Posts filed under ‘Novinky’

Mše svatá s otcem biskupem Tomášem v neděli 25.7.2021 v 10 hod.

Srdečně zveme na mši svatou, která se bude konat výjimečně v 10 hodin v kostele sv. Michaela a P. Marie Věrné v Ostrově. Hlavním celebrantem bude Mons. Tomáš Holub. Při mši svaté proběhne rozloučení s P. Markem Hricem a bude představen nový farář P. Krzysztof Dȩdek. Bude také představen nový kaplan P. Patrik Kovaľ SJ.

Upozorňujeme, že v neděli 25.7. 2021 nebude mše sv. v Hroznětíně a v Jáchymově v 10 hodin bude jen bohoslužba slova

23.7.2021 at 11:14 Napsat komentář

Slavení VELIKONOČNÍHO TRIDUA a adorace GETSEMANY a BOŽÍ HROB

SVATÝ TÝDEN – SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TRIDUAA už se to blíží. Vstoupili jsme do SVATÉHO TÝDNE. Jeho součástí je také slavení Velikonočního tridua, které začíná Zeleným čtvrtkem a vyvrcholí slavením slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. I když je tento rok znovu mimořádný kvůli stále probíhající pandemie, přesto budeme slavit nakolik to bude možné, co nejvíce ponoření do rozjímání o událostech naší spásy. Nabízí se nám jak online vysílání (bude k dispozici sledování slavení s otcem biskupem Tomášem Holubem – https://www.bip.cz/velikonoce21) ale také společné slavení, i když samozřejmě omezené skrz opatření v této pandemické době.Zájemci se můžete hlásit k adoraci jak v Getsemany na Zelený čtvrtek, tak na adoraci u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu. Tady nabízíme i takovou mimořádnou možnost účastnit se NOČNÍHO BDĚNÍ. Zájemci můžete prožít toto bdění od půlnoci do 5ti ráno u Božího hrobu celých 5 hodin v zavřeném kostele. Je nutno podotknout, že z nařízení vlády je možné uplatnit výjimku o zákazu nočního vycházení. Po dobu slavení Velikonočních bohoslužeb od 1. do 4. dubna se účastníci nočních bohoslužeb můžou pohybovat mimo domov až do půlnoci.Zájemci o adoraci a Noční bdění se můžete hlásit do připraveného formůláře zapsáním vybraného času do komentáře příspěvku:

ROZPIS ČASU K ADORACI NA VELIKONOČNÍ TRIDUUM 2021

Zelený čtvrtek 1. 4. 2021 – Getsemanská zahrada (u bočního oltáře ve křestní kapli):
19:001. – Nežatická 2. – Daxnerová
19:301. – Breindl Pavel 2. –
20:001. – Kamarád J.2. –
20:301. –2. –
21:001. –2. –
21:301. –2. –
22:001. –2. –
22:301. – Kamarádová Eva 2. –
23:001. – Kamarádová Eva 2. –
23:30 – Ukončení adorace a uložení Nejsvětější svátosti do bočního Svatostánku.
Velký Pátek – Bílá sobota: 2. – 3. 4. 2021 – Adorace u Božího hrobu:
18:301. – Nežatická 2. – Daxnerová
19:001. – Kamarád J.2. – Čumrová
19:301. –2. –
20:001. – Šindelář2. – Šindelářová
20:301. – Šindelářová2. – Šindelář
21:001. – Kamarádová Eva 2. –
21:301. – Kamarádová Eva 2. –
22:001. – Kamarádová T.2. –
22:301. – Hynk2. – Števaňák
23:001. – Hynk2. – Števaňák
23:301. – Krucký2. –
3. 4. 2021 00:00 až 05:00NOČNÍ BDĚNÍ (zájemci vzhledem k zákazu vycházení budou v čase celého NOČNÍHO BDĚNÍ uzavření v kostele; ten bude otevřen pro veřejnost znovu v 5 hodin ráno)
1. –2. –
3. –4. –
5. –6. –
7. –8. –
9. –10. –
11. –12. –
13. –14. –
15. –16. –
05:001. –2. –
05:301. – Daxnerová2. –
06:001. – Daxnerová2. –
06:301. – Daxnerová2. –
07:001. – Gernerová2. –
07:301. –2. –
08:001. – Breindlová2. –
08:301. – Tejmlovi2. –
09:00MODLITBA SE ČTENÍM + PLÁČ II.
09:301. – Breindlová 2. –
10:001. – Breindl Pavel 2. –
10:301. – Breindl Pavel 2. –
11:001. –2. –
11:301. –2. –
12:001. –2. –
12:301. –2. –
13:001. – Velemanová 2. –
13:301. –2. –
14:001. –2. –
14:301. –2. –
15:001. – Kamarád Fr. 2. – Kamarádová Věra
15:301. – Kamarád Fr.2. – Kamarádová Věra
16:001. – Nežatická2. –
16:30 1. – Matláková2. –
17:00 – Ukončení adorace a uložení Nejsvětější svátosti do Bočního Svatostánku

29.3.2021 at 08:37 2 komentáře

Bohoslužby ve SVATÉM TÝDNU

29.3.2021 at 08:29 Napsat komentář

Bohoslužby po 4. neděli postní

Ohlášky:

DOBA POSTNÍ

  • 24 HODIN S PÁNEM; Už tradičně v pátek po 3 neděli postní probíhá projekt, který rozběhl papež František. Letošní půst je na základě opatření mimořádný a proto i tento projek 24 hodinové adorace bude probíhat MIMOŘÁDNĚ. Svatý otec ohlásil úmysel pro letoštní dobu zaměřen na modlitby za NEMOCNÉ ZVLÁŠTĚ CORONAVÍROVÉ. Tato adorace tak bude v duchu tohoto úmyslu. Zároveň bude probíhat ve dvou fázích s přihlédnutím k zákazu nočního vycházení. V čase od 21 hod. v pátek do 5 hod. v sobotu bude adorace přístupná jenom ON-LINE, tedy zájemci o noční bdění tak můžou v tomto čase adorovat u monitoru svých internetových zařízení. V ostatním čase je možné se hlásit na adorační časy tradičním způsobem, tedy zapsáním se osobně do připraveného rozpisu, nebo také na farních stránkách webových i fecebookových.
  • POSTNÍ POKLADNIČKY – „ALMUŽNIČKY“; jako každý rok i letos si v postní době vkládat postní almužnu, tedy v drobných přispět na potřebné; pokladničky si můžete vyzvednout na faře, nebo u P. Marka nebo Krzysztofa; výtěžek bude použit pro potřebné v naší farnosti.
  • KŘÍŽOVÉ CESTY; už tradičně se v době postní budeme modlit pobožnost Křížové cesty v jednotlivých kostelých půl hodinu přede mší svatou;

Ostrov: vždy ve středu a pátek od 17:30 h. (kromě prvního pátku 5. 3.), v sobotu v 17 h. v kapli Sv. Rodiny a v neděli od 17ti h. ve farním kostele – ON-LINE

Jáchymov: každou středu od 15:30 h.

Pernink: každé útery od 16ti h.

Abertamy: každou sobotu od 14:30 h. (kromě sboty 6. 3.)

Horní Blatná: na první sobotu v měsíci březnu od 14:30 h.

  • Higienická nařízení; prosíme o dodržování základních podmínek vyplívajících ze situace:
  • Dodržujte nošení RESPIRÁTORŮ, nebo nanoroušek
  • Při vstupu použijte desinfekci na ruce
  • Dodržujte rozestupy v lavicích i při svatém přijímání
  • Pokud je to aspoň trochu možné přijímejte se vší náležitou úctou k Panu Ježíši v Eucharistii na ruku!
  • SBÍRKY ZA ROK 2020; události minulého roku mají i na život farnosti svůj dopad. Uzavření kostelů v první vlně a omezení počtu věřících v následní době znamená i pro režii farnosti dopad. V minulém roce jsme na sbírkách stratili předběžně 33% (tj. cca 100 tis. Kč) Konečné srovnání bude v nejbližší době. Určitý výpadek se dá čekat i pro letošek. Hledáme řešení pro budoucnost. Jedna z možností je využít ´bankovní převody se stálým trvalím příkazem. Bližší informace je možné získat u P. Marka, nebo P. Krzysztofa.

6.3.2021 at 12:15 Napsat komentář

24 hodin s Pánem – 24 hodinová adorace

Už tradičně v pátek po 3 neděli postní probíhá projekt, který rozběhl papež František. Letošní půst je na základě opatření mimořádný a proto i tento projekt 24 hodinové adorace bude probíhat MIMOŘÁDNĚ. Svatý otec ohlásil úmysl pro letošní dobu zaměřen na modlitby za NEMOCNÉ ZVLÁŠTĚ CORONAVÍROVÉ. Tato adorace tak bude v duchu tohoto úmyslu. Zároveň bude probíhat ve dvou fázích s přihlédnutím k zákazu nočního vycházení. V čase od 21 hod. v pátek do 5 hod. v sobotu bude adorace přístupná jenom ON-LINE, tedy zájemci o noční bdění tak můžou v tomto čase adorovat u monitoru svých internetových zařízení. V ostatním čase je možné se hlásit na adorační časy tradičním způsobem, tedy zapsáním se osobně do připraveného rozpisu, nebo také na farních stránkách webových i facebookových.Svůj výběr času zapište do komentáře. Následně bude rozpis aktualizován editorem.

12. – 13. 3. 2021 – Zahájení 12. 3. 2021 v 18 hodin Mší svatou
19:001. – Nežatická2. – Breindlová
19:301. – Kamarádová Eva2. –
20:00Společná modlitba NEŠPOR
20:301. – P. Marek Hric2. –
21:00 až 05:00V TOMTO ČASE PROBÍHÁ ON-LINE ADORACE VZHLEDEM K PANDEMICKÝM OPATŘENÍM – JE MOŽNÉ SE DO ADORACE PŘIPOJIT NA VAŠÍCH INTERNETOVÝCH ZAŘÍZENÍCH. PŘENOS PROBÍHÁ NA FACEBOOKPVÝCH STRÁNKÁCH ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI OSTROV   Společná modlitba KOMPLETÁŘE můžete sledovat ve 23:30
05:001. – Karliczek R.2. – Karliczková V.
05:301. – Karliczek R.2. – Karliczková V.
06:00Společná modlitba: MODLITBA SE ČTENÍM
06:301. – P. Marek Hric2. –
07:001. – Šindelář2. – Šindelářová
07:301. – Šindelář2. – Šindelářová
08:00Společná modlitba RANNÍCH CHVÁL
08:301. – P. Marek Hric2. – Bäumlová
09:001. – Gernerová2. –
09:301. – Velemanová2. –
10:001. – Daxnerová 2. –
10:301. – Daxnerová 2. –
11:001. – Kamarád Fr.2. – Kamarádová Věra
11:301. – Matláková B.2. –
12:00Společná modlitba MODLITBY BĚHEM DNE (Poledne)
12:301. – P. Marek Hric2. – Števaňák
13:001. – Breindl Pavel2. –
13:301. –2. –
14:001. – Velemanová2. – Hrubá
14:301. –2. –
15:001. –2. –
15:301. –2. –
16:001. – Nežatická2. – Olšanová
16:301. – Olšanová 2. –
17:00 – Společná pobožnost Křížová cesta zakončená Eucharistickým požehnáním

6.3.2021 at 12:10 Napsat komentář

Bohoslužby po 4. neděli adventní – Program VÁNOCE 2020

PROGRAM NA VÁNOCE 2020

V letošním roce je program poznačený situací kolem COVID-19. Proto i aktuální program je nutné neustále sledovat ve vlastním vývoji a v souladu s nařízením jednotlivých Covidových pravidel.

Na základě právě této situace v letošním roce neproběhne tradiční PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ. Místo ní je možné přijít ve 21 hod. do kostela v Ostrově a v Jáchymově na chvilku k BETLÉMU. V kostele za doprovodu reprodukovaných koled bude možnost na chvíli setrvat ve vánoční atmosféře u Betléma s Biblickým textem betlemského příběhu.

Zároveň je nutné se registrovat na jednotlivé bohoslužby. Učinit tak můžete napsáním vzkazu do komentáře příspěvku!

Ostrov – farní kostel: Rezervace; Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27. 12. 2020 v 8:30 h.
Celebrant: P. Marek Bonaventura Hric
1. Nežatická 
2. Prvá 
3. Breindlová Jitka 
4. Hynk  
5. Dvořáková
6. Kamarádová R.
7. Havrila
8. Bárta
9. Rulišková
10. Hanzlová
11. Cenigová
12. Daxnerová
13. Šindelář
14. Šindelářová
15. Kovařík Josef

KŮR

1.  Kamarádová T. 
2.  Kamarád J.
3. Svoboda Cyril
4. Svobodová Věnčeslava
5.  
6. 

21.12.2020 at 14:35 14 komentářů

Bohoslužby po 1. neděli adventní

S první adventní neděli se k nám dostali správy o úpravě pravidel v rámci korona opatření. Je možné si blíž přečíst jednotlivé body na stránkách cirkev.cz (https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201130nova-pravidla-pro-ucast-na-bohosluzbach-od-3-prosince-2020). Pro nás to znamená, že v jednotlivých kostelích budeme aktualizovat stav počtu (blíže asi jenom v Ostrově a Jáchymově). I když mimo farní kostel zřejmě to nebude nijak potřebná nutnost. Předběžně bude v Ostrově počet stanoven na 30 sedících v hlavní lodi kostela a cca 20 na zbylých místech.

2.12.2020 at 15:04 Napsat komentář

Bohoslužby po Slavnosti JEŽÍŠE KRISTA, KRÁLE – 34. týden v mezidobí

PROGRAM NA 34. TÝDEN V MEZIDOBÍ; po Slavnosti JEŽÍŠE KRISTA, KRÁLEAktuální program. Zároveň aktualizujeme stav vzhledem ke změnám režimu vysluhování bohoslužeb.Od pondělí 23. 11. 2020 je povoleno vysluhování bohoslužeb za účasti max. 20 lidí. Proto je součástí aktualizace tabulka pro ohlášení místenky na bohoslužbu. Po předchozích zkušenostech bude k dispozici jenom pro Ostrov. Reservace můžete napsat do komentáře.

Ostrov – farní kostel: Rezervace; 1. neděle Adventní 29. 11. 2020 v 8:30 h.

Celebrant: P. KRZYSZTOF STANISLAW DEDEK

1. Nežatická
2. Prvá
3. Tekelíková
4. Dubová + kluci
5. Tejml
6. Tejmlová
7. Čumrová
8. Kamarádová R.
9. Kamarád V.
10. Puškášová
11. Daxnerová
12. Srncová
13. Dvořáková
14. Hynk
15. Henychová
16. Breindlová
17. Rulišková
18. Cenigová
19. Hanzlová
20.  Bäumlová

KŮR

1. Kamarád J.
2. Števaňák M.
3. Števaňák D.
4. Talnagy
5. Poledníček
6. Bárta V.
7. Šindelář
8. Šindelářová
9. Breindl
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  

23.11.2020 at 17:46 Napsat komentář

Bohoslužby po 25 neděli v mezidobí

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 25. neděli v mezidobí; Parte Wojciech Kaczmarek ;Jazz Music Fest Poster

Ohlášky: 

– Zveme na slavení poutních mší svatých na různých místech našeho farního obvodu:

26. 9. 2020: Rýžovna – sv. Václav; 11 h. Poutní mše svatá
Radošov – sv. Václav; 15:30 h. Poutní mše svatá

– Cyklopouť „Od Václava k Václavu“ (start 9:30 h. Boží Dar, RYŽOVNA,
Abertamy, Pernink, Hroznětín, Ostrov, Moříčov, RADOŠOV)
– Pěší pouť Ostrov Radošov – start ve 13:30

27. 9. 2020: Ostrov – sv. Michael archanděl; 9 hod. Poutní mše svatá
15:30 hod. Pobožnost k Panně Marii Věrné
17 hod. Zahradní koncert SWING MELODY

– V NEDĚLI 27. 9. 2020 JE MŠE SVATÁ v 11:30 V HROZNĚTÍNĚ S DŮVODU FARNÍ MICHAELSKÉ POUTI ZRUŠENA!!!!

28. 9. 2020: Stará Boleslav – sv. Václav; Národní svatováclavská pouť

– Od pátku 2. 10. 2020 začíná další kurz k přijetí svátostí BIŘMOVÁNÍ. Zájemci se můžou hlásit v kanceláři farnosti v Ostrově.

– Prosím rodiče dětí, aby využili tyto dny k vyzvednutí přihlášek na náboženství pro výuku svých dětí. Děkuji.

22.9.2020 at 20:10 Napsat komentář

Bohoslužby po 24. neděli v mezidobí

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 24. neděli v mezidobí

Ohlášky: 

– Zveme na slavení poutních mší svatých na různých místech našeho farního obvodu:
26. 9. 2020: Rýžovna – sv. Václav; 11 h. Poutní mše svatá
Radošov – sv. Václav; 15:30 h. Poutní mše svatá
– Cyklopouť „Od Václava k Václavu“ (start 9:30 h. Boží Dar, RYŽOVNA,
Abertamy, Pernink, Hroznětín, Ostrov, Moříčov, RADOŠOV)
– Pěší pouť Ostrov Radošov – start ve 13:30

27. 9. 2020: Ostrov – sv. Michael archanděl; 9 hod. Poutní mše svatá
1530 hod. Pobožnost k Panně Marii Věrné
17 hod. Zahradní koncert SWING MELODY

28. 9. 2020: Stará Boleslav – sv. Václav; Národní svatováclavská pouť
– Od pátku 2. 10. 2020 začíná další kurz k přijetí svátostí BIŘMOVÁNÍ. Zájemci se můžou hlásit v kanceláři farnosti v Ostrově.
– Prosím rodiče dětí, aby využili tyto dny k vyzvednutí přihlášek na náboženství pro výuku svých dětí. Děkuji.

17.9.2020 at 13:23 Napsat komentář

Starší příspěvky


Banner

Kalendář aktualizací

Leden 2022
Po Út St Čt So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Týdenní řád

NEDĚLE
Ostrov - 8:30, 12:30 (řeckokatolická liturgie, 1. a 3. neděli v měsíci), 17:00 (modlitba večerních chval)

Jáchymov - 10:00
Hroznětín - 11:30

ÚTERÝ
Ostrov - 17:00/18:00 (modlitba Svatého růžence)

Pernink - 16:30, 17:30 (farní společenství)

STŘEDA
Ostrov - 17:00/18:00 (mše svatá a nešpory), 18:00/19:00 (biblické společenství)

Jáchymov - 16:00

ČTVRTEK
Ostrov - 17:00/18:00 (v zim. čase v kapli sv. Rodiny), 17:35/18:35 (adorace, v zim. čase v kapli sv. Rodiny)

Hroznětín - 16:00 (mše jen po dobu letního času)

PÁTEK
Ostrov - 17:00/18:00, 15:00/16:00 (adorace a svátost smíření, 1. pátek v měsíci), 16:45/17:45 (pobožnost k Božskému srdci, 1. pátek v měsíci),18:00/19:00 (biřmovanci)

SOBOTA (mše s nedělní platností)
Ostrov - 18:00 (kaple sv. Rodiny)
Abertamy - 14:30
Horní Blatná - 16:00 (1. týden v měsíci)
Radošov - 16:00 (3. týden v měsíci)

Vysvětlivky
Zápis XX:XX/XX:XX značí začátek v zimní/letní čas.
Čas bez popisu značí mši svatou.

Úřední hodiny farní kanceláře

ÚTERÝ
Ostrov - 9:00 - 12:00 (kromě 1. úterý v měsíci)
Pernink - 13:00 - 15:00

STŘEDA
Ostrov - 9:00 - 12:00

ČTVRTEK
Ostrov - 13:00 - 16:00

PÁTEK
Ostrov - 9:00 - 12:00

Archiv

Klikněte pro zasílání upozornění na nové příspěvky na váš e-mail.

Přispěvatelé


%d blogerům se to líbí: