Bohoslužby po 5. neděli v mezidobí

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týdenpo 5. neděli v mezidobí
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

 

– Z důvodu nemoce jsou bohoslužby v týdnu upraveny na minimum. Prosím o trpělivost. Neodsloužené úmysly mších svatých budou po domluvě s žádali odsloužené v náhradním termínu.
– Udělování svátosti pomazání nemocných bude udělované v náhradním termínu v sobotu 15. 2. 2020 v 10 hod. Připomínám zájemcům, aby se k přijetí této svátosti přihlásili předem v kanceláři farnosti. Zatím tak učinili 4 osoby. Připomínám, že tuto svátost můžou přijmout nemocní jak na těle tak i ti, kteří nesou nějakou duševní či psychickou obtíž. Zároveň nesmíme zapomenout na potřebnou přípravu součástí které je Svatost smíření. Ke svátosti smíření budu k dispozici v pátek 14. 2. 2020 od 17ti hodin a také v sobotu 15. 2. 2020 od 9ti hodin. Katecheze k přijetí svátosti pomazání nemocných bude v pátek v rámci Společenství mladých srdcí.
– Blíží se pomalu doba postní. Kdo máte doma staré kočičky, můžete je k přípravě popelce na Popeleční středu přinést do kanceláře farnosti. Děkuji

9.2.2020 at 11:03 Napsat komentář

Bohoslužby po 3. neděli velikonoční

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 3. neděli velikonoční
Aktualizovaný Kalendář akci. plakat_Ostrovske_varhanni_jaro_2019

Ohlášky: 

 

– DIECÉZNÍ MODLITEBNÍ ŠTAFETA. V tomto týdnu od 5. 5. 2019 do 11. 5. 2019 se modlíme za farnost Plzeň – U katedrály Sv. Bartoloměje. „Prosíme za farnost u katedrály sv. Bartoloměje, za její duchovní oživení, za Boží pomoc pro rodiče, kteří křtem otevřeli svým dětem cestu k věčnému cíli, aby jim předávali dar víry, za mládež, aby se zapojovala do života farnosti, a za všechny, kteří této farnosti slouží, zvláště nemocným a osamoceným.“

– V tomto roce se uskuteční partnerské setkání farnosti Ostrov a Rastatt. Proběhne ve dnech 17. – 19. května v Rastattu. Předpokládaná cena zájezdu je 1500,- Kč. Zájemci se můžete hlásit v kanceláři farnosti. Stále jsou volná místa. Účastníky prosím o složení zálohy 1000,- Kč. V případě komplikací, nebo jiných skutečností, které by vám bránili se zúčastnit i když máte zájem se, prosím, hlaste u P. Marka.

– V letošním roce si v listopadu církev v Čechách v měsíci listopadu připomene 30 výročí od svatořečení sv. Anežky České. V rámci tohoto výročí proběhne ve dnech 11. – 13. listopadu Národní pouť do Říma. Bližší informace budou v čas zveřejněny. Je možné už nyní počítat s tímto termínem a z účastí na této pouti.

-V knihovní sv. Anny jsou k zakoupení Kuchařka otce Wojcecha Pelowského. Zakoupením kuchařky přispějete k výrobě a instalaci zvonů ve farním kostele ve Staňkově.

6.5.2019 at 08:40 Napsat komentář

Bohoslužby po Slavnosti ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – VELIKONOČNÍ OKTÁV

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po Slavnosti ZMRTVYCHVSTÁNÍ PÁNĚ – VELIKONOČNÍ OKTÁV
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

– DIECÉZNÍ MODLITEBNÍ ŠTAFETA. V tomto týdnu od 21. 4. 2019 do 27. 4. 2019 se modlíme za farnost Plzeň – Severní předměstí. “Pane, dej, aby farnost Plzeň – Severní předměstí budovala nový farní kostel a otevřené společenství na vzkříšeném Kristu.“

– V tomto roce se uskuteční partnerské setkání farnosti Ostrov a Rastatt. Proběhne ve dnech 17. – 19. května v Rastattu. Předpokládaná cena zájezdu je 1500,- Kč. Zájemci se můžete hlásit v kanceláři farnosti. Stále jsou volná místa. Účastníky prosím o složení zálohy 1000,- Kč. V případě komplikací, nebo jiných skutečností, které by vám bránili se zúčastnit i když máte zájem se, prosím, hlaste u P. Marka.

– V letošním roce si v listopadu církev v Čechách v měsíci listopadu připomene 30 výročí od svatořečení sv. Anežky České. V rámci tohoto výročí proběhne ve dnech 11. – 13. listopadu Národní pouť do Říma. Bližší informace budou v čas zveřejněny. Je možné už nyní počítat s tímto termínem a z účastí na této pouti.

-V knihovní sv. Anny jsou k zakoupení Průvodce k době postní a k Velikonočnímu triduu, Kuchařka otce Wojcecha Pelowského. Zakoupením kuchařky přispějete k výrobě a instalaci zvonů ve farním kostele ve Staňkově.

– Aktuální program akcí!

22.4.2019 at 12:06 Napsat komentář

Bohoslužby po Květné neděli – SVATÝ TÝDEN

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po Květné neděli – SVATÝ TÝDEN, Velikonoční program a Velikonoční rozpisy
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

– DIECÉZNÍ MODLITEBNÍ ŠTAFETA. V tomto týdnu od 14. 4. 2019 do 21. 4. 2019 se modlíme za farnost Plzeň – Lobzy. “S vděčnosti za dosavadní obdarování prosíme o schopnost naplňovat salesiánské poslání, připravovat cestu k víře těm, kteří užívají aktivit střediska mládeže a milost předávání víry ve farnosti dalším generacím.“

– V této postní době vás zveme na společnou modlitbu Křížové cesty.
Ostrov: středa a pátek vždy od 1730
sobota v Kapli Sv. Rodiny v 1700 (kromě 30. 3. – Křížová cesta bude ve farním kostele)
neděle v 1700 (kromě 10.3. – 1600 a 7.4. – v 1700 v KAPLY SV. FLORIÁNA v Posvátném okrsku)
Hroznětín: neděle v 1100
Pernink: úterý v 1600
Jáchymov: středa v 1530

– Zvu Vás ke společnému slavení slavnostní mše svaté zvané MISSA CHRISMATIS. Slavená bude společně s otcem biskupem a ostatními kněžími diecéze ve čtvrtek 18. 4. v 9:30 h. v kostele Panny Marie Nanebevzaté v Plzni (františkánský kostel). Zájemci se hlaste v kanceláři. Odjezd je v 7:15 od fary.

– Tak jako každý rok i letos bude i Božího hrobu možnost přispět na křesťany ve svaté zemi.

– V tomto roce se uskuteční partnerské setkání farnosti Ostrov a Rastatt. Proběhne ve dnech 17. – 19. května v Rastattu. Předpokládaná cena zájezdu je 1500,- Kč. Zájemci se můžete hlásit v kanceláři farnosti. Stále jsou volná místa. Účastníky prosím o složení zálohy 1000,- Kč. V případě komplikací, nebo jiných skutečností, které by vám bránili se zúčastnit i když máte zájem se, prosím, hlaste u P. Marka.

– V letošním roce si v listopadu církev v Čechách v měsíci listopadu připomene 30 výročí od svatořečení sv. Anežky České. V rámci tohoto výročí proběhne ve dnech 11. – 13. listopadu Národní pouť do Říma. Bližší informace budou v čas zveřejněny. Je možné už nyní počítat s tímto termínem a z účastí na této pouti.

-V knihovní sv. Anny jsou k zakoupení Průvodce k době postní a k Velikonočnímu triduu, Kuchařka otce Wojcecha Pelowského. Zakoupením kuchařky přispějete k výrobě a instalaci zvonů ve farním kostele ve Staňkově.

– Aktuální program akcí!

14.4.2019 at 20:30 Napsat komentář

Velikonoční slavení 2019

Program přípravy na slavení velikonočních svátků a časy jednotlivých slavení: Velikonoce 2019

Zároveň je tak jako každý rok přihlásit se k adorování s Kristem v Getsemany a nad Jeho spasitelnou obětí u Božího hrobu. Přihlásit se k času adorace se přihlaste zde:

ROZPIS ČASU K ADORACI NA VELIKONOČNÍ TRIDUUM 2019

Zelený čtvrtek 18. 4. 2019 – Getsemanská zahrada (u bočního oltáře ve křestní kapli):
19:30 1. – Kamarádová 2. –
20:00 1. – Bäumlová 2. –
20:30 1. – Čumrová 2. –
21:00 1. – Nežatická 2. – Prvá
21:30 1. – 2. –
22:00 1. – Krucký 2. –
22:30 1. – Hynk 2. –
23:00 1. – Kamarád J. 2. –
23:30 1. – P. Marek Hric 2. –
24:00 – Ukončení adorace a uložení Nejsvětější svátosti do bočního Svatostánku.
Velký Pátek – Bílá sobota: 19. – 20. 4. 2019 – Adorace u Božího hrobu:
18:30 1. – Nežatická 2. – Prvá
19:00 1. – Tejmlovi 2. – Tejmlovi
19:30 1. – Tejmlovi 2. – Tejmlovi
20:00 1. – P. Marek Hric 2. – Kovářík Josef
20:30 1. – P. Marek Hric 2. – Kovářík Josef
21:00 1. – Talnagi Marian 2. –
21:30 1. – Bäumlová 2. –
22:00 1. – Krucký 2. –
22:30 1. – Kamarád J. 2. –
23:00 1. – Hynk 2. –
23:30 1. – Hynk 2. –
26. 3. 2016

00:00

1. – Hynk 2. –
00:30 1. – Hynk 2. –
01:00 1. – Kamarád J. 2. – Kamarád V.
01:30 1. – Suchanová 2. –
02:00 1. – 2. –
02:30 1. – 2. –
03:00 1. – 2. –
03:30 1. – 2. –
04:00 1. – Kamarádová E. 2. –
04:30 1. – Kamarádová E. 2. –
05:00 1. – Kamarádová E. 2. –
05:30 1. – Karliczek 2. –
06:00 1. – Karliczek 2. –
06:30 1. – Karliczková 2. –
07:00 1. – Daxnerová 2. –
07:30 1. – Daxnerová 2. –
08:00 1. – P. Marek Hric 2. –
08:30 1. – P. Marek Hric 2. –
09:00 – Společná modlitba Modlitby se čtením a z knihy Pláč s Ranními chvály
10:00 1. – 2. –
10:30 1. – Bäumlová 2. –
11:00 1. – Breindlová 2. –
11:30 1. – Poledníček 2. –
12:00 1. – 2. –
12:30 1. – 2. –
13:00 1. – 2. –
13:30 1. – 2. –
14:00 1. – Kamarád Fr. 2. –
14:30 1. – Breindl P. 2. –
15:00 1. – 2. –
15:30 1. – 2. –
16:00 1. – Nežatická 2. – Prvá
16:30 1. – P. Marek Hric 2. –
17:00 – Ukončení adorace a uložení Nejsvětější svátosti do Bočního Svatostánku

 

8.4.2019 at 22:51 Napsat komentář

Bohoslužby po 5. neděli postní

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 5. neděli postní
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

– DIECÉZNÍ MODLITEBNÍ ŠTAFETA. V tomto týdnu od 7. 4. 2019 do 14. 4. 2019 se modlíme za farnost Plzeň – Litice. “Pane, prosíme tě, dej celému farnímu společenství v Liticích nové nadšení pro evangelizaci, aby dokázali všude s odvahou svědčit o tvém vzkříšení.“

– V této postní době vás zveme na společnou modlitbu Křížové cesty.
Ostrov: středa a pátek vždy od 17:30
sobota v Kapli Sv. Rodiny v 17:00 (kromě 30. 3. – Křížová cesta bude ve farním kostele)
neděle v 17:00 (kromě 10.3. – 16:00 a 7.4. – v 17:00 v KAPLY SV. FLORIÁNA v Posvátném okrsku)
Hroznětín: neděle v 11:00
Pernink: úterý v 16:00
Jáchymov: středa v 15:30

– Nezapomeňte si přinést na příští neděli kočičky na připomínku slavnostního vjezdu Ježíše do Jeruzaléma k požehnání.

– Mládež se může hlásit na setkání mládeže s biskupem v Plzni. Setkání se uskuteční 12. -13. 4. 2019, přihlášky jsou k dispozici na stránkách DCM Plzeň.

– Tak jako každý rok i letos bude i Božího hrobu možnost přispět na křesťany ve svaté zemi.

– V tomto roce se uskuteční partnerské setkání farnosti Ostrov a Rastatt. Proběhne ve dnech 17. – 19. května v Rastattu. Předpokládaná cena zájezdu je 1500,- Kč. Zájemci se můžete hlásit v kanceláři farnosti. Stále jsou volná místa. Účastníky prosím o složení zálohy 1000,- Kč. V případě komplikací, nebo jiných skutečností, které by vám bránili se zúčastnit i když máte zájem se, prosím, hlaste u P. Marka.

– V letošním roce si v listopadu církev v Čechách v měsíci listopadu připomene 30 výročí od svatořečení sv. Anežky České. V rámci tohoto výročí proběhne ve dnech 11. – 13. listopadu Národní pouť do Říma. Bližší informace budou v čas zveřejněny. Je možné už nyní počítat s tímto termínem a z účastí na této pouti.

-V knihovní sv. Anny jsou k zakoupení Průvodce k době postní a k Velikonočnímu triduu, Kuchařka otce Wojcecha Pelowského. Zakoupením kuchařky přispějete k výrobě a instalaci zvonů ve farním kostele ve Staňkově.

– Aktuální program akcí!

8.4.2019 at 22:22 Napsat komentář

Bohoslužby po 3. neděli postní

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 3. neděli postní
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

– Ze soboty 30. 3. na neděli 31. 3. se posouvá čas ze zimního na letní. To znamená, že se posouvá o hodinu do předu. budeme spát o hodinu míň.

– DIECÉZNÍ MODLITEBNÍ ŠTAFETA. V tomto týdnu od 17. 3. 2019 do 23. 3. 2019 se modlíme za farnost Plasy. “Prosíme o Ducha svatého pro farní společenství v Plasích, aby rostla jeho radost ze života s Kristem i touha, aby také ostatní lidé poznali Krista.“

– V této postní době vás zveme na společnou modlitbu Křížové cesty.
Ostrov: středa a pátek vždy od 17:30
sobota v Kapli Sv. Rodiny v 17:00 (kromě 30. 3. – Křížová cesta bude ve farním kostele)
neděle v 17:00 (kromě 10.3. – 16:00 a 7.4. – v 17:00 v KAPLY SV. FLORIÁNA v Posvátném okrsku)
Hroznětín: neděle v 11:00
Pernink: úterý v 16:00
Jáchymov: středa v 1530

– I v letošním roce navážeme v rámci přípravy na slavení Velikonočních svátku na projekt 24. hodin s Pánem. 24. hodinová adorace začne večerní mší svatou 29. 3. v 1800 hodin a skončí v sobotu 30. 3. v 1700 hodin Křížovou cestou s Eucharistickým požehnáním a mší svatou. V tuto sobotu nebude mše svatá v Kapli Sv. Rodiny. Už dnes je možné se psát na adorační půlhodiny do připravené tabulky. Předem děkuji.

– Mládež se může hlásit na setkání mládeže s biskupem v Plzni. Setkání se uskuteční 12. -13. 4. 2019

– V tomto roce se uskuteční partnerské setkání farnosti Ostrov a Rastatt. Proběhne ve dnech 17. – 19. května v Rastattu. Předpokládaná cena zájezdu je 1500,- Kč. Zájemci se můžete hlásit v kanceláři farnosti. Stále jsou volná místa. Účastníky prosím o složení zálohy 1000,- Kč. V případě komplikací, nebo jiných skutečností, které by vám bránili se zúčastnit i když máte zájem se, prosím, hlaste u P. Marka.

– V letošním roce si v listopadu církev v Čechách v měsíci listopadu připomene 30 výročí od svatořečení sv. Anežky České. V rámci tohoto výročí proběhne ve dnech 11. – 13. listopadu Národní pouť do Říma. Bližší informace budou v čas zveřejněny. Je možné už nyní počítat s tímto termínem a z účastí na této pouti.

-V knihovní sv. Anny jsou k zakoupení Průvodce k době postní a k Velikonočnímu triduu, Kuchařka otce Wojcecha Pelowského. Zakoupením kuchařky přispějete k výrobě a instalaci zvonů ve farním kostele ve Staňkově.

– Aktuální program akcí!

24.3.2019 at 20:26 Napsat komentář

Starší příspěvky Novější příspěvky


Banner

Kalendář aktualizací

Duben 2020
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Týdenní řád

NEDĚLE
Ostrov - 8:30, 12:30 (řeckokatolická liturgie, 1. a 3. neděli v měsíci), 17:00 (modlitba večerních chval)

Jáchymov - 10:00
Hroznětín - 11:30

ÚTERÝ
Ostrov - 17:00/18:00 (modlitba Svatého růžence)

Pernink - 16:30, 17:30 (farní společenství)

STŘEDA
Ostrov - 17:00/18:00 (mše svatá a nešpory), 18:00/19:00 (biblické společenství)

Jáchymov - 16:00

ČTVRTEK
Ostrov - 17:00/18:00 (v zim. čase v kapli sv. Rodiny), 17:35/18:35 (adorace, v zim. čase v kapli sv. Rodiny)

Hroznětín - 16:00 (mše jen po dobu letního času)

PÁTEK
Ostrov - 17:00/18:00, 15:00/16:00 (adorace a svátost smíření, 1. pátek v měsíci), 16:45/17:45 (pobožnost k Božskému srdci, 1. pátek v měsíci),18:00/19:00 (biřmovanci)

SOBOTA (mše s nedělní platností)
Ostrov - 18:00 (kaple sv. Rodiny)
Abertamy - 14:30
Horní Blatná - 16:00 (1. týden v měsíci)
Radošov - 16:00 (3. týden v měsíci)

Vysvětlivky
Zápis XX:XX/XX:XX značí začátek v zimní/letní čas.
Čas bez popisu značí mši svatou.

Úřední hodiny farní kanceláře

ÚTERÝ
Ostrov - 9:00 - 12:00 (kromě 1. úterý v měsíci)
Pernink - 13:00 - 15:00

STŘEDA
Ostrov - 9:00 - 12:00

ČTVRTEK
Ostrov - 13:00 - 16:00

PÁTEK
Ostrov - 9:00 - 12:00

Archiv

Klikněte pro zasílání upozornění na nové příspěvky na váš e-mail.

Přispěvatelé