MIMOŘÁDNÉ – OTEVŘENÍ KOSTELŮ K BOHOSLUŽBÁM

MIMOŘÁDNÝ ŘÁD BOHOSLUŽEB V RÁMCI VLÁDNÍCH KARANTENNÍCH OPATŘENÍ

Vyhlášením vlády ze dne 23. 4. 2020 jsou opět povolené veřejné bohoslužby při splnění několika pravidel:

– počet účastníků je stanoven na 15 lidí včetně kněze

-účastníci v bohoslužebném prostoru dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti

– účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce

– účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie

– v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou

– bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.)

– je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor

REZERVACE ÚČASTNÍKŮ

– vzhledem k tradičnímu počtu věřících v Ostrově, který je obecně vyšší, než povolený počet 15 lidí je nutné se na bohoslužby registrovat; osoby nezaregistrované ztrácí možnost přímé účasti; rezervace, prosím, pište do komentáře

– přednostně má místo asistence a lidé, kteří nemají možnost se dopravit jinam, čili jsou odkázány na jedno místo; v místech mimo Ostrov je možné doplnit počet účastníků (v zásadě se tam schází menší počet), kteří jsou motorizování a mají tedy možnost využít i jiných bohoslužeb než v Ostrově; prosím tedy ty, kteří vlastní dopravní prostředky a nejsou v asistenci (ministranti, žalmisté) o ohleduplnost k těm, kteří si vybírat moc nemůžou a jsou závislí na Ostrově

– v Ostrově se můžete registrovat do dvou seznamů: kostel, kde bude probíhat hlavní bohoslužba a farní sál, kde v případě, že nebude přítomen druhý celebrant bude možnost přenášené bohoslužby v průběhu, které bude aktuálně možnost přijímat eucharistii; naplníme tak dvojnásobný počet možných účastníků

– prosím ostatní o registraci na dalších bohoslužbách

– v případě vaší účasti na sobotní mši svaté s nedělní platnosti, neregistrujte se na hlavní bohoslužbu v neděli

– registrační tabulky jsou na internetu, nebo také na vývěsce v chodbě farnosti

Ostrov: Rezervace ke mší svaté na 3. neděli velikonoční 26. 4. 2020 v 8:30 h.

1. P. Marek Hric
2. Ministrant
3. Kamera
4. Žalmista
5. Varhaník
6. Běhounková Marie
7. Nežatická Marianna
8. Prvá Helena
9. Pelikánová Olga
10. Daxnerová Zlatka
11. Bäumlová Růžena
12. Srncová
13. Čumrová
14. Prasličková Natálka
15. Majerechová Anna

Sál FARA OSTROV: Rezervace ke mší svaté na 3. neděli velikonoční 26. 4. 2020 v 8:30 h.

1. Talnági Marián
2. Kovářík Josef
3. Šimandl
4. Šimandl
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Abertamy: Rezervace ke mší svaté na 3. neděli velikonoční 25. 4. 2020 ve 14:30 h.

1. P. Marek Hric
2. Nedvědová Beata
3. Rolníková
4. Cejpková
5. Slivová
6. Varhaník
7. Máca Jiří
8. Mácová Irena + dítě
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ostrov – Kaple sv. rodiny: Rezervace ke mší svaté na 3. neděli velikonoční 25. 4. 2020 v 17:30 h.

1. P. Marek Hric
2. Kovaříková Milena
3. Kovařík Jaroslav
4. Kovařík Vít
5. Vášová Anna
6. Kamarádová Eva
7. Věrka
8. Karliczek Robert
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jáchymov: Rezervace ke mší svaté na 3. neděli velikonoční 26. 4. 2020 v 10:00 h.

1. P. Marek Hric
2. Eisenstein
3. Plíhal
4. Hrubá Elena
5. Hrubá Anežka
6. Šindelář Petr
7. Šindelářová Dominika
8. Hynk Radek
9. Dvořáková
10. Matis Ondrej
11. Matisová Tereza + syn
12. Matis Adam
13. Števaňák Michal
14. Števaňák Dominik
15. Števaňáková Monika

Hroznětín: Rezervace ke mší svaté na 3. neděli velikonoční 26. 4. 2020 v 11:30 h.

1. Mons. František Radkovský
2. Veverková Emilie
3. Veverka Jan
4. Chalupný
5. Mezei Pavel
6. Tekelíková Karolína
7. Dubová + Kryštufek
8. Pavlík
9. Krucký
10. Krucká
11. Kadlecová
12. Chovanec Vilo
13. Chovanec Viliam
14. Chovanec Maroš
15. Chovancová Mária

 

24.4.2020 at 12:38 5 komentářů

Bohoslužby po Slavnosti ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – Velikonoční oktáv

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po Slavnosti ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

 

– V době MIMOŘÁDNÉHO STAVU – Stavu nouze jsou společné programy farnosti jen bez účastí lidí s možností On-line vysílání na Facebookových stránkách farnosti: „Římskokatolická farnost Ostrov“ Děkujeme za pochopení.

– Při návštěvě kostela při osobní adoraci prosím o dodržení těchto nařízení:

1. ROUŠKA – roušku máme na nose a ústech i v době probíhající adorace

2. DVA METRY – místo v kostele si k adoraci vybírám s minimální vzdálenosti 2 metry od ostatních účastníků

3. KLEKÁTKO – na klekátku v jednu chvíli je dovoleno klečet jen jedné osobě, ne více.

4. E-BREVIAR – k denní modlitbě církve jeli to možné, používám místo klasického Breviáře mobilní aplikaci. V případě použití klasického breviáře žádáme před použitím použít dezinfekci na ruce a doporučujeme tak učinit i po skončení denní modlitby církve.

14.4.2020 at 11:30 Napsat komentář

Bohoslužby po KVĚTNÉ NEDĚLI

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po KVĚTNÉ NEDĚLI

Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

 

– Po dobu otevřeného kostela v době slavení Velikonočního tridua je možné si zarezervovat půl hodinku na adoraci a rozjímání při zachování pravidel karantény.

– Při návštěvě GETSEMANY a BOŽÍHO HROBU prosím o dodržení těchto nařízení:
1. ROUŠKA – roušku máme na nose a ústech i v době probíhající adorace
2. DVA METRY – místo v kostele si k adorace vybírám s minimální vzdálenosti 2 metry o ostatních účastníků
3. KLEKÁTKO – na klekátku v jednu chvíli je dovoleno klečet jen jedné osobě, ne více.
4. E-BREVIAR – k denní modlitbě církve jeli to možné, používám místo klasického Breviáře mobilní aplikaci. V případě použití klasického breviáře žádáme před použitím použít dezinfekci na ruce a doporučujeme tak učinit i po skončení denní modlitby církve

– Žehnání velikonočních pokrmů bude individuální na požádání v sobotu 11. 4. 2020 od 17 do 19 hod. a v neděli 12. 4. 2020 od 10 do 12 hod. Zájemci prosím zvoňte na faře!

ROZPIS ČASU K ADORACI NA VELIKONOČNÍ TRIDUUM 2020

Zelený čtvrtek 9. 4. 2020 – Getsemanská zahrada (u bočního oltáře ve křestní kapli):
19:30 1. –.Nežatická 2. – Prvá
20:00 1. – Prvá 2. – Nežatická
20:30 1. – Matlaková 2. –
21:00 1. – Hynk 2. –
21:30 1. – Hynk 2. –
22:00 1. – Tressa 2. –
22:30 1. – Tressa 2. –
23:00 1. – Hric 2. –
23:30 1. – Hric 2. –
24:00 – Ukončení adorace a uložení Nejsvětější svátosti do bočního Svatostánku.
Velký Pátek – Bílá sobota: 10. – 11. 4. 2020 – Adorace u Božího hrobu:
18:00 1. – Kamarádová Eva 2. –
18:30 1. – Kamarád František 2. – Kamarádová Věra
19:00 1. – Kamarádová Věra 2. – Kamarád František
19:30 1. – 2. –
20:00 1. – 2. –
20:30 1. – 2. –
21:00 1. – 2. –
21:30 1. – 2. –
22:00 1. – Hynk 2. –
22:30 1. – Hynk 2. –
23:00 1. – Hynk 2. –
23:30 1. – Hynk 2. –
11. 4. 2020

10:00

1. – 2. –
10:30 1. – 2. –
11:00 1. – 2. –
11:30 1. – 2. –
12:00 1. – 2. –
12:30 1. – 2. –
13:00 1. – 2. –
13:30 1. – 2. –
14:00 1. – 2. –
14:30 1. – 2. –
15:00 1. – 2. –
15:30 1. – 2. –
16:00 1. – 2. –
16:30 1. – Kamarádová Eva 2. –
17:00 – Ukončení adorace a uložení Nejsvětější svátosti do Bočního Svatostánku

 

9.4.2020 at 17:24 Napsat komentář

Aktualizace 24 hodin s Pánem 2020!!!

Chvála Kristu, více lidí se mně ptalo zdali bude probíhat událost 24 hodin s Pánem. U této události je možnost prožít si ho v soukromí osobního rozjímání i při zachování karanténních pokynů. Proto jsem se rozhodl událost zachovat. Chci tak povzbudit k využití tohoto času. Událost bude začínat a končit ONLINE ve farní vysílací kapli. V pátek v 18 hodin Mší svatou událost zahájíme (pak se přesuneme do kostela, kde bude vystavená Nejsvětější svátost oltářní k pokloně a kde bude možnost adorovat až do soboty 17-ti hodin) a v sobotu v kapli ONLINE Křížovou cestou před NSO a Eucharistickým požehnáním ukončíme.

Páteční a sobotní běžný program v rámci Mimořádného stavu tak bude podřízen samotné události. Modlitba Růžence a Korunky k Božímu milosrdenství v pátek bude probíhat soukromě a sobotní mše svatá v 18 hodin jako i modlitba Růžence s Korunkou k Božímu milosrdenství ve 20 hodin už bude probíhat znovu ONLINE.

V letošním roce je událost umocněná pandemii Coronaviru COVID-19. Proto je nutné abychom během události zachovávali vše podle karanténních pokynů:
1. Roušky z tváře nesundávejte ani v kostele při adoraci
2. V případě, že bude v danou chvíli v kostele více lidí, zachovávejte minimálně 2 m odstup.
3. Na klekátkách může v danou chvíli klečet jen jeden účastník.
4. I při Denní modlitbě církve zachováváme karanténní vzdálenost; doporučuji používat aplikaci „breviář“ nainstalovanou v mobilním zařízení.
V rámci této události je možné využít prostor a čas k modlitbě, kontemplaci, adoraci ale také k duchovnímu rozhovoru a svátosti smíření (rozhovory a svátost smíření budou probíhat v sakristii, kde je dostatek prostoru pro zachování potřebné hygienické vzdálenosti a dostatečné soukromí pro hlasitý rozhovor).

Děkuji za pochopení!

20.3.2020 at 10:08 Napsat komentář

Bohoslužby v čase Mimořádného stavu

Jak jsme už avizovali, Mimořádný stav zcela změnil podmínky pro slavení ale i veřejný život i v naší farnosti. Počínaje zítřkem (14. březnem 2020 až do odvolání) jsme nuceni fungovat v mimořádném řádu.

Chci upozornit, že projekt 24 hodin s Pánem proběhne v plánované době, tak je to na stránkách uvedeno. Bude ale upraven jeho průběh, tak aby odpovídal situaci, ve které se nacházíme.

AKTUÁLNÍ PROGRAM:

Mimořádný stav – programový harmonogram

Otázky k programu prosím směřujte do komentáře.

Děkuji za pochopení!

13.3.2020 at 20:18 Napsat komentář

MIMOŘÁDNÝ STAV – PROSÍME O POZORNOST!

Mimořádný stav 2020

13.3.2020 at 14:28 Napsat komentář

Bohoslužby po 2. neděli postní

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 2. neděli postní

Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

 

– Doba postní přináší pozvání k prohloubení vztahu k Bohu a prožití více času v rozjímání a usebrání. Zve nás také k hlubší modlitbě. Zveme vás k modlitbě Křížové cesty. V Ostrově každou středu a pátek (6. 3. a 3. 4. od; První pátek v měsíci) v 17:30 h., v sobotu v kapli Svaté rodiny od 17ti hod. a v neděli od 17ti hod. ve farním kostele. V Perninku v úterý od 16ti hod., v Jáchymově ve středu od 15:30 h., v Abertamech v sobotu (kromě 7. 3. a 6. 4; první sobota v měsíci) od 14:30 h. a v Horní Blatné 7. 3. a 6. 4. od 14:30 h.

– 24. hodin s Pánem je každoroční adorace probíhající vždy z pátku na sobotu před 4 postní neděli. Letos bude probíhat od 20. do 21. března. Zájemci jsi můžou zapsat adorační půlhodinku podle vlastního uvážení už nyní. V průběhu adorace bude možnost osobního rozhovoru, přímluvné modlitby, nebo možnost Svátostí smíření v časech: v pátek od 19:00 hod. do 23:00 hod. a v sobotu od 7:00 hod. do 17:00 hod.

24. hod. s Pánem

8.3.2020 at 07:16 Napsat komentář

24 hodin s Pánem 2020

Půst nás zve k hlubšímu setkání s Pánem. Dát Mu prostor, aby proměnil náš život. To předpokládá čas i prostor ke ztišení a prohloubení osobního vztahu s Ním. Zvláštní každoroční možností si prožit mimořádný čas s Kristem je Adorační událost z pátku na sobotu před 4. postní nedělí nazvaná 24 hodin s Pánem.
V letošním roce umocněná pandemii Coronaviru COVID-19. Proto je nutné abychom během události zachovávali vše podle karanténních pokynů:
1. Roušky z tváře nesundávejte ani v kostele při adoraci
2. V případě, že bude v danou chvíli v kostele více lidí, zachovávejte minimálně 2 m odstup
3. Na klekátkách může v danou chvíli klečet jen jeden účastník
4. I při Denní modlitbě církve zachováváme karanténní vzdálenost; doporučuji používat aplikaci „breviář“ nainstalovanou v mobilním zařízení
V rámci této události je možné využít prostor a čas k modlitbě, kontemplaci, adoraci ale také k duchovnímu rozhovoru a svátosti smíření (rozhovory a svátost smíření budou probíhat v sakristii, kde je dostatek prostoru pro zachování potřebné hygienické vzdálenosti a dostatečné soukromí pro hlasitý rozhovor).
V rámci události je možné se zapsat do rozpisu adorace a tak potvrdit výhradnost času pro vaši modlitbu.
V rámci události je možné se zapsat do rozpisu adorace a tak potvrdit výhradnost času pro vaši modlitbu. Své návrhy pište jako komentář k příspěvku!
PŘIDEJTE SE TAKÉ!
ROZPIS ČASU K ADORACI NA „24 hodin s Pánem“
20. 3. 2020 od 19-ti do 23 hod. a 21. 3. 2020 od 7 do 17-ti hod. možnost duchovního pohovoru, nebo svátost smíření
20. – 21. 3. 2020 – Zahájení 20. 3. 2020 v 18 hodin Mší svatou ONLINE z farní kaple – následně bude vystavená Nejsvětější svátost oltářní v kostele sv. Michaela archanděla a Panny Marie Věrné v Ostrově.
19:00 1. – Poledníček      2. –
19:30 1. – Nežatická       2. – Prvá
20:00 Modlitba NEŠPOR
20:30 1. – P. Marek Hric   2. –
21:00 1. – Tejmlovi           2. – Šulcová
21:30 1. – Tejmlovi           2. –
22:00 1. – Kamarád J.       2. –
22:30 1. – Dubová            2. –
23:00 1. – Hynk                2. –
23:30 Společná modlitba KOMPLETÁŘE
21.3.2020
00:00 1. – P. Marek Hric   2. – Hynk
00:30 1. – Hynk                2. –
01:00 1. – Wudyová         2. – Wudy
01:30 1. – Wudy               2. – Wudyová
02:00 1. – Šindelářovi       2. –
02:30 1. – Šindelářovi       2. –
03:00 1. – 2. –
03:30 1. – 2. –
04:00 1. – 2. –
04:30 1. – Karliczek Robert 2. –
05:00 1. – Karliczek Vlaďka 2. –
05:30 1. – Kamarádová Eva 2. –
06:00 Modlitba: MODLITBA SE ČTENÍM
06:30 1. – P. Marek Hric 2. –
07:00 1. – Kamarád Fr. ml. 2. – Kamarádová Věra
07:30 1. – Kamarád Fr. ml. 2. – Kamarádová Věra
08:00 Modlitba RANNÍCH CHVÁL
08:30 1. – P. Marek Hric 2. –
09:00 1. – Poledníček     2. –
09:30 1. – Nežatická       2. – Prvá
10:00 1. – Kamarád        2. –
10:30 1. – 2. –
11:00 1. – 2. –
11:30 1. – 2. –
12:00 Modlitba MODLITBY BĚHEM DNE (Poledne)
12:30 1. – P. Marek Hric 2. –
13:00 1. – 2. –
13:30 1. – 2. –
14:00 1. – 2. –
14:30 1. – 2. –
15:00 1. – 2. –
15:30 1. – 2. –
16:00 1. – Čumrová  2. –
16:30 1. – 2. –
17:00 – ONLINE pobožnost Křížová cesta zakončená Eucharistickým požehnáním

7.3.2020 at 20:55 Napsat komentář

Bohoslužby po 6. neděli v mezidobí

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 6. neděli v mezidobí
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

 

– Blíží se pomalu doba postní. Kdo máte doma staré kočičky, můžete je k přípravě popelce na Popeleční středu přinést do kanceláře farnosti. Děkuji

– Ve dnech 17. – 21. února se v Říčanech a Praze uskuteční XIV. ročník Evropského mistrovství ve futsalu kněží. Program turnaje je k dispozici na vývěskách. Prosíme o modlitbu za celý šampionát i za všechny účastníky. Zvu vás také fandit.

– Příští neděli bude na všech bohoslužbách probíhat sbírka „Halíř sv. Petra“. Předem děkuji všem dárcům.

15.2.2020 at 13:16 Napsat komentář

Post 3. neděle v mezidobí/ Neděle Božího slova

Na památku sv. Jeronýma, který prohlásil: „Neznalost Písma je neznalostí Krista!“ vydal papež František Motu proprio „Aperuit illis“, kterým ustanovil 3. neděli v mezidobí NEDĚLÍ BOŽÍHO SLOVA. Slavili jsme ji letos 26. ledna 2020 poprvé. Při této příležitosti proběhla „Intronizace Písma svatého“, při které se mnozí účastníci hlavní bohoslužby v naší farnosti přihlásili k důležitosti znát Písmo svaté jako Slovo živé. Více z nás také přijalo, nebo potvrdilo závazek přečíst Písmo svaté ve společném programu. Rozpis této četby je možné si volně stáhnout. Zde je k dispozici!

Rozpis čtení Bible 2020-22 ; Mottu proprio o Neděli Božího slovaČtení Bible 2020-22 str 1.Čtení Bible 2020-22 str 2.

9.2.2020 at 15:51 Napsat komentář

Starší příspěvky Novější příspěvky


Banner

Kalendář aktualizací

Říjen 2020
Po Út St Čt So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Týdenní řád

NEDĚLE
Ostrov - 8:30, 12:30 (řeckokatolická liturgie, 1. a 3. neděli v měsíci), 17:00 (modlitba večerních chval)

Jáchymov - 10:00
Hroznětín - 11:30

ÚTERÝ
Ostrov - 17:00/18:00 (modlitba Svatého růžence)

Pernink - 16:30, 17:30 (farní společenství)

STŘEDA
Ostrov - 17:00/18:00 (mše svatá a nešpory), 18:00/19:00 (biblické společenství)

Jáchymov - 16:00

ČTVRTEK
Ostrov - 17:00/18:00 (v zim. čase v kapli sv. Rodiny), 17:35/18:35 (adorace, v zim. čase v kapli sv. Rodiny)

Hroznětín - 16:00 (mše jen po dobu letního času)

PÁTEK
Ostrov - 17:00/18:00, 15:00/16:00 (adorace a svátost smíření, 1. pátek v měsíci), 16:45/17:45 (pobožnost k Božskému srdci, 1. pátek v měsíci),18:00/19:00 (biřmovanci)

SOBOTA (mše s nedělní platností)
Ostrov - 18:00 (kaple sv. Rodiny)
Abertamy - 14:30
Horní Blatná - 16:00 (1. týden v měsíci)
Radošov - 16:00 (3. týden v měsíci)

Vysvětlivky
Zápis XX:XX/XX:XX značí začátek v zimní/letní čas.
Čas bez popisu značí mši svatou.

Úřední hodiny farní kanceláře

ÚTERÝ
Ostrov - 9:00 - 12:00 (kromě 1. úterý v měsíci)
Pernink - 13:00 - 15:00

STŘEDA
Ostrov - 9:00 - 12:00

ČTVRTEK
Ostrov - 13:00 - 16:00

PÁTEK
Ostrov - 9:00 - 12:00

Archiv

Klikněte pro zasílání upozornění na nové příspěvky na váš e-mail.

Přispěvatelé