26. Neděle v mezidobí

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 26. září 2021 do 3. října 2021)
26. září 2021   26. NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:           900 –  Michaelská pouť mše svatá za farnost a                                   její   dobrodince a partnerská města                                   Celebruje Mons. Tomáš Holub
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  
  
28. září 2021         Úterý Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národaOstrov          1000 – Mše svatá
Radošov       1600– Poutní mše svatá
Pernink         1630 – Mše svatá           
29. září 2021        Středa Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů  Ostrov          1800 – Mše svatá  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
30. září 2021       Čtvrtek Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církveOstrov          1800 – Mše svatá za ++rodiče Michala a Libuši                                 Piovarčiovi                        
1835 – Eucharistická adorace
1. říjen 2021        Pátek Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církveOstrov           1700 –  Možnost svátosti smíření a tichá                                      eucharistická  adorace                        
1740–   Pobožnost k nejsvětějšímu Srdci                                      Ježíšovu                        
1800 – Mše svatá  za ++rodiče Josefa a Etelku                                     Müllerovi
2. říjen 2021       Sobota Památka svatých andělů strážných  Horní Blatná   1500  – Mše svatá    
3. říjen 2021   27.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:           830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  
Hroznětín:   1130–  Mše svatá  

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 8 834,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 3 074,- Kč. a v Jáchymově 1650,- Kč. Zbylých 4 110,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Zveme všechny farníky dnes odpoledne na farní oslavy. V 17.00 na farní zahradě koncert Swing Melody a následně posezení s občerstvením.

V nejbližší sobotu 2. října se koná autobusová pouť farnosti do Plzně a Klatov. Odjezd autobusu v 7:30 z ulice Hroznětínské před poliklinikou. Máme poslední volná místa.

V úterý slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa. Mše sv. v Ostrově v 10:00., poutní mše sv. v Radošově v 16:00. a na Perninku v 16:30. Ve středu na svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů mše sv. v Jáchymově v 16.00 a v Ostrově v 18:00 o požehnání pro naší farnost. Na čtvrtek připadá první čtvrtek měsíce a památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve po mši sv. v 18:00 eucharistická adorace. V pátek památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve – je to  zároveň první pátek v měsíci. Od 17:00 možnost svátosti smíření a tichá eucharistická adorace. V 17:40 pobožnost k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a v 18:00 mše svatá.

V sobotu mše sv. na Horní Blatné v 15:00. Nebude mše sv. v kapli sv. Rodiny. Příští neděli mše sv. v Ostrově v 8.30, v Jáchymově v 10.00 a v 11.30 v Hroznětíně.

 Osoby, které máji zájem o přípravu  ke svatosti křtu nebo biřmovaní ať se, pokud možno co nejdříve nahlásí u kněží nebo v kanceláři.

Pan varhaník Martin Matuška nabízí možnost výuky hry na varhany primárně pro děti a mládež, případně taky pro dospělé. Zájemci se můžou hlásit přímo u něj nebo v kanceláři.

24.9.2021 at 19:52 Napsat komentář

25 Neděle v mezidobí

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 19. září 2021 do 26. září 2021)
19. září 2021   25. NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov            830 –  Mše svatá za farnost                        
Jáchymov     1000 – Mše svatá  
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
21. září 2021         Úterý Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelistyOstrov          1800 – Mše svatá
Pernink        1630 – Mše svatá           
22. září 2021        Středa  Ostrov          1800 – Mše svatá  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
23. září 2021       Čtvrtek Památka sv. Pia z Pietrelciny, knězeOstrov          1800 – Mše svatá za všechny duše v očistci                      
1835 – Eucharistická adorace
24. září 2021        Pátek
Ostrov          1800 – Mše svatá  za + Ludmilu Galivodovou
25. září 2021       Sobota  Abertamy                               1500  – Mše svatá
Boží Dar                                 1800 – Mše svatá
26. září 2021     26.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:           900 –  Michaelská pouť mše svatá za farnost a její dobrodince a partnerská města
Celebruje Mons. Tomáš Holub
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 6 857,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 3 593,- Kč. a v Jáchymově 2 370,- Kč. Zbylých 894,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Za týden budeme slavit Michaelskou pouť. Slavnostní Poutní mši svatou v neděli 26.září v 9.00. bude sloužit otec biskup Tomáš Holub. Po mši svaté bude následovat průvod se soškou Panny Marie Věrné ke klášternímu kostelu.

V rámci pouti v sobotu 25. září ve 14.00 na hřbitově v Ostrově proběhne modlitba za zemřelé. V 19:30 v kostele koncert: „ Barokní lesk trubky a varhan“. V neděli 26. září

– v 9.00. poutní mše svatá

– v 10:30 průvod ke klášternímu kostelu

– Ve 13.00,14.00, a 15.00  varhaní mini koncerty v kostele

Na farní zahradě od 10:30 do 16.00 program pro děti a  v 17.00 koncert Swing Melody

V týdnu mše svaté v Ostrově v 18h. od úterý do pátku. V úterý svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.Ve čtvrtek památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze, po mši sv. eucharistická adorace.

V Perninku bude mše sv. v úterý 10.30 a v Jáchymově ve středu v 16.00. V sobotu v 15.00 mše sv. v Abertamech a v 18.00 na Božím Daru. Příští neděli mše sv. v Ostrově v 9.00, v Jáchymově v 10.00. Nebude mše sv. v Hroznětíně a v kapli sv. Rodiny.

Osoby, které máji zájem o přípravu  ke svatosti křtu nebo biřmovaní ať se, pokud možno co nejdříve nahlásí u kněží nebo v kanceláři.

Pan varhaník Martin Matuška nabízí možnost výuky hry na varhany primárně pro děti a mládež, případně taky pro dospělé. Zájemci se můžou hlásit přímo u něj nebo v kanceláři.

Jsou ještě volná místa v autobuse  na pouť do Plzně a Klatov, která se uskuteční 2. října. Přihlásit se můžete v kanceláři nebo u kněží po mši svaté. 

17.9.2021 at 15:26 Napsat komentář

24. Neděle v mezidobí

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(týden od 12. září 2021 do 19. září 2021)
12. září 2021  
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Ostrov            830 –  Mše svatá za farnost                       
  1700 –  Nešpory
Jáchymov     1000 – Mše svatá  
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
14. září 2021  Úterý
Svátek povýšení sv. kříže
Ostrov          1800 – Mše svatá za++Petra a Ludmilu Javorčákovi  a požehnání pro děti
Pernink        1630 – Mše svatá           
15. září 2021        Středa
Památka Panny Marie Bolestné
Ostrov          1800 – Mše svatá  za++Petra a Ludmilu Javorčákovi  a požehnání pro děti  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
16. září 2021       Čtvrtek
Památka sv. Ludmily, mučednice  
Ostrov          1800 – Mše svatá za++Petra a Ludmilu Javorčákovi  a požehnání pro děti                        
   1835 – Eucharistická adorace
17. září 2021  PátekOstrov          1800 – Mše svatá  za++Petra a Ludmilu Javorčákovi  a požehnání pro děti  
18. září 2021 Sobota  Abertamy                               1500  – Mše svatá
Ostrov – kaple sv. Rodiny  1630 – Mše svatá
Boží Dar                                 1800 – Mše svatá  
19. září 2021    
25.  NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Ostrov:           830 –  Mše svatá za farnost
                    1700 –  Nešpory
Jáchymov:    1000 –  Mše svatá  
Hroznětín:   1130 –  Mše svatá    

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 8 838,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 2 480,- Kč. a v Jáchymově 3 862,- Kč. Zbylých 2 496,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) v 17h zveme na nešpory v kostele v Ostrově.

Mše svaté v Ostrově v 18h. od úterý do pátku. V úterý svátek povýšení sv. kříže. Na středu připadá památka Panny Marie Bolestné. Ve čtvrtek památka sv. Ludmily, mučednice, po mši sv. eucharistická adorace.

V Perninku bude mše sv. v úterý 16:30 a v Jáchymově ve středu v 16h. V sobotu v 15h mše sv. v Abertamech, v 16:30 v kapli sv. Rodiny v Ostrově a v 18h na Božím Daru. Příští neděli jako obvykle mše sv. v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně v 11:30.

Ve čtvrtek 16.9. v 19h. se uskuteční na faře v Ostrově organizační setkání rodičů, kteří přihlásili své děti k výuce náboženství.

Osoby, které máji zájem o přípravu  ke svatosti křtu nebo biřmovaní ať se, pokud možno co nejdříve nahlásí u kněží nebo v kanceláři.

Pan varhaník Martin Matuška nabízí možnost výuky hry na varhany primárně pro děti a mládež, případně taky pro dospělé. Zájemci se můžou hlásit přímo u něj nebo v kanceláři.

Jsou ještě volná místa v autobuse  na pouť do Plzně a Klatov, která se uskuteční 2. října. Přihlásit se můžete v kanceláři nebo u kněží po mši svaté. 

10.9.2021 at 13:57 Napsat komentář

23. Neděle v mezidobí

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 29. srpna 2021 do 5. září 2021)
5. září 2021   23. NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov             830 –  Mše svatá za farnost  
   1700 –  Nešpory
Jáchymov    1000 – Mše svatá  
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
7. září 2021  ÚterýOstrov          1800 – Mše svatá za spravedlivé rozhodnutí 
soudu
Pernink        1630 – Mše svatá           
8. září 2021        Středa Svátek narození Panny MarieOstrov            930  – Mše svatá za Karlovarský vikariát                
        1800 – Mše svatá za + Marii Hynkovou a celý
rod
Jáchymov     1600 – Mše svatá
9. září 2021       Čtvrtek  Ostrov          1800 – Mše svatá  za zdraví a Boží požehnání
   1830 – Eucharistická adorace                      
10. září 2021  PátekOstrov          1800 – Mše svatá za + Dinušku, Luboška a babičku              
11. září 2021 Sobota  Abertamy             1500  – Mše svatá
Ostrov – kaple sv. Rodiny  1630 – Mše svatá
Boží Dar                                 1800 – Mše svatá  
12. září 2021     24.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:           830 –  Mše svatá za farnost     
1700 –  Nešpory
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  
Hroznětín:   1130 –  Mše svatá    

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka na bohoslovce vynesla 8 404,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 3 607,- Kč. a v Jáchymově 3 695,- Kč. Zbylých 1 102,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) v 17h zveme na nešpory v kostele v Ostrově.

Mše svaté v Ostrově v 18h. od úterý do pátku. Na středu připadá svátek narození Panny Marie, tento den se bude sloužit mše svatá v Ostrově v 9:30 za Karlovarský vikariát. Ve čtvrtek po mši sv. eucharistická adorace.

Připomínáme, že v měsíci září budeme sloužit každou sobotu v 18 hod. mši svatou s nedělní platností na Božím Daru. Z toho důvodu v září mše svatá v kapli Sv. Rodiny v Ostrově bude o hodinu dříve tzn. v  16:30. V Perninku bude mše sv. v úterý 16:30 a v Jáchymově ve středu v 16h. V sobotu v 15h mše sv. v Abertamech. Příští neděli jako obvykle mše sv. v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně v 11:30.

Na čtvrtek 9. září v 19h zveme do kostela sv. Jáchyma v Jáchymově na koncert hornické kapely Frisch Glück z Annabergu. Vstupné dobrovolné

Rodiče, kteří mají zájem o výuku náboženství svých dětí prosíme, aby je přihlásili a přihlášky odevzdali nejpozději do 10.9.2021. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii  nebo v kanceláři farnosti.

Osoby které máji zájem o přípravu  ke svatosti křtu nebo biřmovaní ať se, pokud možno co nejdříve nahlásí u kněží nebo v kanceláři.

Jsou ještě volná místa v autobuse  na pouť do Plzně a Klatov, která se uskuteční 2. října. Přihlásit se můžete v kanceláři nebo u kněží po mši svaté.  

3.9.2021 at 15:01 Napsat komentář

22 neděle v vmezidobi

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 29. srpna 2021 do 5. září 2021)
29. srpna 2021   22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ


Ostrov            830 –  Mše svatá za farnost  
1700 –  Nešpory
Jáchymov    1000 – Mše svatá  
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
31. srpna 2021  Úterý
Ostrov          1800 – Mše svatá
Pernink        1630 – Mše svatá           
1. září 2021        Středa  Ostrov          1800 – Mše svatá na úmysl o požehnaní pro  všechny žáky a učitele v novém školním roce  
Jáchymov    1600 – Mše svatá
2. září 2021       Čtvrtek  


Ostrov          1800 – Mše svatá  za kněze a nová kněžská a   řeholní povolání                      
1835 – Eucharistická adorace
3. září 2021  Pátek Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církveOstrov          1700 –   možnost svátosti smíření a tichá  Eucharistická  adorace                      
1740–   pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci   Ježíšovu                       
1800 – Mše svatá zádušní za+ Annu Majerechovou
4. září 2021 Sobota  
Horní Blatná                       1500  – Mše svatá
Ostrov – kaple sv. Rodiny  1630 –  Mše svatá za živé a zemřelé členy „Živého růžence“
Boží Dar                              1800 – Mše svatá  


5. září 2021     23.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:          830 –  Mše svatá za farnost
1700 –  Nešpory
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  
Hroznětín:   1130 –  Mše svatá    

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na bohoslovce. Minulou neděli sbírka vynesla 8 432,- Kč. Z toho v Ostrově se vybralo 2 222,- Kč a v Jáchymově 4 295,- Kč. Zbylých 1 915,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) v 17h nešpory v kostele v Ostrově.

Mše svaté v Ostrově v 18h od úterý do pátku. Ve středu v 18 hod. mše svatá v Ostrově na úmysl o požehnání pro všechny žáky a učitele v novém školním roce. Na čtvrtek 2. září připadá první čtvrtek v měsíci – mše sv. v Ostrově v 18h na úmysl za kněze a nová kněžská a řeholní povolání. Po mši sv. eucharistická adorace. V pátek 3. září připadá Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, je to zároveň první pátek v  měsíci. Od 17h možnost Svátosti smíření v kostele v Ostrově, od 17:40 pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, v 18h. mše svatá. V měsíci září budeme sloužit každou sobotu v 18 hodin mši svatou s nedělní platností na Božím Daru. Z toho důvodu bude  v září mše svatá v kapli Sv. Rodiny v Ostrově o hodinu dříve, tzn. v  16:30. Tato mše svatá bude sloužena za živé a zemřelé členy „Živého růžence“.  Po mši bude následovat společná modlitba růžence. V Perninku bude mše sv. v úterý 16:30 a v Jáchymově ve středu v 16h. V sobotu v 15h mše sv. v Horní Blatné.

Příští neděli jako obvykle mše sv. v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h a v Hroznětíně v 11:30.

V novém školním roce od 15.9. plánujeme zahájení vyučování náboženství pro děti. Přihlášky jsou k vyzvednutí v zákristii po mši svaté, nebo ve farní kanceláři. Rodiče, kteří mají zájem o výuku náboženství svých dětí, ať vyplněné přihlášky odevzdají nejpozději do 10.9.2021. Prosíme také, aby se všichni, kteří mají zájem o přípravu  ke svátosti křtu nebo biřmování, co nejdříve nahlásili u kněží nebo v kanceláři.

Naše pravidelné pastorační aktivity a setkávání na faře, plánujeme zahájit v druhé polovině září, až zmapujeme jaký je zájem o vyučování náboženství a přípravu ke svátostem. Ve středu 1. září zveme v 19 hod. na faru v Ostrově na besedu s paterem Patrikem, který bude vyprávět o  svých zkušenostech z práce v Itálii.

Máme ještě několik volných míst v autobuse na pouť do Plzně a Klatov, která se uskuteční 2. října. Pouť nebude fyzicky náročná a mohou se jí účastnit i osoby s omezenou pohyblivostí. Cena pouti je 230,- Kč. K účasti se můžete přihlásit v kanceláři nebo u kněží po mši svaté. Při zápisu se bude vybírat záloha 150,- Kč.

28.8.2021 at 09:45 Napsat komentář

21. neděle v mezidobí

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 15. srpna 2021 do 22. srpna 2021)
22. srpna 2021   21. NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov            830 –  Mše svatá za farnost                        
1700 –  Nešpory
Jáchymov     1000 – Mše svatá  
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
24. srpna 2021  Úterý Svátek sv. Bartoloměje, apoštolaOstrov          1800 – Mše svatá
Pernink        1630 – Mše svatá                        
25. srpna 2021  Středa  Ostrov          1800 – Mše svatá
Jáchymov     1600 – Mše svatá
26. srpna 2021  Čtvrtek  Ostrov          1800 – Mše svatá                        
1835 – Eucharistická adorace
27. srpna 2021  Pátek Památka sv. MonikyOstrov          1800 – Mše svatá            
28. srpna 2021 Sobota Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církveAbertamy                               1500  – Mše svatá
Ostrov – kaple sv. Rodiny  1730 – Mše svatá  
29. srpna 2021     22.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:           830 –  Mše svatá za farnost                        1700 –  Nešpory
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  
Hroznětín:   1130 –  Mše svatá    

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 13 748,- Kč. a 10 € z toho v Ostrově se vybralo 3 465,- Kč a v Jáchymově 8 615,- Kč + 10 €. Zbylých 1 668,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) v 17h nešpory v kostele v Ostrově.

V úterý svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Na pátek připadá památka sv. Moniky a na sobotu památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.

Mše svaté v Ostrově v 18h. od úterý do pátku. Ve čtvrtek po mši sv. eucharistická adorace. V Perninku bude mše sv. v úterý 16:30 a v Jáchymově ve středu v 16h. V sobotu v 15h mše sv. v Abertamech a v 17:30 v kapli Sv. Rodiny v Ostrově. Příští neděli jako obvykle mše sv. v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně v 11:30.

V novém školním roce od 15.9. plánujeme zahájení vyučování náboženství pro děti. Přihlášky jsou k vyzvednutí v zákristii po mši svaté, nebo ve farní kanceláři. Rodiče, kteří mají zájem o výuku náboženství svých dětí ať vyplněné přihlášky odevzdají nejpozději do 10.9.2021.

Ve středu 25.8 v rámci našich prázdninových akcí navážeme na probíhající filmový festival v Karlových Varech a zveme do letního kina na faře v Ostrově. Bude se promítat film „S láskou Vincent“. Snímek byl natočen kombinací hraného filmu  a animace originálních olejomaleb. Vypráví příběh o malíři Vincentovi van Goghovi.

Na sobotu 2. října farnost organizuje autobusovou pouť do Plzně a Klatov. Zahájíme jí v Plzni prohlídkou obnovené katedrály sv. Bartoloměje a setkáním s katedrálním farářem a naším bývalým kaplanem P. Pavlem Petrašovským. Následně u Plzeňské Madony prožijeme společnou mši svatou. V Klatovech bude na programu návštěva kostela narození Panny Marie a obnoveného jezuitského kostela včetně katakomb a setkání s naším bývalým farářem P. Markem Hricem. Pouť nebude fyzicky náročná a mohou se jí účastnit i osoby s omezenou pohyblivostí. Cena pouti je 230,- Kč. K účasti se můžete přihlásit v kanceláři nebo u kněží po večerní mši svaté. Při zápisu se bude vybírat záloha 150,- Kč.

20.8.2021 at 13:50 Napsat komentář

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 15. srpna 2021 do 22. srpna 2021)
15. srpna 2021 Nanebevzetí Panny Marie 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov            830 –  Mše svatáza farnost               1700 –  Nešpory
Jáchymov     1000 – Mše svatá  za živé a zesnulé rodáky z  Jáchymova mši sv. bude sloužit Msgr. František Radkovský    
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
17. srpna 2021  Úterý  
Ostrov          1800 – Mše svatá
Pernink        1630 – Mše svatá                        
18. srpna 2021  Středa  
Ostrov          1800 – Mše svatá
Jáchymov     1600 – Mše svatá
19. srpna 2021  Čtvrtek  
Ostrov          1800 – Mše svatá                      
 1835 – Eucharistická adorace
20. srpna 2021  Pátek Památka sv. BernardaOstrov          1800 – Mše svatá            
21. srpna 2021 Sobota Památka sv. Pia X., papežeAbertamy     1500  – Mše svatá
Ostrov – kaple sv. Rodiny  1730 – Mše svatá  
22. srpna 2021     21.  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Ostrov:           830 –  Mše svatáza farnost      1700 –  Nešpory
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  
Hroznětín:   1130 –  Mše svatá    

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 11 454,- Kč., z toho v Ostrově se vybralo 2 833,- Kč. a v Jáchymově 6 474,- Kč + 20,70 €. Zbylých 2 147,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) v 17h nešpory v kostele v Ostrově.

Na pátek připadá památka sv. Bernarda a na sobotu památka sv. Pia X., papeže. Mše svaté v Ostrově v 18h. od úterý do pátku. Ve čtvrtek po mši sv. eucharistická adorace. V Perninku bude mše sv. v úterý 16:30 a v Jáchymově ve středu v 16h. V sobotu v 15h mše sv. v Abertamech a v 17:30 v kapli Sv. Rodiny v Ostrově. Příští neděli jako obvykle mše sv. v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně v 11:30.

V nejbližší středu 18.8. v 18h. bude sloužit mši svatou v Ostrově otec biskup František Radkovský. Po mši svaté od 19h. zveme na besedu  s otcem biskupem Františkem.

Na sobotu 2. října farnost organizuje autobusovou pouť do Plzně a Klatov. Zahájíme jí v Plzni prohlídkou obnovené katedrály sv. Bartoloměje a setkáním s katedrálním farářem a naším bývalým kaplanem P. Pavlem Petrašovským. Následně u Plzeňské Madony prožijeme společnou mši svatou. V Klatovech bude na programu návštěva kostela narození Panny Marie a obnoveného jezuitského kostela včetně katakomb a setkání s naším bývalým farářem P. Markem Hricem. Pouť nebude fyzicky náročná a mohou se jí účastnit i osoby s omezenou pohyblivostí. Cena pouti je 230,- Kč. K účasti se můžete přihlásit v kanceláři nebo u kněží po večerní mši svaté. Při zápisu se bude vybírat záloha 150,- Kč.

14.8.2021 at 20:18 Napsat komentář

19. neděle v mezidobí

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 8. srpna 2021 do 15. srpna 2021)
8. srpna 2021   19 NEDĚLE V MEZIDOBÍ Ostrov            830 – Mše svatá za farnost
      1700 – Nešpory
Jáchymov   1000 – Mše svatá
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
10. srpna 2021  Úterý svátek sv. VavřinceOstrov          1800 – Mše svatá
Pernink        1630 – Mše svatá                        
11. srpna 2021  Středa Památka sv. KláryOstrov          1800 – Mše svatá
Jáchymov     1600 – Mše svatá
12. srpna 2021  Čtvrtek  Ostrov          1800 – Mše svatá   
                     1835 – Eucharistická adorace
13. srpna 2021  Pátek  Ostrov          1800 – Mše svatá            
14. srpna 2021 Sobota Památka sv. Maxmiliána M. KolbehoAbertamy                               1500  – Mše svatá
Ostrov – kaple sv. Rodiny  1730 – Mše svatá  
15. srpna 2021 Nanebevzetí Panny Marie   20  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:           830 –  Mše svatá za farnost    
                    1700 –   Nešpory
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  za živé a zesnulé rodáky z Jáchymova, mši sv. bude sloužit Msgr. František Radkovský    
Hroznětín:   1130 –  Mše svatá    

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 12 315,- Kč., z toho v Ostrově se vybralo 3 152,- Kč. a v Jáchymově 6 562,- Kč. Zbylých 2 601,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) v 17h nešpory v kostele v Ostrově.

Na pondělí připadá svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže patronky Evropy a na úterý svátek sv. Vavřince. Ve středu je památka sv. Kláry a v sobotu svatého Maxmiliána Maria Kolbeho. Na příští neděli připadá slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svaté v Ostrově v 18h. od úterý do pátku. Ve čtvrtek po mši sv. eucharistická adorace. V Perninku bude mše sv. v 16:30 v úterý a v Jáchymově ve středu v 16h. V sobotu v 15h mše sv. v Abertamech a v 17:30 v kapli Sv. Rodiny v Ostrově. Příští neděli jako obvykle mše sv. v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně v 11:30.

Ve středu v 19h. se bude konat na faře v Ostrově setkání s otcem Danielem misionářem působícím na Krétě v pravoslavném prostředí. K účasti všechny srdečně zveme.

Příští sobotu 14. srpna proběhnou v Jáchymově Jáchymovské Dožínky. Podrobný program najdete na plakátku před kostelem. Završením  dožínek bude nedělní mše sv. v 10h. v Jáchymově, kterou bude sloužit otec biskup František Radkovský na úmysl za živé a zesnulé rodáky z Jáchymova.

Na sobotu 2. října farnost organizuje autobusovou pouť do Plzně a Klatov. Zahájíme jí v Plzni prohlídkou obnovené katedrály sv. Bartoloměje a setkáním s katedrálním farářem a naším bývalým kaplanem P. Pavlem Petrašovským. Následně u Plzeňské Madony prožijeme společnou mši svatou. V Klatovech bude na programu návštěva kostela narození Panny Marie a obnoveného jezuitského kostela včetně katakomb a setkání s naším bývalým farářem P. Markem Hricem. Pouť nebude fyzicky náročná a mohou se jí účastnit i osoby s omezenou pohyblivostí. Cena pouti je 230,- Kč. K účasti se můžete přihlásit v kanceláři nebo u kněží po večerní mši svaté. Při zápisu se bude vybírat záloha 150,- Kč.

5.8.2021 at 15:37 Napsat komentář

18 Neděle v mezidobí

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 1. srpna 2021 do 8. srpna 2021)
1. srpna 2021   18 NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov            830 – Mše svatá za farnost  1700 – Nešpory
Jáchymov     1000 – Mše svatá Hroznětín    1130 – Mše svatá
 
3. srpna 2021  Úterý  Ostrov          1800 – Mše svatá Pernink        1630 – Mše svatá                        
4. srpna 2021  Středa  Ostrov          1800 – Mše svatá Jáchymov     1600 – Mše svatá
5. srpna 2021  Čtvrtek  Ostrov          1800 – Mše svatá                         1830– Eucharistická adorace
6. srpna 2021  Pátek Svátek Proměnění PáněOstrov          1800 – Mše svatá            
7. srpna 2021 Sobota  Horní Blatná 1500  – Poutní mše svatá na úmysl za živé a zesnulé rodáky z Horní
Blatné                                                                          
Ostrov – kaple sv. Rodiny  1730 – Mše svatá za živé a zemřelé členy „Živého růžence“
8. srpna 2021   19  Neděle v mezidobíOstrov:           830 Mše svatá za farnost      1700 – Nešpory
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá   Hroznětín:   1130 – Mše svatá    

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti.

K poslednímu červenci ukončil působení v naší farnosti dosavadní farář P. Marek Hric. Děkujeme mu za 16 let obětavé služby v naší farnosti a přejeme hodně požehnání na jeho novém působišti v Klatovech.

Od 1. srpna z rozhodnutí otce biskupa Tomáše Holuba byl farářem ustanoven P. Krzysztof Dȩdek a kaplanem P. Patrik Kovaľ  SJ, který k nám přijel ze Slovenska. Budeme vděční, když nás zahrnete do svých modliteb a předem děkujeme za vaší podporu.

Fotografie ze mše sv. s otcem Biskupem Tomášem 25.7. a z rozloučení otce Marka 24.7. jsou k prohlédnutí na farních stránkách  ww.farnostostrov.wordpress.com

Dnes (v neděli) v 17h nešpory v kostele v Ostrově.

Během měsíce srpna se nebude konat středeční biblické společenství ani páteční společenství mladých srdcí. Místo  toho se budou  jednou týdně konat na faře v Ostrově speciální prázdninové akce. Na první tuto akci zveme ve středu v 18:45. Bude to seznamovací beseda s novým farářem P. Krzysztofem a P. Patrikem. Všichni, kteří mají zájem se s námi blíže seznámit jsou srdečně zváni.

Ve čtvrtek připadá první čtvrtek v měsíci – v Ostrově mše sv. v 18h na úmysl za kněze a nová kněžská a řeholní povolání. Po mši sv. eucharistická adorace.

V pátek 6. srpna připadá svátek Proměnění Páně, je to zároveň první pátek měsíce. Od 17h možnost svátosti smíření v kostele v Ostrově, od 17:40 pobožnost k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, v 18h. mše svatá. V 19:30 v kostele v Jáchymově koncert  „Bach stále přítomný“. Lístky budou k zakoupení před koncertem.

 V sobotu 7. srpna na první sobotu v měsíci v 15h. poutní mše svatá  na Horní Blatné na úmysl za živé a zesnulé rodáky z Horní Blatné.                                                                                                 

  V 17:30 v kapli sv. Rodiny v Ostrově mše svatá na úmysl za živé a zemřelé členy „Živého růžence“.  Po mši bude následovat společná modlitba růžence.

31.7.2021 at 16:50 Napsat komentář

Fotografie ze mše sv. s otcem biskupem Tomášem a rozloučení s otcem Markem Hricem ze dne 25.7.2021 a uvedení nových kněží

https://www.zonerama.com/VaclavBenes/Album/7466037

29.7.2021 at 11:14 Napsat komentář

Mše svatá s otcem biskupem Tomášem v neděli 25.7.2021 v 10 hod.

Srdečně zveme na mši svatou, která se bude konat výjimečně v 10 hodin v kostele sv. Michaela a P. Marie Věrné v Ostrově. Hlavním celebrantem bude Mons. Tomáš Holub. Při mši svaté proběhne rozloučení s P. Markem Hricem a bude představen nový farář P. Krzysztof Dȩdek. Bude také představen nový kaplan P. Patrik Kovaľ SJ.

Upozorňujeme, že v neděli 25.7. 2021 nebude mše sv. v Hroznětíně a v Jáchymově v 10 hodin bude jen bohoslužba slova

23.7.2021 at 11:14 Napsat komentář

Banner

leaderboard-example

27.3.2016 at 11:47 1 komentář

Rozlučka otce Marka 24.7.2021

Fotografie z rozlučky v níže uvedeném odkazu.

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/f5bf4cd7-f76e-4aa4-b9f0-604426edd619

30.7.2021 at 12:20 Napsat komentář

Starší příspěvky


Banner

Kalendář aktualizací

Září 2021
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Týdenní řád

NEDĚLE
Ostrov - 8:30, 12:30 (řeckokatolická liturgie, 1. a 3. neděli v měsíci), 17:00 (modlitba večerních chval)

Jáchymov - 10:00
Hroznětín - 11:30

ÚTERÝ
Ostrov - 17:00/18:00 (modlitba Svatého růžence)

Pernink - 16:30, 17:30 (farní společenství)

STŘEDA
Ostrov - 17:00/18:00 (mše svatá a nešpory), 18:00/19:00 (biblické společenství)

Jáchymov - 16:00

ČTVRTEK
Ostrov - 17:00/18:00 (v zim. čase v kapli sv. Rodiny), 17:35/18:35 (adorace, v zim. čase v kapli sv. Rodiny)

Hroznětín - 16:00 (mše jen po dobu letního času)

PÁTEK
Ostrov - 17:00/18:00, 15:00/16:00 (adorace a svátost smíření, 1. pátek v měsíci), 16:45/17:45 (pobožnost k Božskému srdci, 1. pátek v měsíci),18:00/19:00 (biřmovanci)

SOBOTA (mše s nedělní platností)
Ostrov - 18:00 (kaple sv. Rodiny)
Abertamy - 14:30
Horní Blatná - 16:00 (1. týden v měsíci)
Radošov - 16:00 (3. týden v měsíci)

Vysvětlivky
Zápis XX:XX/XX:XX značí začátek v zimní/letní čas.
Čas bez popisu značí mši svatou.

Úřední hodiny farní kanceláře

ÚTERÝ
Ostrov - 9:00 - 12:00 (kromě 1. úterý v měsíci)
Pernink - 13:00 - 15:00

STŘEDA
Ostrov - 9:00 - 12:00

ČTVRTEK
Ostrov - 13:00 - 16:00

PÁTEK
Ostrov - 9:00 - 12:00

Archiv

Klikněte pro zasílání upozornění na nové příspěvky na váš e-mail.

Přispěvatelé