Bohoslužby po 12. neděli v mezidobí

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 12. neděli v mezidobí

Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

– V měsíci červnu zveme k modlitbě Litanií k Božskému srdci v neděli při nešporách.

– Začíná poutní sezóna. Zveme na slavení poutních mší svatých na různých místech našeho farního obvodu:
28. 6. 2020: Abertamy – 14 sv. pomocníků; 10 h. Poutní mše svatá
Hroznětín – Sv. Petr a sv. Pavel; 11:30 h. Poutní mše svatá
Krásný Les – Sv. Petr a sv. Pavel; 15:00 h. Poutní mše svatá (Cyklopoutníci vyráží z Ostrova ve 13 h.)
11. 7. 2020: Hroznětín – bl. Hroznata; 10:30 h. Poutní mše svatá (pěší poutníci vyráží z Ostrova v 8:30)
16. 8. 2020: Jáchymov – sv. Jáchym; 10 h. Poutní mše svatá
12. 9. 2020: Klášter Teplá – bl. Hroznata; Diecézní pouť
26. 9. 2020: Rýžovna – sv. Václav; 11 h. Poutní mše svatá
Radošov – sv. Václav; 15:30 h. Poutní mše svatá
– Cyklopouť „Od Václava k Václavu“ (start 9:30 h. Boží Dar, RYŽOVNA,
Abertamy, Pernink, Hroznětín, Ostrov, Moříčov, RADOŠOV)
– Pěší pouť Ostrov Radošov – start ve 13:30
27. 9. 2020: Ostrov – sv. Michael archanděl; 9 hod. Poutní mše svatá
28. 9. 2020: Stará Boleslav – sv. Václav; Národní svatováclavská pouť

22.6.2020 at 17:09 Napsat komentář

Bohoslužby po 5. neděli velikonoční

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 5. neděli velikonoční

Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

MIMOŘÁDNÝ ŘÁD BOHOSLUŽEB – V RÁMCI VLÁDNÍCH KARANTENNÍCH OPATŘENÍ k 5. neděli velikonoční

Vyhlášením vlády ze dne 23. 4. 2020 jsou opět povolené veřejné bohoslužby při splnění několika pravidel:

– počet účastníků je stanoven na 15 lidí krom kněze a asistence

-účastníci v bohoslužebném prostoru dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti

– účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce

– účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie

– v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou

– bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.)

– je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor

REZERVACE ÚČASTNÍKŮ

– vzhledem k tradičnímu počtu věřících v Ostrově, který je obecně vyšší, než povolený počet 15 lidí je nutné se na bohoslužby registrovat; osoby nezaregistrované ztrácí možnost přímé účasti; rezervace, prosím, pište do komentáře

– přednostně má místo asistence a lidé, kteří nemají možnost se dopravit jinam, čili jsou odkázány na jedno místo; v místech mimo Ostrov je možné doplnit počet účastníků (v zásadě se tam schází menší počet), kteří jsou motorizování a mají tedy možnost využít i jiných bohoslužeb než v Ostrově; prosím tedy ty, kteří vlastní dopravní prostředky a nejsou v asistenci (ministranti, žalmisté) o ohleduplnost k těm, kteří si vybírat moc nemůžou a jsou závislí na Ostrově

– v Ostrově se můžete registrovat do dvou seznamů: kostel, kde bude probíhat hlavní bohoslužba a farní sál, kde v případě, že nebude přítomen druhý celebrant bude možnost přenášené bohoslužby v průběhu, které bude aktuálně možnost přijímat eucharistii; naplníme tak dvojnásobný počet možných účastníků

– prosím ostatní o registraci na dalších bohoslužbách

– v případě vaší účasti na sobotní mši svaté s nedělní platnosti, neregistrujte se na hlavní bohoslužbu v neděli

– registrační tabulky jsou na internetu, nebo také na vývěsce v chodbě farnosti

– Vzhledem k rozhodnutí Vlády ČR jsou obnovené bohoslužby v kostele v původním rozsahu! Momentálně bude nutné dohlížet na
maximální počet to jest 15 účastníků při dodržení potřebných karanténních opatření.
K tomu je možné uvést, že antivirová opatření by se dle slov premiéra měli postupně uvolňovat:
k 11. 5. 2020 – 100 účastníků

REGISTROVAT SE MŮŽETE NA CHODBĚ FARNOSTI, NEBO NA FARNÍCH STRÁNKÁCH

(fb: Římskokatolická farnost Ostrov; web: farnostostrov.wordpress.com)

Ostrov: Rezervace ke mší svaté na 5. neděli velikonoční 10. 5. 2020 v 8:30 h. – ON-LINE

Celebrant: P. Marek Hric

Asistence: Kamarád Vítek

Kamera: Tereza Kamarádová

Žalmista: Josef Kamarád

Varhaník: Růžena Kamarádová

1. Běhounková Marie
2. Puškášová
3. Baláková
4. Srncová
5. Matláková
6. Bäumlová
7. Hynk
8. Dvořáková
9. Čumrová
10. Šindelář
11. Šindelářová
12. Nežatická
13. Prvá
14. Celingová
15. Daxnerová

Sál FARA OSTROV: Rezervace ke mší svaté na 5. neděli velikonoční 10. 5. 2020 v 8:30 h.

1. Zdislavka
2. Bárta
3. Hanzlová
4. Rulišková
5. Círlová
6. Prasličková
7. Talnagi
8. Vášová
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Abertamy: Rezervace ke mší svaté na 5. neděli velikonoční 9. 5. 2020 ve 14:30 h.

Celebrant: P. Marek Hric

Varhaník: Jaroslav

1. Nedvědová
2. Rolníková
3. Cejpková
4. Slívová
5. Máca
6. Mácová
7. Karliczek
8. Soukup David
9. Soukup David
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ostrov – Kaple sv. rodiny: Rezervace ke mší svaté na 5. neděli velikonoční 9. 5. 2020 v 17:30 h.

Celebrant: P. Pavol Kavec

Ministrant: Kovařík Vít, Števica Jozef

1. Kovaříková Milena
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jáchymov: Rezervace ke mší svaté na 5. neděli velikonoční 10. 5. 2020 v 10:00 h.

Celebrant: P. Pavel Kavec

Ministrant: Jozef Števica

Varhaník: Martin Bárta

1. Eisenstein Rüdiger
2. Plíhal
3. Hrubá Elena
4. Hrubá Anežka
5. Metrická
6. Šedivý
7. Skružný
8. Skružná
9. Kunzmann
10. Kunzmannová
11.
12.
13.
14.
15.

Hroznětín: Rezervace ke mší svaté na 5. neděli velikonoční 10. 5. 2020 v 11:30 h.

Celebrant: P. Marek Hric

Ministranti: Jan Veverka, Chovanec Vilo, Chovanec Viliam, Chovanec Maroš

Varhaník: Emílie Veverková

1. Chalupný
2. Mezzei Pavel
3. Kučerová
4. Hloušková
5. Chovancová Mária
6. Dubová + Kryštufek
7. Dubový Pavlík
8. Vaňuga
9. Vaňugová + dítě
10. Krucký
11. Krucká
12. Kadlecová
13.
14.
15.

 

9.5.2020 at 13:23 4 komentáře

OTEVŘENÍ KOSTELŮ K BOHOSLUŽBÁM MIMOŘÁDNÝ ŘÁD BOHOSLUŽEB ke 4. neděli velikonoční

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 4. neděli velikonoční – po neděli Dobrého pastýře; modlitba kveten – list papeže Františka

Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

MIMOŘÁDNÝ ŘÁD BOHOSLUŽEB – V RÁMCI VLÁDNÍCH KARANTENNÍCH OPATŘENÍ ke 4. neděli velikonoční

Vyhlášením vlády ze dne 23. 4. 2020 jsou opět povolené veřejné bohoslužby při splnění několika pravidel:

– počet účastníků je stanoven na 15 lidí krom kněze a asistence

-účastníci v bohoslužebném prostoru dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti

– účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce

– účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie

– v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou

– bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.)

– je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor

REZERVACE ÚČASTNÍKŮ

– vzhledem k tradičnímu počtu věřících v Ostrově, který je obecně vyšší, než povolený počet 15 lidí je nutné se na bohoslužby registrovat; osoby nezaregistrované ztrácí možnost přímé účasti; rezervace, prosím, pište do komentáře

– přednostně má místo asistence a lidé, kteří nemají možnost se dopravit jinam, čili jsou odkázány na jedno místo; v místech mimo Ostrov je možné doplnit počet účastníků (v zásadě se tam schází menší počet), kteří jsou motorizování a mají tedy možnost využít i jiných bohoslužeb než v Ostrově; prosím tedy ty, kteří vlastní dopravní prostředky a nejsou v asistenci (ministranti, žalmisté) o ohleduplnost k těm, kteří si vybírat moc nemůžou a jsou závislí na Ostrově

– v Ostrově se můžete registrovat do dvou seznamů: kostel, kde bude probíhat hlavní bohoslužba a farní sál, kde v případě, že nebude přítomen druhý celebrant bude možnost přenášené bohoslužby v průběhu, které bude aktuálně možnost přijímat eucharistii; naplníme tak dvojnásobný počet možných účastníků

– prosím ostatní o registraci na dalších bohoslužbách

– v případě vaší účasti na sobotní mši svaté s nedělní platnosti, neregistrujte se na hlavní bohoslužbu v neděli

– registrační tabulky jsou na internetu, nebo také na vývěsce v chodbě farnosti

 

REGISTROVAT SE MŮŽETE NA CHODBĚ FARNOSTI, NEBO NA FARNÍCH STRÁNKÁCH

(fb: Římskokatolická farnost Ostrov; web: farnostostrov.wordpress.com)

Ostrov: Rezervace ke mší svaté na 4. neděli velikonoční 3. 5. 2020 v 8:30 h. – ON-LINE

Celebrant: P. Pavol Kavec

Asistence: Jozef Števica

Kamera: Tereza Kamarádová

Žalmista: Josef Kamarád

Varhaník: Růžena Kamarádová

1. Běhounková Marie
2. Puškášová
3. Baláková
4. Havrila
5. Šulcová Aranka Zdislava
6. Jankovská Eva
7. Jankovská Ivana
8. Jankovská Zuzana
9. Jankovská Viktorka
10. Srncová
11. Celingová Alžběta
12. Daxnerová Zlatka
13. Bäumlová Růžena
14. Vášová Anna
15.

Sál FARA OSTROV: Rezervace ke mší svaté na 4. neděli velikonoční 3. 5. 2020 v 8:30 h.

Celebrtant: P. Marek Hric

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Horní Blatná: Rezervace ke mší svaté na 4. neděli velikonoční 2. 5. 2020 ve 14:30 h.

Celebrant: P. Marek Hric

1. Dáňa Tomík
2. Dimitrov Jiří
3. Dimitrovová
4. Heringová
5. Máca
6. Mácová
7. Löfflerová
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ostrov – Kaple sv. rodiny: Rezervace ke mší svaté na 4. neděli velikonoční 2. 5. 2020 v 17:30 h.

Celebrant: P. Marek Hric

Ministrant: Kovařík Vít

1. Kovaříková Milena
2. Havlanová
3. Nežatická Marianna
4. Prvá Helena
5. Kamarád František
6. Kamarádová Věra
7. Věrka
8. Vášová Anna
9. Gernerová Marie
10. Čumrová Marie
11. Tejmlová Edeltraud
12. Števaňák Michal
13. Števaňák Dominik
14. Števaňáková Monika
15. Havlan

Jáchymov: Rezervace ke mší svaté na 4. neděli velikonoční 3. 5. 2020 v 10:00 h.

Celebrant: P. Pavel Kavec

Ministrant: Jozef Števica

Varhaník: Martin Bárta

1. Eisenstein Rüdiger
2. Plíhal
3. Hrubá Elena
4. Hrubá Anežka
5. Metrická
6. Dubová Bea + Kryštufek
7. Dubový Pavlík
8. Kunzman Karel
9. Kunzmanová
10. Hynk Radek
11. Dvořáková
12. Kryštof – Suchá
13. Šedivý Jan
14. Matis Ondrej
15. Matis Adam

Hroznětín: Rezervace ke mší svaté na 3. neděli velikonoční 3. 5. 2020 v 11:30 h.

Celebrant: P. Marek Hric

Ministranti: Jan Veverka, Chovanec Vilo, Chovanec Viliam, Chovanec Maroš

Varhaník: Emílie Veverková

1. Chalupný
2. Mezzei Pavel
3. Kučerová
4. Bárta Vladimír
5. Rulišková
6. Hanzlová
7. Cirlová
8. Chovancová Mária
9. Hloušková
10. Šindelář Petr
11. Šindelářová Dominika
12.
13.
14.
15.

 

1.5.2020 at 14:05 3 komentáře

Bohoslužby po 3. neděli velikonoční

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 3. neděli velikonoční

Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

MIMOŘÁDNÝ ŘÁD BOHOSLUŽEB V RÁMCI VLÁDNÍCH KARANTENNÍCH OPATŘENÍ
Vyhlášením vlády ze dne 23. 4. 2020 jsou opět povolené veřejné bohoslužby při splnění několika pravidel:
– počet účastníků je stanoven na 15 lidí včetně kněze
-účastníci v bohoslužebném prostoru dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti
– účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce
– účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie
– v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou
– bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.)
– je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor
REZERVACE ÚČASTNÍKŮ – Hlásit se k jednotlivým bohoslužbám na 4. neděli velikonoční bude možné od 1. 5. 2020 
– vzhledem k tradičnímu počtu věřících v Ostrově, který je obecně vyšší, než povolený počet 15 lidí je nutné se na bohoslužby registrovat; osoby nezaregistrované ztrácí možnost přímé účasti.
– přednostně má místo asistence a lidé, kteří nemají možnost se dopravit jinam, čili jsou odkázány na jedno místo; v místech mimo Ostrov je možné doplnit počet účastníků (v zásadě se tam schází menší počet), kteří jsou motorizování a mají tedy možnost využít i jiných bohoslužeb než v Ostrově; prosím tedy ty, kteří vlastní dopravní prostředky a nejsou v asistenci (ministranti, žalmisté) o ohleduplnost k těm, kteří si vybírat moc nemůžou a jsou závislí na Ostrově
– v Ostrově se můžete registrovat do dvou seznamů: kostel, kde bude probíhat hlavní bohoslužba a farní sál, kde v případě, že nebude přítomen druhý celebrant bude možnost přenášené bohoslužby v průběhu, které bude aktuálně možnost přijímat eucharistii; naplníme tak dvojnásobný počet možných účastníků
– prosím ostatní o registraci na dalších bohoslužbách
– v případě vaší účasti na sobotní mši svaté s nedělní platnosti, neregistrujte se na hlavní bohoslužbu v neděli
– registrační tabulky jsou na internetu, nebo také na vývěsce v chodbě farnosti
REGISTROVAT SE MŮŽETE NA CHODBĚ FARNOSTI, NEBO NA FARNÍCH STRÁNKÁCH
(fb: Římskokatolická farnost Ostrov; web: farnostostrov.wordpress.com)
– Vzhledem k rozhodnutí Vlády ČR jsou obnovené bohoslužby v kostele v původním rozsahu! Momentálně bude nutné dohlížet na maximální počet to jest 15 účastníků při dodržení potřebných karanténních opatření. K tomu je možné uvést, že antivirová opatření by se dle slov premiéra měli postupně uvolňovat:

k 24. 4. 2020 – 15 účastníků

k 11. 5. 2020 – 30 účastníků

k 25. 5. 2020 – 50 účastníků

k 8. 6. 2020 – Bez omezení.

Tyto termíny se v průběhu času a situace můžou měnit.

27.4.2020 at 09:22 Napsat komentář

MIMOŘÁDNÉ – OTEVŘENÍ KOSTELŮ K BOHOSLUŽBÁM

MIMOŘÁDNÝ ŘÁD BOHOSLUŽEB V RÁMCI VLÁDNÍCH KARANTENNÍCH OPATŘENÍ

Vyhlášením vlády ze dne 23. 4. 2020 jsou opět povolené veřejné bohoslužby při splnění několika pravidel:

– počet účastníků je stanoven na 15 lidí včetně kněze

-účastníci v bohoslužebném prostoru dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti

– účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce

– účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie

– v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou

– bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.)

– je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor

REZERVACE ÚČASTNÍKŮ

– vzhledem k tradičnímu počtu věřících v Ostrově, který je obecně vyšší, než povolený počet 15 lidí je nutné se na bohoslužby registrovat; osoby nezaregistrované ztrácí možnost přímé účasti; rezervace, prosím, pište do komentáře

– přednostně má místo asistence a lidé, kteří nemají možnost se dopravit jinam, čili jsou odkázány na jedno místo; v místech mimo Ostrov je možné doplnit počet účastníků (v zásadě se tam schází menší počet), kteří jsou motorizování a mají tedy možnost využít i jiných bohoslužeb než v Ostrově; prosím tedy ty, kteří vlastní dopravní prostředky a nejsou v asistenci (ministranti, žalmisté) o ohleduplnost k těm, kteří si vybírat moc nemůžou a jsou závislí na Ostrově

– v Ostrově se můžete registrovat do dvou seznamů: kostel, kde bude probíhat hlavní bohoslužba a farní sál, kde v případě, že nebude přítomen druhý celebrant bude možnost přenášené bohoslužby v průběhu, které bude aktuálně možnost přijímat eucharistii; naplníme tak dvojnásobný počet možných účastníků

– prosím ostatní o registraci na dalších bohoslužbách

– v případě vaší účasti na sobotní mši svaté s nedělní platnosti, neregistrujte se na hlavní bohoslužbu v neděli

– registrační tabulky jsou na internetu, nebo také na vývěsce v chodbě farnosti

Ostrov: Rezervace ke mší svaté na 3. neděli velikonoční 26. 4. 2020 v 8:30 h.

1. P. Marek Hric
2. Ministrant
3. Kamera
4. Žalmista
5. Varhaník
6. Běhounková Marie
7. Nežatická Marianna
8. Prvá Helena
9. Pelikánová Olga
10. Daxnerová Zlatka
11. Bäumlová Růžena
12. Srncová
13. Čumrová
14. Prasličková Natálka
15. Majerechová Anna

Sál FARA OSTROV: Rezervace ke mší svaté na 3. neděli velikonoční 26. 4. 2020 v 8:30 h.

1. Talnági Marián
2. Kovářík Josef
3. Šimandl
4. Šimandl
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Abertamy: Rezervace ke mší svaté na 3. neděli velikonoční 25. 4. 2020 ve 14:30 h.

1. P. Marek Hric
2. Nedvědová Beata
3. Rolníková
4. Cejpková
5. Slivová
6. Varhaník
7. Máca Jiří
8. Mácová Irena + dítě
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ostrov – Kaple sv. rodiny: Rezervace ke mší svaté na 3. neděli velikonoční 25. 4. 2020 v 17:30 h.

1. P. Marek Hric
2. Kovaříková Milena
3. Kovařík Jaroslav
4. Kovařík Vít
5. Vášová Anna
6. Kamarádová Eva
7. Věrka
8. Karliczek Robert
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jáchymov: Rezervace ke mší svaté na 3. neděli velikonoční 26. 4. 2020 v 10:00 h.

1. P. Marek Hric
2. Eisenstein
3. Plíhal
4. Hrubá Elena
5. Hrubá Anežka
6. Šindelář Petr
7. Šindelářová Dominika
8. Hynk Radek
9. Dvořáková
10. Matis Ondrej
11. Matisová Tereza + syn
12. Matis Adam
13. Števaňák Michal
14. Števaňák Dominik
15. Števaňáková Monika

Hroznětín: Rezervace ke mší svaté na 3. neděli velikonoční 26. 4. 2020 v 11:30 h.

1. Mons. František Radkovský
2. Veverková Emilie
3. Veverka Jan
4. Chalupný
5. Mezei Pavel
6. Tekelíková Karolína
7. Dubová + Kryštufek
8. Pavlík
9. Krucký
10. Krucká
11. Kadlecová
12. Chovanec Vilo
13. Chovanec Viliam
14. Chovanec Maroš
15. Chovancová Mária

 

24.4.2020 at 12:38 5 komentářů

Bohoslužby po Slavnosti ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – Velikonoční oktáv

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po Slavnosti ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

 

– V době MIMOŘÁDNÉHO STAVU – Stavu nouze jsou společné programy farnosti jen bez účastí lidí s možností On-line vysílání na Facebookových stránkách farnosti: „Římskokatolická farnost Ostrov“ Děkujeme za pochopení.

– Při návštěvě kostela při osobní adoraci prosím o dodržení těchto nařízení:

1. ROUŠKA – roušku máme na nose a ústech i v době probíhající adorace

2. DVA METRY – místo v kostele si k adoraci vybírám s minimální vzdálenosti 2 metry od ostatních účastníků

3. KLEKÁTKO – na klekátku v jednu chvíli je dovoleno klečet jen jedné osobě, ne více.

4. E-BREVIAR – k denní modlitbě církve jeli to možné, používám místo klasického Breviáře mobilní aplikaci. V případě použití klasického breviáře žádáme před použitím použít dezinfekci na ruce a doporučujeme tak učinit i po skončení denní modlitby církve.

14.4.2020 at 11:30 Napsat komentář

Bohoslužby po KVĚTNÉ NEDĚLI

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po KVĚTNÉ NEDĚLI

Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

 

– Po dobu otevřeného kostela v době slavení Velikonočního tridua je možné si zarezervovat půl hodinku na adoraci a rozjímání při zachování pravidel karantény.

– Při návštěvě GETSEMANY a BOŽÍHO HROBU prosím o dodržení těchto nařízení:
1. ROUŠKA – roušku máme na nose a ústech i v době probíhající adorace
2. DVA METRY – místo v kostele si k adorace vybírám s minimální vzdálenosti 2 metry o ostatních účastníků
3. KLEKÁTKO – na klekátku v jednu chvíli je dovoleno klečet jen jedné osobě, ne více.
4. E-BREVIAR – k denní modlitbě církve jeli to možné, používám místo klasického Breviáře mobilní aplikaci. V případě použití klasického breviáře žádáme před použitím použít dezinfekci na ruce a doporučujeme tak učinit i po skončení denní modlitby církve

– Žehnání velikonočních pokrmů bude individuální na požádání v sobotu 11. 4. 2020 od 17 do 19 hod. a v neděli 12. 4. 2020 od 10 do 12 hod. Zájemci prosím zvoňte na faře!

ROZPIS ČASU K ADORACI NA VELIKONOČNÍ TRIDUUM 2020

Zelený čtvrtek 9. 4. 2020 – Getsemanská zahrada (u bočního oltáře ve křestní kapli):
19:30 1. –.Nežatická 2. – Prvá
20:00 1. – Prvá 2. – Nežatická
20:30 1. – Matlaková 2. –
21:00 1. – Hynk 2. –
21:30 1. – Hynk 2. –
22:00 1. – Tressa 2. –
22:30 1. – Tressa 2. –
23:00 1. – Hric 2. –
23:30 1. – Hric 2. –
24:00 – Ukončení adorace a uložení Nejsvětější svátosti do bočního Svatostánku.
Velký Pátek – Bílá sobota: 10. – 11. 4. 2020 – Adorace u Božího hrobu:
18:00 1. – Kamarádová Eva 2. –
18:30 1. – Kamarád František 2. – Kamarádová Věra
19:00 1. – Kamarádová Věra 2. – Kamarád František
19:30 1. – 2. –
20:00 1. – 2. –
20:30 1. – 2. –
21:00 1. – 2. –
21:30 1. – 2. –
22:00 1. – Hynk 2. –
22:30 1. – Hynk 2. –
23:00 1. – Hynk 2. –
23:30 1. – Hynk 2. –
11. 4. 2020

10:00

1. – 2. –
10:30 1. – 2. –
11:00 1. – 2. –
11:30 1. – 2. –
12:00 1. – 2. –
12:30 1. – 2. –
13:00 1. – 2. –
13:30 1. – 2. –
14:00 1. – 2. –
14:30 1. – 2. –
15:00 1. – 2. –
15:30 1. – 2. –
16:00 1. – 2. –
16:30 1. – Kamarádová Eva 2. –
17:00 – Ukončení adorace a uložení Nejsvětější svátosti do Bočního Svatostánku

 

9.4.2020 at 17:24 Napsat komentář

Aktualizace 24 hodin s Pánem 2020!!!

Chvála Kristu, více lidí se mně ptalo zdali bude probíhat událost 24 hodin s Pánem. U této události je možnost prožít si ho v soukromí osobního rozjímání i při zachování karanténních pokynů. Proto jsem se rozhodl událost zachovat. Chci tak povzbudit k využití tohoto času. Událost bude začínat a končit ONLINE ve farní vysílací kapli. V pátek v 18 hodin Mší svatou událost zahájíme (pak se přesuneme do kostela, kde bude vystavená Nejsvětější svátost oltářní k pokloně a kde bude možnost adorovat až do soboty 17-ti hodin) a v sobotu v kapli ONLINE Křížovou cestou před NSO a Eucharistickým požehnáním ukončíme.

Páteční a sobotní běžný program v rámci Mimořádného stavu tak bude podřízen samotné události. Modlitba Růžence a Korunky k Božímu milosrdenství v pátek bude probíhat soukromě a sobotní mše svatá v 18 hodin jako i modlitba Růžence s Korunkou k Božímu milosrdenství ve 20 hodin už bude probíhat znovu ONLINE.

V letošním roce je událost umocněná pandemii Coronaviru COVID-19. Proto je nutné abychom během události zachovávali vše podle karanténních pokynů:
1. Roušky z tváře nesundávejte ani v kostele při adoraci
2. V případě, že bude v danou chvíli v kostele více lidí, zachovávejte minimálně 2 m odstup.
3. Na klekátkách může v danou chvíli klečet jen jeden účastník.
4. I při Denní modlitbě církve zachováváme karanténní vzdálenost; doporučuji používat aplikaci „breviář“ nainstalovanou v mobilním zařízení.
V rámci této události je možné využít prostor a čas k modlitbě, kontemplaci, adoraci ale také k duchovnímu rozhovoru a svátosti smíření (rozhovory a svátost smíření budou probíhat v sakristii, kde je dostatek prostoru pro zachování potřebné hygienické vzdálenosti a dostatečné soukromí pro hlasitý rozhovor).

Děkuji za pochopení!

20.3.2020 at 10:08 Napsat komentář

Bohoslužby v čase Mimořádného stavu

Jak jsme už avizovali, Mimořádný stav zcela změnil podmínky pro slavení ale i veřejný život i v naší farnosti. Počínaje zítřkem (14. březnem 2020 až do odvolání) jsme nuceni fungovat v mimořádném řádu.

Chci upozornit, že projekt 24 hodin s Pánem proběhne v plánované době, tak je to na stránkách uvedeno. Bude ale upraven jeho průběh, tak aby odpovídal situaci, ve které se nacházíme.

AKTUÁLNÍ PROGRAM:

Mimořádný stav – programový harmonogram

Otázky k programu prosím směřujte do komentáře.

Děkuji za pochopení!

13.3.2020 at 20:18 Napsat komentář

MIMOŘÁDNÝ STAV – PROSÍME O POZORNOST!

Mimořádný stav 2020

13.3.2020 at 14:28 Napsat komentář

Starší příspěvky Novější příspěvky


Banner

Kalendář aktualizací

Leden 2021
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Týdenní řád

NEDĚLE
Ostrov - 8:30, 12:30 (řeckokatolická liturgie, 1. a 3. neděli v měsíci), 17:00 (modlitba večerních chval)

Jáchymov - 10:00
Hroznětín - 11:30

ÚTERÝ
Ostrov - 17:00/18:00 (modlitba Svatého růžence)

Pernink - 16:30, 17:30 (farní společenství)

STŘEDA
Ostrov - 17:00/18:00 (mše svatá a nešpory), 18:00/19:00 (biblické společenství)

Jáchymov - 16:00

ČTVRTEK
Ostrov - 17:00/18:00 (v zim. čase v kapli sv. Rodiny), 17:35/18:35 (adorace, v zim. čase v kapli sv. Rodiny)

Hroznětín - 16:00 (mše jen po dobu letního času)

PÁTEK
Ostrov - 17:00/18:00, 15:00/16:00 (adorace a svátost smíření, 1. pátek v měsíci), 16:45/17:45 (pobožnost k Božskému srdci, 1. pátek v měsíci),18:00/19:00 (biřmovanci)

SOBOTA (mše s nedělní platností)
Ostrov - 18:00 (kaple sv. Rodiny)
Abertamy - 14:30
Horní Blatná - 16:00 (1. týden v měsíci)
Radošov - 16:00 (3. týden v měsíci)

Vysvětlivky
Zápis XX:XX/XX:XX značí začátek v zimní/letní čas.
Čas bez popisu značí mši svatou.

Úřední hodiny farní kanceláře

ÚTERÝ
Ostrov - 9:00 - 12:00 (kromě 1. úterý v měsíci)
Pernink - 13:00 - 15:00

STŘEDA
Ostrov - 9:00 - 12:00

ČTVRTEK
Ostrov - 13:00 - 16:00

PÁTEK
Ostrov - 9:00 - 12:00

Archiv

Klikněte pro zasílání upozornění na nové příspěvky na váš e-mail.

Přispěvatelé