Kontakty

Římskokatolická farnost Ostrov

Adresa: Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631; číslo účtu: 0801809379/0800

E-mail: farnostostrov@seznam.cz

Telefon kancelář: 353843113, 355336401

Telefon kněžský privát: 355336402

Skype: rkfostrov

Římskokatolická farnost Jáchymov ke dni 31. 12. 2016 ZANIKÁ sloučením s Římskokatolickou farnosti Ostrov

Adresa: Nám. Republiky 127, 362 51 Jáchymov

E-mail: farnostjachym@seznam.cz

Zasílací adresa a ostatní údaje jsou totožné s Ostrovem.

Reklamy