Archive for Únor, 2015

Týden po 2. neděli postní

Aktuální program na týden po 2. neděli postní.
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky:

– V postní době se společně modlíme Křížovou cestu. Modlíme se v Ostrově každou středu a pátek půl hodiny přede mší svatou a v neděli od 17-ti hodin ve farním kostele, v sobotu půl hodiny přede mší svatou v kapli Svaté Rodiny; v Jáchymově ve středu půl hodiny přede mší svatou a na zbylých místech farního obvodu vždy půl hodiny před každou mší svatou. Podrobný rozpis v kalendáři akcí na farních stránkách.

– Postní obnova vedená Koinonii sv. Jana Křtitele se na téma „KÁZÁNÍ APOŠTOLŮ“, kterou bude vést Alvaro Gramatica, biskupský vikář pro pastoraci a evangelizaci, se uskuteční 10. března 2015 od 18-ti hodin ve farním sále.

– 2. ročník „24 hodin s Bohem“ budeme slavit 13. – 14. 3. 2015. Modlitba bude probíhat formou ADORACE. Začneme v pátek mši svatou v 17 hodin. Pak bude vystavená Nejsvětější svátost k pokloně, u které se budeme střídat po půl hodině. Psát se můžete na připravený rozpis ve farním kostele v Ostrově. V průběhu celé adorace s výnimkou nočních hodin (od 2200 do 800 hod.) bude možné také požádat o Svatost smíření. 24 hodinou adoraci zakončíme KAJÍCÍ POBOŽNOSTI v sobotu v 1600 hodin.

– Sv. Otec František přijal abdikaci otce biskupa a zároveň ho ponechal na dobu jednoho roku na místě biskupa plzeňské diecéze. V průběhu roku pak bude prověřovat kandidáty na nového biskupa naší diecéze. V tomto roce až do doby, něž naše diecéze dostane nového biskupa se na konci bohoslužeb, vždy po požehnání budeme modlit za nového biskupa.

– Pokud toužíte po odevzdání svých díků a proseb Bohu a načerpat potřebné síly do života přijďte na čtvrteční adoraci u Nejsvětější svátosti oltářní, které probíhá ve spojení se mší svatou v letním čase ve farním kostele od 18-ti hodin a v zimním čase v kapli sv. Rodiny v DPS v Ostrově od 17-ti hod.

– Aktuální program akcí!

28.2.2015 at 13:04 Napsat komentář

Nedělní komentář – 2. neděle postní

II neděle postní 2015

27.2.2015 at 12:24 Napsat komentář

Adorace ve VELIKONOČNÍM TRIDUU

Už za několik dnů skončí postní doba a budeme slavit Velikonoce. V naší knihovně je k dispozici k zakoupení Průvodce k slavení velikonočního tridua. Společně tak máme možnost prohloubit svůj život v tajemství Spásy.

Chci Vás tak jako každý rok pozvat ke společnému slavení tohoto Velikonočního tajemství. I v letošním roce se nabízí také možnost tichého rozjímání těchto tajemství před Nejsvětější svátostí s Kristem v Jeho „objetí“!

Program Velikonočního slevení na jednotlivých místech farního obvodu s možností přípravy na slavení Velikonoc, tedy s možností přistoupit ke Svátostí smíření si prohlédněte zde: Velikonoční program 2015

Prosím Vás tedy o rozepsání jednotlivých půlhodinek  v rámci adorace v Getsemany a u Božího hrobu.
P. Marek Hric

ROZSPIS ČASU K ADORACI NA VELIKONOČNÍ TRIDUUM 2015

Zelený čtvrtek 2. 4. 2015 – Getsemanská zahrada (u bočního oltáře ve křestní kapli):
19:30 1. – 2. –
20:00 1. – Kamarád Josef 2. – Prvá
20:30 1. – Kamarád st. 2. –
21:00 1. – Breindl Pavel 2. –
21:30 1. – Sęk Bogdan 2. –
22:00 1. – Sęk Bogdan 2. – Kamarád st.
22:30 1. – Sęk Bogdan 2. –
23:00 1. – Červený Stanislav 2. – Saitl Martin
23:30 1. – P. Marek Bonaventura Hric 2. –
24:00 – Ukončení adorace a uložení Nejsvětější svátosti do bočního Svatostánku.
Velký Pátek – Bílá sobota: 3. – 4. 4. 2015 – Adorace u Božího hrobu:
17:30 1. – Šobíšková 2. – Čumrová
18:00 1. – Bártová Oľga 2. –
18:30 1. – Šulcová Zdislava Aranka 2. –
19:00 1. – Kamarád Josef 2. –
19:30 1. – Breindl Pavel 2. –
20:00 1. – Breindl Pavel 2. –
20:30 1. – Kamarád František st. 2. –
21:00 1. – Kamarádová Růžena 2. –
21:30 1. – Kovařík Josef 2. –
22:00 1. –Kovařík Josef 2. –
22:30 1. – Kamarád František st. 2. –
23:00 1. – Červený Stanislav 2. – Saitl Martin
23:30 1. – Rieger Pavel 2. – Riegrová Ivana
4. 4. 201500:00 1. – Sęk Bogdan 2. –
00:30 1. – Sęk Bogdan 2. –
01:00 1. – Bártová Oľga 2. –
01:30 1. – Bártová Oľga 2. –
02:00 1. – Bártová Oľga 2. – Feranec Bystrík
02:30 1. – Bártová Oľga 2. – Feranec Bystrík
03:00 1. – Hric Marek 2. –
03:30 1. – Hric Marek 2. –
04:00 1. – Wudyová Dagmar 2. –
04:30 1. – Wudyová Dagmar 2. –
05:00 1. – Karliczek Robert 2. –
05:30 1. – Karliczek Robert 2. –
06:00 1. – Hricová Jana 2. –
06:30 1. – Kamarádová Věra 2. –
07:00 1. – Kamarád František ml. 2. –
07:30 1. – Kamrád František st. 2. –
08:00 1. – Tejmlová 2. – Tejml
08:30 1. – Tejmlová 2. – Tejml
09:00 – Společná modlitba z knihy Pláč a Modlitby se čtením
10:00 1. – Kamarád Josef 2. –
10:30 1. – Kamarádová Eva 2. –
11:00 1. – Kamarád František ml. 2. –
11:30 1. – Kamarádová Věra 2. –
12:00 1. – Talnagi Marián 2. –
12:30 1. – 2. –
13:00 1. – Breindl Pavel 2. –
13:30 1. – 2. –
14:00 1. – 2. –
14:30 1. – 2. –
15:00 1. – Sęk Bogdan 2. –
15:30 1. – Sęk Bogdan 2. –
16:00 1. – 2. –
16:30 1. – 2. –
17:00 1. – 2. –
17:30 1. – P. Marek Bonaventura Hric 2. –

18:00 – Ukončení adorace a uložení Nejsvětější svátosti do Bočního Svatostánku

 

24.2.2015 at 12:31 5 komentářů

Týden po 1. neděli postní

Aktuální program na týden po 1. neděli postní.
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky:

– V postní dobou se společně modlíme Křížovou cestu. Modlíme se v Ostrově každou středu a pátek půl hodiny přede mší svatou a v neděli od 17-ti hodin ve farním kostele, v sobotu půl hodiny přede mší svatou v kapli Svaté Rodiny; v Jáchymově ve středu půl hodiny přede mší svatou a na zbylých místech farního obvodu vždy půl hodiny před každou mší svatou. Podrobný rozpis bude už brzy na farních stránkách.

– Katolická teologická fakulta vyhlásila termíny na podání přihlášek do studijních oborů. Přihlášky po školní rok 2015/16 je možné podávat do 28. 2. 2015. Bližší informace najdete na farní vývěsce v chodbě farnosti.

– Rok 2015 zasvětil svatý otec František modlitbám za Zasvěcený život. Poselství svatého otce je k dispozici k přečtení na farní vývěsce.

– 2. ročník „24 hodin s Bohem“ budeme slavit 13. – 14. 3. 2015. Modlitba bude probíhat formou ADORACE. Začneme v pátek mši svatou v 17 hodin. Pak bude vystavená Nejsvětější svátost k pokloně, u které se budeme střídat po půl hodině. Psát se můžete na připravený rozpis ve farním kostele v Ostrově. V průběhu celé adorace s výnimkou nočních hodin (od 2200 do 800 hod.) bude možné také požádat o Svatost smíření. 24 hodinou adoraci zakončíme KAJÍCÍ POBOŽNOSTI v sobotu v 1600 hodin.

– Sv. Otec František přijal abdikaci otce biskupa a zároveň ho ponechal na dobu jednoho roku na místě biskupa plzeňské diecéze. V průběhu roku pak bude prověřovat kandidáty na nového biskupa naší diecéze. V tomto roce až do doby, něž naše diecéze dostane nového biskupa se na konci bohoslužeb, vždy po požehnání budeme modlit za nového biskupa.

– Pokud toužíte po odevzdání svých díků a proseb Bohu a načerpat potřebné síly do života přijďte na čtvrteční adoraci u Nejsvětější svátosti oltářní, které probíhá ve spojení se mší svatou v letním čase ve farním kostele od 18-ti hodin a v zimním čase v kapli sv. Rodiny v DPS v Ostrově od 17-ti hod.

– Aktuální program akcí!

24.2.2015 at 10:50 Napsat komentář

Aktualizace akcí 2015 po 6. neděli v mezidobí

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ v kalendáři akcí

18.2.2015 at 15:46 Napsat komentář

Nedělní komentář – 1. neděle postní

I neděle postní 2015

18.2.2015 at 13:00 Napsat komentář

Týden po 6. neděli v mezidobí

Aktuální program na týden po 6. neděli v mezidobí
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky:

– Blíží se postní doba. Letos začíná 18. února. Příprava na začátek Postní doby je spojená se sbírkou požehnaných kočiček. Máte-li doba ještě požehnané kočičky z minulých let, můžete je v těchto dnech přinášet na faru k přípravě popelce.

– V tomto týdnu od 15. do 22. února navážeme na Národní eucharistický kongres 2015 druhou témou „Eucharistie a společenství“. Zamýšlení k homilii si můžete vyzvednout na farních stránkách, nebo jako přílohu nového Farního zpravodaje při nedělních mších svatých.

– S postní dobou se budeme společně modlit Křížové cesty. Budeme se je modlit v Ostrově každou středu a pátek půl hodiny přede mší svatou a v neděli od 17-ti hodin ve farním kostele, v sobotu půl hodiny přede mší svatou v kapli Svaté Rodiny; v Jáchymově ve středu půl hodiny přede mší svatou a na zbylých místech farního obvodu vždy půl hodiny před každou mší svatou. Podrobný rozpis bude už brzy na farních stránkách.

– Katolická teologická fakulta vyhlásila termíny na podání přihlášek do studijních oborů. Přihlášky po školní rok 2015/16 je možné podávat do 28. 2. 2015. Bližší informace najdete na farní vývěsce v chodbě farnosti.

– Rok 2015 zasvětil svatý otec František modlitbám za Zasvěcený život. Poselství svatého otce je k dispozici k přečtení na farní vývěsce.

– Sv. Otec František přijal abdikaci otce biskupa a zároveň ho ponechal na dobu jednoho roku na místě biskupa plzeňské diecéze. V průběhu roku pak bude prověřovat kandidáty na nového biskupa naší diecéze. V tomto roce až do doby, něž naše diecéze dostane nového biskupa se na konci bohoslužeb, vždy po požehnání budeme modlit za nového biskupa.

– Pokud toužíte po odevzdání svých díků a proseb Bohu a načerpat potřebné síly do života přijďte na čtvrteční adoraci u Nejsvětější svátosti oltářní, které probíhá ve spojení se mší svatou v letním čase ve farním kostele od 18-ti hodin a v zimním čase v kapli sv. Rodiny v DPS v Ostrově od 17-ti hod.

– Aktuální program akcí!

13.2.2015 at 16:28 Napsat komentář

Starší příspěvky


Banner

Kalendář aktualizací

Únor 2015
Po Út St Čt So Ne
« led   bře »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

Týdenní řád

NEDĚLE
Ostrov - 8:30, 12:30 (řeckokatolická liturgie, 1. a 3. neděli v měsíci), 17:00 (modlitba večerních chval)

Jáchymov - 10:00
Hroznětín - 11:30

ÚTERÝ
Ostrov - 17:00/18:00 (modlitba Svatého růžence)

Pernink - 16:30, 17:30 (farní společenství)

STŘEDA
Ostrov - 17:00/18:00 (mše svatá a nešpory), 18:00/19:00 (biblické společenství)

Jáchymov - 16:00

ČTVRTEK
Ostrov - 17:00/18:00 (v zim. čase v kapli sv. Rodiny), 17:35/18:35 (adorace, v zim. čase v kapli sv. Rodiny)

Hroznětín - 16:00 (mše jen po dobu letního času)

PÁTEK
Ostrov - 17:00/18:00, 15:00/16:00 (adorace a svátost smíření, 1. pátek v měsíci), 16:45/17:45 (pobožnost k Božskému srdci, 1. pátek v měsíci),18:00/19:00 (biřmovanci)

SOBOTA (mše s nedělní platností)
Ostrov - 18:00 (kaple sv. Rodiny)
Abertamy - 14:30
Horní Blatná - 16:00 (1. týden v měsíci)
Radošov - 16:00 (3. týden v měsíci)

Vysvětlivky
Zápis XX:XX/XX:XX značí začátek v zimní/letní čas.
Čas bez popisu značí mši svatou.

Úřední hodiny farní kanceláře

ÚTERÝ
Ostrov - 9:00 - 12:00 (kromě 1. úterý v měsíci)
Pernink - 13:00 - 15:00

STŘEDA
Ostrov - 9:00 - 12:00

ČTVRTEK
Ostrov - 13:00 - 16:00

PÁTEK
Ostrov - 9:00 - 12:00

Archiv

Klikněte pro zasílání upozornění na nové příspěvky na váš e-mail.

Přispěvatelé