Posts tagged ‘program’

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Aktuální program pro 2. týden velikonoční.

Ohlášky:

– Z důvodů REKONSTRUKCE FARY je farní sál mimo běžný provoz. Proto až do odvolání jsou úterní večerní mše svaté a Biblická hodina přesunuty do KAPLE SVATÉ RODINY V DPS Ostrov.

– Ve středu nebude ráno mše svatá. Úmysl mše svaté bude odsloužený v náhradním termínu.

– Od 1. května přejdeme na nový rozpis bohoslueb. Zároveň bychom chtěli posloužit věícím z okolitých vesnic. Hlavně z Krásného Lesa a Velihcova. Prosíme o pomoc pi této slubě. Zájemci se můžete hlásit u P. Marka a Wojczecha.

– Pokud toužíte po odevzdání svých díků a proseb Bohu a načerpat potřebné síly do života přijďte na čtvrteční adoraci u Nesvětější svátosti oltářní, které probíhá každý čtvrtek od 18:35 do 19:30 hod.

– Mládež Karlovarského vikariátu se schází každou neděli od 18-ti hodin na faře v Rybářích. Od této neděle 29. ledna 2012 bude probíhat Devítítýdenní obnova mládeže. Zajemcí se můžou účastnit také. Prosím o přihlášení se u P. Marka.

CELOROČNÍ AKTIVITY

Duben

středa 25. 4. – Farní rada

sobota 28. 4. – Mše svatá se žehnáním motorkářům

Květen

1. 5. – Změna pořádku bohoslužeb

– Mariánské pobožnosti

– Zahájení Ostrovského varhanního jara

8. 5. – Slavnost Panny Marie Věrné

– Diecézní pouť do Chlumu sv. Máři

– koncert Cantica (farní kostel)

13. 5. – Ekumena (na katolické faře)

–  Ostrovské varhanní jaro

26. 5. – Jáchymovské peklo

– Svěcení pramenů Jáchymov

27. 5. – Ostrovské varhanní jaro

29. 5. – Kněžský fotbal Čechy : Morava – Rakovník

31. 5. – Vikariátní konference s posvěcením opravené fary Ostrov

červen

1. 6. – Noc kostelů

3. 6. – Pouť Pernink

7. 6. – Strá n/Ohří Boží tělo

9. 6. – Biskup cup (fotbalový turnaj)

24. 6. – Pouť Abertamy

červenec

1. 7. – Pouť Hroznětín, Krásný Les a Potůčky

14. 7. – Putování za bl. Hroznatou

15. 7.  – Einsiedelnská kaple (výročí posvěcení Rastatt)

22. 7. – Pouť Bor u KV

23. – 28. 7 – Exercicie s Eliasem Vellou v Plzni

26. 7. – Pouť sv. Jakuba Ostrov

28. 7 – Pouť Boží Dar

29. 7. – Pouť Jáchymov

Srpen

14.4.2012 at 09:23 Napsat komentář

6. neděle v mezidobí

Aktuální program na týden od 12. do 19. února 2012 naléznete ZDE.

Ohlášky:

– Z důvodů REKONSTRUKCE FARY je farní sál mimo běžný provoz. Proto až do odvolání jsou úterní večerní mše svaté a Biblická hodina přesunuty do KAPLE SVATÉ RODINY V DPS Ostrov.

– Blíží se postní doba. Kdo z vás máte doma posvěcené kočičky, můžete je v tomto čase přinést do farní kanceláře pro přípravu popela na Popeleční středu. Děkujeme.

– S blížící se dobou postní je potřeba upozornit na program Křížových cest. Ty budou probíhát v pátky a neděle. V pátek od 17:30 h. ve farním kostele a v neděli od 17 h. taktéž ve farním kostele.

– Na farní vývěsce na chodbě fary je možné si skontrolovat rozpis modlitby živého růžence. Nový zájemci jsou výtáni. Aktuální stav je 9 volných míst pro doplnění 3 kompletní růži.

– Pokud toužíte po odevzdání svých díků a proseb Bohu a načerpat potřebné síly do života přďte na čtvrteční adoraci u Nesvětější svátosti oltářní, které probíhá každý čtvrtek od 18:35 do 19:30 hod.

– Mládež Karlovarského vikariátu se schází každou neděli od 18-ti hodin na faře v Rybářích. Od této neděle 29. ledna 2012 bude probíhat Devítítýdenní obnova mládeže. Zajemcí se můžou účastnit také. Prosím o přihlášení se u P. Marka.

11.2.2012 at 14:22 Napsat komentář

5. neděle v mezidobí

Přejí všem čtenářům a návštěvníkům stránek hezký týden. Program je aktuální ZDE.

Ohlášky:

– Z důvodů REKONSTRUKCE FARY je farní sál mimo běžný provoz. Proto až do odvolání jsou úterní večerní mše svaté a Biblická hodina přesunuty do KAPLE SVATÉ RODINY V DPS Ostrov.

– Ve středu 8. února je možné vytvořit modlitební most za nemocné. Můžete se tak přidat ke všem účastníkům mše svaté za nemocné v penzionu v Perninku. Můžete tak učinit od 9:30 hodin.

– V sobotu 11 .února slavíme Mezinárodní den nemocných. Při dopolední mši svaté je možné přijmout pomázání nemocných. Zájemci se prosím zapište na připravený arch, nebo u P. Marka, nebo P. Wojciecha.

– V sobotu 11. února se v Plzni uskuteční Fórum mládeže. Na fóru se setkají delegáti mladých lidí naší diecéze s otcem biskupem. Prosím o modlitební podporu pro toto setkání.

– Blíží se postní doba. Kdo z vás máte doma posvěcené kočičky, můžete je v tomto čase přinést do farní kanceláře pro přípravu popela na Popeleční středu. Děkujeme.

– S blížící se dobou postní je potřeba upozornit na program Křížových cest. Ty budou probíhát v pátky a neděle. V pátek od 17:30 h. ve farním kostele a v neděli od 17 h. taktéž ve farním kostele.

– Na farní vývěsce na chodbě fary je možné si skontrolovat rozpis modlitby živého růžence. Nový zájemci jsou výtáni. Aktuální stav je 9 volných míst pro doplnění 3 kompletní růži.

– Pokud toužíte po odevzdání svých díků a proseb Bohu a načerpat potřebné síly do života přďte na čtvrteční adoraci u Nesvětější svátosti oltářní, které probíhá každý čtvrtek od 18:35 do 19:30 hod.

– Mládež Karlovarského vikariátu se schází každou neděli od 18-ti hodin na faře v Rybářích. Od této neděle 29. ledna 2012 bude probíhat Devítítýdenní obnova mládeže. Zajemcí se můžou účastnit také. Prosím o přihlášení se u P. Marka.

4.2.2012 at 10:44 Napsat komentář

4. týden v mezidobí

Program bohoslužeb na 4. týden v mezidobí je ZDE.

Ohlášky:

– V tomto týdnu začínáme REKONSTRUKCI FARY. Z tohoto důvodů bude farní sál mimo běžný provoz. A taktéž z tohoto důvodu s platnosti od 31. LEDNA do odvolání jsou úterní večerní mše svaté a Biblická hodina přesunuty do KAPLE SVATÉ RODINY V DPS.

– Na čtvrtčeční mši svatou ze Svátku Uvedení Páně do chrámu si nezapomeňte přinést svíce k posvěcení.

– Na konci mše svaté v pátek bude možné přijmout Svatoblažejské požehnání pro ochranu před nemocemi krčními.

– Vánoční výzdoba zůstává až do 2. února. Stále je tedy možnost zastavit se u Jesliček a poklonit se dítěti Ježíši v Betlémě. To znamená, že v tomto týdnu bude výzdoba odstráněná. Prosíme muže o pomoc při odložení Betlému. K úklidu se sejdeme v pátek 3. února v 16 hodin

– Zájemci o to, abychom Vám posvětili vaše obydlí, se můžou přihlásil u P. Marka a P. Wojciecha. Svěcení příbitků bude probíhat až do 2. února vždy podle osobní domluvy se žádatelem.

– Tajemství Živého růžence si můžete vyzvednout společně s úmysly Apoštolátu modlitby ve farní kanceláře.

– Pokud toužíte po odevzdání svých díků a proseb Bohu a načerpat potřebné síly do života přďte na čtvrteční adoraci u Nesvětější svátosti oltářní, které probíhá každý čtvrtek od 18:35 do 19:30 hod.

– Mládež Karlovarského vikariátu se schází každou neděli od 18-ti hodin na faře v Rybářích. Od této neděle 29. ledna 2012 bude probíhat Devítítýdenní obnova mládeže. Zajemcí se můžou účastnit také. Prosím o přihlášení se u P. Marka.

28.1.2012 at 09:29 Napsat komentář

2. týden v Mezidobí

Aktuální program na 2 týden v mezidobí.

Ohlášky:

– Vánoční výzdoba zůstává až do druhého února. Stále je tedy možnost zastavit se u Jesliček a poklonit se dítěti Ježíši v Betlémě.

– P. Wojtěch Vás zve na setkání u Jesliček v Jáchymově. Uskuteční se 15. ledna v 15 hodin. Při tomto setkání bude možnost si zaspívat koledy společně s dětmi naší farnosti. Zde je možnost si přečíst přiložený plakátek.

– Zájemci o to, abychom Vám posvětili vaše obydlí, se můžou přihlásil u P. Marka a P. Wojciecha. Svěcení příbitků bude probíhat až do 2. února vždy podle osobní domluvy se žádatelem.

– Měsíc leden je zároveň měsícem „modliteb za jednotu křesťnů“. Zvu vás na společná modlitební setkání za jednotu křesťanů. U nás na faře se Ekumenické setkání uskuteční v neděli 22. ledna vrámci týdne modliteb za jednotu křesťanů, který organizuje Česká biskupská konference.

– Tajemství Živého růžence si můžete vyzvednout společně s úmysly Apoštolátu modlitby ve farní kanceláře.

– Pokud toužíte po odevzdání svých díků a proseb Bohu a načerpat potřebné síly do života přďte na čtvrteční adoraci u Nesvětější svátosti oltářní, které probíhá každý čtvrtek od 18:35 do 19:30 hod.

– Mládež Karlovarského vikariátu se schází každou neděli od 18-ti hodin na faře v Rybářích.

13.1.2012 at 16:15 Napsat komentář

3. aventní týden

Aktuální program na 3. adventní týden.

Ohlášky:

– Nové motto pro letošní církevní rok 2011/2012: Otec biskup vybral pro nový církevní rok citát: (Žalmu 140,30) „Sešli Ducha svého, Hospodine, a obnov tvář země.“ Začínáme rok na téma: „Svatost BIŘMOVÁNÍ“. (viz plakát na kazatelně).

– V knihovně Sv. Anny jsou k dispozici nové Denní tiche chvíle.

– Tak jako i každý rok zvu všechny osamocené lidi na Společnou štědrou večeři. Prosím, hláste se u P. Marka Hrice, P. Wojciecha Pelowského, nebo také v knihovně u paní Lidmily Hanzlové.

– Kdo by měl zájem o elektronické odebírání Zpravodaje farnosti Ostrov a Jáchymov, můžete nahlásit své elektronické adresy zasláním mailu na adresu knihovny, nebopřímo nahlášením své adresy v knihovně farnosti.

Vánoční Svatost smíření
Ostrov: 20. 12. 2011 – 16 hod.
21. 12. 2011 – 7:30 hod.
22. 12. 2011 – 17 hod.
23. 12. 2011 – 17:30 hod.
24. 12. 2011 – Od 10 hod. do 12 hod.
Jáchymov: 18. 12. 2011 – 9:30 hod.
21. 12. 2011 – 15:30 hod.
Hroznětín: 18. 12. 2011 – 11 hod.
22. 12. 2011 – 15:30 hod.
Horní Blatná: 21. 12. 2011 – 15 hod.
Abertamy: 21. 12. 2011 – 17 hod.
Pernink: 21. 12. 2011 – 16 hod.
Radošov: 23. 12. 2011 – 15 hod.

Betlémské světlo
Ostrov: 21. 12. 2011 –
23. 12. 2011 – „Česká mše vánoční“ v 16 hod.
24. 12. 2011 – Od 10 hod. do 12 hod. v kostele sv. Michaela a Panny Marie Věrné, nebo na Infocentru
– Ve 21 hod. při půlnoční
Jáchymov: 18. 12. 2011 – Od 10 hod. při mši sv. ze 4. neděle adventní
21. 12. 2011 – Od 16 hod.
24. 12. 2011 – Ve 21 hod. při půlnoční
Hroznětín: 18. 12. 2011 – Od 11:30 hod. při mši sv. ze 4. neděle adventní
22. 12. 2011 – Od 15:30 hod.
24. 12. 2011 – Ve 22:30 hod. při půlnoční
Horní Blatná: 21. 12. 2011 – Od 15 hod.
24. 12. 2011 – Ve 22:30 hod. při půlnoční
Abertamy: 21. 12. 2011 – Od 17 hod.
24. 12. 2011 – Ve 24 hod. při půlnoční
Pernink: 21. 12. 2011 – Od 16 hod.
Radošov: 23. 12. 2011 – Od 15 hod.
Stráž n/Ohří: 24. 12. 2011 – Ve 24 hod. při půlnoční
Horní Hrad: 24. 12. 2011 – Ve 19:30 hod. při Štědrovečerních koledách

11.12.2011 at 08:13 Napsat komentář

2. adventní týden

Aktuální program farnosti na: 2. adventní týden

Ohlášky:

– Nové motto pro letošní církevní rok 2011/2012: Otec biskup vybral pro nový církevní rok citát: (Žalmu 140,30) „Sešli Ducha svého, Hospodine, a obnov tvář země.“ Začínáme rok na téma: „Svatost BIŘMOVÁNÍ“.

– V knihovně Sv. Anny jsou k dispozici nové Denní tiche chvíle.

– Děti, ale i celé rodiny zveme na setkání se sv. Mikulášem. Sv. Mikuláš navštíví náš kostel 4. prosince v 16 hodin. Nezapomeňte! Moc se na Vás těší.

– Tak jako i každý rok zvu všechny osamocené lidi na Společnou štědrou večeři. Prosím, hláste se u P. Marka Hrice, P. Wojciecha Pelowského, nebo také v knihovně u paní Lidmily Hanzlové.

– Kdo by měl zájem o elektronické odebírání Zpravodaje farnosti Ostrov a Jáchymov, můžete nahlásit své elektronické adresy zasláním mailu na adresu knihovny, nebopřímo nahlášením své adresy v knihovně farnosti.

Vánoční Svatost smíření
Ostrov: 20. 12. 2011 – 16 hod.
                 21. 12. 2011 – 7:30 hod.
                22. 12. 2011 – 17 hod.
                23. 12. 2011 – 17:30 hod.
                24. 12. 2011 – Od 10 hod. do 12 hod.
Jáchymov: 18. 12. 2011 – 9:30 hod.
                        21. 12. 2011 – 15:30 hod.
Hroznětín: 18. 12. 2011 –  11 hod.
                       22. 12. 2011 – 15:30 hod.
Horní Blatná: 21. 12. 2011 – 15 hod.
Abertamy: 21. 12. 2011 – 17 hod.
Pernink: 21. 12. 2011 – 16 hod.
Radošov: 23. 12. 2011 – 15 hod.

Betlémské světlo
Ostrov: 21. 12. 2011 –
                23. 12. 2011 – „Česká mše vánoční“ v 16 hod.
                24. 12. 2011 – Od 10 hod. do 12 hod. v kostele sv. Michaela a Panny Marie Věrné, nebo na Infocentru
                                          – Ve 21 hod. při půlnoční
Jáchymov: 18. 12. 2011 – Od 10 hod. při mši sv. ze 4. neděle adventní
                        21. 12. 2011 – Od 16 hod.
                        24. 12. 2011 – Ve 21 hod. při půlnoční
Hroznětín: 18. 12. 2011 – Od 11:30 hod. při mši sv. ze 4. neděle adventní
                       22. 12. 2011 – Od 15:30 hod.
                       24. 12. 2011 – Ve 22:30 hod. při půlnoční
Horní Blatná: 21. 12. 2011 – Od 15 hod.
                            24. 12. 2011 – Ve 22:30 hod. při půlnoční
Abertamy: 21. 12. 2011 – Od 17 hod.
                       24. 12. 2011 – Ve 24 hod. při půlnoční
Pernink: 21. 12. 2011 – Od 16 hod.
Radošov: 23. 12. 2011 – Od 15 hod.
Stráž n/Ohří: 24. 12. 2011 – Ve 24 hod. při půlnoční
Horní Hrad: 24. 12. 2011 – Ve 19:30 hod. při Štědrovečerních koledách

Od bratří z Českobratrské církve evangelické:

– V neděli 4. prosínce jsme zváni na klavírní koncert. Ten se uskuteční od 12 hodin na evangelické faře.

2.12.2011 at 16:13 Napsat komentář

33. týden v mezidobí

Program pro 33 neděle v mezidobí.

V tomto týdnu zvláště upozorňuji na možnost přispění na Biblické dílo. V průběhu celého týdne, až do neděle Ježíše Krista Krále můžete svuj příspěvek vhodit do připravené skleněné urny na obětním stolku.

26. listopadu zvu na Církevní silvestr, sejdeme se v sále od 19-ti hodin.

V pátek 25. listopadu bude odjíždět z Ostrova delegace na adventní trhy do Rastattu. Vánoční cukroví do stánku prosím přinášejte nejpozději do 24. listopadu večer.

Všechny rodiny a seniory zvu na setkání tří generací, které pořádá Katolická charita. Uskuteční se 29. listopadu v sále Domu kultury.

V neděli 4. prosince zvu všechny děti na setkání se sv. Mikulášem do farního kostela. Sv. Mikuláš přijde v 16. hodin.

17.11.2011 at 00:30 Napsat komentář


Banner

Kalendář aktualizací

Leden 2022
Po Út St Čt So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Týdenní řád

NEDĚLE
Ostrov - 8:30, 12:30 (řeckokatolická liturgie, 1. a 3. neděli v měsíci), 17:00 (modlitba večerních chval)

Jáchymov - 10:00
Hroznětín - 11:30

ÚTERÝ
Ostrov - 17:00/18:00 (modlitba Svatého růžence)

Pernink - 16:30, 17:30 (farní společenství)

STŘEDA
Ostrov - 17:00/18:00 (mše svatá a nešpory), 18:00/19:00 (biblické společenství)

Jáchymov - 16:00

ČTVRTEK
Ostrov - 17:00/18:00 (v zim. čase v kapli sv. Rodiny), 17:35/18:35 (adorace, v zim. čase v kapli sv. Rodiny)

Hroznětín - 16:00 (mše jen po dobu letního času)

PÁTEK
Ostrov - 17:00/18:00, 15:00/16:00 (adorace a svátost smíření, 1. pátek v měsíci), 16:45/17:45 (pobožnost k Božskému srdci, 1. pátek v měsíci),18:00/19:00 (biřmovanci)

SOBOTA (mše s nedělní platností)
Ostrov - 18:00 (kaple sv. Rodiny)
Abertamy - 14:30
Horní Blatná - 16:00 (1. týden v měsíci)
Radošov - 16:00 (3. týden v měsíci)

Vysvětlivky
Zápis XX:XX/XX:XX značí začátek v zimní/letní čas.
Čas bez popisu značí mši svatou.

Úřední hodiny farní kanceláře

ÚTERÝ
Ostrov - 9:00 - 12:00 (kromě 1. úterý v měsíci)
Pernink - 13:00 - 15:00

STŘEDA
Ostrov - 9:00 - 12:00

ČTVRTEK
Ostrov - 13:00 - 16:00

PÁTEK
Ostrov - 9:00 - 12:00

Archiv

Klikněte pro zasílání upozornění na nové příspěvky na váš e-mail.

Přispěvatelé


%d blogerům se to líbí: