Archív autora

Bohoslužby po 3. neděli postní

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 3. neděli postní.
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

– Ve středu začala POSTNÍ DOBA. V této době probíhají tak jako každý rok pobožnosti Křížové cesty.
Ostrov: středa – 17:30 (přede mši svatou ve farním kostele)
pátek – 17:30 (přede mší svatou ve farním kostele mimo prvního pátku 2. 3. 2018)
sobota – 17:30 (přede mší svatou v kaplí sv. Rodiny)
neděle – 17:00 (ve farním kostele mimo neděli 11. 3. – pobožnost bude probíhat už v 16 hodin
mimo neděli 18. 3. – pobožnost proběhne v kapli sv. Floriána)
Jáchymov: středa – 15:30 (v kostele sv. Jáchyma přede mší svatou)
Abertamy: sobota – 14:00 (přede mší svatou)
Hroznětín: neděle – 11:00 (přede mší svatou)
Pernink: úterý – 16:00 (přede mší svatou)

– I v letošním roce je možné se připojit k sbírce postní almužnička. Z rozhodnutí otce biskupa bude jejích využití v rukou
Ekonomických rád farností pro potřeby potřebných v naších farnostech.

– V pastýřském listě otec biskup oznámil, že každá farnost má mít do 31. 5. 2018 Pastorační radu. Prosím o modlitbu o dary
Ducha svatého pro ty, které si do Pastorační rady zvolíme. Zároveň prosím o zamyšlení nad tím, koho by jste do PRF doporučili.
Výběr kandidátu bude probíhat od příštího týdne.

– I v letošním roce se zapojíme modlitbou před Nejsvětější svátosti do 24. hodin s Pánem. V pátek 9. 3. Mší svatou začneme
společné bdění před Pánem v Eucharistii. Modlitební a kající adorace bude ukončená v sobotu 10. 3. v 17 hodin kající pobožnosti
a Eucharistickým požehnáním. Už nyní se můžete zapisovat do tabulky jednotlivých hodin. V průběhu adorace kromě nočních
hodin od 23 hod. do 7 hod. ranní bude možné požádat o duchovní pohovor, nebo o svátost smíření.

– Aktuální program akcí!

Reklamy

4.3.2018 at 07:40 Napsat komentář

Bohoslužby po 1. neděli v mezidobí

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 1. neděli postní.
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

– Ve středu začala POSTNÍ DOBA. V této době probíhají tak jako každý rok pobožnosti Křížové cesty.
Ostrov: středa – 17:30 (přede mši svatou ve farním kostele)
pátek – 17:30 (přede mší svatou ve farním kostele mimo prvního pátku 2. 3. 2018)
sobota – 17:30 (přede mší svatou v kaplí sv. Rodiny)
neděle – 17:00 (ve farním kostele mimo neděli 11. 3. – pobožnost bude probíhat už v 16 hodin
mimo neděli 18. 3. – pobožnost proběhne v kapli sv. Floriána)
Jáchymov: středa – 15:30 (v kostele sv. Jáchyma přede mší svatou)
Abertamy: sobota – 14:00 (přede mší svatou)
Hroznětín: neděle – 11:00 (přede mší svatou)
Pernink: úterý – 16:00 (přede mší svatou)

– I v letošním roce je možné se připojit k sbírce postní almužnička. Z rozhodnutí otce biskupa bude jejích využití v rukou Ekonomických rád farností pro potřeby potřebných v naších farnostech.

– V pastýřském listě otec biskup oznámil, že každá farnost má mít do 31. 5. 2018 Pastorační radu. Prosím o modlitbu o dary Ducha svatého pro ty, které si do Pastorační rady zvolíme. Zároveň prosím o zamyšlení nad tím, koho by jste do PRF doporučili.
Výběr kandidátu bude probíhat od příštího týdne.

– Sestry a bratři, papež František stanovil 23. únor za Den postu pro mír na celém světě, a zvláště v Demokratické republice Kongo a v Jižním Súdánu. „Stojíme tváří v tvář tragickým konfliktům v různých částech světa, proto vyzývám všechny věřící, aby se zúčastnili zvláštního dne modliteb a půstu za mír, který ustanovuji na pátek 23. února po první neděli postní,“ oznámil papež František při nedělní modlitbě Anděl Páně na svatopetrském náměstí.
Vyzývám tedy nás všechny v plzeňské diecézi, abychom tuto výzvu k postu a modlitbě vzali vážně. Postěme a modleme se s celou církví! Moc Vám za to děkuji! + Tomáš

– V sobotu 24. 2. proběhne už 5-té setkání mládeže karlovarského kraje. Tento krát proběhne v Chodově. Prosím zájemce, aby se co nejrychleji přihlásili.

– I v letošním roce se zapojíme modlitbou před Nejsvětější svátosti do 24. hodin s Pánem. V pátek 9. 3. Mší svatou začneme společné bdění před Pánem v Eucharistii. Modlitební a kající adorace bude ukončená v sobotu 10. 3. v 17 hodin kající pobožnosti a Eucharistickým požehnáním. Už nyní se můžete zapisovat do tabulky jednotlivých hodin. V průběhu adorace kromě nočních hodin od 23 hod. do 7 hod. ranní bude možné požádat o duchovní pohovor, nebo o svátost smíření.

– Aktuální program akcí!

20.2.2018 at 13:03 Napsat komentář

24 hodin s Pánem 2018

Začali jsme postní dobu a pomalu se blížíme k dalšímu ročníku „24 hodin s Pánem“. V letošním roku proběhne od pátku 9. 3. 2018 do soboty 10. 3. 2018. Začneme mší svatou v pátek v 18 hodin. Po mši svaté bude zase možnost adorovat před Nejsvětější svátostí oltářní až do soboty 17-ti hodin. Samozřejmě je k dispozici rozpis po půl hodinkách ke střídání a zajištění, aby celý čas byl někdo před NSO. Prosím o zapsání se do tabulky. Tady na farních stránkách bude stále aktualizován stav volných půlhodinek. Je možné si tak zapsat účast i přímo formou komentáře v události. V sobotu v 17 hodin pak zakončíme celou adoraci kající pobožnosti a následně Eucharistickým požehnáním.

V průběhu celé adorace vyjma nočních hodin (od 23:00 do 7:00) bude možné požádat o duchovní pohovor, nebo o svátost smíření. Těšíme se na vás.

ROZPIS ČASU K ADORACI NA „24 hodin s Pánem“
9.
3. 2018 od 19-ti do 23 hod. a 10. 3. 2018 od 7 do 17-ti hod. možnost duchovního pohovoru, nebo svátost smíření

9. – 10. 3. 2018 – Zahájení 9. 3. 2018 v 18 hodin Mší svatou
19:00 1. – Nežatická, Prvá 2. – Šulcová
19:30 1. – Nežatická 2. – Prvá
20:00 Společná modlitba NEŠPOR
20:30 1. – P. Marek Hric 2. –
21:00 1. – Tejmlovi 2. –
21:30 1. – Tejmlovi 2. –
22:00 1. – Kamarád J. 2. –
22:30 1. – Talnagi Marian 2. –
23:00 1. –P. Marek Hric 2. – Hynk
23:30 Společná modlitba KOMPLETÁŘE
10. 3. 2018

00:00

1. – Hynk 2. –
00:30 1. – Poledníček Petr 2. –
01:00 1. – Franko Rudolf 2. –
01:30 1. – Franko Rudolf 2. –
02:00 1. – Kamarád Fr. ml. 2. – Kamarádová Věra
02:30 1. – Kamarád Fr. ml. 2. – Kamarádová Věra
03:00 1. – Kamarád Fr. ml. 2. – Kamarádová Věra
03:30 1. – Krucký Václav 2. –
04:00 1. – Zíka Pavel 2. –
04:30 1. – Zíka Pavel 2. –
05:00 1. – Zíka Pavel 2. –
05:30 1. – P. Marek Hric 2. –
06:00 Společná modlitba: MODLITBA SE ČTENÍM
06:30 1. – Breindlová Jitka 2. –
07:00 1. – 2. –
07:30 1. – 2. –
08:00 Společná modlitba RANNÍCH CHVÁL
08:30 1. – P. Marek Hric 2. –
09:00 1. – 2. –
09:30 1. – Svobodová 2. –
10:00 1. – Bäumlová Růžena 2. –
10:30 1. – 2. –
11:00 1. – 2. –
11:30 1. – 2. –
12:00 Společná modlitba MODLITBY BĚHEM DNE (Poledne)
12:30 1. – P. Marek Hric 2. –
13:00 1. – 2. –
13:30 1. – 2. –
14:00 1. – Breindl Pavel 2. –
14:30 1. – 2. –
15:00 1. – Breindlová Jitka 2. –
15:30 1. – Čumrová Marie 2. –
16:00 1. – Nežatická 2. – Prvá
16:30 1. – Nežatická 2. – Prvá
17:00 – Společná kající pobožnost zakončená Eucharistickým požehnáním

16.2.2018 at 16:09 Napsat komentář

Bohoslužby po 6. neděli v mezidobí

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 6. neděli v mezidobí.
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

– Ve středu začínáme POSTNÍ DOBU. V této době budou probíhat tak jako každý rok pobožnosti Křížové cesty.
Ostrov: středa – 17:30 (přede mši svatou ve farním kostele)
pátek – 17:30 (přede mší svatou ve farním kostele mimo prvního pátku 2. 3. 2018)
sobota – 17:30 (přede mší svatou v kaplí sv. Rodiny)
neděle – 17:00 (ve farním kostele mimo neděli 11. 3. – pobožnost bude probíhat už v 16 hodin
mimo neděli 18. 3. – pobožnost proběhne v kapli sv. Floriána)
Jáchymov: středa – 15:30 (v kostele sv. Jáchyma přede mší svatou)
Abertamy: sobota – 14:00 (přede mší svatou)
Hroznětín: neděle – 11:00 (přede mší svatou)
Pernink: úterý – 16:00 (přede mší svatou)

– I v letošním roce je možné se připojit k sbírce postní almužnička. Z rozhodnutí otce biskupa bude jejích využití v rukou Ekonomických rád farností pro potřeby potřebných v naších farnostech.

– V pastýřském listě otec biskup oznámil, že každá farnost má mít do 31. 5. 2018 Pastorační radu. Prosím o modlitbu o dary Ducha svatého pro ty, které si do Pastorační rady zvolíme. Zároveň prosím o zamyšlení nad tím, koho by jste do PRF doporučili.
Výběr kandidátu bude probíhat od příštího týdne.

– Aktuální program akcí!

14.2.2018 at 17:20 Napsat komentář

Opožděný Farní zpravodaj Leden-Únor 2018

Měsíc leden máme za sebou už skoro celý. Mnozí se už ptají, kdy bude k dispozici nové číslo Farního zpravodaje. Omlouvám se za dlouhé čekání, které ale už je u konce. Zpravodaj je konečně na světě.

Přeji příjemné čtení: zpravodaj_2018_1-2

26.1.2018 at 08:13 Napsat komentář

Bohoslužby po 3. neděli v mezidobí

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 3. neděli v mezidobí.
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

– V knihovně je stále možné si zakoupit Denní tichou chvíli a kalendáře na rok 2018 – Stolní i čtecí, taktéž diáře.

– Od Slavnosti Zjevení Páně (Tří králové) do Svátku Uvedení Páně do chrámu (2. 2. 2018) budu obcházet a žehnat všem zájemcům jejich příbytky. Prosím všechny zájemce, aby se zapsali do připravené tabulky v kanceláři farnosti.

– V letošním roce začíná půst 14. 2. 2018. Jako každý rok i letos je možné požehnané kočičky z předešlých velikonoc přinést na faru, kde z nich připravíme popelec na Popeleční středu.

– Jsou známe výsledky TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY! : TS-2018_poděkování

– Aktuální program akcí!

22.1.2018 at 12:18 Napsat komentář

Bohoslužby po 2. neděli v mezidobí

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týdenpo 2. neděli v mezidobí.
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

– V knihovně je stále možné si zakoupit Denní tichou chvíli a kalendáře na rok 2018 – Stolní i čtecí, taktéž diáře.

– Od Slavnosti Zjevení Páně (Tří králové) do Svátku Uvedení Páně do chrámu (2. 2. 2018) budu obcházet a žehnat všem zájemcům jejich příbytky. Prosím všechny zájemce, aby se zapsali do připravené tabulky v kanceláři farnosti.

– V letošním roce začíná půst 14. 2. 2018. Jako každý rok i letos je možné požehnané kočičky z předešlých velikonoc přinést na faru, kde z nich připravíme popelec na Popeleční středu.

– Aktuální program akcí!

16.1.2018 at 10:58 Napsat komentář

Starší příspěvky


Banner

Kalendář aktualizací

Březen 2018
Po Út St Čt So Ne
« úno    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Týdenní řád

NEDĚLE
Ostrov - 8:30, 12:30 (řeckokatolická liturgie, 1. a 3. neděli v měsíci), 17:00 (modlitba večerních chval)

Jáchymov - 10:00
Hroznětín - 11:30

ÚTERÝ
Ostrov - 17:00/18:00 (modlitba Svatého růžence)

Pernink - 16:30, 17:30 (farní společenství)

STŘEDA
Ostrov - 17:00/18:00 (mše svatá a nešpory), 18:00/19:00 (biblické společenství)

Jáchymov - 16:00

ČTVRTEK
Ostrov - 17:00/18:00 (v zim. čase v kapli sv. Rodiny), 17:35/18:35 (adorace, v zim. čase v kapli sv. Rodiny)

Hroznětín - 16:00 (mše jen po dobu letního času)

PÁTEK
Ostrov - 17:00/18:00, 15:00/16:00 (adorace a svátost smíření, 1. pátek v měsíci), 16:45/17:45 (pobožnost k Božskému srdci, 1. pátek v měsíci),18:00/19:00 (biřmovanci)

SOBOTA (mše s nedělní platností)
Ostrov - 18:00 (kaple sv. Rodiny)
Abertamy - 14:30
Horní Blatná - 16:00 (1. týden v měsíci)
Radošov - 16:00 (3. týden v měsíci)

Vysvětlivky
Zápis XX:XX/XX:XX značí začátek v zimní/letní čas.
Čas bez popisu značí mši svatou.

Úřední hodiny farní kanceláře

ÚTERÝ
Ostrov - 9:00 - 12:00 (kromě 1. úterý v měsíci)
Pernink - 13:00 - 15:00

STŘEDA
Ostrov - 9:00 - 12:00

ČTVRTEK
Ostrov - 13:00 - 16:00

PÁTEK
Ostrov - 9:00 - 12:00

Archiv

Klikněte pro zasílání upozornění na nové příspěvky na váš e-mail.

Přispěvatelé