Posts filed under ‘Úvahy’

Vánoční pozdrav z 24. 12. 2016 v Děpoltovicích

Před pár týdny mi jeden můj spolubratr kněz popřál pro celý adventní čas, abych ho prožíval jako čas radosti. Zároveň vysvětlil, že advent je období, když naše radost vyrůstá z naděje, že se brzy narodí náš Spasitel.

Toto adventní poselství je obsaženo v písmech, kterým říkáme Bible. Příběhy Starého zákona v Bibli neustále vracejí pohled člověka k této naději. A naděje tak naplňuje člověka radostí, že Bůh na člověka nezanevřel pro jeho hřích a zlobu.

A dnes slavíme právě naplnění tohoto dávného proroctví. Že se očekávaný Spasitel narodil a Bůh splnil svůj příslib.

Zdá se vám také, že se zlo stále projevuje a jakoby naopak nabírá na intenzitě? Nejen příběhy Starého zákona nás učí, že se zlo rozvíjí tehdy, když člověk ztratí pro svoji pýchu kontakt s Bohem. Konec konců to známe i z evropských dějin. Zvláště 20. století je velmi silně vypovídající ve svém průběhu.

Dnes ale naděje plně rozvíjí svou radost. DNES SE NÁM NARODIL SPASITEL!!!

Vánoční čas je tou nejnádhernější připomínkou toho, že Bůh ani v nejtěžších chvílích člověka neopouští a nezavrhuje.

Proto Vám chci popřát stejně tak, jak to učinil můj spolubratr kněz, skutečnou RADOST! Bůh splnil své přislíbení a poslal nám Spasitele. Přeji vám, aby tato radost prolomila obavy vyrůstající z proměn doby, ve které žijeme a dala vašemu životu cíl a naplnění.

Ať největším darem letošních Vánoc je pevnost v naději, že Láska a Dobro, ve kterých se Bůh opravdu projevuje, naplní každý den vašeho života.

A k tomu vám všem žehnám a v modlitbě vás doprovázím.

P. Marek Hric, administrátor farnosti Ostrov a Jáchymov

5.1.2017 at 11:42 2 komentáře

Úvodník – říjen 2016

Na pultech s náboženskou literaturou se v této době objevilo několik velmi zajímavých titulů. Jeden z nich má však mimořádný význam. Je jím posynodální apoštolská exhortace nazvaná AMORIS LAETITIA, česky „O LÁSCE V RODINĚ“: Určitě se vyplatí se nad ní pozastavit. Rodina, potažmo život rodin, samozřejmě i té naší farní rodiny, je tím o čem chci psát v tomto úvodníku. Přesněji o tom, co se nás všech dotýká na společné cestě jako jednotící a nejzákladnější prvek. Mluvil jsem o něm už v nedělním kázání 18. září. Bylo mi pak řečeno, že ne všichni chápali, co jsem chtěl říct. Rozhodl jsem se tedy ještě poukázat na to nejdůležitější.

Opřel jsem se o dva body. První je z evangelia (Mt 16,13c) – „Nemůžete sloužit Bohu i mamonu“. Druhý je z 2. čtení (1Tim 2,1-8) – konkrétně povzbuzení k modlitbě. V obou bodech se setkáváme se stejným základem. Tím je naše cesta s Bohem. Žijeme ve světě, který má zcela jiné priority. Ale poznáváme, že přijmout priority světa (sloužit mamonu) znamená pomalu a jistě se stát jeho služebníkem, otrokem. I proto se nabízí otázka, jak odolat falešným krásám, které nám svět (Mamon) neustále nabízí? Svatý Pavel dává Timotejovi v prvním listě jasnou radu. JE TO MODLITBA! Ano, je to modlitba, nástroj, který nás neustále spojuje s Bohem.

Chtěl bych zdůraznit, že modlitba není jenom opakováním frází, ale neustálé svěřování se Bohu v osobním a prostém rozhovoru. Zvaní ho do životních okamžiků a dějů. Svěřování mu sebe i lidí kolem sebe. Ty, kteří nám právě vstoupili do života, ale i ty, kteří náš život ovlivňují už dlouhou dobu. Zvláště Pavel upozorňuje na naše představitele. Je to zvláštní. „…Ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti. Tak je to dobré a milé Bohu, našemu spasiteli. On chce, aby se všichni lidé zachránili a (došli) k poznání pravdy“. (1Tim 2,1-4) My jsme spíše zvyklí na politiky nadávat. Ale jsme také těmi, kteří vstupují do jejich života i tím, že za ně prosí a žehnají jim? Je jednoduché modlit se za ty, které milujeme, ale evangelium nás učí modlit se a prosit i za ty, kteří nám nejsou blízcí, dokonce i za ty, které nemáme rádi, nebo jsou našimi nepřáteli.

Ještě zajímavější je, že to nemáme činit proto, aby se jim dařilo, ale dokonce proto, aby i oni došli záchrany, kterou je Kristus!

A nakonec tím vychováváme sebe. Modlíme-li se totiž za druhé, posvěcujeme svůj život Boží láskou; protože On, Bůh, pak sídlí v našem srdci. Vychováváme své rodiny, když se společně modlíme. Dáváme příklad lásky k Bohu a touhy po životě s ním těm, kteří se modlí s námi. To je výzva pro nás muže a otce. V praxi se setkávám s tím, že v rodinách tato skutečnost takřka chybí. Je-li muž pevně zakotvený ve vztahu k Bohu a sdílí svůj vztah k Němu, pak nepotřebuje slova k tomu, aby jako otec více vysvětloval. Příklad skutečného vztahu je více, než cokoli jiného.

Pane, dej nám muže a otce svaté a spravedlivé, kteří žijí z lásky k Tobě tak jako svatý Josef, a na přímluvu svatého Josefa rozvíjej touhu po Tvém doprovázení ve všech okolnostech našeho života. Amen.

P. Marek Hric

6.10.2016 at 09:45 Napsat komentář

Nedělní komentář – XII. neděle v mezidobí

XII. neděle v mezidobí 2016

17.6.2016 at 17:16 Napsat komentář

Nedělní komentář – 11. neděle v mezidobí

XI. neděle v mezidobí 2016

9.6.2016 at 12:50 Napsat komentář

Nedělní komentář – Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice 2016

19.5.2016 at 06:39 Napsat komentář

Nedělní komentář – Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Seslání Ducha svatého

14.5.2016 at 10:12 Napsat komentář

Nedělní komentář – VI. neděle velikonoční

VI. neděle velikonoční 2016

29.4.2016 at 10:20 Napsat komentář

Nedělní komentář – 5. neděle velikonoční

V. neděle velikonoční 2016

23.4.2016 at 06:26 Napsat komentář

Nedělní komentář – 3. neděle velikonoční

III. neděle velikonoční 2016

8.4.2016 at 07:54 Napsat komentář

Nedělní komentář – 2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství

II. neděle velikonoční 2016

1.4.2016 at 08:38 Napsat komentář

Starší příspěvky


Banner

Kalendář aktualizací

Leden 2022
Po Út St Čt So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Týdenní řád

NEDĚLE
Ostrov - 8:30, 12:30 (řeckokatolická liturgie, 1. a 3. neděli v měsíci), 17:00 (modlitba večerních chval)

Jáchymov - 10:00
Hroznětín - 11:30

ÚTERÝ
Ostrov - 17:00/18:00 (modlitba Svatého růžence)

Pernink - 16:30, 17:30 (farní společenství)

STŘEDA
Ostrov - 17:00/18:00 (mše svatá a nešpory), 18:00/19:00 (biblické společenství)

Jáchymov - 16:00

ČTVRTEK
Ostrov - 17:00/18:00 (v zim. čase v kapli sv. Rodiny), 17:35/18:35 (adorace, v zim. čase v kapli sv. Rodiny)

Hroznětín - 16:00 (mše jen po dobu letního času)

PÁTEK
Ostrov - 17:00/18:00, 15:00/16:00 (adorace a svátost smíření, 1. pátek v měsíci), 16:45/17:45 (pobožnost k Božskému srdci, 1. pátek v měsíci),18:00/19:00 (biřmovanci)

SOBOTA (mše s nedělní platností)
Ostrov - 18:00 (kaple sv. Rodiny)
Abertamy - 14:30
Horní Blatná - 16:00 (1. týden v měsíci)
Radošov - 16:00 (3. týden v měsíci)

Vysvětlivky
Zápis XX:XX/XX:XX značí začátek v zimní/letní čas.
Čas bez popisu značí mši svatou.

Úřední hodiny farní kanceláře

ÚTERÝ
Ostrov - 9:00 - 12:00 (kromě 1. úterý v měsíci)
Pernink - 13:00 - 15:00

STŘEDA
Ostrov - 9:00 - 12:00

ČTVRTEK
Ostrov - 13:00 - 16:00

PÁTEK
Ostrov - 9:00 - 12:00

Archiv

Klikněte pro zasílání upozornění na nové příspěvky na váš e-mail.

Přispěvatelé


%d blogerům se to líbí: