše sv. na Nový rok. 

Na ostatních místech ve farnosti se snažíme nabídnout alespoň jednou za čas mše sv. pro věřící a taky příležitostné akce pro širší veřejnost. Patří k nim třeba dušičkové pobožnosti, betlémské světlo nebo půlnoční bohoslužby. Třeba betlémské světlo se rozdávalo na 8 místech naší farnosti – přišlo si pro ně cca 600 lidí. Půlnoční bohoslužby se konaly taky na 8 místech – v Ostrově, Jáchymově, Hroznětíně, Abertamech, Horní Blatné, Božím Daru, Děpoltovicích a Stráži nad Ohří. Jsme nadále otevřeni ke spolupráci s jednotlivými obcemi, se kterými se snažíme být v živém kontaktu. Ze strany obcí vnímáme obecně vstřícnost a otevřenost ke spolupráci.

Jsem rád, že pozvání do naší farnosti přijali kněží, kteří zde dřív působili. Pater Pavel Petrašovský měl přednášku a pater Bystrík Feranec adventní duchovní obnovu.

Chtěl bych k nám v příštím roce pozvat i další kněze, kteří ve farnosti dříve působili.

V prosinci se podařilo reaktivovat farní zpravodaj. Děkuji panu Igoru Adamovičovi za ochotu ujmout se redakce zpravodaje.

Měl jsem velikou radost, že se pouti do Plzně a Klatov zúčastnily osoby, které se starají o kostely a bohoslužby na jednotlivých místech naší farnosti:

  • paní Milena Kovaříková – která se stará o kapli sv. Rodiny v Ostrově
  • paní Ema Veverková – která se stará o kostel v Hroznětíně
  • paní Beata Nedvědová – která se stará o kostel v Abertamech
  • paní Marie Märzová – která se stará o kostel v Radošově
  • pan Tomislav Dáňa – který se stará o kostel v Horní Blatné
  • paní Lada Baranek Lapinová – která se stará o faru v Jáchymově a podílí se velmi aktivně na organizaci různých akci v kostele v Jáchymově spolu s nadací St. Joachim.

Děkuji jim všem a taky paní Ludmile Anderlové, která se stará o kostel v Perninku, panu Ruidigeru Eisensteinovi, který se stará o kostel v Jáchymově, a taky pánům Aloisi Tejmlovi a Michalu Števaňákovi, kteří se starají o kostel v Ostrově.

Zvláštní poděkování patří paní Růženě Kamarádové, která se dlouhodobě stará o účetnictví, dohlíží na všechny platby, závazky a sbírky. Děkuji ostatním členům rodiny Kamarádových za jejich angažovanost ve farnosti. 

Dále chci zvlášť poděkovat pánům Vladimíru Bártovi a Petru Poledníčkovi, kteří se už mnoho let obětavě starají o náš farní pension na Božím Daru. Oba jsou taky aktivní ve farní ekonomické radě.

Pan Bárta si zaslouží obrovský dík za každodenní dovážení naších farníků na bohoslužby.

Paní Lídě Hanzlové děkuji za vedení biblického společenství. Děkuji Dominice Šindelářové, Evě Kamarádové a Janě Kitzbergerové – koordinátorkám synodální cesty. Děkuji paní Lence Löfflerové za pomoc v pastoraci a uspořádání adventních dílen ve farnosti. Děkuji Pavlu Breindlovi za rozdělování nedělních čtení a službu v sakristii o nedělích. Pokud se jedná o službu lektora – moc bych si přál, aby se do této služby zapojily nové osoby.

Děkuji naším varhaníkům – Martinu Matuškovi, Martinu Bártovi a Janu Breindlovi.

Velké poděkování patří paní Marianě Nežatické a Heleně Prvé za starost o výzdobu kostela a každodenní modlitbu růžence v kostele. Paní Edeltraud Tejmlové a Marušce Čumrové za službu v knihovně. Děkuji všem, kteří se starají o údržbu farních prostor v čele s paní Růženou Bäumlovou. Děkuji taky paní Zuzaně Falesové za službu na jáchymovské faře.

Čtyři skupiny pravidelně uklízejí náš kostel v Ostrově. Chtěl bych se s nimi v nejbližší době setkat a osobně jim poděkovat.

Děkuji za zapojení velké skupiny farníků do brigády na úklid na faře a vánoční výzdobu kostela.

Pokud jsem na někoho zapomněl, což je velmi pravděpodobné, předem se omlouvám – každému, kdo přiložil ruku k společnému dílu, jsem velmi vděčný.

Na závěr chci poděkovat pateru Marku Hricovi za všechno, co pro farnost udělal, za to, jak mě přijal, a za spolupráci při předání farnosti. Jsem rád, že po jeho odchodu do Klatov nejsem na faře sám. Jsem velmi vděčný za patera Patrika Kovaľa: za jeho disponibilitu, spolehlivost a společenství jaké na faře vytváříme.

Děkuji spolu s paterem Patrikem za vaši vstřícnost a přijetí ve farnosti. Budeme rádi za Vaše postřehy, připomínky, nápady a hlavně aktivní zapojení jakýmkoli způsobem do života farnosti. Je třeba, aby každý člen farnosti našel své místo, kde může nejenom sloužit, ale i seberealizovat a prohloubit svůj vztah s Kristem.

4.1.2022 at 17:51 Napsat komentář

Ukaž, že jsi KING!

Hledají se nadšení dobrovolníci na celonárodní Tříkrálovou sbírku.

3.1.2022 at 19:40 Napsat komentář

Tříkrálová sbírka 2022 Ostrov

Hledají se dobrovolníci (děti a dospělí) na tříkrálovou sbírku, která bude probíhat od 3 do 16 ledna 2022. V odpoledních hodinách od 16h do 19h. Hlásit se můžete na email Info@ostrov.charita.cz

Ve čtvrtek 6.01.2022 na novém náměstí v Ostrově proběhne tříkrálové odpoledne – zahájení u Domu kultury od 16h. V kostele sv. Michaela v Ostrově bude také možnost přispět do pokladničky u jesliček. Kostel bude otevřený od 16h. do 18h. Mše sv. v 18h a  po mši sv. krátká adorace u jesliček.

2.1.2022 at 15:04 Napsat komentář

Farní zpravodaj – ohlédnutí za rokem 2021 ve farnosti Ostrov

Při mši svaté na závěr roku 2021 byla prezentována zpráva – ohlédnutí za uplynulým rokem ve farnosti, která obsahuje také ekonomické údaje za minulý rok a výzvy, které nás čekají v příštím roce. Uvádíme jí také ve farním zpravodaji.

1.1.2022 at 19:56 Napsat komentář

Ohlášky v týdnu od 2. ledna 2022

DOBA VÁNOČNÍ (týden od 2. ledna 2022 do 9. ledna 2022)
2. ledna 2022    Neděle 2. neděle po Narození Páně    Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín     1130–   Mše svatá  
  
4. ledna 2022             Úterý  Ostrov      1800 – Mše svatá  za  † Zdeňka Sehyla a jeho rodiče
Pernink    1630 –  Mše svatá              
5. ledna 2022             Středa  Ostrov       1800 – Mše svatá
Jáchymov  1600 – Mše svatá
6. ledna 2022            Čtvrtek Slavnost Zjevení PáněOstrov      1800  – Slavnostní mše svatá po mši svaté krátká adorace u jeslí
7. ledna 2022              Pátek         Ostrov   1700  –   Tichá eucharistická adorace- možnost svátosti                  smíření
1740  –  Pobožnost k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu      
1800 – Mše svatá za všechny zesnulé farníky v roce 2021  
8. ledna 2022            Sobota      Abertamy     1500 – Mše svatá
Ostrov kaple Sv. Rodniny    1730 – Mše svatá
9. ledna 2021        Neděle   Svátek křtu PáněOstrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130–   Mše svatá za † Marii a Františka                                      Miklovičovi    

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Všem dárcům děkujeme.

Při mši svaté na závěr roku 2021 byla prezentována zpráva – ohlédnutí za uplynulým rokem ve farnosti, která obsahuje také ekonomické údaje za minulý rok a výzvy, které nás čekají v příštím roce. Najdete jí na webových stránkách farnosti. Uvádíme jí také ve farním zpravodaji.

Ve čtvrtek slavnost Zjevení Páně – Tři Králové. Mše sv. v 18h a  po mši sv. krátká adorace u jesliček.

 V tento den tj. ve čtvrtek na novém náměstí v Ostrově proběhne tříkrálová sbírka – zahájení u Domu kultury bude probíhat od 16h. V kostele sv. Michaela v Ostrově bude také možnost přispět do pokladničky u jesliček. Kostel bude otevřený od 16h. do 18h.

Hledají se dobrovolníci (děti a dospělí) na tříkrálovou sbírku, která bude probíhat od 3 do 16 ledna 2022. V odpoledních hodinách od 16h do 19h. Hlásit se můžete na email Info@ostrov.charita.cz  nebo přímo po mši svaté.

V minulém roce jsme se bohužel rozloučili s mnohými farníky. Celkem bylo v naší farnosti 39 pohřbů. V pátek 7. ledna v 18h. v Ostrově bude sloužena zádušní mše svatá za všechny zesnulé v minulém roce. Předejte prosím tuto informaci blízkým zemřelých.

Je to zároveň první pátek měsíce. Od 17h možnost svátosti smíření a tichá eucharistická adorace. V 17:40 pobožnost k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Nabízíme farníkům možnost návštěvy kněze s modlitbou za vaše rodiny a požehnáním domácnosti. Zájemci ať se přihlásí přímo u kněží a domluví si termín návštěvy.

V současné době dokončujeme nový rozpis pro živý růženec na rok 2022. Máme ještě pár volných míst a tímto, tedy nabízíme možnost se do růžence zapojit. Prosím přihlaste se u kněží nebo v kanceláři farnosti. Kdo již se živý růženec modlí si může zažádat o novou tabulku.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

Všem přejeme požehnaný nový rok 2022.

1.1.2022 at 13:40 Napsat komentář

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání v novém roce 2022!!!

Na Nový rok 1. ledna na Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše s požehnáním do nového roku v Ostrově v 11:00, v Abertamech, a Horní Blatné v 15:00 v, a na Božím Daru v 16.30.

 V neděli 2 ledna mše svaté v Ostrově v 8:30, v 10:00 v Jáchymově  a v  Hroznětíně  v 11: 30.

31.12.2021 at 20:32 Napsat komentář

31.12.2021 v 16h v Ostrově mše svatá na poděkování za minulý rok

Na silvestra 31.12. v 16h v Ostrově mše svatá na poděkování za minulý rok. V průběhu této mši svaté se ohledneme za minulým rokem ve farnosti.  

Na Nový rok 1. ledna na Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše s požehnáním do nového roku v Ostrově v 11:00, v Abertamech, a Horní Blatné v 15:00 v, a na Božím Daru v 16.30.  V neděli 2 ledna mše svaté v Ostrově v 8:30, v 10:00 v Jáchymově  a v  Hroznětíně  v 11: 30.

31.12.2021 at 11:58 Napsat komentář

Děti nazdobily hvězdičkami se svým jménem stromek v kostele v Ostrově ( fotogalerie)

Když přicházely děti na štědrý den do kostela v Ostrově, nazdobily stromeček v kostele hvězdičkami se svým jménem. Některé děti k tomu přidaly přání pro Ježíška a také svoje osobní přání