Posts filed under ‘Ohlášky’

Bohoslužby po 25 neděli v mezidobí

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 25. neděli v mezidobí; Parte Wojciech Kaczmarek ;Jazz Music Fest Poster

Ohlášky: 

– Zveme na slavení poutních mší svatých na různých místech našeho farního obvodu:

26. 9. 2020: Rýžovna – sv. Václav; 11 h. Poutní mše svatá
Radošov – sv. Václav; 15:30 h. Poutní mše svatá

– Cyklopouť „Od Václava k Václavu“ (start 9:30 h. Boží Dar, RYŽOVNA,
Abertamy, Pernink, Hroznětín, Ostrov, Moříčov, RADOŠOV)
– Pěší pouť Ostrov Radošov – start ve 13:30

27. 9. 2020: Ostrov – sv. Michael archanděl; 9 hod. Poutní mše svatá
15:30 hod. Pobožnost k Panně Marii Věrné
17 hod. Zahradní koncert SWING MELODY

– V NEDĚLI 27. 9. 2020 JE MŠE SVATÁ v 11:30 V HROZNĚTÍNĚ S DŮVODU FARNÍ MICHAELSKÉ POUTI ZRUŠENA!!!!

28. 9. 2020: Stará Boleslav – sv. Václav; Národní svatováclavská pouť

– Od pátku 2. 10. 2020 začíná další kurz k přijetí svátostí BIŘMOVÁNÍ. Zájemci se můžou hlásit v kanceláři farnosti v Ostrově.

– Prosím rodiče dětí, aby využili tyto dny k vyzvednutí přihlášek na náboženství pro výuku svých dětí. Děkuji.

22.9.2020 at 20:10 Napsat komentář

Bohoslužby po 24. neděli v mezidobí

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 24. neděli v mezidobí

Ohlášky: 

– Zveme na slavení poutních mší svatých na různých místech našeho farního obvodu:
26. 9. 2020: Rýžovna – sv. Václav; 11 h. Poutní mše svatá
Radošov – sv. Václav; 15:30 h. Poutní mše svatá
– Cyklopouť „Od Václava k Václavu“ (start 9:30 h. Boží Dar, RYŽOVNA,
Abertamy, Pernink, Hroznětín, Ostrov, Moříčov, RADOŠOV)
– Pěší pouť Ostrov Radošov – start ve 13:30

27. 9. 2020: Ostrov – sv. Michael archanděl; 9 hod. Poutní mše svatá
1530 hod. Pobožnost k Panně Marii Věrné
17 hod. Zahradní koncert SWING MELODY

28. 9. 2020: Stará Boleslav – sv. Václav; Národní svatováclavská pouť
– Od pátku 2. 10. 2020 začíná další kurz k přijetí svátostí BIŘMOVÁNÍ. Zájemci se můžou hlásit v kanceláři farnosti v Ostrově.
– Prosím rodiče dětí, aby využili tyto dny k vyzvednutí přihlášek na náboženství pro výuku svých dětí. Děkuji.

17.9.2020 at 13:23 Napsat komentář

Bohoslužby po 19. neděli v mezidobí

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 19. neděli v mezidobí

Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

Zveme na slavení poutních mší svatých na různých místech našeho farního obvodu:

  1. 8. 2020: Jáchymov – sv. Jáchym; 10 h. Poutní mše svatá – hlavni celebrant bude opat strahovského kláštera premonstrátů Daniel Peter Janáček; při mši svaté bude hudebně doprovázet slovenská folková křesťanská kapela SLNOVRAT
  2. 9. 2020: Klášter Teplá – bl. Hroznata; Diecézní pouť
  3. 9. 2020: Rýžovna – sv. Václav; 11 h. Poutní mše svatá

Radošov – sv. Václav; 15:30 h. Poutní mše svatá

– Cyklopouť „Od Václava k Václavu“ (start 9:30 h. Boží Dar, RYŽOVNA,

Abertamy, Pernink, Hroznětín, Ostrov, Moříčov, RADOŠOV)

– Pěší pouť Ostrov Radošov – start ve 13:30

  1. 9. 2020: Ostrov – sv. Michael archanděl;   9 hod. Poutní mše svatá

1530 hod. Pobožnost k Panně Marii Věrné

17 hod. Zahradní koncert

  1. 9. 2020: Stará Boleslav – sv. Václav; Národní svatováclavská pouť

 

– Od pátku 2. 10. 2020 začíná další kurz k přijetí svátostí BIŘMOVÁNÍ. Zájemci se můžou hlásit v kanceláři farnosti v Ostrově.

 

– Prosím rodiče dětí, aby využili tyto dny k vyzvednutí přihlášek na náboženství pro výuku svých dětí. Děkuji.

9.8.2020 at 23:00 Napsat komentář

Bohoslužby po 18. neděli v mezidobí

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 12. neděli v mezidobí

Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

– V měsíci červnu zveme k modlitbě Litanií k Božskému srdci v neděli při nešporách.

– Začíná poutní sezóna. Zveme na slavení poutních mší svatých na různých místech našeho farního obvodu:
28. 6. 2020: Abertamy – 14 sv. pomocníků; 10 h. Poutní mše svatá
Hroznětín – Sv. Petr a sv. Pavel; 11:30 h. Poutní mše svatá
Krásný Les – Sv. Petr a sv. Pavel; 15:00 h. Poutní mše svatá (Cyklopoutníci vyráží z Ostrova ve 13 h.)
11. 7. 2020: Hroznětín – bl. Hroznata; 10:30 h. Poutní mše svatá (pěší poutníci vyráží z Ostrova v 8:30)
16. 8. 2020: Jáchymov – sv. Jáchym; 10 h. Poutní mše svatá
12. 9. 2020: Klášter Teplá – bl. Hroznata; Diecézní pouť
26. 9. 2020: Rýžovna – sv. Václav; 11 h. Poutní mše svatá
Radošov – sv. Václav; 15:30 h. Poutní mše svatá
– Cyklopouť „Od Václava k Václavu“ (start 9:30 h. Boží Dar, RYŽOVNA,
Abertamy, Pernink, Hroznětín, Ostrov, Moříčov, RADOŠOV)
– Pěší pouť Ostrov Radošov – start ve 13:30
27. 9. 2020: Ostrov – sv. Michael archanděl; 9 hod. Poutní mše svatá
28. 9. 2020: Stará Boleslav – sv. Václav; Národní svatováclavská pouť

4.8.2020 at 14:40 Napsat komentář

Aktuální program na 1. až 2. srpna 2020

1. 8. 2020 sobota

ABERTAMY: 15 hod. – Mše svatá z18. neděle v mezidobí

OSTROV; Kaple sv. Rodiny: 17:30 – Mše sv. Za členy Živého růžence

2. 8. 2020 Neděle

OSTROV: 8:30 hod. – Mše svatá z18. neděle v mezidobí

14:00 hod. – Porcinkulové setkání Třetího řádu sv. Františka

17:00 hod. – Nešpory

JÁCHYMOV: 10 hod. – Mše svatá z18. neděle v mezidobí

HROZNĚTÍN: 11:30 hod. – Mše svatá z18. neděle v mezidobí

31.7.2020 at 23:07 Napsat komentář

Bohoslužby po 12. neděli v mezidobí

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 12. neděli v mezidobí

Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

– V měsíci červnu zveme k modlitbě Litanií k Božskému srdci v neděli při nešporách.

– Začíná poutní sezóna. Zveme na slavení poutních mší svatých na různých místech našeho farního obvodu:
28. 6. 2020: Abertamy – 14 sv. pomocníků; 10 h. Poutní mše svatá
Hroznětín – Sv. Petr a sv. Pavel; 11:30 h. Poutní mše svatá
Krásný Les – Sv. Petr a sv. Pavel; 15:00 h. Poutní mše svatá (Cyklopoutníci vyráží z Ostrova ve 13 h.)
11. 7. 2020: Hroznětín – bl. Hroznata; 10:30 h. Poutní mše svatá (pěší poutníci vyráží z Ostrova v 8:30)
16. 8. 2020: Jáchymov – sv. Jáchym; 10 h. Poutní mše svatá
12. 9. 2020: Klášter Teplá – bl. Hroznata; Diecézní pouť
26. 9. 2020: Rýžovna – sv. Václav; 11 h. Poutní mše svatá
Radošov – sv. Václav; 15:30 h. Poutní mše svatá
– Cyklopouť „Od Václava k Václavu“ (start 9:30 h. Boží Dar, RYŽOVNA,
Abertamy, Pernink, Hroznětín, Ostrov, Moříčov, RADOŠOV)
– Pěší pouť Ostrov Radošov – start ve 13:30
27. 9. 2020: Ostrov – sv. Michael archanděl; 9 hod. Poutní mše svatá
28. 9. 2020: Stará Boleslav – sv. Václav; Národní svatováclavská pouť

22.6.2020 at 17:09 Napsat komentář

Bohoslužby po 5. neděli velikonoční

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 5. neděli velikonoční

Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

MIMOŘÁDNÝ ŘÁD BOHOSLUŽEB – V RÁMCI VLÁDNÍCH KARANTENNÍCH OPATŘENÍ k 5. neděli velikonoční

Vyhlášením vlády ze dne 23. 4. 2020 jsou opět povolené veřejné bohoslužby při splnění několika pravidel:

– počet účastníků je stanoven na 15 lidí krom kněze a asistence

-účastníci v bohoslužebném prostoru dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti

– účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce

– účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie

– v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou

– bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.)

– je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor

REZERVACE ÚČASTNÍKŮ

– vzhledem k tradičnímu počtu věřících v Ostrově, který je obecně vyšší, než povolený počet 15 lidí je nutné se na bohoslužby registrovat; osoby nezaregistrované ztrácí možnost přímé účasti; rezervace, prosím, pište do komentáře

– přednostně má místo asistence a lidé, kteří nemají možnost se dopravit jinam, čili jsou odkázány na jedno místo; v místech mimo Ostrov je možné doplnit počet účastníků (v zásadě se tam schází menší počet), kteří jsou motorizování a mají tedy možnost využít i jiných bohoslužeb než v Ostrově; prosím tedy ty, kteří vlastní dopravní prostředky a nejsou v asistenci (ministranti, žalmisté) o ohleduplnost k těm, kteří si vybírat moc nemůžou a jsou závislí na Ostrově

– v Ostrově se můžete registrovat do dvou seznamů: kostel, kde bude probíhat hlavní bohoslužba a farní sál, kde v případě, že nebude přítomen druhý celebrant bude možnost přenášené bohoslužby v průběhu, které bude aktuálně možnost přijímat eucharistii; naplníme tak dvojnásobný počet možných účastníků

– prosím ostatní o registraci na dalších bohoslužbách

– v případě vaší účasti na sobotní mši svaté s nedělní platnosti, neregistrujte se na hlavní bohoslužbu v neděli

– registrační tabulky jsou na internetu, nebo také na vývěsce v chodbě farnosti

– Vzhledem k rozhodnutí Vlády ČR jsou obnovené bohoslužby v kostele v původním rozsahu! Momentálně bude nutné dohlížet na
maximální počet to jest 15 účastníků při dodržení potřebných karanténních opatření.
K tomu je možné uvést, že antivirová opatření by se dle slov premiéra měli postupně uvolňovat:
k 11. 5. 2020 – 100 účastníků

REGISTROVAT SE MŮŽETE NA CHODBĚ FARNOSTI, NEBO NA FARNÍCH STRÁNKÁCH

(fb: Římskokatolická farnost Ostrov; web: farnostostrov.wordpress.com)

Ostrov: Rezervace ke mší svaté na 5. neděli velikonoční 10. 5. 2020 v 8:30 h. – ON-LINE

Celebrant: P. Marek Hric

Asistence: Kamarád Vítek

Kamera: Tereza Kamarádová

Žalmista: Josef Kamarád

Varhaník: Růžena Kamarádová

1. Běhounková Marie
2. Puškášová
3. Baláková
4. Srncová
5. Matláková
6. Bäumlová
7. Hynk
8. Dvořáková
9. Čumrová
10. Šindelář
11. Šindelářová
12. Nežatická
13. Prvá
14. Celingová
15. Daxnerová

Sál FARA OSTROV: Rezervace ke mší svaté na 5. neděli velikonoční 10. 5. 2020 v 8:30 h.

1. Zdislavka
2. Bárta
3. Hanzlová
4. Rulišková
5. Círlová
6. Prasličková
7. Talnagi
8. Vášová
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Abertamy: Rezervace ke mší svaté na 5. neděli velikonoční 9. 5. 2020 ve 14:30 h.

Celebrant: P. Marek Hric

Varhaník: Jaroslav

1. Nedvědová
2. Rolníková
3. Cejpková
4. Slívová
5. Máca
6. Mácová
7. Karliczek
8. Soukup David
9. Soukup David
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ostrov – Kaple sv. rodiny: Rezervace ke mší svaté na 5. neděli velikonoční 9. 5. 2020 v 17:30 h.

Celebrant: P. Pavol Kavec

Ministrant: Kovařík Vít, Števica Jozef

1. Kovaříková Milena
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jáchymov: Rezervace ke mší svaté na 5. neděli velikonoční 10. 5. 2020 v 10:00 h.

Celebrant: P. Pavel Kavec

Ministrant: Jozef Števica

Varhaník: Martin Bárta

1. Eisenstein Rüdiger
2. Plíhal
3. Hrubá Elena
4. Hrubá Anežka
5. Metrická
6. Šedivý
7. Skružný
8. Skružná
9. Kunzmann
10. Kunzmannová
11.
12.
13.
14.
15.

Hroznětín: Rezervace ke mší svaté na 5. neděli velikonoční 10. 5. 2020 v 11:30 h.

Celebrant: P. Marek Hric

Ministranti: Jan Veverka, Chovanec Vilo, Chovanec Viliam, Chovanec Maroš

Varhaník: Emílie Veverková

1. Chalupný
2. Mezzei Pavel
3. Kučerová
4. Hloušková
5. Chovancová Mária
6. Dubová + Kryštufek
7. Dubový Pavlík
8. Vaňuga
9. Vaňugová + dítě
10. Krucký
11. Krucká
12. Kadlecová
13.
14.
15.

 

9.5.2020 at 13:23 4 komentáře

OTEVŘENÍ KOSTELŮ K BOHOSLUŽBÁM MIMOŘÁDNÝ ŘÁD BOHOSLUŽEB ke 4. neděli velikonoční

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 4. neděli velikonoční – po neděli Dobrého pastýře; modlitba kveten – list papeže Františka

Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

MIMOŘÁDNÝ ŘÁD BOHOSLUŽEB – V RÁMCI VLÁDNÍCH KARANTENNÍCH OPATŘENÍ ke 4. neděli velikonoční

Vyhlášením vlády ze dne 23. 4. 2020 jsou opět povolené veřejné bohoslužby při splnění několika pravidel:

– počet účastníků je stanoven na 15 lidí krom kněze a asistence

-účastníci v bohoslužebném prostoru dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti

– účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce

– účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie

– v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou

– bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.)

– je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor

REZERVACE ÚČASTNÍKŮ

– vzhledem k tradičnímu počtu věřících v Ostrově, který je obecně vyšší, než povolený počet 15 lidí je nutné se na bohoslužby registrovat; osoby nezaregistrované ztrácí možnost přímé účasti; rezervace, prosím, pište do komentáře

– přednostně má místo asistence a lidé, kteří nemají možnost se dopravit jinam, čili jsou odkázány na jedno místo; v místech mimo Ostrov je možné doplnit počet účastníků (v zásadě se tam schází menší počet), kteří jsou motorizování a mají tedy možnost využít i jiných bohoslužeb než v Ostrově; prosím tedy ty, kteří vlastní dopravní prostředky a nejsou v asistenci (ministranti, žalmisté) o ohleduplnost k těm, kteří si vybírat moc nemůžou a jsou závislí na Ostrově

– v Ostrově se můžete registrovat do dvou seznamů: kostel, kde bude probíhat hlavní bohoslužba a farní sál, kde v případě, že nebude přítomen druhý celebrant bude možnost přenášené bohoslužby v průběhu, které bude aktuálně možnost přijímat eucharistii; naplníme tak dvojnásobný počet možných účastníků

– prosím ostatní o registraci na dalších bohoslužbách

– v případě vaší účasti na sobotní mši svaté s nedělní platnosti, neregistrujte se na hlavní bohoslužbu v neděli

– registrační tabulky jsou na internetu, nebo také na vývěsce v chodbě farnosti

 

REGISTROVAT SE MŮŽETE NA CHODBĚ FARNOSTI, NEBO NA FARNÍCH STRÁNKÁCH

(fb: Římskokatolická farnost Ostrov; web: farnostostrov.wordpress.com)

Ostrov: Rezervace ke mší svaté na 4. neděli velikonoční 3. 5. 2020 v 8:30 h. – ON-LINE

Celebrant: P. Pavol Kavec

Asistence: Jozef Števica

Kamera: Tereza Kamarádová

Žalmista: Josef Kamarád

Varhaník: Růžena Kamarádová

1. Běhounková Marie
2. Puškášová
3. Baláková
4. Havrila
5. Šulcová Aranka Zdislava
6. Jankovská Eva
7. Jankovská Ivana
8. Jankovská Zuzana
9. Jankovská Viktorka
10. Srncová
11. Celingová Alžběta
12. Daxnerová Zlatka
13. Bäumlová Růžena
14. Vášová Anna
15.

Sál FARA OSTROV: Rezervace ke mší svaté na 4. neděli velikonoční 3. 5. 2020 v 8:30 h.

Celebrtant: P. Marek Hric

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Horní Blatná: Rezervace ke mší svaté na 4. neděli velikonoční 2. 5. 2020 ve 14:30 h.

Celebrant: P. Marek Hric

1. Dáňa Tomík
2. Dimitrov Jiří
3. Dimitrovová
4. Heringová
5. Máca
6. Mácová
7. Löfflerová
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ostrov – Kaple sv. rodiny: Rezervace ke mší svaté na 4. neděli velikonoční 2. 5. 2020 v 17:30 h.

Celebrant: P. Marek Hric

Ministrant: Kovařík Vít

1. Kovaříková Milena
2. Havlanová
3. Nežatická Marianna
4. Prvá Helena
5. Kamarád František
6. Kamarádová Věra
7. Věrka
8. Vášová Anna
9. Gernerová Marie
10. Čumrová Marie
11. Tejmlová Edeltraud
12. Števaňák Michal
13. Števaňák Dominik
14. Števaňáková Monika
15. Havlan

Jáchymov: Rezervace ke mší svaté na 4. neděli velikonoční 3. 5. 2020 v 10:00 h.

Celebrant: P. Pavel Kavec

Ministrant: Jozef Števica

Varhaník: Martin Bárta

1. Eisenstein Rüdiger
2. Plíhal
3. Hrubá Elena
4. Hrubá Anežka
5. Metrická
6. Dubová Bea + Kryštufek
7. Dubový Pavlík
8. Kunzman Karel
9. Kunzmanová
10. Hynk Radek
11. Dvořáková
12. Kryštof – Suchá
13. Šedivý Jan
14. Matis Ondrej
15. Matis Adam

Hroznětín: Rezervace ke mší svaté na 3. neděli velikonoční 3. 5. 2020 v 11:30 h.

Celebrant: P. Marek Hric

Ministranti: Jan Veverka, Chovanec Vilo, Chovanec Viliam, Chovanec Maroš

Varhaník: Emílie Veverková

1. Chalupný
2. Mezzei Pavel
3. Kučerová
4. Bárta Vladimír
5. Rulišková
6. Hanzlová
7. Cirlová
8. Chovancová Mária
9. Hloušková
10. Šindelář Petr
11. Šindelářová Dominika
12.
13.
14.
15.

 

1.5.2020 at 14:05 3 komentáře

Bohoslužby po 3. neděli velikonoční

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 3. neděli velikonoční

Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

MIMOŘÁDNÝ ŘÁD BOHOSLUŽEB V RÁMCI VLÁDNÍCH KARANTENNÍCH OPATŘENÍ
Vyhlášením vlády ze dne 23. 4. 2020 jsou opět povolené veřejné bohoslužby při splnění několika pravidel:
– počet účastníků je stanoven na 15 lidí včetně kněze
-účastníci v bohoslužebném prostoru dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti
– účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce
– účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie
– v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou
– bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.)
– je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor
REZERVACE ÚČASTNÍKŮ – Hlásit se k jednotlivým bohoslužbám na 4. neděli velikonoční bude možné od 1. 5. 2020 
– vzhledem k tradičnímu počtu věřících v Ostrově, který je obecně vyšší, než povolený počet 15 lidí je nutné se na bohoslužby registrovat; osoby nezaregistrované ztrácí možnost přímé účasti.
– přednostně má místo asistence a lidé, kteří nemají možnost se dopravit jinam, čili jsou odkázány na jedno místo; v místech mimo Ostrov je možné doplnit počet účastníků (v zásadě se tam schází menší počet), kteří jsou motorizování a mají tedy možnost využít i jiných bohoslužeb než v Ostrově; prosím tedy ty, kteří vlastní dopravní prostředky a nejsou v asistenci (ministranti, žalmisté) o ohleduplnost k těm, kteří si vybírat moc nemůžou a jsou závislí na Ostrově
– v Ostrově se můžete registrovat do dvou seznamů: kostel, kde bude probíhat hlavní bohoslužba a farní sál, kde v případě, že nebude přítomen druhý celebrant bude možnost přenášené bohoslužby v průběhu, které bude aktuálně možnost přijímat eucharistii; naplníme tak dvojnásobný počet možných účastníků
– prosím ostatní o registraci na dalších bohoslužbách
– v případě vaší účasti na sobotní mši svaté s nedělní platnosti, neregistrujte se na hlavní bohoslužbu v neděli
– registrační tabulky jsou na internetu, nebo také na vývěsce v chodbě farnosti
REGISTROVAT SE MŮŽETE NA CHODBĚ FARNOSTI, NEBO NA FARNÍCH STRÁNKÁCH
(fb: Římskokatolická farnost Ostrov; web: farnostostrov.wordpress.com)
– Vzhledem k rozhodnutí Vlády ČR jsou obnovené bohoslužby v kostele v původním rozsahu! Momentálně bude nutné dohlížet na maximální počet to jest 15 účastníků při dodržení potřebných karanténních opatření. K tomu je možné uvést, že antivirová opatření by se dle slov premiéra měli postupně uvolňovat:

k 24. 4. 2020 – 15 účastníků

k 11. 5. 2020 – 30 účastníků

k 25. 5. 2020 – 50 účastníků

k 8. 6. 2020 – Bez omezení.

Tyto termíny se v průběhu času a situace můžou měnit.

27.4.2020 at 09:22 Napsat komentář

MIMOŘÁDNÉ – OTEVŘENÍ KOSTELŮ K BOHOSLUŽBÁM

MIMOŘÁDNÝ ŘÁD BOHOSLUŽEB V RÁMCI VLÁDNÍCH KARANTENNÍCH OPATŘENÍ

Vyhlášením vlády ze dne 23. 4. 2020 jsou opět povolené veřejné bohoslužby při splnění několika pravidel:

– počet účastníků je stanoven na 15 lidí včetně kněze

-účastníci v bohoslužebném prostoru dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti

– účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce

– účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie

– v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou

– bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.)

– je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor

REZERVACE ÚČASTNÍKŮ

– vzhledem k tradičnímu počtu věřících v Ostrově, který je obecně vyšší, než povolený počet 15 lidí je nutné se na bohoslužby registrovat; osoby nezaregistrované ztrácí možnost přímé účasti; rezervace, prosím, pište do komentáře

– přednostně má místo asistence a lidé, kteří nemají možnost se dopravit jinam, čili jsou odkázány na jedno místo; v místech mimo Ostrov je možné doplnit počet účastníků (v zásadě se tam schází menší počet), kteří jsou motorizování a mají tedy možnost využít i jiných bohoslužeb než v Ostrově; prosím tedy ty, kteří vlastní dopravní prostředky a nejsou v asistenci (ministranti, žalmisté) o ohleduplnost k těm, kteří si vybírat moc nemůžou a jsou závislí na Ostrově

– v Ostrově se můžete registrovat do dvou seznamů: kostel, kde bude probíhat hlavní bohoslužba a farní sál, kde v případě, že nebude přítomen druhý celebrant bude možnost přenášené bohoslužby v průběhu, které bude aktuálně možnost přijímat eucharistii; naplníme tak dvojnásobný počet možných účastníků

– prosím ostatní o registraci na dalších bohoslužbách

– v případě vaší účasti na sobotní mši svaté s nedělní platnosti, neregistrujte se na hlavní bohoslužbu v neděli

– registrační tabulky jsou na internetu, nebo také na vývěsce v chodbě farnosti

Ostrov: Rezervace ke mší svaté na 3. neděli velikonoční 26. 4. 2020 v 8:30 h.

1. P. Marek Hric
2. Ministrant
3. Kamera
4. Žalmista
5. Varhaník
6. Běhounková Marie
7. Nežatická Marianna
8. Prvá Helena
9. Pelikánová Olga
10. Daxnerová Zlatka
11. Bäumlová Růžena
12. Srncová
13. Čumrová
14. Prasličková Natálka
15. Majerechová Anna

Sál FARA OSTROV: Rezervace ke mší svaté na 3. neděli velikonoční 26. 4. 2020 v 8:30 h.

1. Talnági Marián
2. Kovářík Josef
3. Šimandl
4. Šimandl
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Abertamy: Rezervace ke mší svaté na 3. neděli velikonoční 25. 4. 2020 ve 14:30 h.

1. P. Marek Hric
2. Nedvědová Beata
3. Rolníková
4. Cejpková
5. Slivová
6. Varhaník
7. Máca Jiří
8. Mácová Irena + dítě
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ostrov – Kaple sv. rodiny: Rezervace ke mší svaté na 3. neděli velikonoční 25. 4. 2020 v 17:30 h.

1. P. Marek Hric
2. Kovaříková Milena
3. Kovařík Jaroslav
4. Kovařík Vít
5. Vášová Anna
6. Kamarádová Eva
7. Věrka
8. Karliczek Robert
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jáchymov: Rezervace ke mší svaté na 3. neděli velikonoční 26. 4. 2020 v 10:00 h.

1. P. Marek Hric
2. Eisenstein
3. Plíhal
4. Hrubá Elena
5. Hrubá Anežka
6. Šindelář Petr
7. Šindelářová Dominika
8. Hynk Radek
9. Dvořáková
10. Matis Ondrej
11. Matisová Tereza + syn
12. Matis Adam
13. Števaňák Michal
14. Števaňák Dominik
15. Števaňáková Monika

Hroznětín: Rezervace ke mší svaté na 3. neděli velikonoční 26. 4. 2020 v 11:30 h.

1. Mons. František Radkovský
2. Veverková Emilie
3. Veverka Jan
4. Chalupný
5. Mezei Pavel
6. Tekelíková Karolína
7. Dubová + Kryštufek
8. Pavlík
9. Krucký
10. Krucká
11. Kadlecová
12. Chovanec Vilo
13. Chovanec Viliam
14. Chovanec Maroš
15. Chovancová Mária

 

24.4.2020 at 12:38 5 komentářů

Starší příspěvky


Banner

Kalendář aktualizací

Říjen 2020
Po Út St Čt So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Týdenní řád

NEDĚLE
Ostrov - 8:30, 12:30 (řeckokatolická liturgie, 1. a 3. neděli v měsíci), 17:00 (modlitba večerních chval)

Jáchymov - 10:00
Hroznětín - 11:30

ÚTERÝ
Ostrov - 17:00/18:00 (modlitba Svatého růžence)

Pernink - 16:30, 17:30 (farní společenství)

STŘEDA
Ostrov - 17:00/18:00 (mše svatá a nešpory), 18:00/19:00 (biblické společenství)

Jáchymov - 16:00

ČTVRTEK
Ostrov - 17:00/18:00 (v zim. čase v kapli sv. Rodiny), 17:35/18:35 (adorace, v zim. čase v kapli sv. Rodiny)

Hroznětín - 16:00 (mše jen po dobu letního času)

PÁTEK
Ostrov - 17:00/18:00, 15:00/16:00 (adorace a svátost smíření, 1. pátek v měsíci), 16:45/17:45 (pobožnost k Božskému srdci, 1. pátek v měsíci),18:00/19:00 (biřmovanci)

SOBOTA (mše s nedělní platností)
Ostrov - 18:00 (kaple sv. Rodiny)
Abertamy - 14:30
Horní Blatná - 16:00 (1. týden v měsíci)
Radošov - 16:00 (3. týden v měsíci)

Vysvětlivky
Zápis XX:XX/XX:XX značí začátek v zimní/letní čas.
Čas bez popisu značí mši svatou.

Úřední hodiny farní kanceláře

ÚTERÝ
Ostrov - 9:00 - 12:00 (kromě 1. úterý v měsíci)
Pernink - 13:00 - 15:00

STŘEDA
Ostrov - 9:00 - 12:00

ČTVRTEK
Ostrov - 13:00 - 16:00

PÁTEK
Ostrov - 9:00 - 12:00

Archiv

Klikněte pro zasílání upozornění na nové příspěvky na váš e-mail.

Přispěvatelé