Archív autora

20. neděle v mezidobí

(týden od 14. srpna do 21. srpna 2022)

20. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 14. srpna do 21. srpna 2022)
14. srpna2022            Neděle 20. neděle v mezidobí

Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
15. srpna 2022                 Pondělí Slavnost Nanebevzetí panny Marie
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá  
16. srpna 2022             Úterý
Pernink         1630 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá 
17. srpna 2022            Středa  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá  
18. srpna 2022           Čtvrtek  Ostrov           1800 – Mše svatá  po mši svaté eucharistická adorace                
19. srpna 2022              Pátek Ostrov         1800 –  Mše svatá
20. srpna 2022           Sobota Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Abertamy      1500 –  Mše svatá
Boží Dar         1800 –  Mše svatá  
21. srpna 2022           Neděle 21. neděle v mezidobí
Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000–  Mše svatá
Hroznětín     1130 –  Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 9336,- Kč a 8,50 Eur   (V Ostrově se vybralo  3 630 ,- Kč v Jáchymově 5706,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

V pondělí 15 srpna na slavnost Nanebevzetí Panny Marie mše svaté v 16h. v Jáchymově a v 18h. v Ostrově.

                Mše sv. v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý mše svatá v Perninku v 16:30h. Ve středu bude mše svatá v Jáchymově v 16 hod. V v sobotu památka sv. Bernarda, opata a učitele církve. Mše svaté v sobotu s nedělní platnosti budou  v Abertamech v 15 hod. a na Božím Daru v 18hod.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

http://www.farnostostrov.cz

13.8.2022 at 10:26 Napsat komentář

19. neděle v mezidobí

19. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 7.srpna do 14. srpna 2022)
7. srpna 2022             Neděle 19. neděle v mezidobí
Ostrov               830 –  Mše svatá za farnost Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
8. srpna 2022                    Pondělí Památka sv. Dominika, kněze 
9. srpna 2022               Úterý Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky EvropyPernink       1630 – Mše svatá
Ostrov         1800 – Mše svatá 
10. srpna 2022            Středa Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá  
11. srpna 2022           Čtvrtek Památka sv. Kláry, panny
Ostrov           1800 – Mše svatá                        po mši svaté eucharistická adorace                 
12. srpna 2022              Pátek
 Ostrov         1800 –  Mše svatá za uzdravení   rodinných kořenů
13. srpna 2022           Sobota  
Abertamy      1500 –  Mše svatá
Horní Blatná 1600 –  Poutní mše svatá Boží Dar         1800 –  Mše svatá  
14. srpna 2022           Neděle 20. neděle v mezidobí
Ostrov      830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov    1000–  Mše svatá Hroznětín    1130 –  Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 12 094,- Kč    (V Ostrově se vybralo  2 951 ,- Kč v Jáchymově 6 268,- Kč. Zbylých   2 875,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Za týden sobotu 13 srpna v rámci oslav města Horní Blatná se bude v  16h sloužit poutní mše sv. v kostele sv. Vavřince.

Příští neděli 14 srpna bude mši svatou v Jáchymově v 10h sloužit emeritní arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka OP.

V pondělí památka sv. Dominika, kněze, v úterý svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy, ve středu svátek sv. Vavřince, Jáhna a mučedníka, ve čtvrtek památka sv. Kláry, panny.

                     Mše sv. v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý mše svatá v Perninku v 16.30 a ve středu bude mše svatá v Jáchymově v 16 hod. V sobotu bude mše svatá v Abertamech od 15 hod. a na Božím Daru v 18hod.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

http://www.farnostostrov.cz

6.8.2022 at 10:32 Napsat komentář

Výlet pro kostelích naší farnosti 30.7.22 – foto

31.7.2022 at 08:20 Napsat komentář

18. neděle v mezidobí

18. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 31.července do 7. srpna 2022)
31. července2022      Neděle 18. neděle v mezidobí
Ostrov               830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
1. srpna 2022                    Pondělí Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve 
2. srpna 2022               Úterý
Pernink       1600 – Mše svatá
Ostrov        1800 – Mše svatá za †  rodiče
3. srpna 2022              Středa  Jáchymov     1600 – Mše svatá
Ostrov           1800 – Mše svatá  za práci a zdar díla
4. srpna 2022             Čtvrtek Památka sv. Jana Marie Vianneye, knězeOstrov    1800 – Mše svatá  po mši svaté eucharistická adorace                
5. srpna 2022                Pátek První pátek v měsíci Ostrov     1700  – Tichá eucharistická adorace – možnost                                    svátosti  smíření                   
1740 – Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu                
   1800 –  Mše svatá za † Dominika Prvého a                                                                 jeho rodiče
6. srpna 2022             Sobota Svátek Proměnění PáněHorní Blatná       1500 –  Mše svatá
Boží Dar               1800 –  Mše svatá  
7. srpna 2022             Neděle 19. neděle v mezidobí
Ostrov             830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000–  Mše svatá
Hroznětín     1130 –  Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 12 165,- Kč    (V Ostrově se vybralo  2 764 ,- Kč v Jáchymově 8 099,- Kč. Zbylých   1 302,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

V pondělí památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve, ve čtvrtek památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze. V pátek je první pátek v měsíci a tudíž zveme na tichou eucharistickou adoraci a možnost svátosti smíření. Následovat bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a mše svatá. V  sobotu svátek Proměnění Páně.

                     Mše sv. v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý mše svatá v Perninku v 16.30. Ve středu bude mše svatá v Jáchymově v 16 hod. V sobotu bude mše svatá v Horní Blatné od 15 hod. a na Božím Daru v 18hod.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

http://www.farnostostrov.cz

30.7.2022 at 17:17 Napsat komentář

Sobota 30.7 – nabídka cyklopouti  a farní výlet po kostelích naši farnosti

V sobotu 30 července zveme cyklisty na cyklo-pout´ Boží Dar – Ostrov. Po cestě mohou cyklisté nevšivit jednotlivé kostely, které pro ně budou tento den speciálně otevřeny.  10 až 12h – kostely v Horní Blatné a Abertamech, 11 až 13h – kostel v Perninku, 11.30 až 13.30 kostel v Hroznětině, a 12 až 15h kostely v Ostrově (kostel sv. Michaela, klášterní kostel Zvěstovaní Panny Marie a hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího).

Ve stejný den se uskutečni farní automobilový výlet pro kostelích naší farnosti. Součástí výletu bude prohlídka jednotlivých kostelů a krátká modlitba. Navštívíme kostely v Boru, Radošově, Velichově,  Stráži nad Ohři, Krásném Lese, Božím Daru, místo kde stal kostel na Ryžovně,  dále kostely v Horní Blatné,  Perninku  a Abertamech. Začátek výletu v 10h u kostela v Ostrově, zakončení mší svatou v Abertamech v 15h. Žádáme farníky, kteří by byli ochotni jet svým autem aby nahlásili počet míst, které mohou nabídnout. Ať se také přihlásí zájemci k účasti výletu, kteří nemají k dispozici svoje vozidlo.

Po zakončeni výletu plánujeme posezení na farní zahradě.

28.7.2022 at 13:15 1 komentář

Ve středu 27.7 v 16h poutní mše svatá v Jáchymově

Srdečně zveme do kostela svatého Jáchyma v Jáchymově na poutní mši svatou ve středu 27.7  v 16h.

26.7.2022 at 09:55 Napsat komentář

17. neděle v mezidobí

17. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 24.července do 31. července 2022)
24. července2022      Neděle 17. neděle v mezidobí
Ostrov               830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
25. července 2022    Pondělí Svátek sv. Jakuba, apoštola 
26. července 2022       Úterý Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Ostrov        1800 – Mše svatá za † Annu a Františka                                                               Matuškovi
27. července 2022      Středa  
Jáchymov     1600 – Mše svatá za † Iwonu
Ostrov           1800 – Mše svatá  
28. července 2022    Čtvrtek  
Ostrov           1800 – Mše svatá  za † rodiče Annu a Rudolfa                                                        Klusovi a bratry                                    po mši svaté eucharistická adorace                
29. července 2022       Pátek Památka sv. Marty, Marie a Lazara Ostrov        1800 –  Mše svatá za † Davida Václava Frische
30. července 2022     Sobota  Abertamy            1500 –  Mše svatá
Boží Dar               1800 –  Mše svatá  
31. července 2022     Neděle 18. neděle v mezidobíOstrov              830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov       1000–  Mše svatá
Hroznětín     1130 –  Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 8 683,- Kč    (V Ostrově se vybralo  2 571 ,- Kč v Jáchymově 5 133,- Kč. Zbylých   979,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

V sobotu 30. července organizujeme farní automobilový výlet pro seznámení se s některými  z nich. Součástí výletu bude prohlídka jednotlivých kostelů a krátká modlitba. Navštívíme kostely v Boru, Radošově, Velichově,  Stráži nad Ohři, Krásném Lese, Božím Daru, místo kde stal kostel na Ryžovně,  dále kostely v Horní Blatné,  Perninku  a Abertamech. Začátek výletu v 10h u kostela v Ostrově, zakončení mší svatou v Abertamech v 15h. Žádáme farníky, kteří by byli ochotni jet svým autem aby nahlásili počet míst, které mohou nabídnout. Ať se také přihlásí zájemci k účasti výletu, kteří nemají k dispozici svoje vozidlo. Svojí účast můžete nahlásit u P. Krzysztofa, v kanceláři nebo na farní email.

V sobotu 30 července jsou taky zváni cyklisté na cyklo-pout´ Boží Dar – Ostrov. Po cestě mohou cyklisté nevšivit jednotlivé kostely, které pro ně budou tento den speciálně otevřeny.  10 až 12h – kostely v Horní Blatné a Abertamech, 11 až13h – kostel v Perninku, 11.30 až 13.30 kostel v Hroznětině, a +ě až 15h kostely v Ostrově (kostel sv. Michaela, klášterní kostel Zvěstovaní Panny Marie a hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího).

V pondělí svátek sv. Jakuba, apoštola, v úterý svátek sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie a v pátek památka svatých Marty, Marie a Lazara.

Během července a srpna se budou konat pravidelné mše svaté na Božím Daru a to v sobotu v 18h. Z toho důvodu během prázdnin nebudou mše svaté v kapli sv. Rodiny v Ostrově.

                     Mše sv. v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý nebude mše svatá v Perninku. Ve středu bude mše svatá v Jáchymově v 16 hod. V sobotu bude mše svatá v Abertamech od 15 hod. a na Božím Daru v 18hod.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

http://www.farnostostrov.cz

23.7.2022 at 19:47 Napsat komentář

Dnes (v sobotu 23.7) v 18h Poutní Mše svatá na Božím Daru

Srdečně zveme do kostele svaté Anny na Božím Daru na poutní mši svatou v 18h.

23.7.2022 at 08:54 Napsat komentář

16. neděle v mezidobí

16. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 17.července do 24. července 2022)
17. července2022      Neděle 16. neděle v mezidobí
Ostrov               830 –  Mše svatá
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Hroznětín      1130 – Mše svatá
18. července 2022           Pondělí   
19. července 2022       ÚterýOstrov        1800 – Mše svatá za + Iwonu
20. července 2022      Středa  
Jáchymov     1600 – Mše svatá za + Iwonu
Ostrov           1800 – Mše svatá  
21. července 2022    Čtvrtek  Ostrov           1800 – Mše svatá  za+ Iwonu                   
po mši svaté eucharistická adorace                
22. července 2022       Pátek Svátek sv. Marie Magdalény Ostrov        1800 –  Mše svatá za † rodiče Zdeňku a                                     Vojtěcha Daxnerovi
23. července 2022     Sobota Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Abertamy            1500 –  Mše svatá za + Iwonu
Boží Dar               1800 –  Mše svatá  
24. července 2022     Neděle 17. neděle v mezidobí
Ostrov              830 –  Mše svatá
Jáchymov       1000–  Mše svatá
Hroznětín     1130 –  Mše svatá

http://www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 8 437,- Kč    (V Ostrově se vybralo  2 199 ,- Kč v Jáchymově 4 851,- Kč. Zbylých   1 387,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Naše farnost je zřejmě největší farnost v diecézi, pokud se jedná o rozlohu. Na území farnosti se nachází 15 kostelů. V sobotu 30. července organizujeme farní automobilový výlet pro seznámení se s některými  z nich. Součástí výletu bude prohlídka jednotlivých kostelů a krátká modlitba. Začátek výletu v 10h u kostela v Ostrově, zakončení mší svatou v Abertamech v 15h. Žádáme farníky, kteří by byli ochotni jet svým autem aby nahlásili počet míst, které mohou nabídnout. Ať se také přihlásí zájemci k účasti výletu, kteří nemají k dispozici svoje vozidlo. Svojí účast můžete nahlásit u P. Krzysztofa, v kanceláři nebo na farní email.

V pátek svátek sv. Marie Magdalény, v sobotu svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy.

Během července a srpna se budou konat pravidelné mše svaté na Božím Daru a to v sobotu v 18h. Z toho důvodu během prázdnin nebudou mše svaté v kapli sv. Rodiny v Ostrově.

                     Mše sv. v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý nebude mše svatá v Perninku. Ve středu bude mše svatá v Jáchymově v 16 hod. V sobotu bude mše svatá v Abertamech od 15 hod. a na Božím Daru v 18hod.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

http://www.farnostostrov.cz

15.7.2022 at 19:14 Napsat komentář

Bohoslužba za bezpečí, zemřelé policisty a členy IZS – kostel sv. Michaela v Ostrově 14.7 v 16h

Ve čtvrtek 14. července v 16h – se bude konat v kostele sv. Michaela v Ostrově mše svatá za bezpečí  a zemřelé policisty a členy IZS.

V  15h bude pietní akt u pomníčku nstržm. Martina Duchoně před obvodním oddělením PČR v Ostrově.

13.7.2022 at 11:48 Napsat komentář

Starší příspěvky


Banner

Kalendář aktualizací

Srpen 2022
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Týdenní řád

NEDĚLE
Ostrov - 8:30, 12:30 (řeckokatolická liturgie, 1. a 3. neděli v měsíci), 17:00 (modlitba večerních chval)

Jáchymov - 10:00
Hroznětín - 11:30

ÚTERÝ
Ostrov - 17:00/18:00 (modlitba Svatého růžence)

Pernink - 16:30, 17:30 (farní společenství)

STŘEDA
Ostrov - 17:00/18:00 (mše svatá a nešpory), 18:00/19:00 (biblické společenství)

Jáchymov - 16:00

ČTVRTEK
Ostrov - 17:00/18:00 (v zim. čase v kapli sv. Rodiny), 17:35/18:35 (adorace, v zim. čase v kapli sv. Rodiny)

Hroznětín - 16:00 (mše jen po dobu letního času)

PÁTEK
Ostrov - 17:00/18:00, 15:00/16:00 (adorace a svátost smíření, 1. pátek v měsíci), 16:45/17:45 (pobožnost k Božskému srdci, 1. pátek v měsíci),18:00/19:00 (biřmovanci)

SOBOTA (mše s nedělní platností)
Ostrov - 18:00 (kaple sv. Rodiny)
Abertamy - 14:30
Horní Blatná - 16:00 (1. týden v měsíci)
Radošov - 16:00 (3. týden v měsíci)

Vysvětlivky
Zápis XX:XX/XX:XX značí začátek v zimní/letní čas.
Čas bez popisu značí mši svatou.

Úřední hodiny farní kanceláře

ÚTERÝ
Ostrov - 9:00 - 12:00 (kromě 1. úterý v měsíci)
Pernink - 13:00 - 15:00

STŘEDA
Ostrov - 9:00 - 12:00

ČTVRTEK
Ostrov - 13:00 - 16:00

PÁTEK
Ostrov - 9:00 - 12:00

Archiv

Klikněte pro zasílání upozornění na nové příspěvky na váš e-mail.

Přispěvatelé


%d blogerům se to líbí: