Posts filed under ‘Ohlášky’

Aktualizace 24 hodin s Pánem 2020!!!

Chvála Kristu, více lidí se mně ptalo zdali bude probíhat událost 24 hodin s Pánem. U této události je možnost prožít si ho v soukromí osobního rozjímání i při zachování karanténních pokynů. Proto jsem se rozhodl událost zachovat. Chci tak povzbudit k využití tohoto času. Událost bude začínat a končit ONLINE ve farní vysílací kapli. V pátek v 18 hodin Mší svatou událost zahájíme (pak se přesuneme do kostela, kde bude vystavená Nejsvětější svátost oltářní k pokloně a kde bude možnost adorovat až do soboty 17-ti hodin) a v sobotu v kapli ONLINE Křížovou cestou před NSO a Eucharistickým požehnáním ukončíme.

Páteční a sobotní běžný program v rámci Mimořádného stavu tak bude podřízen samotné události. Modlitba Růžence a Korunky k Božímu milosrdenství v pátek bude probíhat soukromě a sobotní mše svatá v 18 hodin jako i modlitba Růžence s Korunkou k Božímu milosrdenství ve 20 hodin už bude probíhat znovu ONLINE.

V letošním roce je událost umocněná pandemii Coronaviru COVID-19. Proto je nutné abychom během události zachovávali vše podle karanténních pokynů:
1. Roušky z tváře nesundávejte ani v kostele při adoraci
2. V případě, že bude v danou chvíli v kostele více lidí, zachovávejte minimálně 2 m odstup.
3. Na klekátkách může v danou chvíli klečet jen jeden účastník.
4. I při Denní modlitbě církve zachováváme karanténní vzdálenost; doporučuji používat aplikaci „breviář“ nainstalovanou v mobilním zařízení.
V rámci této události je možné využít prostor a čas k modlitbě, kontemplaci, adoraci ale také k duchovnímu rozhovoru a svátosti smíření (rozhovory a svátost smíření budou probíhat v sakristii, kde je dostatek prostoru pro zachování potřebné hygienické vzdálenosti a dostatečné soukromí pro hlasitý rozhovor).

Děkuji za pochopení!

20.3.2020 at 10:08 Napsat komentář

Bohoslužby v čase Mimořádného stavu

Jak jsme už avizovali, Mimořádný stav zcela změnil podmínky pro slavení ale i veřejný život i v naší farnosti. Počínaje zítřkem (14. březnem 2020 až do odvolání) jsme nuceni fungovat v mimořádném řádu.

Chci upozornit, že projekt 24 hodin s Pánem proběhne v plánované době, tak je to na stránkách uvedeno. Bude ale upraven jeho průběh, tak aby odpovídal situaci, ve které se nacházíme.

AKTUÁLNÍ PROGRAM:

Mimořádný stav – programový harmonogram

Otázky k programu prosím směřujte do komentáře.

Děkuji za pochopení!

13.3.2020 at 20:18 Napsat komentář

MIMOŘÁDNÝ STAV – PROSÍME O POZORNOST!

Mimořádný stav 2020

13.3.2020 at 14:28 Napsat komentář

Bohoslužby po 2. neděli postní

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 2. neděli postní

Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

 

– Doba postní přináší pozvání k prohloubení vztahu k Bohu a prožití více času v rozjímání a usebrání. Zve nás také k hlubší modlitbě. Zveme vás k modlitbě Křížové cesty. V Ostrově každou středu a pátek (6. 3. a 3. 4. od; První pátek v měsíci) v 17:30 h., v sobotu v kapli Svaté rodiny od 17ti hod. a v neděli od 17ti hod. ve farním kostele. V Perninku v úterý od 16ti hod., v Jáchymově ve středu od 15:30 h., v Abertamech v sobotu (kromě 7. 3. a 6. 4; první sobota v měsíci) od 14:30 h. a v Horní Blatné 7. 3. a 6. 4. od 14:30 h.

– 24. hodin s Pánem je každoroční adorace probíhající vždy z pátku na sobotu před 4 postní neděli. Letos bude probíhat od 20. do 21. března. Zájemci jsi můžou zapsat adorační půlhodinku podle vlastního uvážení už nyní. V průběhu adorace bude možnost osobního rozhovoru, přímluvné modlitby, nebo možnost Svátostí smíření v časech: v pátek od 19:00 hod. do 23:00 hod. a v sobotu od 7:00 hod. do 17:00 hod.

24. hod. s Pánem

8.3.2020 at 07:16 Napsat komentář

24 hodin s Pánem 2020

Půst nás zve k hlubšímu setkání s Pánem. Dát Mu prostor, aby proměnil náš život. To předpokládá čas i prostor ke ztišení a prohloubení osobního vztahu s Ním. Zvláštní každoroční možností si prožit mimořádný čas s Kristem je Adorační událost z pátku na sobotu před 4. postní nedělí nazvaná 24 hodin s Pánem.
 
V letošním roce umocněná pandemii Coronaviru COVID-19. Proto je nutné abychom během události zachovávali vše podle karanténních pokynů:
1. Roušky z tváře nesundávejte ani v kostele při adoraci
2. V případě, že bude v danou chvíli v kostele více lidí, zachovávejte minimálně 2 m odstup
3. Na klekátkách může v danou chvíli klečet jen jeden účastník
4. I při Denní modlitbě církve zachováváme karanténní vzdálenost; doporučuji používat aplikaci „breviář“ nainstalovanou v mobilním zařízení
 
V rámci této události je možné využít prostor a čas k modlitbě, kontemplaci, adoraci ale také k duchovnímu rozhovoru a svátosti smíření (rozhovory a svátost smíření budou probíhat v sakristii, kde je dostatek prostoru pro zachování potřebné hygienické vzdálenosti a dostatečné soukromí pro hlasitý rozhovor).
 
V rámci události je možné se zapsat do rozpisu adorace a tak potvrdit výhradnost času pro vaši modlitbu.
V rámci události je možné se zapsat do rozpisu adorace a tak potvrdit výhradnost času pro vaši modlitbu. Své návrhy pište jako komentář k příspěvku!
PŘIDEJTE SE TAKÉ!
ROZPIS ČASU K ADORACI NA „24 hodin s Pánem“
20. 3. 2020 od 19-ti do 23 hod. a 21. 3. 2020 od 7 do 17-ti hod. možnost duchovního pohovoru, nebo svátost smíření
20. – 21. 3. 2020 – Zahájení 20. 3. 2020 v 18 hodin Mší svatou ONLINE z farní kaple – následně bude vystavená Nejsvětější svátost oltářní v kostele sv. Michaela archanděla a Panny Marie Věrné v Ostrově.
19:00 1. – Poledníček      2. –
19:30 1. – Nežatická       2. – Prvá
20:00 Modlitba NEŠPOR
20:30 1. – P. Marek Hric   2. –
21:00 1. – Tejmlovi           2. – Šulcová
21:30 1. – Tejmlovi           2. –
22:00 1. – Kamarád J.       2. –
22:30 1. – Dubová            2. –
23:00 1. – Hynk                2. –
23:30 Společná modlitba KOMPLETÁŘE
21.3.2020
00:00 1. – P. Marek Hric   2. – Hynk
00:30 1. – Hynk                2. –
01:00 1. – Wudyová         2. – Wudy
01:30 1. – Wudy               2. – Wudyová
02:00 1. – Šindelářovi       2. –
02:30 1. – Šindelářovi       2. –
03:00 1. – 2. –
03:30 1. – 2. –
04:00 1. – 2. –
04:30 1. – Karliczek Robert 2. –
05:00 1. – Karliczek Vlaďka 2. –
05:30 1. – Kamarádová Eva 2. –
06:00 Modlitba: MODLITBA SE ČTENÍM
06:30 1. – P. Marek Hric 2. –
07:00 1. – Kamarád Fr. ml. 2. – Kamarádová Věra
07:30 1. – Kamarád Fr. ml. 2. – Kamarádová Věra
08:00 Modlitba RANNÍCH CHVÁL
08:30 1. – P. Marek Hric 2. –
09:00 1. – Poledníček     2. –
09:30 1. – Nežatická       2. – Prvá
10:00 1. – Kamarád        2. –
10:30 1. – 2. –
11:00 1. – 2. –
11:30 1. – 2. –
12:00 Modlitba MODLITBY BĚHEM DNE (Poledne)
12:30 1. – P. Marek Hric 2. –
13:00 1. – 2. –
13:30 1. – 2. –
14:00 1. – 2. –
14:30 1. – 2. –
15:00 1. – 2. –
15:30 1. – 2. –
16:00 1. – Čumrová  2. –
16:30 1. – 2. –
17:00 – ONLINE pobožnost Křížová cesta zakončená Eucharistickým požehnáním

7.3.2020 at 20:55 Napsat komentář

Bohoslužby po 6. neděli v mezidobí

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 6. neděli v mezidobí
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

 

– Blíží se pomalu doba postní. Kdo máte doma staré kočičky, můžete je k přípravě popelce na Popeleční středu přinést do kanceláře farnosti. Děkuji

– Ve dnech 17. – 21. února se v Říčanech a Praze uskuteční XIV. ročník Evropského mistrovství ve futsalu kněží. Program turnaje je k dispozici na vývěskách. Prosíme o modlitbu za celý šampionát i za všechny účastníky. Zvu vás také fandit.

– Příští neděli bude na všech bohoslužbách probíhat sbírka „Halíř sv. Petra“. Předem děkuji všem dárcům.

15.2.2020 at 13:16 Napsat komentář

Bohoslužby po 5. neděli v mezidobí

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týdenpo 5. neděli v mezidobí
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

 

– Z důvodu nemoce jsou bohoslužby v týdnu upraveny na minimum. Prosím o trpělivost. Neodsloužené úmysly mších svatých budou po domluvě s žádali odsloužené v náhradním termínu.
– Udělování svátosti pomazání nemocných bude udělované v náhradním termínu v sobotu 15. 2. 2020 v 10 hod. Připomínám zájemcům, aby se k přijetí této svátosti přihlásili předem v kanceláři farnosti. Zatím tak učinili 4 osoby. Připomínám, že tuto svátost můžou přijmout nemocní jak na těle tak i ti, kteří nesou nějakou duševní či psychickou obtíž. Zároveň nesmíme zapomenout na potřebnou přípravu součástí které je Svatost smíření. Ke svátosti smíření budu k dispozici v pátek 14. 2. 2020 od 17ti hodin a také v sobotu 15. 2. 2020 od 9ti hodin. Katecheze k přijetí svátosti pomazání nemocných bude v pátek v rámci Společenství mladých srdcí.
– Blíží se pomalu doba postní. Kdo máte doma staré kočičky, můžete je k přípravě popelce na Popeleční středu přinést do kanceláře farnosti. Děkuji

9.2.2020 at 11:03 Napsat komentář

Starší příspěvky


Banner

Kalendář aktualizací

Duben 2020
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Týdenní řád

NEDĚLE
Ostrov - 8:30, 12:30 (řeckokatolická liturgie, 1. a 3. neděli v měsíci), 17:00 (modlitba večerních chval)

Jáchymov - 10:00
Hroznětín - 11:30

ÚTERÝ
Ostrov - 17:00/18:00 (modlitba Svatého růžence)

Pernink - 16:30, 17:30 (farní společenství)

STŘEDA
Ostrov - 17:00/18:00 (mše svatá a nešpory), 18:00/19:00 (biblické společenství)

Jáchymov - 16:00

ČTVRTEK
Ostrov - 17:00/18:00 (v zim. čase v kapli sv. Rodiny), 17:35/18:35 (adorace, v zim. čase v kapli sv. Rodiny)

Hroznětín - 16:00 (mše jen po dobu letního času)

PÁTEK
Ostrov - 17:00/18:00, 15:00/16:00 (adorace a svátost smíření, 1. pátek v měsíci), 16:45/17:45 (pobožnost k Božskému srdci, 1. pátek v měsíci),18:00/19:00 (biřmovanci)

SOBOTA (mše s nedělní platností)
Ostrov - 18:00 (kaple sv. Rodiny)
Abertamy - 14:30
Horní Blatná - 16:00 (1. týden v měsíci)
Radošov - 16:00 (3. týden v měsíci)

Vysvětlivky
Zápis XX:XX/XX:XX značí začátek v zimní/letní čas.
Čas bez popisu značí mši svatou.

Úřední hodiny farní kanceláře

ÚTERÝ
Ostrov - 9:00 - 12:00 (kromě 1. úterý v měsíci)
Pernink - 13:00 - 15:00

STŘEDA
Ostrov - 9:00 - 12:00

ČTVRTEK
Ostrov - 13:00 - 16:00

PÁTEK
Ostrov - 9:00 - 12:00

Archiv

Klikněte pro zasílání upozornění na nové příspěvky na váš e-mail.

Přispěvatelé