Bohoslužby po 5. neděli postní

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 5. neděli postní
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

– DIECÉZNÍ MODLITEBNÍ ŠTAFETA. V tomto týdnu od 7. 4. 2019 do 14. 4. 2019 se modlíme za farnost Plzeň – Litice. “Pane, prosíme tě, dej celému farnímu společenství v Liticích nové nadšení pro evangelizaci, aby dokázali všude s odvahou svědčit o tvém vzkříšení.“

– V této postní době vás zveme na společnou modlitbu Křížové cesty.
Ostrov: středa a pátek vždy od 17:30
sobota v Kapli Sv. Rodiny v 17:00 (kromě 30. 3. – Křížová cesta bude ve farním kostele)
neděle v 17:00 (kromě 10.3. – 16:00 a 7.4. – v 17:00 v KAPLY SV. FLORIÁNA v Posvátném okrsku)
Hroznětín: neděle v 11:00
Pernink: úterý v 16:00
Jáchymov: středa v 15:30

– Nezapomeňte si přinést na příští neděli kočičky na připomínku slavnostního vjezdu Ježíše do Jeruzaléma k požehnání.

– Mládež se může hlásit na setkání mládeže s biskupem v Plzni. Setkání se uskuteční 12. -13. 4. 2019, přihlášky jsou k dispozici na stránkách DCM Plzeň.

– Tak jako každý rok i letos bude i Božího hrobu možnost přispět na křesťany ve svaté zemi.

– V tomto roce se uskuteční partnerské setkání farnosti Ostrov a Rastatt. Proběhne ve dnech 17. – 19. května v Rastattu. Předpokládaná cena zájezdu je 1500,- Kč. Zájemci se můžete hlásit v kanceláři farnosti. Stále jsou volná místa. Účastníky prosím o složení zálohy 1000,- Kč. V případě komplikací, nebo jiných skutečností, které by vám bránili se zúčastnit i když máte zájem se, prosím, hlaste u P. Marka.

– V letošním roce si v listopadu církev v Čechách v měsíci listopadu připomene 30 výročí od svatořečení sv. Anežky České. V rámci tohoto výročí proběhne ve dnech 11. – 13. listopadu Národní pouť do Říma. Bližší informace budou v čas zveřejněny. Je možné už nyní počítat s tímto termínem a z účastí na této pouti.

-V knihovní sv. Anny jsou k zakoupení Průvodce k době postní a k Velikonočnímu triduu, Kuchařka otce Wojcecha Pelowského. Zakoupením kuchařky přispějete k výrobě a instalaci zvonů ve farním kostele ve Staňkově.

– Aktuální program akcí!

8.4.2019 at 22:22 Napsat komentář

Bohoslužby po 3. neděli postní

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 3. neděli postní
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

– Ze soboty 30. 3. na neděli 31. 3. se posouvá čas ze zimního na letní. To znamená, že se posouvá o hodinu do předu. budeme spát o hodinu míň.

– DIECÉZNÍ MODLITEBNÍ ŠTAFETA. V tomto týdnu od 17. 3. 2019 do 23. 3. 2019 se modlíme za farnost Plasy. “Prosíme o Ducha svatého pro farní společenství v Plasích, aby rostla jeho radost ze života s Kristem i touha, aby také ostatní lidé poznali Krista.“

– V této postní době vás zveme na společnou modlitbu Křížové cesty.
Ostrov: středa a pátek vždy od 17:30
sobota v Kapli Sv. Rodiny v 17:00 (kromě 30. 3. – Křížová cesta bude ve farním kostele)
neděle v 17:00 (kromě 10.3. – 16:00 a 7.4. – v 17:00 v KAPLY SV. FLORIÁNA v Posvátném okrsku)
Hroznětín: neděle v 11:00
Pernink: úterý v 16:00
Jáchymov: středa v 1530

– I v letošním roce navážeme v rámci přípravy na slavení Velikonočních svátku na projekt 24. hodin s Pánem. 24. hodinová adorace začne večerní mší svatou 29. 3. v 1800 hodin a skončí v sobotu 30. 3. v 1700 hodin Křížovou cestou s Eucharistickým požehnáním a mší svatou. V tuto sobotu nebude mše svatá v Kapli Sv. Rodiny. Už dnes je možné se psát na adorační půlhodiny do připravené tabulky. Předem děkuji.

– Mládež se může hlásit na setkání mládeže s biskupem v Plzni. Setkání se uskuteční 12. -13. 4. 2019

– V tomto roce se uskuteční partnerské setkání farnosti Ostrov a Rastatt. Proběhne ve dnech 17. – 19. května v Rastattu. Předpokládaná cena zájezdu je 1500,- Kč. Zájemci se můžete hlásit v kanceláři farnosti. Stále jsou volná místa. Účastníky prosím o složení zálohy 1000,- Kč. V případě komplikací, nebo jiných skutečností, které by vám bránili se zúčastnit i když máte zájem se, prosím, hlaste u P. Marka.

– V letošním roce si v listopadu církev v Čechách v měsíci listopadu připomene 30 výročí od svatořečení sv. Anežky České. V rámci tohoto výročí proběhne ve dnech 11. – 13. listopadu Národní pouť do Říma. Bližší informace budou v čas zveřejněny. Je možné už nyní počítat s tímto termínem a z účastí na této pouti.

-V knihovní sv. Anny jsou k zakoupení Průvodce k době postní a k Velikonočnímu triduu, Kuchařka otce Wojcecha Pelowského. Zakoupením kuchařky přispějete k výrobě a instalaci zvonů ve farním kostele ve Staňkově.

– Aktuální program akcí!

24.3.2019 at 20:26 Napsat komentář

24 hodin pro Pána

Každoroční adorace probíhající vždy z pátku na sobotu před 4 postní neděli. Účastníci jsi můžou zapsat adorační půlhodinku podle vlastního uvážení. V průběhu adorace bude možnost osobního rozhovoru, přímluvné modlitby, nebo možnost Svátostí smíření v časech v pátek od 19:00 hod. do 23:00 hod. a v sobotu od 7:00 hod. do 17:00 hod.
Do komentáře lze napsat, kterou půl hodinku máte zájem rezervovat. Váš čas bude zapsán po schválení administrátora události.

ROZPIS ČASU K ADORACI NA „24 hodin pro Pána“

  1. 3. 2019 od 19-ti do 23 hod. a 30. 3. 2019 od 7 do 17-ti hod. možnost duchovního pohovoru, nebo svátost smíření
29. – 30. 3. 2019 – Zahájení 29. 3. 2019 v 18 hodin Mší svatou
19:00 1. – Hirmanová 2. – Ludinová
19:30 1. – Hirmanová 2. – Ludinová
20:00 Společná modlitba NEŠPOR
20:30 1. – P. Marek Hric 2. –
21:00 1. – Šulcová 2. – Kamarádová R.
21:30 1. – Tejml 2. – Tejmlová
22:00 1. – Tejml 2. – Tejmlová
22:30 1. – Dubová 2. –
23:00 1. – Hynk 2. – Kamarád J.
23:30 Společná modlitba KOMPLETÁŘE
30.3.2019

00:00

1. – P. Marek Hric 2. –
00:30 1. – Hynk 2. –
01:00 1. – Krucký 2. –
01:30 1. – Wudyová 2. – Wudy
02:00 1. – Wudyová 2. – Wudy
02:30 1. – Šindelářová 2. –
03:00 1. – Šindelář 2. –
03:30 1. – Karliczek 2. –
04:00 1. – Karliczek 2. –
04:30 1. – Karliczek 2. –
05:00 1. – Daxnerová 2. –
05:30 1. – Daxnerová 2. –
06:00 Společná modlitba: MODLITBA SE ČTENÍM
06:30 1. – P. Marek Hric 2. –
07:00 1. – Kamarádová E. 2. –
07:30 1. – Kamarádová E. 2. –
08:00 Společná modlitba RANNÍCH CHVÁL
08:30 1. – P. Marek Hric 2. –
09:00 1. – Bäumlová 2. – Ebrlová
09:30 1. – Bäumlová 2. – Ebrlová
10:00 1. – 2. –
10:30 1. – Kamarád J. 2. –
11:00 1. – Števaňák 2. –
11:30 1. – Poledníček 2. –
12:00 Společná modlitba MODLITBY BĚHEM DNE (Poledne)
12:30 1. – P. Marek Hric 2. –
13:00 1. – Breindlová 2. –
13:30 1. – Lišková 2. –
14:00 1. – Tvrdá 2. –
14:30 1. – 2. –
15:00 1. – Čumrová 2. –
15:30 1. – Čumrová 2. –
16:00 1. – Prvá 2. –
16:30 1. – Prvá 2. –
17:00 – Společná pobožnost Křížová cesta zakončená Eucharistickým požehnáním

16.3.2019 at 22:27 Napsat komentář

Bohoslužby po 2. neděli postní

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 2. neděli postní
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

– DIECÉZNÍ MODLITEBNÍ ŠTAFETA. V tomto týdnu od 17. 3. 2019 do 23. 3. 2019 se modlíme za farnost Plánice. “Prosíme za posvěcení, vzrůst a upevnění křesťanského života jednotlivců i rodin plánické farnosti.“

– V této postní době vás zveme na společnou modlitbu Křížové cesty.
Ostrov: středa a pátek vždy od 17:30
sobota v Kapli Sv. Rodiny v 17:00 (kromě 30. 3. 2019 – Křížová cesta bude ve farním kostele sv. Michaela archanděla a Panny Marie Věrné v Ostrově)
neděle v 17:00 (kromě 10.3. – 16:00 a 7.4. – v 17:00 v KAPLY SV. FLORIÁNA v Posvátném okrsku)
Hroznětín: neděle v 11:00
Pernink: úterý v 16:00
Jáchymov: středa v 15:30

– I v letošním roce navážeme v rámci přípravy na slavení Velikonočních svátku na projekt 24. hodin s Pánem. 24. hodinová adorace začne večerní mší svatou 29. 3. v 18:00 hodin a skončí v sobotu 30. 3. v 17:00 hodin Křížovou cestou s Eucharistickým požehnáním a mší svatou. V tuto sobotu nebude mše svatá v Kapli Sv. Rodiny. Už dnes je možné se psát na adorační půlhodiny do připravené tabulky. Předem děkuji.

– Mládež se může hlásit na setkání mládeže s biskupem v Plzni. Setkání se uskuteční 12. -13. 4. 2019

– V tomto roce se uskuteční partnerské setkání farnosti Ostrov a Rastatt. Proběhne ve dnech 17. – 19. května v Rastattu. Předpokládaná cena zájezdu je 1500,- Kč. Zájemci se můžete hlásit v kanceláři farnosti. Stále jsou volná místa. Účastníky prosím o složení zálohy 1000,- Kč. V případě komplikací, nebo jiných skutečností, které by vám bránili se zúčastnit i když máte zájem se, prosím, hlaste u P. Marka.

– V letošním roce si v listopadu církev v Čechách v měsíci listopadu připomene 30 výročí od svatořečení sv. Anežky České. V rámci tohoto výročí proběhne ve dnech 11. – 13. listopadu Národní pouť do Říma. Bližší informace budou v čas zveřejněny. Je možné už nyní počítat s tímto termínem a z účastí na této pouti.

-V knihovní sv. Anny jsou k zakoupení Průvodce k době postní a k Velikonočnímu triduu, Kuchařka otce Wojcecha Pelowského. Zakoupením kuchařky přispějete k výrobě a instalaci zvonů ve farním kostele ve Staňkově.

– Aktuální program akcí!

16.3.2019 at 22:15 Napsat komentář

Bohoslužby po 4 neděli adventní

 

 

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 4. adventní neděli
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

  

Vánoce program 2018 Vánoce program 2018 b Vánoční koncerty 2018-19

– DIECÉZNÍ MODLITEBNÍ ŠTAFETA. V tomto týdnu od 23. 12. do 29. 12. se modlíme za farnost Lubenec.

– V rámci všech bohoslužeb v těchto dnech je STÁLE k dispozici petiční arch na podporu tradiční rodiny. Petice organizována
Alianci pro rodinu je schválená a doporučená našimi otci biskupi. Prosím o pozornost a také podepsání. Petice bude odeslána do
parlamentu ČR. Chceme tak deklarovat, že podpora tradiční rodiny je nutnou skutečnosti ke zdravému budování prostředí života i
budování pravých hodnot v naší společnosti.

– Prosíme o pomoc s organizováním Tříkrálové sbírky a s podporou činnosti Oblastní Charity Ostrov. Charita slouží občanům
celého města, ale i lidem v okolí. Poslední roky zápasy s nedostatkem dobrovolníků. Prosím proto o vstřícný přístup. Je nutné si
klást také otázku, zdali to není právě ta služba skrze kterou můžu žít evangelium v praxi. Děkuji za každého zájemce.

– Jako každý rok je možné se přihlásit ke společné štědré večeři. Nezůstávejte doma samy a přijďte na faru. Zájemci se prosím
hlaste v kanceláři.

– V období od 6. 1. 2019 do 2. 2. 2019 je možné si nechat udělat tříkrálové požehnání svého příbytku. Prosím o nahlášení. Děkuji.

– Dobrý den, obracíme se na ty z vás, kteří jste ještě neměli tu možnost, s naléhavou prosbou o vaši pomoc/podporu/šíření této zprávy mezi lidi dobré vůle!
Těm z vás, kteří jste již zaslali jakoukoliv částku, děkujeme!
Naše organizace byla vybrána díky hlasům mnohých z vás o „Divokou kartu“ za což moc děkujeme, s žádostí o nadační příspěvek na zlepšení vybavenosti a zázemí našich Domovů pokojného stáří v Ostrově a Hroznětíně, v rámci programu ČSOB pomáhá regionům 2018 – podzimní výzva!
Konkrétně však sháníme finanční prostředky (např. na kovová křesla s područkou, na výmalbu interiéru, LED Televizi, sušičku, pračku, myčku,
elektrické ovládání brány na zahradu, ale také na rozšíření bezdrátového tel. systému s lepším dosahem, na zahradní kompostér, na závěsné háky na truhlíky, apod).
Jsme ale jednou ze čtyř organizací za Karlovarský region, můžeme získat 25 000,- Kč za předpokladu, že ve sbírce od vás dostaneme alespoň 5 000,- Kč, to už máme jisté…! Pokud bychom však získali nejvíce darů ze zúčastněných subjektů v regionu, můžeme obdržet až 50 000,- Kč, mohli bychom i s vaším přispěním zrealizovat zmíněné potřeby!
Každá stokoruna přeci pomáhá….děkujeme vám, že vám nejsme lhostejní!
Výběr peněžních darů končí již 6. ledna 2019, včetně, a to prostřednictvím jednotného čísla účtu 1017777101/0300 u společnosti ČSOB, náš variabilní symbol je 20185206, více na https://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/  karlovarsky/2016977/zlepseni-vybavenosti-nasich-domovu-pokojneho-stari (https://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/karlovarsky/2016977/zlepseni-vybavenosti-nasich-domovu-pokojneho-stari) , viz naše video!
Upozornění: Pokud budete vyžadovat potvrzení o poskytnutém daru, je nutné provést platbu platební bránou a vyplnit potřebné údaje!
I stáří může být hezké, DĚKUJEME!
Děkujeme Vám za spolupráci.
S pozdravem.
Mgr. Tomáš Fexa
ředitel Oblastní charity Ostrov
tel.353 821 821, 777 767 050
www.ostrov.charita.cz(http://www.ostrov.charita.cz/)
27let pomáháme, pomáhejte s námi!
Za Vaši podporu Vám předem děkujeme!

Betlémské světlo Abertamy Betlémské světlo Horní Blatná Betlémské světlo Hroznětín Betlémské světlo Ostrov Betlémské světlo Pernink

– Aktuální program akcí!

23.12.2018 at 07:48 Napsat komentář

Bohoslužby a program od 28. neděle v mezidobí

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 28. neděli v mezidobí
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

DIECÉZNÍ MODLITEBNÍ ŠTAFETA. V tomto týdnu od 14. 10. do 21. 10. se modlíme za farnost Kdyně.

– Od soboty 1. 9. vstoupilo v platnost nové uspořádání farnosti. Věnujte pozornost novému uspořádání farnosti v závěru ohlášek.

– V rámci všech bohoslužeb v těchto dnech je STÁLE k dispozici petiční arch na podporu tradiční rodiny. Petice organizována Alianci pro rodinu je schválená a doporučená našimi otci biskupy. Prosím o pozornost a také podepsání. Petice bude odeslána do parlamentu ČR. Chceme tak deklarovat, že podpora tradiční rodiny je nutnou skutečnosti ke zdravému budování prostředí života i budování pravých hodnot v naší společnosti.

– Výuka náboženství v Ostrově bude probíhat ve čtvrtek. Bližší informace se rodiče můžou vyzvednout u P. Marka Hrice.

– Výzvu sv. otce Františka je možné si přečíst na farní vývěsce.

– Rozpis Dušičkových pobožností je možné nalézt na farních vývěskách. dušičky 2018 Dušičky+2018

  • V měsíci listopadu proběhne ve spolupráci s Městskou knihovnou výstava o Bibli.

– Aktuální program akcí!

15.10.2018 at 12:43 Napsat komentář

Bohoslužby po 15. neděli v mezidobí

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 15. neděli v mezidobí
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

DIECÉZNÍ MODLITEBNÍ ŠTAFETA. V tomto týdnu od 15. 7. do 22. 7. se modlíme za farnost Dolní Bělá.

– V sobotu 21. července zveme na pěší pouť k bl. Hroznatovi do Hroznětína. Od fary Ostrov vyrazíme v 8:30 h. Po cestě se
zastavíme u kapli Nanebevzetí Panny Marie v Bystřici, kde proběhne krátká pobožnost. Poutní mši svatou bude celebrovat
novokněz Bystrík Feranec a na konci bude zájemcům udělovat novokněžské požehnání.

– V neděli 22. července zveme na odpolední cyklopouť do Krásného Lesa. Odjezd cyklopoutníků od fary je ve 13 h. Poutní mše
svatá ke sv. Petrovi a Pavlovi začne v 15 h.

– V rámci slavení 25 let diecéze probíhá několik programů, na které je nutné upozornit:
1. Soutěž D 25 pro děti, žáky a studenty od 5-15 let; probíhá v termínu 31. 5. 2018 – 15. 9. 2018; vyhodnocená bude na
diecézní pouti 15. 9. v Teplé
2. Diecézní modlitební štafeta; Celoroční modlitební štafeta, ve které se navzájem za sebe modlí farností naší diecéze podle
abecedního pořádku. Štafeta začne v neděli 3. 6. 2018 a vyvrcholí na diecézní pouti v Teplé v roce 2019
3. Ministrantský tábor „POKLADY JERUZALEMSKÉHO CHRÁMU“. Bude probíhat ve dnech 25. 8. – 1. 9. 2018 v Horní
Blatné. Hlaste se co nejrychleji.
4. Diecézní pouť v Teplé v sobotu 15. září 2018

– Od 1. 8. 2018 se v našem farním obvodu změní poměry sil. K 31. 7. 2018 odchází z naší farnosti kaplan Petr Konopík. Nastoupí
do služby kaplana v Domažlicích. Znamená to, že v naší farnosti zůstane jeden kněz už nastálo. Z toho důvodu bude nutné udělat
několik změn v programu farnosti. Změny budou zveřejněny v průběhu července a v platnost naplno vstoupí 1. 9. 2018 po
skončení dovolených. Prosím o zvýšenou pozornost. Děkuji za pochopení.

– V rámci všech bohoslužeb v těchto dnech je k dispozici petiční arch na podporu tradiční rodiny. Petice organizována Alianci pro
rodinu je schválená a doporučená našimi otci biskupy. Prosím o pozornost a také podepsání. Petice bude odeslána do parlamentu
ČR. Chceme tak deklarovat, že podpora tradiční rodiny je nutnou skutečnosti ke zdravému budování prostředí života i budování
pravých hodnot v naší společnosti.

– Aktuální program akcí!

17.7.2018 at 09:04 Napsat komentář

Starší příspěvky Novější příspěvky


Banner

Kalendář aktualizací

Únor 2020
Po Út St Čt So Ne
« kvě    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

Týdenní řád

NEDĚLE
Ostrov - 8:30, 12:30 (řeckokatolická liturgie, 1. a 3. neděli v měsíci), 17:00 (modlitba večerních chval)

Jáchymov - 10:00
Hroznětín - 11:30

ÚTERÝ
Ostrov - 17:00/18:00 (modlitba Svatého růžence)

Pernink - 16:30, 17:30 (farní společenství)

STŘEDA
Ostrov - 17:00/18:00 (mše svatá a nešpory), 18:00/19:00 (biblické společenství)

Jáchymov - 16:00

ČTVRTEK
Ostrov - 17:00/18:00 (v zim. čase v kapli sv. Rodiny), 17:35/18:35 (adorace, v zim. čase v kapli sv. Rodiny)

Hroznětín - 16:00 (mše jen po dobu letního času)

PÁTEK
Ostrov - 17:00/18:00, 15:00/16:00 (adorace a svátost smíření, 1. pátek v měsíci), 16:45/17:45 (pobožnost k Božskému srdci, 1. pátek v měsíci),18:00/19:00 (biřmovanci)

SOBOTA (mše s nedělní platností)
Ostrov - 18:00 (kaple sv. Rodiny)
Abertamy - 14:30
Horní Blatná - 16:00 (1. týden v měsíci)
Radošov - 16:00 (3. týden v měsíci)

Vysvětlivky
Zápis XX:XX/XX:XX značí začátek v zimní/letní čas.
Čas bez popisu značí mši svatou.

Úřední hodiny farní kanceláře

ÚTERÝ
Ostrov - 9:00 - 12:00 (kromě 1. úterý v měsíci)
Pernink - 13:00 - 15:00

STŘEDA
Ostrov - 9:00 - 12:00

ČTVRTEK
Ostrov - 13:00 - 16:00

PÁTEK
Ostrov - 9:00 - 12:00

Archiv

Klikněte pro zasílání upozornění na nové příspěvky na váš e-mail.