Výsledky Tříkrálové sbírky

Letošní Tříkrálová sbírka v našem městě a přilehlých obcích vynesla celkem 104 234,-Kč. V kasičkách, které byly umístěny v naší farnosti a v našich kostelích, bylo vybráno celkem 14 488,-Kč. Dále se vybralo v Perninku 6 727,- Kč, v Horní Blatné 8 223,- Kč, v Hroznětíně 29 558,- Kč, ve Velichově 5 408,- Kč a v Merklíně 12 094, – Kč.  Všem dárcům děkujeme.

31.1.2023 at 08:53 Napsat komentář

4. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 29. ledna do 5. února 2023) – Ohlášky

4. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 29. ledna do 5. února 2023)
29. ledna                     neděle  
4. v mezidobí

Ostrov                830 – mše svatá za farnost
Jáchymov        1000 – mše svatá
Hroznětín       1130– mše svatá za † Huberta Veverku                  
30. ledna                     pondělí 
31. ledna                        úterý
Památka sv. Jana Boska, kněze


Pernink    1630 – mše svatá    
 Ostrov      1800 – mše svatá
            
1. února                        středa  
Jáchymov   1600 – mše svatá
Ostrov         1800 – mše svatá
2. února                       čtvrtek
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Hromnice
Ostrov      1800 mše svatá za živé a † členy Živého růžence
 po mši svaté eucharistická adorace
3. února                         pátek
Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
První pátek v měsíci

Ostrov     1700  – tichá eucharistická adorace – možnost   svátosti smíření   
                1740 – pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu                     
1800 – mše svatá – po mši svaté svatoblažejské požehnání
4. února                       sobota  
Horní Blatná   1500 – mše svatá
Boží Dar           1900 – mše svatá  
5. února                       neděle
5.  v mezidobí

Ostrov          830 – mše svatá za farnost
Jáchymov   1000 – mše svatá
Hroznětín   1130– mše svatá za † tatínka Josefa Velebila

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Minulou neděli byla sbírka na podporu biblického apoštolátu a vynesla celkem 5 590,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2 783,- Kč, v Jáchymově 1 449,- Kč; zbylých 1 358,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Letošní Tříkrálová Sbírka v našem městě a přilehlých obcích vynesla celkem 104 234,-Kč. V kasičkách, které byly umístněný v naší farnosti a v našich kostelích, bylo vybráno celkem 14 488,-Kč. Dále se vybralo v Perninku 6 727,- Kč, v Horní Blatné 8 223,- Kč, v Hroznětíně 29 558,- Kč, ve Velichově 5 408,- Kč a v Merklíně 12 094, – Kč.  Všem dárcům děkujeme.

V úterý je památka sv. Jana Boska, kněze. Od 19 h. se bude na faře v Ostrově konat biblické společenství.

Ve čtvrtek je svátek Uvedení Páně do chrámu čili Hromnice. Členy Živého růžence zveme na společnou modlitbu růžence v 17:30 h. a na mši svatou, která bude sloužena za živé a zesnulé členy Živého růžence. Při mši svaté se budou žehnat svíčky. Po mši svaté zveme na eucharistickou adoraci.

V pátek je první pátek v měsíci. Od 17 h. bude eucharistická adorace a možnost svatosti smíření. V 17:40 h. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Na tento den zároveň připadá památka sv. Blažeje, tudíž se bude na závěr mše svaté udělovat svatoblažejské požehnání – to znamená modlitba a požehnání o ochranu od bolestí krčních a všeho jiného zla.

Dvakrát v únoru bude naším hostem P. Romuald Rob s cyklem katechezí na téma Katechismus katolické církve. Na první katechezi, která bude na téma „Důkazy boží existence a dar víry“, zveme v nejbližší pátek 3. února v 19 h. do farního sálu v Ostrově.

V sobotu 4. února v čase od 10 h. proběhne brigáda na úklid vánoční výzdoby. Předem děkujeme za vaši účast.

Tři týdny po sobě v sobotu 4., 11. a 18. února se budou sloužit mše svaté na Božím Daru v 19 h. Z toho důvodu nebudou mše svaté v kapli v Ostrově. Kromě toho bude pořádek bohoslužeb jako obvykle.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

Přejeme všem mnoho požehnání do nového týdne.

http://www.farnostostrov.cz

28.1.2023 at 13:07 Napsat komentář

3. TÝDEN V MEZIDOBÍ

3. TÝDEN V MEZIDOBÍ
(týden od 22. ledna do 29. ledna 2023)
22. ledna                     neděle Neděle Božího slova 3. v mezidobíOstrov               830 – mše svatá za farnost
Jáchymov        1000 – mše svatá
Hroznětín       1130– mše svatá za † děkana Patera Jiřího  Stoffla                  
23. ledna                                     pondělí 
24. ledna                        úterý Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církveOstrov      1800 – mše svatá
Pernink    1630 – mše svatá               
25. ledna                      středa Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštolaOstrov         1800 – mše svatá
Jáchymov   1600 – mše svatá
26. ledna                     čtvrtek Památka sv. Timoteje a Tita, biskupůOstrov      1800 – mše svatá po mši svaté eucharistická adorace
27. ledna                        pátekOstrov      1800 – mše svatá
28. ledna                     sobota Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církveOstrov kaple Sv. Rodiny     1630 – mše svatá Abertamy                              1500 – mše svatá  
29. ledna                     neděle 4.  v mezidobíOstrov          830 – mše svatá za farnost
Jáchymov   1000 – mše svatá
Hroznětín   1130–   Mše svatá za † Huberta Veverku

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Dnes je Neděle Božího Slova. Sbírka je určena na podporu biblického apoštolátu.

Minulou neděli sbírka vynesla celkem 6 226,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo 3 180,- Kč a v Jáchymově 1 436,- Kč a zbylých 1 610,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

V úterý je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. Mše svaté budou v Perninku od 16:30 h. a v Ostrově v 18 h.  Od 19 h. na faře v Ostrově se bude konat setkání Pastorační rady farnosti – z toho důvodu nebude biblické společenství.

Ve středu je svátek Obrácení sv. apoštola Pavla. Je to poslední den týdne modliteb za jednotu křesťanů a mše svatá bude v Jáchymově od 16 h a v Ostrově od 18h.

Ve čtvrtek je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů. Po mši svaté zveme na eucharistickou adoraci.

V pátek po mši svaté v Ostrově zveme na setkaní pro dospěle k prohloubení víry. 

V sobotu 28. ledna v čase od 10 do 15 hod. proběhne na plzeňském biskupství setkání pro rozvedené i znovu sezdané. Setkání se zúčastní biskup Tomáš, misionáři milosrdenství a církevní soudkyně Martina Vintrová. 

Upozorňujeme, že od 24. do 26. března bude probíhat postní rekolekce s biskupem Tomášem na téma Věřím v dobro a nejsem naivní. Podrobnosti na nástěnce a na stránkách biskupství, skrze než se můžete k účasti přihlásit.

Rozpis živého růžence pro rok 2023 si můžete vyzvednout ve farní knihovně nebo ve farní kanceláři.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

Přejeme všem mnoho požehnání do nového týdne.

http://www.farnostostrov.cz

19.1.2023 at 13:45 Napsat komentář

2. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 15.do 22. ledna 2023)

2. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 15.do 22. ledna 2023)
15. ledna                     neděle  
2. v mezidobí


Ostrov              830 – mše svatá za farnost                        
  1700 – ekumenické setkání na faře Českobratrské církve evangelické
Jáchymov        1000 – mše svatá
Hroznětín       1130–   mše svatá za †† rodiče Marii a Františka Miklovičovi
16. ledna                    pondělí 
17. ledna                        úterý
Památka sv. Antonína, opata

Ostrov      1800 – mše svatá za moudrost pro soud a  spravedlivé rozhodnutí
Pernink    1630 – mše svatá               
18. ledna                      středa
Památka Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů

Ostrov       1800 – mše svatá
Jáchymov 1600 – mše svatá
19. ledna                     čtvrtek  Ostrov      1800 – mše svatá    po mši svaté eucharistická adorace
20. ledna                        pátekOstrov     1800 – mše svatá
21. ledna                     sobota
Památka sv. Anežky, panny a mučednice

Abertamy                             1500 – mše svatá  
Ostrov kaple Sv. Rodiny    1630 – mše svatá
22. ledna                     neděle
Neděle Božího slova 3. v mezidobí

Ostrov          830 – mše svatá za farnost
Jáchymov   1000 – mše svatá
Hroznětín   1130– mše sv. za + děkana Patera Jiřího Stoffla         

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla celkem 6 742,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2 768,- Kč, v Jáchymově 2 559,- Kč a zbylých 1 775,- Kč bylo vybráno
na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Ještě dnes po mši svaté můžete přispět na Tříkrálovou sbírku
do označené kasičky zde v kostele. Tříkrálová sbírka probíhá do 15. 1. 2023. Případně lze využít i platbu online.

Dnes v neděli 15. ledna v 17 h. zveme na ekumenické setkání na faru sboru Českobratrské církve evangelické zde v Ostrově, Jáchymovská 170.

V úterý je památka sv. Antonína, opata. Mše svatá bude v Perninku
 od 16:30 h. Po ní zveme v Ostrově na biblické společenství.

Ve středu 18. ledna je den liturgické památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Tou začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů, který končí na svátkem Obracení svatého Pavla 25. ledna. Srdečně zveme v pátek 20. ledna od 19 h. na faru v Ostrově u příležitosti setkání pro dospělé k prohloubení víry, tentokráte na téma Co je ekumena a proč se o ni máme snažit. Přednášet bude otec biskup František Radkovský, který byl řadu let zodpovědný za ekumenu v rámci ČBK.

Ve čtvrtek po mši svaté zveme na eucharistickou adoraci. V sobotu je památka sv. Anežky, panny a mučednice.

Za týden – 22. ledna, je neděle Božího slova.Sbírka bude určena
 na podporu biblického apoštolátu.

Rozpis živého růžence pro rok 2023 si můžete vyzvednout ve farní knihovně nebo ve farní kanceláři. Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

Přejeme všem mnoho požehnání do nového týdne.

http://www.farnostostrov.cz

14.1.2023 at 13:06 Napsat komentář

Nově zrekonstruovaná sakristie v kostele sv. Michaela a Panny Marie Věrné v Ostrově – foto

Před koncem minulého roku se podařilo za finanční podpory  Solidárního fondu Plzeňské diecéze obnovit sakristií v kostele v Ostrově. Staré skříně, které byly ve velmi špatném stavu nahradily nové moderní a větší. Byl také pořízen stůl s velkými šuplíky a nové závěsné skříňky. Sakristie tak získala nejenom hezčí vzhled, ale hlavně je více funkční a zásadně se  rozšířily odkládací prostory pro uložení věcí používaných při liturgii. Byl také položen nový koberec.

12.1.2023 at 10:52 Napsat komentář

Tříkrálová sbírka 2023 – foto

11.1.2023 at 12:09 Napsat komentář

1. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 8. ledna 2023 do 15. ledna 2023)

1. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 8. do 15. ledna 2023)
8. ledna                       neděle   Svátek křtu Páně  
Ostrov            830 – mše svatá za farnost
Jáchymov     1000 – mše svatá
Hroznětín     1130–   mše svatá + Jana Adamoviče
9. ledna                      pondělí   
10. ledna                        úterý  Ostrov      1800 – mše svatá za †† Vladimíra Klášterku Marii, Jiřího a Evu Henychovi
Pernink    1630 – mše svatá               
11. ledna                      středa  
Ostrov       1800 – mše svatá
Jáchymov 1600 – mše svatá
12. ledna                     čtvrtek  Ostrov      1800 – mše svatá                               po mši svaté eucharistická adorace
13. ledna                       pátek         Ostrov     1800 – mše svatá
14. ledna                     sobota      
Ostrov kaple Sv. Rodniny    1630 – mše svatá
Abertamy                                1500 – mše svatá  
15. ledna                     neděle  
  2. neděle v mezidobí

Ostrov              830 – mše svatá za farnost   
 1700 – ekumenické setkání na faře Českobratrské církve evangelické
Jáchymov       1000 – mše svatá
Hroznětín       1130 – mše svatá za †† rodiče Marii a                                                                     Františka Miklovičovi                                          

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za Vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla celkem 10 286,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo 3 429,- Kč, v Jáchymově 1 725,- Kč a zbylých 5 132,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Po mši svaté můžete přispět na Tříkrálovou sbírku do označené kasičky zde v kostele.

Rozpis živého růžence pro rok 2023 si můžete vyzvednout ve farní knihovně. Živý růženec je tvořen lidmi, kteří se růženec společně modlí ve stejný den, ale každý sám. 20 lidí se spojuje do jediné růže tvořené z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Aktuálně je v naši farnosti do živého růžence zapojeno 44 osob. Pokud byste měli zájem se do každodenní modlitby růžence zapojit, přihlaste se u
P. Krzysztofa nebo v kanceláři farnosti.

V pondělí 9. ledna zveme do kostela Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech v Rybářích na modlitby chval od 19 h.

V úterý bude po mši svaté biblické společenství a v pátek v 19 h. katecheze pro dospělé (setkání k prohloubení víry).

            Příští neděli 15. ledna v 17 h. zveme na ekumenické setkání na faru sboru Českobratrské církve evangelické zde v Ostrově (Jáchymovská 170).

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

Přejeme všem mnoho požehnání do nového týdne.

http://www.farnostostrov.cz

7.1.2023 at 16:20 Napsat komentář

Hledají se koledníci na tříkrálovou sbírku 2023

Včera na Mírovém náměstí v Ostrově byla zahájena tříkrálová sbírka. Všichni, kteří by se chtěli zapojit ať kontaktují přímo farní charitu v Ostrově info@ostrov.charita.cz

5.1.2023 at 11:03 Napsat komentář

Živý růženec 2023

V příloze najdete nový rozpis živého růžence na rok 2022. Je možné si jej taky vyzvednout vytištěný na faře, v kanceláři nebo ve farní knihovně. Případní noví zájemci o zapojení se do růžence jsou vítáni.

3.1.2023 at 17:41 Napsat komentář

Dnes 1.1.2023 v v18 h. novoroční mše svatá na Božím Daru s požehnáním do Nového roku

1.1.2023 at 13:35 Napsat komentář

Ohlášky – týden od 1. ledna 2023 do 8. ledna

Doba Vánoční (týden od 1. ledna 2023 do 8. ledna)
1. ledna 2023              neděle Slavnost Matky Boží, Panny Marie    


Ostrov      1000mše svatá s požehnáním do nového roku
Jáchymov 1000 mše svatá s požehnáním do nového roku
Abertamy 1130 mše svatá s požehnáním do nového roku
Horní Blatná 1130 mše svatá s požehnáním do nového    roku
Boží Dar 1800 mše svatá s požehnáním do nového roku
2. ledna                      pondělíPamátka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
3. ledna                          úterý  
Ostrov      1800 – mše svatá za + maminku Annu Klusovou
Pernink    1630 – mše svatá               
4. ledna                        středa  
Ostrov       1800 – mše svatá
Jáchymov 1600 – mše svatá
5. ledna                       čtvrtek  Ostrov      1800 – mše svatá   po mši svaté eucharistická adorace
6. ledna                          pátek         
Slavnost Zjevení Páně Tři Králové, První pátek v měsíci


Ostrov     1700 – tichá eucharistická adorace-možnost                                  svátosti smíření                 
  1740 – pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu                      1800 – mše svatá
7. ledna                       sobota
Ostrov kaple Sv. Rodniny    1630 – mše svatá
Abertamy                                 1500 – mše svatá
8. ledna                        neděle Svátek Křtu Páně

Ostrov              830 – mše svatá za farnost
Jáchymov        1000 – mše svatá
Hroznětín      1130– mše svatá za + Jana Adamoviče                                 

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 9 716,- Kč. Všem dárcům děkujeme!

Zveme dnes (v neděli) v 16.30 h. do kostela v Ostrově na pobožnost u jeslí se zpěvem koled.

V úterý po mši svaté zveme na biblické společenství. Tradičně se bude rozebírat evangelium na příští neděli.

Ve středu 4. ledna od 17 h. v Ostrově u Domu Kultury proběhne Tříkrálové odpoledne. Všechny, kteří by se chtěli zapojit do Tříkrálové sbírky, prosíme o kontakt s charitou – informace na nástěnce a na webových stránkách.

Po mši svaté ve čtvrtek zveme na eucharistickou adoraci. Od 19 h. bude příprava na biřmování pro mladé.

V pátek bude slavnost Zjevení Páně (tzv. Tří králů) a zveme Vás na mši svatou v 18 h. Je to zároveň 1. pátek v měsíci. Od 17 h. bude eucharistická adorace a možností svátosti smíření. V 17:40 h. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Setkaní pro dospěle k prohloubení víry se tento týden ještě konat nebude.

Za týden v neděli oslavíme svátek Křtu Páně.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                          

Milí farnici a hosté, když Ježíš žil náš pozemský život, měl kolem sebe lidi, kteří uskutečňovali Boží plán a Jeho život tak dnes může svítit i nám. I ten Váš život je znát tady u nás. Jménem nás kněží chci poděkovat Vám a Vašim rodinám za všechny rozličné služby, dary, modlitby a obětavost, se kterou farnost díky Vám žije a prospívá. Sami jste nástrojem mnohotvárné milosti a děkujeme Vám! Bůh žehnej práci hospodyň, kostelníků a kostelnic, pečovatelek a pečovatelů o chrám i faru a okolní fary, za hudební produkci, veškeré prosby za nemocné, potřebné, za mír, za sebe navzájem, za veškerou účast na svátostech, setkáních a jiných událostech společného života. Prosíme o dar pokoje pro všechna místa, kam Krista přinášíte.

http://www.farnostostrov.cz

31.12.2022 at 18:11 Napsat komentář

Navštivte betlém v kostele sv. Michaela a Panny Marie Věrné v Ostrově v sobotu 31.12.2022 a neděli l .1.2023 od 10 do 16 h.

31.12.2022 at 13:11 Napsat komentář

2. ročník soutěže o „nejlepší“ vánoční cukroví

Dne 28. prosince proběhla ve farním sále soutěž o nejlepší vánoční cukroví. Své kousky k hodnocení dodalo celkem osm soutěžících. Porota v počtu čtyř lidí a širšího okolí (v podobě hostů ve farním sále) hodnotila vzhled, chuť, kreativitu, pestrost a četnost dodaných vzorků.

Přísedící vyhodnotili jakožto nejlepší dodané cukroví vzorky od paní Zlaty Daxnerové. Porota v čele s P. Krzysztofem udělila první místo paní Dvořákové a nezávislá čtyřčlenná porota vybrala cukroví od paní Moniky Štěvaňákové. Ostatní cukroví dodaly následující soutěžící: p. Evička Kalvasová, p. Anežka Kovaříková, p. Milena Kovaříková, p. Jitka Breindlová a Nadace sv. Jáchyma. Všem soutěžícím děkují nejen kněží, porota, ale také ostatní přísedící, kteří mohli být součástí tohoto nevšedního zážitku. Obdivujeme veškerou píli, ochotu a chuť se zapojit. Děkujeme!!

V každém setu cukroví, které hodnotila porota, byly kousky, které byly jedinečné, chuťově neopakovatelné a z hlediska kreativity nevšední a neobvyklé. Proto všem zúčastněným byla udělena cena.

Soutěž obohatila a potěšila nejen porotu, ale i všechny přítomné.

29.12.2022 at 10:09 Napsat komentář

Vánoční setkání spolupracovníků farnosti – foto

28.12.2022 at 10:42 Napsat komentář

Vánoční Koncert Orbis Pictus v kostele sv. Michaela a Panny Marie Věrné v Ostrově 25.12.2022 – foto

Po vzoru minulých let Hod boží vánoční v Ostrově je spojen s vánočním koncertem sboru Orbis Pictus. O tom, že je, to pro mnohé,  oblíbené doplnění prožívaní Vánoc svědčí zcela zaplněny kostel.

25.12.2022 at 17:09 Napsat komentář

DOBA VÁNOČNÍ (od 24. prosince 2022 do 1. ledna 2023)

DOBA VÁNOČNÍ (od 24. prosince 2022 do 1. ledna 2023)
25. prosince  2022           neděle
Slavnost Narození Páně


Ostrov        1000 – mše svatá                       1500 –  vánoční koncert sboru Orbis Pictus
Jáchymov   1000 – mše svatá 
Pernink       1130 –  mše svatá
Radošov     1130 –  mše svatá
26. prosince2022      pondělí
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka


Ostrov             1000 – mše svatá                      
Horní Blatná  1000 – mše svatá 
Hroznětín       1130 –  mše svatá
27. prosince 2022         úterý
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Ostrov         1800 – mše svatá
28. prosince 2022       středa
Svátek svatých Mláďátek, mučedníků
Jáchymov    1600 – mše svatá 
Ostrov          1800 – mše svatá    
29. prosince 2022      čtvrtekOstrov     1800 – mše svatá – po mši eucharistická adorace
30. prosince 2022        pátek Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a JosefaSuchá           1500 – mše svatá + koncert
Ostrov          1800 – mše svatá    
31. prosince 2022      sobotaOstrov          1600mše svatá na závěr občanského roku
1. ledna 2023              neděle Slavnost Matky Boží, Panny MarieOstrov       1000mše svatá s požehnáním do nového roku
Jáchymov 1000 mše svatá s požehnáním do nového roku
Abertamy 1130 mše svatá s požehnáním do nového roku
Horní Blatná 1130mše svatá s požehnáním do nového   roku
Boží Dar  1800 mše svatá s požehnáním do nového roku

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Ta minulou neděli vynesla celkem
5 916,- Kč
  (v Ostrově se vybralo 2 390,- Kč, v Jáchymově 2 326,- Kč a na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá, 1200,- Kč). Všem dárcům děkujeme!

Zveme dnes v 15 h. do kostela v Ostrově na vánoční koncert Orbis Pictus a od 19.30 h. do kostela na Božím Daru na Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby v provedení Karlovarského pěveckého sboru. Informace o ostatních koncertech najdete na nástěnce a na webových stránkách farnosti.

Dále srdečně zveme k účasti na 2. ročníku soutěže „O nejlepší farní cukroví“. Vzorky Vašeho cukroví dodejte na faru v Ostrově do pondělí 26. 12. Ke vzorkům přidejte zalepenou obálku se jménem a příjmením. Následně ve středu 28. prosince po večerní mši svaté zveme na vánoční posezení na faře v Ostrově, při kterém se budou ochutnávat a hodnotit vzorky cukroví.

Na Silvestra 31. 12. bude mše svatá v Ostrově na závěr kalendářního roku v 16 h.

Na nový rok 1. 1. 2023 v neděli budou mše svaté v 10 h. v Ostrově a v Jáchymově, v 11:30 h. v Abertamech a na Horní Blatné, v 18:00 h. na Božím Daru.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.       

Milí farnici a hosté, když se Ježíš narodil, andělé radostně zpívali: „ Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“ Jménem nás kněží chci popřát Vám a Vašim rodinám, a všem na které myslíte, aby Vaše srdce a Vaše domovy byly místem pokoje. Prosíme také o dar pokoje pro všechna místa, kde se konají války. Přejeme Vám krásné Vánoce a hodně požehnaní do nového roku.

http://www.farnostostrov.cz

24.12.2022 at 16:26 Napsat komentář

Přijďte si pro betlémské světlo

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2022 Římskokatolická farnost Ostrov
23. prosince 2022  pátek Betlémské světloHorní Blatná        1300 –  1400 Kostel sv. Vavřince
Betlémské světloVelichov               1300 –  1400       Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Betlémské světloAbertamy             1430 –  1530 Kostel Čtrnácti Pomocníků
Betlémské světloPernink                 1600 –  1700     Kostel Nejsvětější Trojice
Betlémské světloRadošov               1600 –  1800 Kostel sv. Václava
Betlémské světloPotůčky              1500 –  1600 Kostel Navštívení P. Marie
Betlémské světlo a zpívání koledDěpoltovice        1800        Kostel sv. Michaela Archanděla
24. prosince         sobota Betlémské světloOstrov                  1000 –  1400 Kostel sv. Michaela Archanděla a Panny M. Věrné
Betlémské světlo a půlnoční bohoslužbaOstrov   kaple sv. Rodiny   1300 –  1400 Půlnoční bohoslužba      1400
Betlémské světloBor u K. Varů           1200 –  1300     Kostel sv. Máří Magdalény
Betlémské světloKrásný Les              1330 –  1430         Kostel sv. Petra a Pavla
Betlémské světloBoží Dar                  1330 –  1430     Kostel sv. Anny
Betlémské světloJáchymov              1500 –  1600       Kostel sv. Jáchyma
Půlnoční bohoslužba a Betlémské světloStráž nad Ohří      1500 Kostel sv. Michaela Archanděla
Betlémské světlo  Hroznětín     1300 –  1400       Kostel sv. Petra a Pavla                             

23.12.2022 at 13:16 Napsat komentář

Předvánoční setkáni děti s náboženství – foto

22.12.2022 at 09:51 Napsat komentář

Bohoslužby, koncerty a další akce v Římskokatolické farnosti Ostrov

21.12.2022 at 12:28 Napsat komentář

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ FARNÍ CUKROVÍ

K české tradici Vánoc neodmyslitelně patří pečení cukroví.

Vyhlašujeme 2. ročník soutěže o nejlepší farní cukroví, které bude posuzovat odborná komise.

Vzorky Vašeho cukroví dodejte na faru v Ostrově do pondělí 26.12. K vzorkům přidejte zalepenou obálku se jménem a příjmením. Můžete se těšit na zajímavé ceny.

P. Krzysztof

19.12.2022 at 15:27 Napsat komentář

Vánoční číslo farního zpravodaje

Děkuji panu Igoru  Adamovičovi za přípravu nového číslo farního zpravodaje. Najdete v něm mimo jiné vánoční program v naší farnosti.

P. Krzysztof

18.12.2022 at 14:07 Napsat komentář

4. neděle adventní (týden od 18. do 23. prosince 2022)

4. NEDĚLE ADVENTNÍ (týden od 18. prosince do 23. prosince 2022)
18. prosince2022      Neděle
4. neděle adventní  

Ostrov            830Mše svatá za farnost
Jáchymov    1000 – Mše svatá
Hroznětín   1130Mše svatá
19. prosince  2022  Pondělí   
20. prosince 2022       Úterý
Pernink        1630 – Mše svatá 
Ostrov          1800 –Mše svatá za † Vlastu Hájkovou
21. prosince 2022       Středa  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá
22. prosince 2022     Čtvrtek  Ostrov   1800 – Mše svatá za † † Alexandra Pompu a dceru Simonu Ovečkovou                            po mši svaté eucharistická adorace 
23. prosince 2022        PátekOstrov   1800Rorátní Mše svatá
Děpoltovice   1800 – Betlémské světlo a zpívání koled
DOBA VÁNOČNÍ (od 24. prosince 2022 do 1. ledna 2023)
24. prosince 2022     Sobota
Štědrý denOstrov    1000 – 1400   Betlémské světlo                    2400 –  Půlnoční mše svatá
Ostrov kaple sv. Rodiny  1300 – 1400   Betlémské světlo  1400 –  Půlnoční bohoslužba
Stráž nad Ohří  1500–  Půlnoční bohoslužba a Betlémské světlo
Boží Dar        2100 –  Půlnoční mše svatá
Hroznětín     2100 –  Půlnoční bohoslužba
Jáchymov       2230 –  Půlnoční mše svatá
Horní Blatná 2230 –  Půlnoční bohoslužba
Abertamy      2400 –  Půlnoční mše svatá
25. prosince  2022          Neděle
Slavnost Narození Páně


Ostrov        1000 – mše svatá                       1500 –  Vánoční koncert sboru Orbis Pictus
Jáchymov  1000 – mše svatá 
Pernink      1130 –  mše svatá
Radošov      1130 –  mše svatá
26. prosince2022      Pondělí Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Ostrov        1000 – mše svatá                     
Horní Blatná  1000 – mše svatá 
Hroznětín       1130 –  mše svatá
27. prosince 2022        Úterý Svátek sv. Jana, apoštola a evangelistyOstrov           1800 – Mše svatá
28. prosince 2022      Středa Svátek svatých Mláďátek, mučedníků
Jáchymov  1600 – Mše svatá 
Ostrov       1800 – Mše svatá    
29. prosince 2022     ČtvrtekOstrov   1800 – Mše svatá – po mši eucharistická adorace
30. prosince 2022        Pátek Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Suchá         1500 – Mše svatá + koncert
Ostrov       1800 – Mše svatá    
31. prosince 2022      SobotaOstrov      1600Mše svatá na závěr roku
1. ledna 2023            Neděle Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Ostrov      1000Mše svatá s požehnáním do nového roku
Jáchymov 1000 Mše svatá s požehnáním do nového roku
Abertamy 1130 Mše svatá s požehnáním do nového roku
Horní Blatná 1130 Mše svatá s požehnáním do nového  roku
Boží Dar  1800 Mše svatá s požehnáním do nového roku

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 5 835,- Kč  (v Ostrově se vybralo 2 490 ,- Kč v Jáchymově 2 557,- Kč a na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá, 788,- Kč). Všem dárcům děkujeme!

Děkuji všem, kteří se zúčastnili včerejší brigády v kostele a zdobení stromečků. Děkuji také všem, kteří se v jednotlivých místech starají o kostely a připravují vánoční výzdobu.

Děkuji panu Igoru  Adamovičovi za přípravu nového číslo farního zpravodaje. Najdete v něm mimo jiné vánoční program v naší farnosti. Zpravodaj si můžete vyzvednout po skončení mše svaté.

Ostrovští ostrostřelci spolu s Domem kultury zvou dnes od 17 h. na „Staroměstský advent“.

V pátek 23.12. v 18:00 zveme na poslední Roráty do kostela v Ostrově.

Betlémské světlo, které je díky skautům už několik let symbolem prožívání Vánoc, si můžete vyzvednout na různých místech v našich kostelech. Podrobný rozpis, kde a kdy si můžete světlo vyzvednout najdete na našich stránkách a nástěnce před kostelem.

Předávaní Betlémského světla je krásnou příležitostí pro oslovení lidí vzdálených víře. Sháníme dobrovolníky, kteří by nám s předáváním světla  pomohly: na Štědrý den v Boru, v Krásném Lese a v Ostrově.

Na několika místech v naší farnosti se budou konat půlnoční bohoslužby na Štědrý den. Ve 14:00 v Ostrově v Kapli sv. Rodiny, v 15:00 ve Stráži nad Ohří, ve 21:00 na Božím Daru a v Hroznětíně, ve 22:30 v Jáchymově a na Horní Blatné a o půlnoci v Ostrově a Abertamech.

Zveme Vás také na slavnostní bohoslužby na Boží hod vánoční v sobotu 25.12. v 10:00 do Ostrova a Jáchymova, v 11:30 do Perninku  a Radošova.

Na silvestra 31.12. mše svatá v Ostrově na závěr roku  v 16:00h.

Na nový rok 1.1.23 mše svaté v 10:00 v Ostrově a v Jáchymově, v 11:30 v Abertamech a na Horní Blatné a v 16:30 na Božím Daru.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                          

http://www.farnostostrov.cz

17.12.2022 at 13:34 Napsat komentář

Vánoční program ve farnosti Ostrov

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2022 Římskokatolická farnost Ostrov
23. prosince 2022  pátek Betlémské světloHorní Blatná        1300 –  1400 Kostel sv. Vavřince
Betlémské světloVelichov               1300 –  1400      Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Betlémské světloAbertamy             1430 –  1530 Kostel Čtrnácti Pomocníků
Betlémské světloPernink                 1600 –  1700     Kostel Nejsvětější Trojice
Betlémské světloRadošov               1600 –  1800 Kostel sv. Václava
Betlémské světloPotůčky               1500 –  1600 Kostel Navštívení P. Marie
Betlémské světlo a zpívání koledDěpoltovice        1800                           Kostel sv. Michaela Archanděla
24. prosince         sobota Betlémské světloOstrov                  1000 –  1400 Kostel sv. Michaela Archanděla a Panny M. Věrné
Betlémské světlo a půlnoční bohoslužbaOstrov   kaple sv. Rodiny   1300 –  1400 Půlnoční bohoslužba        1400
Betlémské světloBor u K. Varů           1200 –  1300     Kostel sv. Máří Magdalény
Betlémské světloKrásný Les              1330 –  1430                              Kostel sv. Petra a Pavla
Betlémské světloBoží Dar                   1330 –  1430     Kostel sv. Anny
Betlémské světloJáchymov              1500 –  1600       Kostel sv. Jáchyma
Půlnoční bohoslužba a Betlémské světloStráž nad Ohří      1500 Kostel sv. Michaela Archanděla
Betlémské světlo  Hroznětín     1300 –  1400       Kostel sv. Petra a Pavla                             
DOBA VÁNOČNÍ (od 24. prosince 2022 do 1. ledna 2023)
24. prosince 2022     Sobota Štědrý den Ostrov    1000 – 1400   Betlémské světlo                    2400 –  Půlnoční mše svatá
Ostrov kaple sv. Rodiny   1300 – 1400   Betlémské světlo 1400 –  Půlnoční bohoslužba
Stráž nad Ohří  1500–  Půlnoční bohoslužba a Betlémské světlo
Boží Dar        2100 –  Půlnoční mše svatá
Hroznětín     2100 –  Půlnoční bohoslužba (zpívání koled)                                     Jáchymov       2230 –  Půlnoční mše svatá
Horní Blatná 2230 –  Půlnoční bohoslužba (zpívání koled)
Abertamy      2400 –  Půlnoční mše svatá
25. prosince  2022          Neděle Slavnost Narození PáněOstrov        1000 – mše svatá                       1500 –  Vánoční koncert sboru Orbis Pictus Jáchymov  1000 – mše svatá 
Pernink      1130 –  mše svatá
Radošov      1130 –  mše svatá
26. prosince2022      Pondělí Svátek sv. Štěpána, prvomučedníkaOstrov        1000 – mše svatá                     
Horní Blatná  1000 – mše svatá 
Hroznětín       1130 –  mše svatá

15.12.2022 at 17:36 Napsat komentář

4. prosince biskup Tomáš Holub uděloval svatost křtu a biřmovaní v Ostrově

Velikou radostí je pro každé farní společenství křest dospělých. Je to radost z toho, že další člověk našel Boha ve svém životě. Právě takovou radost mohli zažít farníci v neděli 4. prosince v Ostrově, kdy Zuzana a Jan přijali svátost křtu. Přijali vlastně všechny tři iniciační svátosti – křest, biřmováni a svaté přijímání. Iniciační proto, že jsou to tři základní svátosti, které nás uvádí do života s Bohem v církvi. Kromě Zuzany a Jana, kteří byli pokřtěni, uděloval biskup Tomáš ještě Dominice a Viktorii svátost biřmování.

13.12.2022 at 18:52 Napsat komentář

3. Adventní neděle

3. NEDĚLE ADVENTNÍ
(týden od 11. prosince do 18. prosince 2022)
11. prosince2022      Neděle 3. neděle adventní   Ostrov            830 –Mše svatá za farnost
Jáchymov    1000 – Mše svatá
Hroznětín    1130 –Mše svatá
12. prosince  2022          Pondělí Panny Marie Guadalupské 
13. prosince 2022       Úterý Památka sv. Lucie, panny a mučednicePernink        1630 – Mše svatá 
Ostrov          1800 –Mše svatá
14. prosince 2022       Středa Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církveJáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá
15. prosince 2022     Čtvrtek  Ostrov   1800 – Mše svatá za † rodinu Lokajíčkovu a                                                                               Grollmussovu                           
 po mši svaté eucharistická adorace 
16. prosince 2022        PátekOstrov 1800Rorátní Mše svatá za † Marii  Běhounkovou
17. prosince 2022      Sobota  Abertamy                             1500 – Mše svatá
Ostrov kaple sv. Rodiny    1630 –Mše svatá
18. prosince 2022      Neděle 4. neděle adventní  Ostrov            830 –Mše svatá za farnost
Jáchymov    1000 – Mše svatá
Hroznětín   1130 –Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 6 805,- Kč  (v Ostrově se vybralo 3 183 ,- Kč v Jáchymově 2 900,- Kč a na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá, 722,- Kč). Všem dárcům děkujeme!

V úterý památka sv. Lucie, panny a mučednice po mši svaté se bude konat na faře biblické společenství.

 Ve středu památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

Ve čtvrtek po mši svaté zveme na eucharistickou adoraci.

Na rorátní mši svatou zveme v  pátek v adventu v 18 hod. Po mši svaté se bude konat setkání pro dospělé k prohloubení víry.

V sobotu od 10 h. se bude konat předvánoční brigáda v Ostrově v kostele. Bude se stavět betlem,  stromečky  a bude se zdobit kostel. Každá ruka k pomoci vítaná.

Římskokatolická farnost K. Vary – Rybáře zve na adventní duchovní obnovu „Hrdinové Vánoc“ ve středu 14. prosince 2022 od 18:00h., do kostela Povýšení sv. Kříže. Obnovu povede: Koinonia Jan Křtitel

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                          

http://www.farnostostrov.cz

9.12.2022 at 16:09 Napsat komentář

Mikulášská besídka

7.12.2022 at 19:04 Napsat komentář

Poděkování sestry Olgy z Kuby

Veliké díky za léky a obvazový materiál, všem, kdo jste jakýmkoli způsobem podpořili misijní sbírku, zasílá sestra Olga z Kuby. Zásilka dorazila v pořádku a posílá pár fotografií. I nadále, pokud budete chtít pomoci, můžete nosit léky k nám na faru do Ostrova

7.12.2022 at 09:30 Napsat komentář

Vánoční koncert na Horní Blatné 21.12.22 v 18h.

Zveme na Vánoční Koncert pořádaný Lipským pěveckým sborem Gewandhaus a studenty hudební školy v Ostrově a huděbníky z pohraničí.

Dne 21.12.2022 v 18:00 v Horní Blatné v kostele sv. Vavřince a v 19:30 Městský kostel Johanngeorgenstadt

7.12.2022 at 08:49 Napsat komentář

2. Neděle adventní

2. NEDĚLE ADVENTNÍ
(týden od 4. prosince do 11. prosince 2022)
4. prosince 2022       Neděle
2. neděle adventní  
Ostrov   1600Mše svatá za farnost s biskupem Tomášem Jáchymov  
1000 – Mše svatá za rodinu Hammer a Löffler
5. prosince  2022             Pondělí 
6. prosince 2022          Úterý
Slavnost sv. Mikuláše, Biskupa
Pernink        1630 – Mše svatá 
Ostrov          1800 –Mše svatá o dar Ducha Sv. při rozhodováni o  projektu a za vnučku Veroniku
7. prosince 2022         Středa Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církveJáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá za † Marii Mondriovou
8. prosince 2022       Čtvrtek
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Ostrov   1800 – Mše svatá za † Václava Dvořáka, dceru  Alenku a celý rod a za † Marii Fišerovou, dceru  Věrku a celý rod  po mši svaté eucharistická adorace 
9. prosince 2022          PátekOstrov   1800 –  Rorátní Mše svatá za † Marii Hynkovou a                                                                    celý rod
10. prosince 2022      Sobota
Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Abertamy                             1500 – Mše svatá
Ostrov kaple sv. Rodiny    1630 –Mše svatá  
11. prosince 2022      Neděle
3. neděle adventní  
Ostrov            830 –Mše svatá za farnost
Jáchymov    1000 – Mše svatá
Hroznětín   1130 –Mše svatá  

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 7 130,- Kč  (v Ostrově se vybralo 3 680 ,- Kč v Jáchymově 2 540,- Kč a na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá, 910,- Kč). Všem dárcům děkujeme!

V úterý po mši svaté se bude konat na faře biblické společenství.

Ve středu zveme děti z naší farnosti v 16:30 do farního sálu na Mikulášskou besídku.

Ve čtvrtek je Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše svatá v Ostrově v 18 h. Po mši svaté ve čtvrtek zveme na eucharistickou adoraci.

Na rorátní mši svatou zveme v  pátek v adventu v 18 hod. Po mši svaté se bude konat setkání pro dospělé k prohloubení víry.

Římskokatolická farnost K. Vary – Rybáře zve na adventní duchovní obnovu „Hrdinové Vánoc“ ve středu 14. prosince 2022 od 18:00h., do kostela Povýšení sv. Kříže. Obnovu povede: Koinonia Jan Křtitel

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                          

http://www.farnostostrov.cz

2.12.2022 at 14:36 Napsat komentář

I neděle adventu 2022 – přijeti Karla do katechumenátu – foto

29.11.2022 at 10:44 Napsat komentář

Farní silvestr – foto

28.11.2022 at 12:00 Napsat komentář

1. NEDĚLE ADVENTNÍ (týden od 27. listopadu do 4. prosince 2022)

1. NEDĚLE ADVENTNÍ (týden od 27. listopadu do 4. prosince 2022)
27. listopadu 2022    Neděle 1. neděle adventní  
Ostrov             830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 – Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá 
28. listopadu 2022          Pondělí   
29. listopadu 2022       Úterý
Pernink        1630 – Mše svatá 
Ostrov          1800 – Zádušní mše svatá za † Bohuslava Rau
30. listopadu 2022     Středa Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá za uzdravení z nemoci a Boží požehnání pro Janu Nekolovou
1. prosince 2022       Čtvrtek  
Ostrov   1800 – Mše svatá za † Eugena Puškaše a celý rod ( 9 let od úmrtí)
po mši svaté eucharistická adorace 
2. prosince 2022          Pátek První pátek v měsíci
Ostrov   1700  – Tichá eucharistická adorace – možnost   svátosti  smíření                1740 – Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu               
1800 –  Rorátní Mše svatá
3. prosince 2022        Sobota Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Horní Blatná               1500 – Mše svatá  
4. prosince 2022        Neděle 2. neděle adventní  Ostrov       1600Mše svatá
Jáchymov 1000 – Mše svatá za rodinu Hammer a Löffler

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 6 578,- Kč  (v Ostrově se vybralo 3 147 ,- Kč v Jáchymově 2 333,- Kč a na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá, 1 098,- Kč). Všem dárcům děkujeme!

Za týden v neděli bude v naší farnosti biskup Tomáš Holub udělovat svatost křtu a biřmovaní. Mše svatá v Ostrově bude mimořádně v 16 hod. Z toho důvodu nebude sloužena mše svatá v sobotu v Kapli sv. Rodiny a v neděli v Hroznětíně.

Na rorátní mše svaté zveme v každý pátek v adventu v 18 hod. V nejbližší pátek 2. prosince je zároveň první pátek v měsíci. Od 17 hod. bude tichá eucharistická adorace s možnosti svátosti smíření. V 17:40 hod. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Nebude se konat setkání pro dospělé k prohloubení víry.

V úterý po mši svaté se bude konat na faře biblické společenství.

Po mši svaté ve čtvrtek zveme na eucharistickou adoraci.

Letos se opět bude prodávat vánoční cukroví v Rastattu na vánočních trzích. Prosíme farníky o přinesení cukroví do konce příštího týdne na faru. Výtěžek z prodeje bude určen na zaplacení elektřiny ve farnosti.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                          

http://www.farnostostrov.cz

26.11.2022 at 18:10 Napsat komentář

Pozvání na „farní silvestr“ a žehnání adventních věnců

Tradičně na závěr církevního roku zveme k posezení na faře v Ostrově v sobotu 26.11. od 18h.

Pochoutky k jídlu a pití vítáme. Připomínáme, že v neděli 27.11. na první adventní neděli se budou při bohoslužbách žehnat adventní věnce

25.11.2022 at 20:35 Napsat komentář

Adventní dílna v Abertamech – foto

V pátek 25.11. od 17 h. v nově otevřeném muzeu v Abertamech se konala dílna na výrobu adventních věnců.

25.11.2022 at 20:30 Napsat komentář

Slavnost Ježíše Krista Krále – ohlášky

(týden od 20. listopadu do 27. listopadu 2022)

Slavnost Ježíše Krista Krále (týden od 20. listopadu do 27. listopadu 2022)
20. listopadu2022     Neděle
Slavnost Ježíše Krista Krále  


Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá 
21. listopadu 2022          Pondělí Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
22. listopadu 2022       Úterý
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice


Pernink         1630 – Mše svatá 
Ostrov           1800 – Mše svatá za † Růženu Homolkovou  
23. listopadu 2022     Středa  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá
24. listopadu 2022    Čtvrtek
Památka sv. Ondřeje Dũng Lḁca, kněze a druhů mučedníků

Ostrov           1800 – Mše svatá               po mši svaté eucharistická adorace 
25. listopadu 2022      Pátek 
 Ostrov       1800 –  Mše svatá za † Marii Běhounkovou, rodinu a za rodinu Pálovu
26. listopadu 2022    Sobota  
Aberamy                                    1500 – Mše svatá
Ostrov kaple sv. Rodiny         1630 – Mše svatá 
27. listopadu 2022    Neděle 1. neděle adventní  Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín       1130 – Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli byla určena na podporu katolických médií a vynesla celkem 7 098,- Kč   ( v Ostrově se vybralo  3 755 ,- Kč v Jáchymově 1 713,- Kč a 1 630,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá). Všem dárcům děkujeme!

Děkuji všem, kteří se včera zapojili do farní brigády v pensionu na Božím Daru.

V pondělí 21. listopadu od 20 hodin proběhne třetí živé vysílání pořadu “LIVE s biskupem”, v němž bude biskup opět hovořit o životě a otázkách plzeňské diecéze. Biskup Tomáš vás všechny zve ke sledování i aktivnímu zapojení. Předem, na e-mail live@bip.cz, nebo přímo během přenosu, mu můžete položit otázky, na které biskup Tomáš následně odpoví. Odkaz ke sledování najdete na webu biskupství www.bip.cz

Všechny, kteří by se rádi zamýšleli a společně rozjímali nad evangeliem na příští neděli, zveme v úterý po mši svaté na biblické společenství.

Po mši svaté ve čtvrtek zveme na eucharistickou adoraci.

V pátek 25.11. od 17 h. v nově otevřeném muzeu v Abertamech – naproti kostelu – se bude konat dílna na výrobu adventních věnců. Vstupné dobrovolné.

V pátek po večerní mši svaté od 19 h. zveme na setkání pro dospělé k prohloubení víry na téma: Kniha Exodus – Cesta na Sinaj.

Zveme všechny farníky v sobotu 26.11. od 18 h. na farní silvestr. Každý může přinést nějakou dobrotu z vlastní kuchyně.

Za týden v neděli zahájíme adventní dobu a zároveň nový církevní rok. Při mši svaté se budou žehnat adventní věnce.  

Opět se letos bude prodávat vánoční cukroví v Rastattu na vánočních trzích. Prosíme farníky o přinesení cukroví do 4 prosince na faru. Výtěžek z prodeje bude určen na zaplaceni elektřiny ve farnosti.

V pondělí je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, na úterý připadá památka sv. Cecílie, panny a mučednice a ve čtvrtek památka sv. Ondřeje Dũng Lḁca, kněze a druhů, mučedníků.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                          

http://www.farnostostrov.cz

19.11.2022 at 17:48 Napsat komentář

Farní brigáda v pensionu na Božím Daru 19.11.2022 – foto

19.11.2022 at 14:09 Napsat komentář

Ohlášky 33 týden v mezidobí

33. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 13. listopadu do 20. listopadu 2022)
13. listopadu2022     Neděle
33. neděle v mezidobí
Sbírka na podporu katolických médií
Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá  za † Jarmilu Mackovou –                                                                        zádušní mše   
14. listopadu 2022          Pondělí 
15. listopadu 2022      ÚterýPernink         1630 – Mše svatá 
Ostrov           1800 – Mše svatá za † Marii Hynkovou a celý                                      rod                               
16. listopadu 2022     Středa  Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá
17. listopadu 2022    Čtvrtek
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Ostrov           1800 – Mše svatá                  
                  po mši svaté eucharistická adorace 
18. listopadu 2022      PátekOstrov        1800 –  Mše svatá za † Miladu Maciuszkovou-                                      Kroftovou            
19. listopadu 2022    Sobota  Aberamy                                    1500 – Mše svatá
Ostrov kaple sv. Rodiny         1630 – Mše svatá 
20. listopadu 2022    Neděle
Slavnost Ježíše Krista Krále  
Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá  

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky, která je určena na podporu katolických médií. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 6 043,- Kč ( v Ostrově se vybralo  2 969 ,- Kč v Jáchymově 1 974,- Kč a 1100,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá). Všem dárcům děkujeme!

Všechny, kteří by se rádi pozastavili nad evangeliem na příští neděli, zveme v úterý po mši svaté na biblické společenství.

Po mši svaté ve čtvrtek zveme na eucharistickou adoraci.

Ve čtvrtek svátek sv. Alžběty Uherské, řeholnice. V neděli slavnost Ježíše Krista Krále.

V pátek po večerní mši svaté od 19h zveme na setkání pro dospělé k prohloubení víry na téma: : Kniha Exodus – Cesta na Synai

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                           

http://www.farnostostrov.cz

11.11.2022 at 14:34 Napsat komentář

32. neděle v mezidobí (týden od 6. listopadu do 13. listopadu 2022)

32. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 6. listopadu do 13. listopadu 2022)
6. listopadu2022       Neděle 32. neděle v mezidobí  
Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá  za † Jaroslavu Vojtovou                                    
7. listopadu 2022            Pondělí 
8. listopadu 2022         Úterý
Pernink         1630 – Mše svatá 
Ostrov           1800 – Mše svatá za † Marii a zesnulé členy  rodiny Servatko                                
9. listopadu 2022       Středa
Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá za rozvázání pout zla
10. listopadu 2022    Čtvrtek Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Ostrov           1800 – Mše svatá za †† rodiče Rudolfa a Annu   Klusovi a bratry                                        po mši svaté eucharistická adorace 
11. listopadu 2022      Pátek Památka sv. Martina, biskupa  Ostrov       1800 –  Mše svatá za †† rodiny Jurčišinovi a  Urbanovi
12. listopadu 2022    Sobota Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Aberamy                                    1500 – Mše svatá
Ostrov kaple sv. Rodiny         1630 – Mše svatá   
13. listopadu 2022    Neděle 33. neděle v mezidobí Sbírka na podporu katolických médií

Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá za † Jarmilu Mackovou –                                                                         zádušní mše                                 

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 6 870,- Kč ( v Ostrově se vybralo  3 220 ,- Kč v Jáchymově 3 650,- Kč a 0,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá). Příští neděli bude sbírka na podporu katolických médií. Všem dárcům děkujeme!

Otec biskup Tomáš zve mladé na setkáni do Plzně:

Milí rodiče,  

velice vás prosím, abyste povzbudili své dospívající děti / mladé k účasti na setkání s biskupem, které proběhne v příštím týdnu od 18. do 19. listopadu v Plzni. Vás mladé zvu a moc se na vás těším!

Váš biskup Tomáš

Podrobné informace na stránkách Diecézního Centra Mládeže v Plzni.

V pondělí 7 listopadu v 18h zveme na večer chval do kostela sv. Michaela v Ostrově.

Všechny, kteří by se rádi pozastavili nad evangeliem na příští neděli, zveme v úterý po mši svaté na biblické společenství.

Po mši svaté ve čtvrtek zveme na eucharistickou adoraci.

V pátek nebude setkání pro dospělé k prohloubení víry

Je ještě možnost ze zapojit do sbírky leků, které budeme posílat na Kubu salesiánce sestře Olze. Je také možnost adoptovat nějaký obraz kostela z naši farnosti – zbylo nám jich ještě 5 –  jsou to obrazy kostelů v  Abertamech, Stráži nad Ohři, Děpoltovicích, v Radošově a na Božím Daru.

  Ve středu svátek Posvěcení lateránské baziliky, ve čtvrtek památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, v pátek památka sv. Martina, biskupa.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                          

http://www.farnostostrov.cz

4.11.2022 at 19:56 Napsat komentář

Svíce za naše zemřelé  – Ostrov 1 listopadu hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího – foto

2.11.2022 at 15:44 Napsat komentář

31. neděle v mezidobí – ohlášky a dušičkové pobožnosti (týden od 30. října do 6. listopadu 2022)

31. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 30. října do 6. listopadu 2022)
30. října 2022             Neděle 31. neděle v mezidobí  

Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá  za †† rodiče Albína a  Genovefu, a  bratra  Zenona                          1230 –  Modlitba za zemřelé na hřbitově
31. října 2022                   Pondělí   
1. listopadu 2022         Úterý
Slavnost Všech Svatých


Pernink          1600 – Modlitba za zemřelé na hřbitově               
           1630 – Mše svatá  za zemřelé
Ostrov hřbitov kostel sv. Jakuba Většího                       
1730 – Svíce za zemřelé                         
1800 – Mše svatá za zemřelé                                   
2. listopadu 2022       Středa Vzpomínka na Všechny Věrné Zemřelé
Jáchymov     1515 – Modlitba za zemřelé na hřbitově                         
  1600 – Mše svatá za zemřelé v kostele
Ostrov          1800 – Mše svatá za † Antonína Vaculíka
3. listopadu 2022      Čtvrtek  
Ostrov           1800 – Mše svatá za †† Vlastu a Františka  Alšrovi                   
      po mši svaté eucharistická adorace 
4. listopadu 2022        Pátek Památka sv. Karla Boromejského, biskupa   První pátek v měsíci 
 
Ostrov   1700  – Tichá eucharistická adorace – možnost   svátosti  smíření   
               1740 – Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu                  
1800 –  Mše svatá za †† rodiče Vojtěcha a  Zdeňku Daxnerovi
5. listopadu 2022      SobotaHorní Blatná          1430 – Modlitba za zemřelé na hřbitově  
                                1500 – Mše svatá
Ostrov kaple sv. Rodiny         1630 – Mše svatá   
6. listopadu2022       Neděle 32. neděle v mezidobí  

Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá za † Jaroslavu Vojtovou                                   

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli na misie vynesla celkem 7 614,- Kč ( v Ostrově se vybralo  6 099 ,- Kč v Jáchymově 1 015,- Kč a 500,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá). Na  misijním jarmarku se celkem vybralo 11 786,- Kč. Děkuji dětem a všem, kteří se do akce zapojili. V letošním roce chceme, kromě podpory Papežského Misijního díla, podpořit konkrétně sestru Olgu Landrovou, která pracuje na Kubě. Na faru můžete donést  nepotřebné leky, které pošleme na Kubu.

Blíží se Slavnost všech svatých a vzpomínka na Všechny věrné zemřelé. Na hřbitovech se budou konat dušičkové pobožnosti v následujících časech: Dnes v neděli 30. října v Hroznětíně ve 12:30 a v Děpoltovicích ve 13:15. V Ostrově jako loni v úterý 1. listopadu proběhne v kostele sv. Jakuba na hřbitově od 17:30 akce „Svíce za naše zemřelé“ a v 18h bude mše svatá za zemřelé. Sdělte prosím všem, kteří ztratili někoho blízkého, že můžou na vzpomínku na něj zapálit svíčku. Podrobný rozpis Dušičkových pobožnosti najdete na nástěnce nebo na webových stránkách farnosti. Připomínáme že rozhodnutím Apoštolské penitenciárie, plnomocné odpustky za zemřelé je možno získat od 25.10. do 8.11.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků jsou následující:

1. Daný den přijmout eucharistii.

2. Navštívit hřbitov a pomodlit se za zemřelé.

3. Pomodlit se na úmysl sv. Otce.

4. V okruhu těchto dní vykonat sv. zpověď.

Všechny, kteří by se rádi pozastavili nad evangeliem na příští neděli, zveme v úterý po mši svaté na biblické společenství. Po mši svaté ve čtvrtek zveme na eucharistickou adoraci. V pátek bude památka sv. Karla Boromejského, biskupa, zároveň zveme na první pátek v měsíci, na tichou eucharistickou adoraci od 17h, a od17:40 na pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a na svátost smíření. Po večerní mši svaté od 19h zveme na setkání pro dospělé k prohloubení víry na téma: : „Úvod do knihy Exodus – ze smrti k životu.“

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                          

http://www.farnostostrov.cz

                  DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI 2022
29.října 2022        Sobota  


Krásný Les      1230   –  Modlitba za zemřelé na hřbitově
Boží Dar          1330   –  Modlitba za zemřelé na hřbitově
Abertamy       1415 –  Modlitba za zemřelé na hřbitově                         
   1500 –   Mše sv. za zemřelé v kostele
30.října 2022        Neděle

Hroznětín       1130 –   Mše sv. za zemřelé v kostele                  
         1230 –   Modlitba za zemřelé na hřbitově
Děpoltovice    1315 –   Modlitba za zemřelé na hřbitově  
1.listopadu2022     Úterý


Pernink            1600Modlitba za zemřelé na hřbitově                          
   1630 – Mše sv. za zemřelé v kostele
Ostrov    1730 –   Svíce za zemřelé hřbitov Ostrov    kostel sv. Jakuba Většího       
          1800 – Mše svatá za zemřelé kostel sv. Jakuba   Většího   
2.listopadu 2022   středa
Jáchymov     1515 –   Modlitba za zemřelé na hřbitově                        
1600 –   Mše sv. za zemřelé v kostele                         
 5. listopadu 2022 sobota  


Stráž nad Ohří 1115   –   Modlitba za zemřelé na hřbitově 
Velichov           1200   –   Modlitba za zemřelé na hřbitově  
Radošov           1230   –   Modlitba za zemřelé na hřbitově
Bor u K. Varů  1300   –  Modlitba za zemřelé na hřbitově
Potučky            1400 –  Modlitba za zemřelé na hřbitově
Horní Blatná   1430 Modlitba za zemřelé na hřbitově                    
          1500 – Mše sv. za zemřelé v kostele   sv. Vavřince
  

29.10.2022 at 10:29 Napsat komentář

Svíce za naše zemřelé  – Ostrov 1 listopadu v 17:30 hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího

Zveme ke vzpomínce a zapálení svíčky všechny, kdo jste ztratili někoho blízkého.

28.10.2022 at 12:47 Napsat komentář

Na misijním jarmarku se vybralo 11 786,- Kč

Misijní jarmark se konal v neděli 16 a 23 října po nedělních mších svatých v Ostrově a Jáchymově. Uspořádali jej  děti, které chodí na výuku náboženství spolu s rodiči a dalšími farníky,

V Ostrově mši svatou na Misijní neděli  doprovázela  harfistka Zdislava Melicharová, jejíž sestra Olga – salesiánka pracuje jako misionářka na Kubě. Paní Zdislava na konci bohoslužby, krátce vyprávěla o práci své sestry. Část výtěžku misijního jarmarku bude věnován přímo na její podporu. Farníci můžou taky přinést na faru nepotřebné léky, které pošleme na Kubu.

Děkujeme všem, kteří se do akci aktivně zapojili.

27.10.2022 at 11:52 Napsat komentář

Svěcení opravené kaple v Nivách v obci Děpoltovice.

V neděli 23.10.2022 v 15h se konalo svěceni kaple v Nivách. Kaple byla obnovena z rozpočtu obce Děpoltovice. Celková  náklady rekonstrukce, která je velmi povedená činily 252 tisíce CZK.

25.10.2022 at 11:58 Napsat komentář

30. neděle v mezidobí – ohlášky a program dušičkových pobožnosti

                                          DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI 2022
29.října 2022        Sobota  


Krásný Les      1230   –  Modlitba za zemřelé na hřbitově
Boží Dar          1330   –  Modlitba za zemřelé na hřbitově
Abertamy       1415 –  Modlitba za zemřelé na hřbitově                            1500 –   Mše sv. za zemřelé v kostele
30.října 2022        Neděle

Hroznětín       1130 –   Mše sv. za zemřelé v kostele   
                        1230 –   Modlitba za zemřelé na hřbitově
Děpoltovice    1315 –   Modlitba za zemřelé na hřbitově  
1.listopadu2022     Úterý


Pernink            1600Modlitba za zemřelé na hřbitově                             1630 – Mše sv. za zemřelé v kostele
Ostrov    1730 –   Svíce za zemřelé hřbitov Ostrov                               kostel sv. Jakuba Většího                
1800 – Mše svatá za zemřelé kostel sv. Jakuba                                Většího   
2.listopadu 2022   středa

Jáchymov     1515 –   Modlitba za zemřelé na hřbitově                         1600 –   Mše sv. za zemřelé v kostele                         
 5. listopadu 2022 sobota  

Stráž nad Ohří 1115   –   Modlitba za zemřelé na hřbitově 
  Velichov           1200   –   Modlitba za zemřelé na hřbitově  
Radošov           1230   –   Modlitba za zemřelé na hřbitově
Bor u K. Varů  1300   –  Modlitba za zemřelé na hřbitově Potučky            1400 –  Modlitba za zemřelé na hřbitově
Horní Blatná   1430 Modlitba za zemřelé na hřbitově                              1500 – Mše sv. za zemřelé v kostele                                      sv. Vavřince
30. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 23. října do 30. října 2022)
23. října 2022             Neděle 30. neděle v mezidobí Sbírka na misie
Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
24. října 2022                   Pondělí   
25. října 2022                Úterý
Pernink         1630 – Mše svatá 
Ostrov           1800 – Mše svatá  za                                  
26. října 2022              Středa  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá
27. října 2022            Čtvrtek  
Ostrov           1800 – Mše svatá                        po mši svaté eucharistická adorace 
28. října 2022                Pátek Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů Ostrov         1800 –  Mše svatá
29. října 2022             SobotaAbertamy                             1500 – Mše svatá Ostrov kaple sv. Rodiny   1630 – Mše svatá   
30. října 2022             Neděle 31. neděle v mezidobí  
Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá za †† rodiče Albína a                                     Genovefu, a  bratra  Zenona

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky, která je určená na misie. V letošním roce chceme, kromě podpory Papežského Misijního díla, podpořit konkrétně sestru Olgu Landrovou, která pracuje na Kubě. V Ostrově a Jáchymově po mši svaté bude misijní jarmark, který připravily děti, které chodí na výuku náboženství.

 Sbírka minulou neděli vynesla celkem 5 716,- Kč ( v Ostrově se vybralo  2 723 ,- Kč v Jáchymově 2 418,- Kč a 575,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá). Všem dárcům děkujeme.

Blíží se Slavnost všech svatých a vzpomínka na Všechny věrné zemřelé. Na hřbitovech se budou konat dušičkové pobožnosti v následujících časech: za týden v sobotu 29. října v Krásném Lese ve 12:30, na Božím Daru ve 13:30, a na Abertamech  ve 14:15. V neděli 30. října v Hroznětíně,  ve 12:30 a v Děpoltovicích ve 13:15. V Ostrově jako loni v úterý 1. listopadu proběhne v kostele na hřbitově od 17:30 akce „Svíce za naše zemřelé“ a v 18h bude mše svatá za zemřelé. Podrobný rozpis Dušičkových pobožnosti najdete na nástěnce nebo na webových stránkách farnosti.

Všechny, kteří by se rádi pozastavili nad evangeliem na příští neděli, zveme v úterý po mši svaté na biblické společenství.

Po mši svaté ve čtvrtek zveme na eucharistickou adoraci.

V pátek bude svátek sv. Apoštolů Šimona a Judy. Po večerní mši svaté od 19h zveme na setkání pro dospělé k prohloubení víry na téma: „Úvod do knihy Exodus – ze smrti k životu.“

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                           

http://www.farnostostrov.cz

23.10.2022 at 12:33 Napsat komentář

V Ostrově se konala duchovní obnovu s názvem „Otcovo srdce“ – foto

Obnovu vedl  Marek Novák s Evou a Martinem. Zúčastnilo se skoro 50 osob. Děkujeme Evě a Karlovi Kalvasovým za inspiraci a zapojení do příprav. Děkujeme taky všem, kteří donesli své výrobky.

22.10.2022 at 15:13 Napsat komentář

Vernisáž výstavy – akvarel Eduarda Milky „Krušnohorské kostely v ostrovské farnosti“ – foto

22.10.2022 at 09:13 Napsat komentář

Už zítra v pátek v 19h na faře v Ostrově Vernisáž výstavy – akvarel Eduarda Milky „Krušnohorské kostely v ostrovské farnosti“ a setkání s autorem.

20.10.2022 at 18:37 Napsat komentář

Misijní jarmark 16.10.2022 – foto

Děti, které chodí na výuku náboženství spolu s rodiči a dalšími farníky vyzdobili perníčky a svíčky za účelem získat co nejvíc prostředku na podporu misií. Po nedělní mši svaté v Ostrove 16 října uspořádali jarmark , na kterém kromě  svých  výrobků nabízeli  ostatní  misijní materiály.

Jarmark se bude ještě opakovat  v Ostrově a Jáchymově po mši svaté přímo na misijní neděli 23 října.  

V Ostrově bude mši svatou doprovázet harfistka Zdislava Melicharová, jejíž sestra Olga – salesiánka pracuje jako misionářka na Kubě. Část výtěžku Misijní neděle bude věnován přímo na její podporu.

Děkujeme všem, kteří se do akci aktivně zapojili.

18.10.2022 at 12:04 Napsat komentář

29. týden v mezidobí – ohlášky

29. TÝDEN V MEZIDOBÍ
(týden od 16. října do 23. října 2022)
16. října 2022            
Neděle
29. neděle v mezidobí
Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
17. října 2022                   Pondělí
Památka sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka
 
18. října 2022                Úterý
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Pernink         1630 – Mše svatá 
Ostrov           1800 – Mše svatá za
+ Rudolfa Hynka a celý rod
19. října 2022              Středa  Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá
20. října 2022            Čtvrtek  Ostrov           1800 – Mše svatá                       
po mši svaté eucharistická adorace 
21. října 2022                Pátek Ostrov         1800 –  Mše svatá
22. října 2022             SobotaAbertamy     1500 – Mše svatá   
23. října 2022             Neděle
30. neděle v mezidobí
Sbírka na misie
Ostrov              830 Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 6 695,- Kč ( v Ostrově se vybralo  3 331 ,- Kč v Jáchymově 1 795,- Kč a 1 569,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá). Všem dárcům děkujeme.

Všechny, kteří by se rádi pozastavili nad evangeliem na příští neděli, zveme v úterý po mši svaté na biblické společenství.

Po mši svaté ve čtvrtek zveme na eucharistickou adoraci.

V pátek po mši svaté, na vigilii památky svatého papeže Jana Pavla II, krátká bohoslužba s uctíváním ostatků. V 19h zveme na faru do Ostrova na setkáni s karlovarským grafikem Eduardem Milkou avernisáž výstavy -akvarel s názvem„Krušnohorské kostely v ostrovské farnosti“.

Za týden v sobotu 22. října proběhne v Ostrově Duchovní obnovu s názvem „Otcovo srdce“.  Začátek od 10:00 hod.– zakončeni přibližně v 16h. Obnovu povede Marek Novák s  týmem a kapelou, která bude obnovu po celou dobu doprovázet (součásti budou i společné chvály). Pro přípravu občerstvení a prostor potřebujeme vědět, kdo se obnovy zúčastní. Žádáme zájemce, aby svoji účast nahlásili osobně u kněží nebo v kanceláři, případně u Evy Kamarádové nebo mailem na adresu farnosti: farnost.ostrov@bip.cz  Z důvodu konáni obnovy nebude v sobotu mše svatá v kapli sv. Rodiny.

4. prosince (na druhou adventní neděli) bude otec biskup Tomáš udělovat svátosti křtu a biřmováni v naši farnosti. Pokud by měl někdo z dospělých farníků zájem o přijetí svatosti biřmováni v tomto termínu, ať se nejpozději do příští neděle 16. října přihlásí u kněží nebo v kanceláři. Děkujeme.

Dnes a za týden, po mši svaté v Ostrově, budou děti prodávat perníčky a svíčky, které sami vyzdobí za účelem získání prostředků na Papežská misijní díla.

Farní knihovna nabízí stolní církevní kalendáře na příští rok, dále má k prodeji nové knihy a další drobné předměty (vhodné třeba jako dárek).

V pondělí bude památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, v úterý bude svátek sv. Lukáše, evangelisty.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                          

http://www.farnostostrov.cz

14.10.2022 at 15:26 Napsat komentář

Zdobení perníčků a svíček na misijní neděli – foto

Včera jsme s dětmi zdobili svíčky a perníčky, které se budou prodávat 23.10.2022 v Ostrově po mši svaté a výtěžek bude použit na misie.