Archív autora

Bohoslužby po 5. neděli velikonoční

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 5. neděli velikonoční
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

  

– V pastýřském listě otec biskup oznámil, že každá farnost má mít do 31. 5. 2018 Pastorační radu. Prosím o modlitbu o dary
Ducha svatého pro ty, které si do Pastorační rady zvolíme. Prosím o vyzvednutí kandidátních listin, kde je možné se podívat na
aktuální kandidátku pro volby do Pastorační rady farnosti. prosím o zakroužkování 4 kandidátů o kterých si myslíte, že by mněli
být ve farní radě. Kandidátní lístky pak bude možné vhodit do urny příští neděli na všech mších svatých včetně sobotních
s nedělní platností.

– Prosím o pomoc při organizování programu na slavení Slavnosti Panny Marie Věrné 8. 5. 2018. Domluva na setkání proběhne
příští neděli po mši svaté.

– Aktuální program akcí!

Reklamy

28.4.2018 at 23:02 Napsat komentář

Bohoslužby po neděli Zmrtvýchvstání Páně

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po neděli Zmrtvýchvstání Páně
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

– Postní almužničky můžete přinášet do kanceláře farnosti.

– V pastýřském listě otec biskup oznámil, že každá farnost má mít do 31. 5. 2018 Pastorační radu. Prosím o modlitbu o dary
Ducha svatého pro ty, které si do Pastorační rady zvolíme. Zároveň prosím o zamyšlení nad tím, koho by jste do PRF doporučili.
Výběr kandidátu bude probíhat od příštího týdne.

– Aktuální program akcí!

3.4.2018 at 13:19 Napsat komentář

Velikonoce 2018

1.4.2018 at 01:22 Napsat komentář

Adorace na Velikonoční triduum

Začal nám tzv. Svatý týden, který nás uvádí do toho největšího slavení v rámci celého roku. V knihovně farnosti je k dispozici brožura k průběhu tohoto slavení, ve které je možné se dočíst co je to Velikonoční triduum, kdy začíná a hlavně jaký je význam jednotlivých dnů. Každý rok v těchto dnech prožíváme chvíle ztišení se s Kristem při Jeho obětování se za nás. Zvu Vás i letos k tiché rozjímavé modlitbě s Kristem v Getsemanské zahradě (adorace ve čtvrtek 29. 3.  po mši svaté na památku Večeře Páně až do půl noci) a u Božího hrobu (v pátek 30. 3. po Obřadech Umučení Páně až do soboty 31. 3. 18-ti hod.). Zároveň je možné si zkontrolovat program všech slavnostních dnů: Velikonoce 2018

Tak jako každý rok je možné na tato adorační setkání zajistit si prostor k rozjímání. V tabulce půlhodinek je možné si zapsat čas. Prosím o toto zapsání i z důvodu zajištění stále modlitební služby. Je možné tak učinit i formou internetové rezervace. Do komentáře příspěvku prosím zapište svůj čas a následně Vás v co nejkratší době zapíšeme do zveřejněné tabulky.

ROZPIS ČASU K ADORACI NA VELIKONOČNÍ TRIDUUM 2018

Zelený čtvrtek 29. 3. 2018 – Getsemanská zahrada (u bočního oltáře ve křestní kapli):
19:30 1. – Čumrová Marie 2. –
20:00 1. – Nežatická Marianna 2. – Prvá Helena
20:30 1. – Nežatická Marianna 2. – Prvá Helena
21:00 1. – Kamarád Josef 2. –
21:30 1. – Breindl Pavel 2. –
22:00 1. – Hricová Jana 2. –
22:30 1. – Hricová Jana 2. –
23:00 1. – Jiří Kamenický 2. –
23:30 1. – P. Marek Hric 2. –
24:00 – Ukončení adorace a uložení Nejsvětější svátosti do bočního Svatostánku.
Velký Pátek – Bílá sobota: 30. – 31. 3. 2018 – Adorace u Božího hrobu:
17:30 1. – Poledníček Petr 2. –
18:00 1. – Breindl Pavel 2. –
18:30 1. – Nežatická Marianna 2. – Prvá Helena
19:00 1. – Nežatická Marianna 2. – Prvá Helena
19:30 1. – Kunzman 2. –
20:00 1. – P. Marek Hric 2. –
20:30 1. – P. Marek Hric 2. –
21:00 1. – Talnagi Marián 2. –
21:30 1. – Kamarád Josef 2. – Šulcová
22:00 1. – Krucký Václav 2. –
22:30 1. – Hricová 2. –
23:00 1. – Jiří Kamenický 2. – Daxnerová
23:30 1. – 2. – Daxnerová
31. 3. 2018

00:00

1. – Bäumlová 2. – Bäuml
00:30 1. – Bäumlová 2. – Bäuml
01:00 1. – Wudyová Dagmar 2. –
01:30 1. – Wudyová Dagmar 2. –
02:00 1. – Hricová Jana 2. –
02:30 1. – Hricová Jana 2. –
03:00 1. – Hric 2. –
03:30 1. – Hric 2. –
04:00 1. – Hric 2. –
04:30 1. – Hric 2. –
05:00 1. – Rieger Pavel 2. –
05:30 1. – Kamarádová Eva 2. –
06:00 1. – Tejmlovi 2. –
06:30 1. – Kamarád Fr. ml. 2. –
07:00 1. – Breindlová 2. –
07:30 1. – Hricová 2. –
08:00 1. – P. Marek Hric 2. –
08:30 1. – P. Marek Hric 2. –
09:00 – Společná modlitba Modlitby se čtením a z knihy Pláč s Ranními chvály
10:00 1. – Breindlová Jitka 2. –
10:30 1. – Breindl Pavel 2. –
11:00 1. – Breindl Pavel 2. –
11:30 1. – 2. –
12:00 1. – Hanzlová 2. –
12:30 1. – Puškášová 2. –
13:00 1. – 2. –
13:30 1. – Velemanová 2. –
14:00 1. – Kamarád Fr. ml. 2. –
14:30 1. – Kamarád Fr. ml. 2. –
15:00 1. – Tejmlovi 2. –
15:30 1. – Tejmlovi 2. –
16:00 1. – Kamarád Miloš 2. –
16:30 1. – 2. –
17:00 1. – 2. –
17:30 1. – P. Marek Hric 2. –
18:00 – Ukončení adorace a uložení Nejsvětější svátosti do Bočního Svatostánku

26.3.2018 at 11:55 2 komentáře

Bohoslužby po Květné neděli – SVATÝ TÝDEN

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po Květné neděli – SVATÝ TÝDENVelikonoce 2018
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

– Prosím o větší pozornost při sledování programu na celý Svatý týden, kde je možné si pozorně prostudovat slavení
Velikonočních svátostí smíření a všeho slavení.

– Ve středu 28. 3. bude od 15-ti hodin probíhat generální úklid kostela a příprava Getsemanské zahrady a Božího hrobu. Prosím o
pomoc. Děkuji

– Prosím o rozebrání hodin k pokloně jak ve čtvrtek 29. 3. v Getsemanské zahradě tak z pátku 30. 3. na sobotu 31. 3. u Božího
hrobu.

– I v letošním roce je možné se připojit k sbírce postní almužnička. Z rozhodnutí otce biskupa bude jejích využití v rukou
Ekonomických rád farností pro potřeby potřebných v naších farnostech.

– V pastýřském listě otec biskup oznámil, že každá farnost má mít do 31. 5. 2018 Pastorační radu. Prosím o modlitbu o dary
Ducha svatého pro ty, které si do Pastorační rady zvolíme. Zároveň prosím o zamyšlení nad tím, koho by jste do PRF doporučili.
Výběr kandidátu bude probíhat od příštího týdne.

– Aktuální program akcí!

25.3.2018 at 07:54 Napsat komentář

Bohoslužby po 3. neděli postní

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 3. neděli postní.
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

– Ve středu začala POSTNÍ DOBA. V této době probíhají tak jako každý rok pobožnosti Křížové cesty.
Ostrov: středa – 17:30 (přede mši svatou ve farním kostele)
pátek – 17:30 (přede mší svatou ve farním kostele mimo prvního pátku 2. 3. 2018)
sobota – 17:30 (přede mší svatou v kaplí sv. Rodiny)
neděle – 17:00 (ve farním kostele mimo neděli 11. 3. – pobožnost bude probíhat už v 16 hodin
mimo neděli 18. 3. – pobožnost proběhne v kapli sv. Floriána)
Jáchymov: středa – 15:30 (v kostele sv. Jáchyma přede mší svatou)
Abertamy: sobota – 14:00 (přede mší svatou)
Hroznětín: neděle – 11:00 (přede mší svatou)
Pernink: úterý – 16:00 (přede mší svatou)

– I v letošním roce je možné se připojit k sbírce postní almužnička. Z rozhodnutí otce biskupa bude jejích využití v rukou
Ekonomických rád farností pro potřeby potřebných v naších farnostech.

– V pastýřském listě otec biskup oznámil, že každá farnost má mít do 31. 5. 2018 Pastorační radu. Prosím o modlitbu o dary
Ducha svatého pro ty, které si do Pastorační rady zvolíme. Zároveň prosím o zamyšlení nad tím, koho by jste do PRF doporučili.
Výběr kandidátu bude probíhat od příštího týdne.

– I v letošním roce se zapojíme modlitbou před Nejsvětější svátosti do 24. hodin s Pánem. V pátek 9. 3. Mší svatou začneme
společné bdění před Pánem v Eucharistii. Modlitební a kající adorace bude ukončená v sobotu 10. 3. v 17 hodin kající pobožnosti
a Eucharistickým požehnáním. Už nyní se můžete zapisovat do tabulky jednotlivých hodin. V průběhu adorace kromě nočních
hodin od 23 hod. do 7 hod. ranní bude možné požádat o duchovní pohovor, nebo o svátost smíření.

– Aktuální program akcí!

4.3.2018 at 07:40 Napsat komentář

Bohoslužby po 1. neděli v mezidobí

Aktuální program BOHOSLUŽEB na týden po 1. neděli postní.
Aktualizovaný Kalendář akci.

Ohlášky: 

– Ve středu začala POSTNÍ DOBA. V této době probíhají tak jako každý rok pobožnosti Křížové cesty.
Ostrov: středa – 17:30 (přede mši svatou ve farním kostele)
pátek – 17:30 (přede mší svatou ve farním kostele mimo prvního pátku 2. 3. 2018)
sobota – 17:30 (přede mší svatou v kaplí sv. Rodiny)
neděle – 17:00 (ve farním kostele mimo neděli 11. 3. – pobožnost bude probíhat už v 16 hodin
mimo neděli 18. 3. – pobožnost proběhne v kapli sv. Floriána)
Jáchymov: středa – 15:30 (v kostele sv. Jáchyma přede mší svatou)
Abertamy: sobota – 14:00 (přede mší svatou)
Hroznětín: neděle – 11:00 (přede mší svatou)
Pernink: úterý – 16:00 (přede mší svatou)

– I v letošním roce je možné se připojit k sbírce postní almužnička. Z rozhodnutí otce biskupa bude jejích využití v rukou Ekonomických rád farností pro potřeby potřebných v naších farnostech.

– V pastýřském listě otec biskup oznámil, že každá farnost má mít do 31. 5. 2018 Pastorační radu. Prosím o modlitbu o dary Ducha svatého pro ty, které si do Pastorační rady zvolíme. Zároveň prosím o zamyšlení nad tím, koho by jste do PRF doporučili.
Výběr kandidátu bude probíhat od příštího týdne.

– Sestry a bratři, papež František stanovil 23. únor za Den postu pro mír na celém světě, a zvláště v Demokratické republice Kongo a v Jižním Súdánu. „Stojíme tváří v tvář tragickým konfliktům v různých částech světa, proto vyzývám všechny věřící, aby se zúčastnili zvláštního dne modliteb a půstu za mír, který ustanovuji na pátek 23. února po první neděli postní,“ oznámil papež František při nedělní modlitbě Anděl Páně na svatopetrském náměstí.
Vyzývám tedy nás všechny v plzeňské diecézi, abychom tuto výzvu k postu a modlitbě vzali vážně. Postěme a modleme se s celou církví! Moc Vám za to děkuji! + Tomáš

– V sobotu 24. 2. proběhne už 5-té setkání mládeže karlovarského kraje. Tento krát proběhne v Chodově. Prosím zájemce, aby se co nejrychleji přihlásili.

– I v letošním roce se zapojíme modlitbou před Nejsvětější svátosti do 24. hodin s Pánem. V pátek 9. 3. Mší svatou začneme společné bdění před Pánem v Eucharistii. Modlitební a kající adorace bude ukončená v sobotu 10. 3. v 17 hodin kající pobožnosti a Eucharistickým požehnáním. Už nyní se můžete zapisovat do tabulky jednotlivých hodin. V průběhu adorace kromě nočních hodin od 23 hod. do 7 hod. ranní bude možné požádat o duchovní pohovor, nebo o svátost smíření.

– Aktuální program akcí!

20.2.2018 at 13:03 Napsat komentář

Starší příspěvky


Banner

Kalendář aktualizací

Červen 2018
Po Út St Čt So Ne
« dub    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Týdenní řád

NEDĚLE
Ostrov - 8:30, 12:30 (řeckokatolická liturgie, 1. a 3. neděli v měsíci), 17:00 (modlitba večerních chval)

Jáchymov - 10:00
Hroznětín - 11:30

ÚTERÝ
Ostrov - 17:00/18:00 (modlitba Svatého růžence)

Pernink - 16:30, 17:30 (farní společenství)

STŘEDA
Ostrov - 17:00/18:00 (mše svatá a nešpory), 18:00/19:00 (biblické společenství)

Jáchymov - 16:00

ČTVRTEK
Ostrov - 17:00/18:00 (v zim. čase v kapli sv. Rodiny), 17:35/18:35 (adorace, v zim. čase v kapli sv. Rodiny)

Hroznětín - 16:00 (mše jen po dobu letního času)

PÁTEK
Ostrov - 17:00/18:00, 15:00/16:00 (adorace a svátost smíření, 1. pátek v měsíci), 16:45/17:45 (pobožnost k Božskému srdci, 1. pátek v měsíci),18:00/19:00 (biřmovanci)

SOBOTA (mše s nedělní platností)
Ostrov - 18:00 (kaple sv. Rodiny)
Abertamy - 14:30
Horní Blatná - 16:00 (1. týden v měsíci)
Radošov - 16:00 (3. týden v měsíci)

Vysvětlivky
Zápis XX:XX/XX:XX značí začátek v zimní/letní čas.
Čas bez popisu značí mši svatou.

Úřední hodiny farní kanceláře

ÚTERÝ
Ostrov - 9:00 - 12:00 (kromě 1. úterý v měsíci)
Pernink - 13:00 - 15:00

STŘEDA
Ostrov - 9:00 - 12:00

ČTVRTEK
Ostrov - 13:00 - 16:00

PÁTEK
Ostrov - 9:00 - 12:00

Archiv

Klikněte pro zasílání upozornění na nové příspěvky na váš e-mail.

Přispěvatelé