Archív autora

2. Neděle adventní

2. NEDĚLE ADVENTNÍ (týden od 5. prosince 2021 do 12. prosince 2021)
5. prosince 2021     2. NEDĚLE ADVENTNÍOstrov            830 –  Mše svatá za farnost Jáchymov     1000 –  Mše svatá Hroznětín    1130–   Mše svatá     
  
7. prosince 2021         Úterý  Ostrov      1800 – Mše svatá za † Helenu Pernink    1630 – Mše svatá               
8. prosince 2021         Středa Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchuOstrov       1800 – Mše svatá za † Václava Dvořáka a dceru                                  Alenku, za rodiče Fišerovi a dceru Věrku Jáchymov 1600 – Mše svatá za† Helenu
9. prosince 2021       Čtvrtek  Ostrov       930   – Vikariátní mše svatá        1800 – Mše svatá za † Marii Hynkovou a celý rod                    1835 – Eucharistická adorace
10. prosince 2021       PátekOstrov      1800 – Rorátní mše svatá za † Helenu
11. prosince 2021     Sobota  Abertamy    1500  – Mše svatá Ostrov  kaple sv. Rodiny    1730 – Mše svatá  
12. prosince 2021     3.  NEDĚLE ADVENTNÍOstrov            830 –  Mše svatá za farnost                        1700 –  Adventní nešpory na faře Jáchymov     1000 –  Mše svatá Hroznětín    1130–  Mše svatá                         

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky určenou na potřeby naší farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 6 361,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 3 005,- Kč a v Jáchymově 1 666,- Kč. Zbylých 1690,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Ve čtvrtek se uskutečnilo setkání pastorační rady farnosti. V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v souvislosti s covidem farní rada a my kněží žádáme, aby farníci v kostele dodržovali rozestupy, nosili roušky, používali dezinfekci a pokud to je možné přijímali eucharistii na ruku.

Setkávání na faře se nebudou zatím rušit, ale prosíme o používání dezinfekce nošení roušek a omezení konzumace nápojů a občerstvení. Děkujeme za pochopení a věříme, že vzájemná ohleduplnost a zodpovědnost nám pomůže projít tímto náročným obdobím.

Na pastorační radě zazněl také návrh, aby se večerní mše sv. v týdnu v Ostrově posunula z 18h. na 17h. v zimních měsících. Prosíme, aby se farníci k tomuto návrhu vyjádřili hlasováním. Svůj hlas můžete odevzdat do připravené urny v kostele, u které najdete i hlasovací lístek.

Dnes v neděli v 16h mikulášská besídka za faře v Ostrově.

Ve čtvrtek 9.12. se uskuteční vikariátní setkání kněží. Mše svatá v Ostrově v 9:30h.

V pátek v 18h zveme na rorátní mši svatou do kostela v Ostrově. Po mši svaté na faře setkání pro přípravu ke svatostem: křtu, sv. přijímaní a biřmovaní pro dospělé a pro všechny kteří mají zájem o prohloubení víry.

Od úterý do pátku mše sv. v kostele v Ostrově v 18h.  Na pondělí připadá svátek sv. Mikuláše. V úterý mše sv. v Perninku v 16:30h. Ve středu slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu,  mše sv. v Jáchymově v 16h. Ve čtvrtek zveme po mši na eucharistickou adoraci. V sobotu mše svatá v Abertamech v 15h a v 17:30h v kapli sv. Rodiny v Ostrově. V neděli třetí adventní neděle, mše svaté v Ostrově v 8:30h. v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně  mše v 11:30h.

Je možné si již objednávat mešní intence na rok 2022. Nově bude možnost si objednávat i úmysly na nedělní mši svatou a to pouze děkovné nebo na výročí.

3.12.2021 at 15:09 Napsat komentář

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

1. NEDĚLE ADVENTNÍ (týden od 28. listopadu 2021 do 5. prosince 2021)
28. listopadu 2021     1. NEDĚLE ADVENTNÍOstrov            830 –  Mše svatá za farnost Jáchymov     1000 –  Mše svatá Hroznětín    1130–   Mše svatá     
  
30. listopadu 2021       Úterý  Svátek sv. Ondřeje, apoštolaOstrov      1800 – Mše svatá za † Helenu Pernink    1630 – Mše svatá               
1. prosince 2021         Středa  Ostrov       1800 – Mše svatá za † Eugena Puškaše a celý rod Jáchymov 1600 – Mše svatá
2. prosince 2021       Čtvrtek  Ostrov      1800 – Mše svatá za † Helenu       1835 – Eucharistická adorace
3. prosince 2021         Pátek Památka sv. Františka Xaverského, knězeOstrov  1700 –   možnost svátosti smíření a tichá                                      Eucharistická  adorace                 1740–   pobožnost k nejsvětějšímu Srdci  Ježíšovu                1800 – Rorátní mše svatá za † Jaroslava Galivodu
4. prosince 2021       Sobota  Horní Blatná                         1500  – Mše svatá   Ostrov  kaple sv. Rodiny    1730 – Mše svatá za živé a zesnulé členy živého růžence
5. prosince 2021   2.  NEDĚLE ADVENTNÍOstrov            830 –  Mše svatá za farnost                       Jáchymov     1000 –  Mše svatá Hroznětín    1130–  Mše svatá                         

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky určenou na potřeby naší farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 5 276,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 2 970,- Kč a v Jáchymově 1 800,- Kč. Zbylých 506,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Minulou neděli se konalo v naší farnosti první – zkušební setkání synodální skupinky. Všichni, kteří by měli zájem se do synody zapojit ať se obrátí na kteroukoli z koordinátorek synody v naší farnosti, kterými jsou: Dominika Šindelářová, Eva Kamarádová a Jana Kitzbergerová. Více informací o synodě najdete na našich webových stránkách.

Ve středu po mši sv. zveme na biblické společenství na faře v Ostrově.

První zasedání nové farní rady  se uskuteční ve čtvrtek 2.12. v 19h na faře v Ostrově.

V pátek v 18h zveme na rorátní mši svatou do kostela v Ostrově. Po mši svaté na faře setkání pro přípravu ke svatostem: křtu, sv. přijímaní a biřmovaní pro dospělé a pro všechny kteří mají zájem o prohloubení víry.

Za týden v neděli 5 prosince v 16 hod. chceme zorganizovat Mikuláše pro děti z naši farnosti.  Automaticky počítáme účasti  dětí, které chodí na náboženství. Prosíme rodiče ostatních dětí aby nahlásili účast pro zajištěni nadílky.

Od úterý do pátku mše sv. v kostele v Ostrově. v 18h.  V úterý svátek sv. Ondřeje, apoštola mše sv. v Perninku v 16:30h. Ve středu mše sv. v Jáchymově v 16h. Na čtvrtek připadá I čtvrtek měsíce po mši sv. eucharistická adorace. V pátek památka sv. Františka Xaverského, kněze je to zároveň první pátek měsíce. Od 17h možnost svátosti smíření v kostele v Ostrově, od 17:40 pobožnost k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, v 18h. mše svatá. V sobotu mše svatá v Horní Blatné v 15h a v 17:30h v kapli sv. Rodiny v Ostrově. V neděli druhá adventní neděle  mše svaté v Ostrově v 8:30h, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně  mše v 11:30h.

Je možné si již objednávat mešní intence na rok 2022. Nově bude možnost si objednávat i úmysly na nedělní mši svatou a to děkovné nebo na poděkování či na výročí.

Bohužel se v poslední době zhoršuje epidemiologická situace spojená s Covidem, proto apelujeme znovu na přijímání eucharistie na ruku a také o nošení roušek v kostele.

26.11.2021 at 20:30 Napsat komentář

Synoda 2021 -2023


Milí farníci,
papež František v říjnu tohoto roku otevřel Biskupskou synodu o Synodalitě, která se uskuteční v Římě v roce 2023. Vyzval přitom každého z nás, abychom se společně vydali na synodální cestu, abychom se v následujících měsících společně zamysleli, co v našem společenství říká církvi Duch Svatý.
Tématem synody je: „Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání.“ Přípravný dokument v bodě 32. uvádí, že: „cílem synody, a tedy této (synodální) konzultace, není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu.“
Synodální proces bude mít podobu několika setkání v malých skupinkách, v průběhu, kterých se křesťané budou společně zamýšlet nad předloženými tématy a budou společně formulovat vlastní zkušenosti, přání a očekávání. Tato fáze, odehrávající se na celém světě, bude v našich diecézích trvat do konce března 2022.
Podněty, které vzejdou ve farnosti ze setkání jednotlivých synodálních skupinek, budou v synodálním procesu postoupeny k dalšímu zpracování na úrovni diecéze. Následně budou vypracované „syntézy“ z diecézí postoupeny k dalšímu přemýšlení a diskuzi na úrovni jednotlivých kontinentů. Celý proces dotazování bude završen vlastním zasedáním biskupské synody v říjnu 2023.
V případě zájmu na účasti těchto setkání se můžete s důvěrou obracet na farní koordinátory viz. níže.
Vybízím Vás, milí farníci, zapojte se do synodálního procesu. Využijme jej i k tomu, abychom my sami ve farnosti zjistili „jak se nám nejen spolu žije.“ Podněty, které ze skupinek vzejdou, budou impulsem i k prohloubení a rozvoji života ve farnosti.
Rádi vám pomůžeme.
Vaši koordinátoři

Dominika Šindelářová, Eva Kamarádová a Jana Kitzbergerová


Abychom pomohli formulovat zkušenosti a více přispěli ke konzultacím, uvádíme níže deset tematických okruhů, které vyjadřují různé odstíny „žité synodality“.
I. NA SPOLEČNÉ CESTĚ
V církvi a ve společnosti jdeme bok po boku po stejné cestě. Kdo jsou ve vaší místní církvi ti, kdo „putují společně“? Když říkáme „naše církev“, kdo do ní patří? Kdo od nás chce, abychom šli společně? Kdo jsou ti, kdo putují po stejné cestě i mimo církevní obvod? Kteří lidé nebo které skupiny jsou opomíjeny, ať už úmyslně či prakticky?
II. NASLOUCHAT
Naslouchání je první krok, ale požaduje otevřené srdce bez předsudků. Komu dluží naše místní církev naslouchání? Jak jsou přijímáni laici, zvláště mladí lidé a ženy? Jak spolupracujeme se zasvěcenými lidmi? Jaký prostor má hlas menšin, lidí opovrhovaných a vyloučených? Dokážeme popsat předsudky a stereotypy, které nám brání v naslouchání? Jak nasloucháme společenskému a kulturnímu prostředí, ve kterém žijeme?
III. UJMOUT SE SLOVA
Všichni jsou zváni, aby hovořili odvážně a otevřeně (parrhesia), tedy se zapojením svobody, pravdy a dobrosrdečnosti. Jak v našem společenství a v jeho různých skupinách uplatňujeme svobodnou a upřímnou komunikaci bez dvojakostí a oportunismu? Jak komunikujeme se společností, do které patříme? Kdy a jak se nám daří říci to, co nám leží na srdci? Jak funguje vztah s médii (nejen s katolickými)? Kdo vystupuje jménem křesťanského společenství a nakolik je mu nasloucháno?
IV. SLAVIT
„Společné putování“ je možné jen tehdy, pokud má základ ve společném naslouchání Božímu slovu a ve slavení eucharistie. Jak intenzivně udává směr našemu „společnému putování“ modlitba a mše svatá? Inspirují naše nejdůležitější rozhodnutí? Jak podporujeme aktivní účast všech věřících na liturgii a vykonávání úlohy posvěcování? Jaký prostor má služba lektora a akolyty?
V. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ
Synodalita slouží misijnímu poslání církve, ke kterému jsou povoláni všichni členové. Všichni jsme misionáři. Jak je každý pokřtěný zván, aby byl protagonistou misijního poslání? Jak podporuje společenství své členy, kteří jsou zapojeni do služby společnosti, jakou je sociální oblast, politika, vědecký výzkum, vyučování, prosazování sociální spravedlnosti, ochrana lidských práv, péče o společný domov atd.? Jak jim církev pomáhá, aby vnímali toto své poslání v misijním duchu? Jak probíhá rozlišování při rozhodování o účasti na misijním poslání? Kdo se ho účastní?, Jak byly s pohledem na účinné křesťanské svědectví začleněny a do synodálního stylu a zúročeny různé tradice, které jsou bohatstvím mnoha církví, zvláště církví východních? Jak funguje spolupráce v oblastech, kde se nacházejí různé církve sui iuris?
VI. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI
Dialog je proces vytrvalosti, který zahrnuje také ticho a utrpení, ale je schopen zúročit zkušenosti lidí a národů. Jaký je prostor pro dialog a jak je dialog veden uvnitř naší místní církve? Jak jsou zpracovávány názorové střety, konflikty, těžkosti? Jak podporujeme spolupráci s okolními diecézemi, s řeholními společenstvími na našem území, s laickými sdruženími a hnutími a mezi nimi? Jaké jsou naše zkušenosti s dialogem, se zapojováním věřících jiných náboženství a s těmi, kdo nevěří? Vede církev dialog s různými společenskými institucemi a učí se od nich, například svět politiky, kultury, občanská společnost, chudí?
VII. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI
Dialog s křesťany jiných denominací, se kterými nás pojí jediný křest, má na synodální cestě zvláštní místo. Jaké vztahy máme s bratry a sestrami jiných křesťanských vyznání? Jakých oblastí se týkají? Jaké plody a jaké těžkosti nám toto „společné putování“ přineslo?
VIII. AUTORITA A SPOLUÚČAST
Církev synodální je církví, ve které je uplatňována spoluúčast a spoluzodpovědnost. Jak definovat cíle, ke kterým směřovat? Jakou cestou jich dosáhnout a jaké kroky podniknout? Jak uplatňovat autoritu v naší místní církvi? Do jaké míry je týmová práce a spoluzodpovědnost zaběhlou praxí? Jak fungují orgány synodality v místní církvi? Přináší své plody?
IX. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT
V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch Svatý říká prostřednictvím celého našeho společenství. Jaké metody a procesy aplikujeme, když se rozhodujeme? Jak je lze zlepšit? Jak v rámci hierarchických struktur podněcujeme zapojení do rozhodovacího procesu? Pomáhají nám naše metody, které aplikujeme při rozhodování, k tomu, abychom naslouchali celému Božímu lidu? Jaký je vztah mezi konzultacemi a rozhodnutími a jak je uvádíme do praxe? Jaké využíváme nástroje a postupy ve prospěch transparentnosti a odpovědnosti? Jak můžeme růst ve společném duchovním rozlišování?
X. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY
Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci a neustálé učení se. Jak naše církevní společenství formuje lidi, aby byli ve větší míře schopni „putovat společně“, vzájemně si naslouchat, zapojovat se do misijního poslání a do dialogu? Jaká formace je nabízena k posílení schopnosti rozlišovat a vykonávat autoritu synodálním způsobem?

26.11.2021 at 20:26 Napsat komentář

34. neděle v mezidobí

34. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 21. listopadu 2021 do 28. listopadu 2021)
21. listopadu 2021 Slavnost Ježíše Krista Krále   34. NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov            830 –  Mše svatá za farnost a za ++Václava a                                    Dagmar Havlujovi Jáchymov     1000 –  Mše svatá Hroznětín    1130–   Mše svatá     
  
23. listopadu 2021       ÚterýOstrov      1800 – Mše svatá Pernink    1630 – Mše svatá               
24. listopadu 2021     Středa Památka sv. Ondřeje Dûng Lḁca, knězeOstrov       1800 – Mše svatá za + Helenu Jáchymov 1600 – Mše svatá
25. listopadu 2021   Čtvrtek  Ostrov 1800 – Mše svatá za ++ Žofii a Jana Tarkovi (matka a syn)
                         a za + rodinu Kubínovic
              1835 – Eucharistická adorace
26. listopadu 2021     PátekOstrov       1800 – Mše svatá za + Helenu
27. listopadu 2021    Sobota  Abertamy   1500  – Mše svatá   Ostrov  kaple sv. Rodiny    1730 – Mše svatá
28. listopadu 2021   1.  NEDĚLE ADVENTNÍOstrov            830 –  Mše svatá za farnost                        1700 –  Nešpory Jáchymov     1000 –  Mše svatá Hroznětín    1130–  Mše svatá                         

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky určenou na potřeby naší farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 7 344,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 3 525,- Kč a v Jáchymově 1 485,- Kč. Zbylých 2 334,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Podle výsledků voleb do pastorační rady farnosti byli zvolené následující osoby s největším počtem získaných hlasů: Vladimír Bárta, Eva Kamarádová, Jana Kitzbergerová, Monika Šindelářová, Petr Šindelář a Edeltraud Tejmlová. Podrobné výsledky hlasování jsou k dispozici na webových stránkách farnosti a na nástěnce. Na základě rozhodnutí faráře bude farní rada doplněna o následující osoby: Beatrice Dubová, P. Patrik Kovaľ, Josef Kamarád, Lada Lapinová Baranek, Lenka Löfflerová. Ustanovení nové farní rady se uskuteční za týden v neděli 28. listopadu, při mši svaté na první neděli adventní v 8:30h.

Ve středu po mši sv. zveme na biblické společenství na faru v Ostrově.

Srdečně zveme v nejbližší pátek 26. listopadu v 18.30h na adventní dílnu na faru v Ostrově. Bude možnost si vytvořit adventní věnce a jiné dekorace. V rámci setkání bude také vysvětlena symbolika adventních věnců a na závěr budou požehnané vyrobené věnce a rodiny v nichž budou umístěné.  Pro zajištění dostatku materiálu je třeba se předem přihlásit v kanceláři farnosti nebo na farní email. Vstupné dobrovolné.

Od úterý do pátku v kostele v Ostrově mše sv. v 18h.  V pondělí památka sv. Cecílie, panny a mučednice, v úterý mše sv. v Perninku v 16:30h. Ve středu památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, mše sv. v Jáchymově v 16h. Ve čtvrtek po mši sv. eucharistická adorace. V pátek mše sv. v 18h. V sobotu mše svatá v Abertamech v 15h a v 17:30 v kapli sv. Rodiny v Ostrově. V neděli první adventní neděle  mše svaté v Ostrově v 8:30h, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně  mše v 11:30h.

Je možné si již objednávat mešní intence na rok 2022. Nově bude možnost si objednávat i úmysly na nedělní mši svatou a to děkovné nebo na poděkování či na výročí.

Ve čtvrtek v 18h v městské knihovně v Ostrově se uskuteční koncert naší farnice Evy Henychové spolu se Slávkem Klecandrem.

Bohužel se v poslední době zhoršuje epidemiologická situace spojená s Covidem, proto apelujeme znovu na přijímání eucharistie na ruku a také pokud možno o nošení roušek v kostele.

19.11.2021 at 14:02 Napsat komentář

Společenství k přípravě ke svatostem a pro osoby které mají zájem o prohloubení víry.

Zítra tj. v pátek 19 listopadu v 19h na faře v Ostrově zahájíme pravidelné setkávaní pro přípravu ke svatostem: křtu, sv. přijímaní a biřmovaní pro dospělé a pro všechny kteří mají zájem o prohloubení víry. Součástí seznamovacího setkáni bude prezentace fotek ze Svaté země. Setkání budou mít otevřený charaktera můžou se jich zúčastnit všichni kteří mají zájem.

K účasti srdečně zveme!!!

18.11.2021 at 12:50 Napsat komentář

Výsledky voleb do pastorační rady farnosti Ostrov

14. 11. 2021 v Ostrově

Výsledky voleb do pastorační rady:

celkem odevzdáno: 82 hlasů z toho 3 neplatné

Hlasy sčítala komise ve složení: Nežatická Marianna, Kováříková Milena, Dubová Beatrice

1. Igor Adamovič 15
 2. Martin Bárta 19
 3. Vladimír Bárta 43
 4. Pavel Breindl 13
 5. Radek Hynk 15
 6. Josef Kamarád 17
 7. Eva Kamarádová 30
 8. Jana Kitzbergerová 28
 9. Václav Krucký 5
10. Dominika Šindelářová 31
11. Petr Šindelář 27
12. Dominik Števaňák 6
13. Michal Števaňák 11
14. Marek Poledníček 21
15. Petr Poledníček 11
16. Pavel Rieger 11
17. Edeltraud Tejmlová 41
18. Dagmar Wudyová 13
19. Ema Veverková 8

14.11.2021 at 18:38 Napsat komentář

Volby do nové pastorační rady

V sobotu a neděli 13 a 14 listopadu probíhají v naší farnosti volby do nové pastorační rady. Každý farník může zvolit maximálně pět jmen ze seznamu kandidátů. Na volebním lístku vedle jmen zvolených kandidátů nakreslíme křížek. Pro platnost hlasu je potřeba se v dolní časti  volebního lístku čitelně podepsat jménem a příjmením. Hlasovací lístky budou k dispozici po mši svaté. Vyplněné vhoďte prosím do připravené urny. Hlasy bude sčítat určená k tomu komise. Do pastorační rady bude zvoleno 6 osob s největším počtem hlasů. Pastorační rada farnosti bude doplněna osobami, které jmenuje farář podle platné směrnice pro službu pastoračních rad farnosti Plzeňské diecéze.

Seznam kandidátů navržených farníky do pastorační rady farnosti Ostrov

1. Igor Adamovič

 2. Martin Bárta

 3.Vladimír Bárta

 4. Pavel Breindl

 5. Radek Hynk

 6.Josef Kamarád

 7. Eva Kamarádová

 8. Jana Kitzbergerová

 9. Václav Krucký

10. Dominika Šindelářová

11. Petr Šindelář

12. Dominik Števaňák

13. Michal Števaňák

14. Marek Poledníček

15. Petr Poledníček

16. Pavel Rieger

17. Edeltraud Tejmlová

18. Dagmar Wudyová

19. Ema Veverková

13.11.2021 at 19:16 Napsat komentář

33. neděle v mezidobí

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 14. listopadu 2021 do 21. listopadu 2021)
14. listopadu 2021 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov            830 –  Mše svatá za farnost Jáchymov     1000 –  Mše svatá za rodinu Hammer a Löffler Hroznětín    1130–  Mše svatá     
  
16. listopadu 2021       ÚterýOstrov      1800 – Mše svatá Pernink    1630 – Mše svatá               
17. listopadu 2021     Středa Památka sv. Alžběty Uherské, řeholniceOstrov       1800 – Mše svatá Jáchymov 1600 – Mše svatá
18. listopadu 2021   Čtvrtek  Ostrov       1800 – Mše svatá                    1835 – Eucharistická adorace
19. listopadu 2021     PátekOstrov       1800 – Mše svatá za Filomenu Talnagiovou za                                  zdraví a Boží požehnání
20. listopadu 2021    Sobota  Abertamy   1500  – Mše svatá   Ostrov  kaple sv. Rodiny   1730 – Mše svatá
21. listopadu 2021 Slavnost Ježíše Krista Krále   34.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov            830 –  Mše svatá za farnost                        1700 –  Nešpory Jáchymov     1000 –  Mše svatá Hroznětín    1130–  Mše svatá                         

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky určenou na potřeby naší farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 6 998,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 3 503,- Kč a v Jáchymově 1 914,- Kč. Zbylých 1 581,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Dnes probíhají v naší farnosti volby do nové pastorační rady. Každý farník může zvolit maximálně pět jmen ze seznamu kandidátů. Na volebním lístku vedle jmen zvolených kandidátů nakreslíme křížek. Pro platnost hlasu je potřeba se v dolní časti  volebního lístku čitelně podepsat jménem a příjmením. Hlasovací lístky budou k dispozici po mši svaté. Vyplněné vhoďte prosím do připravené urny. Hlasy bude sčítat určená k tomu komise. Do pastorační rady bude zvoleno 6 osob s největším počtem hlasů. Pastorační rada farnosti bude doplněna osobami, které jmenuje farář podle platné směrnice pro službu pastoračních rad farnosti Plzeňské diecéze.

Dnes (v neděli) v 17h jsme všichni zváni  farním sborem Českobratrské církve evangelické  v Ostrově na modlitební ekumenické setkání na jejich faru (Jáchymovská 170).

Ve středu po mši sv. zveme na biblické společenství na faru v Ostrově.

V  nejbližší  pátek 19 listopadu v 19h na faře v Ostrově zahájíme pravidelné setkávaní pro přípravu ke svatostem: křtu, sv. přijímaní a biřmovaní pro dospělé a pro všechny kteří mají zájem o prohloubení víry. Součástí seznamovacího setkáni bude prezentace fotek ze Svaté země.

 Od úterý do pátku v kostele v Ostrově mše sv. v 18h. V úterý mše sv. v Perninku v 16:30. Ve středu památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice,  mše sv. v Jáchymově v 16h. Ve čtvrtek po mši sv. eucharistická adorace. V pátek mše sv. v 18h. V sobotu mše svatá v Abertamech v 15h a v 17:30 v kapli sv. Rodiny v Ostrově. V neděli slavnost Ježíše Krista Krále mše svaté v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně  mše v 11:30.

V pátek 26. listopadu v 18.30h se bude konat na faře v Ostrově adventní dílna pro dospělé i děti. Bude možnost si vytvořit adventní věnce a jiné dekorace. Pro zajištění dostatku materiálu je třeba se předem přihlásit v kanceláři farnosti nebo na farní email. Vstupné dobrovolné.

Je možné si již objednávat mešní intence na rok 2022. Nově bude možnost si objednávat i úmysly na nedělní mši svatou a to děkovné nebo na poděkování či na výročí.

12.11.2021 at 11:51 Napsat komentář

Adventní dílny 26.11.2021 v 18.30

ZVEME VÁS NA

Adventní dílny Římskokatolická farnost Ostrov Vás srdečně zve na adventní tvůrčí dílny pro dospělé i děti. Přijďte si vytvořit krásné adventní věnce a jiné dekorace a prožít požehnaný adventní čas.

26. 11. 2021 v 18.30

FARA OSTROV

Vstupné dobrovolné

Přihlášky na: farnost.ostrov@bip.cz

12.11.2021 at 11:39 Napsat komentář

32. neděle v mezidobí

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 7. listopadu 2021 do 14. listopadu 2021)
7. listopadu 2021 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov            830 –   Mše svatá za farnost                        1700 –  Nešpory Jáchymov     1000 – Mše svatá  za zemřelé Hroznětín    1130 – Mše svatá za zemřelé   
  
9. listopadu 2021       Úterý Svátek Posvěcení Lateránské bazilikyOstrov      1800 – Mše svatá za + rodinu Pjatakových Pernink    1630 – Mše svatá               
10. listopadu 2021     Středa Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církveOstrov       1800 – Mše svatá Jáchymov 1600 – Mše svatá
11. listopadu 2021   Čtvrtek Památka sv. Martina, biskupaOstrov       1800 – Mše svatá za  + Marii Běhounkovou                    1835 – Eucharistická adorace
12. listopadu 2021     Pátek Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníkaOstrov       1800 – Mše svatá za + Marii Hynkovou a celý rod
13. listopadu 2021    Sobota Památka sv. Anežky České, pannyAbertamy   1500  – Mše svatá   Ostrov  kaple sv. Rodiny   1730 – Mše svatá
14. listopadu 2021 33.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov            830 –  Mše svatá za farnost                       1700 –  Ekumenické modlitební setkání Jáchymov     1000 –  Mše svatá za rodinu Hammer a Löffler Hroznětín    1130–  Mše svatá                         

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky. Minulou neděli sbírka vynesla 9 622,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 2 746,- Kč a v Jáchymově 4 733,- Kč. Zbylých 2 143,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Včera se konalo první setkání koordinátorů synodárního procesu v naší diecézi. Za naší farnost se setkání zúčastnily paní Eva Kamarádová a Jana Kitzbergerová. Kromě nich se bude synodě věnovat paní Dominika Šindelářová. Všem třem děkujeme za ochotu ujmout se této funkce.

Dnes (v neděli) v 17h zveme do kaple na faře v Ostrově na nešpory.

Ve středu po mši sv. zveme na biblické společenství na faru v Ostrově.

V pátek 12.11. bude hostem v naši farnosti p. Pavel Petrašovský náš bývaly kaplan a současně farář v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. V 18h. bude celebrovat mši sv. a bude mít kázaní. Následně bude mít přednášku ve farním sálu na téma: Svata Terezie z Avily – učitelka modlitby.

Na nástěnce i farních stránkách najdete jména všech kandidátů do farní rady. Bylo jich nahlášeno celkem 19. Volby se uskuteční za týden v sobotu a neděli po bohoslužbách. Každý farník bude moci zvolit maximálně 5 jmen ze seznamu. Pokud někdo z nějakých důvodu se nemůže zúčastnit bohoslužby za týden, může si po mši svaté vyzvednout hlasovací lístek v kanceláři nebo u kněží. Hlasovací lístek můžete také vyzvednout i pro nemocné farníky.

Připomínáme, že pravidelné setkávaní pro přípravu ke svatostem: křtu, sv. přijímaní a biřmovaní pro dospěle zahájíme na začátku nového církevního roku tzn., po I neděli adventní. Setkání se budou konat v pátky v 19h. Budeme je vést spolu a účastnit se mohou taky  všichni, kteří mají zájem o prohloubení víry.

 Od úterý do pátku v kostele v Ostrově mše sv. v 18h. Na úterý připadá svátek Posvěcení lateránské baziliky, mše sv. v Perninku v 16:30. Ve středu památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, mše sv. v Jáchymově v 16h. Ve čtvrtek památka sv. Martina, biskupa, po mši sv. eucharistická adorace. V pátek památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka, mše sv. v 18h. V sobotu památka sv. Anežky České, mše sv. v Abertamech v 15h a v 17:30 v kapli sv. Rodiny v Ostrově. Mše svaté v neděli v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně  mše v 11:30.

5.11.2021 at 14:50 Napsat komentář

Starší příspěvky


Banner

Kalendář aktualizací

Prosinec 2021
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Týdenní řád

NEDĚLE
Ostrov - 8:30, 12:30 (řeckokatolická liturgie, 1. a 3. neděli v měsíci), 17:00 (modlitba večerních chval)

Jáchymov - 10:00
Hroznětín - 11:30

ÚTERÝ
Ostrov - 17:00/18:00 (modlitba Svatého růžence)

Pernink - 16:30, 17:30 (farní společenství)

STŘEDA
Ostrov - 17:00/18:00 (mše svatá a nešpory), 18:00/19:00 (biblické společenství)

Jáchymov - 16:00

ČTVRTEK
Ostrov - 17:00/18:00 (v zim. čase v kapli sv. Rodiny), 17:35/18:35 (adorace, v zim. čase v kapli sv. Rodiny)

Hroznětín - 16:00 (mše jen po dobu letního času)

PÁTEK
Ostrov - 17:00/18:00, 15:00/16:00 (adorace a svátost smíření, 1. pátek v měsíci), 16:45/17:45 (pobožnost k Božskému srdci, 1. pátek v měsíci),18:00/19:00 (biřmovanci)

SOBOTA (mše s nedělní platností)
Ostrov - 18:00 (kaple sv. Rodiny)
Abertamy - 14:30
Horní Blatná - 16:00 (1. týden v měsíci)
Radošov - 16:00 (3. týden v měsíci)

Vysvětlivky
Zápis XX:XX/XX:XX značí začátek v zimní/letní čas.
Čas bez popisu značí mši svatou.

Úřední hodiny farní kanceláře

ÚTERÝ
Ostrov - 9:00 - 12:00 (kromě 1. úterý v měsíci)
Pernink - 13:00 - 15:00

STŘEDA
Ostrov - 9:00 - 12:00

ČTVRTEK
Ostrov - 13:00 - 16:00

PÁTEK
Ostrov - 9:00 - 12:00

Archiv

Klikněte pro zasílání upozornění na nové příspěvky na váš e-mail.


%d blogerům se to líbí: