Archive for Říjen, 2021

31 neděle v mezidobí

31.11 – 7.11

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 31. října 2021 do 7. listopadu 2021)
31. října 2021 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
Ostrov           830 –   Mše svatá za farnost        1700 –  Růžencová pobožnost Jáchymov     1000 – Mše svatá  za zemřelé   1115 – Modlitba za zemřelé na hřbitově
Hroznětín     1130 – Mše svatá za zemřelé     1245 – Modlitba za zemřelé na hřbitově
1. listopadu 2021    Pondělí Slavnost všech svatých  

Ostrov          1730 – Svíce za zemřelé hřbitov kostel  sv. Jakuba Většího                      1800 – Mše svatá za zemřelé kostel  sv. Jakuba Většího
2. listopadu 2021    Úterý Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Ostrov           1800 – Mše svatá za +Antonína Vaculíka    (1.výročí  úmrtí)
Pernink         1600 – Modlitba za zemřelé na hřbitově         1630 – Mše svatá            
3. listopadu 2021    Středa  Ostrov          1800 – Mše svatá za + Růženu Slavíkovou Jáchymov     1600 – Mše svatá
4. listopadu 2021   Čtvrtek Památka sv. Karla Boromejského, biskupaOstrov           1800 – Mše svatá za  + rodinu Jurčišinovou a Urbanovou                                                 1835 – Eucharistická adorace
5. listopadu 2021   PátekOstrov          1700 – Mše svatá za ++ rodiče, manžela  a syna rodiny Savčicových a duše v očistci        
6.listopadu 2021    Sobota  Horní Blatná     1415  – Modlitba za zemřelé na hřbitově  1500  – Mše svatá za zemřelé v kostele sv.  Vavřince
Ostrov – kaple sv. Rodiny  1730 – Mše svatá za živé i zesnulé členy živého růžence
7. listopadu 2021 32.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:           830 –  Mše svatá za farnost                       1700 –  Nešpory
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá za zemřelé
Hroznětín:   1130–  Mše svatá  za zemřelé                        

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky. Minulou neděli sbírka na misie vynesla 13 537,- Kč. Z toho v Ostrově se vybralo 7 541,- Kč a v Jáchymově 2 834,- Kč. Zbylých 3 162,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme. U této příležitosti chci poděkovat všem farníkům, kteří pravidelně posílají peníze na účet farnosti a také dárcům, kteří farnost podporují příležitostně finančními dary.

Dnes (v neděli) v 17h zveme do kostela v Ostrově na poslední říjnovou růžencovou pobožnost na úmysl za zemřelé.

Zítra (v pondělí) v den Slavnosti Všech svatých zveme v 17.30 na hřbitov v Ostrově do kostela Sv. Jakuba na Vzpomínku na zemřelé. Můžou se jí zúčastnit i nevěřící a zapálit svíčku za své zesnulé.  Následně v 18h. v hřbitovním kostele bude mše sv. za zemřelé.

 V úterý památka všech věrných zemřelých – od 17h. V kostele v Ostrově bude tichá eucharistická adorace, při které je možné přijmout svátost smíření. Kvůli přetrvávající pandemii Covid 19, rozhodla  Apoštolské penitenciarie, že   plnomocné odpustky za zemřelé je možné získat do konce listopadu.

Ve středu po mši sv. zveme na biblické společenství na faru v Ostrově.

V pátek v 5. listopadu v 18h v  kostele Zvěstování Panny Marie se koná dušičkový koncert – pro Strom Naděje. Účinkuje Eva Henychová a kapela Elegance – Pavel a Marek Poledníčkovi. Vstupné dobrovolné.

V souvislosti se zmíněným koncertem, a také s tím, že za dva týdny v pátek bude hostem v naší farnosti P. Pavel Petrašovský – jsme se jako kněží rozhodli, že pravidelné setkávání pro přípravu ke svátostem: křtu, sv. přijímání a biřmovaní pro dospělé zahájíme na začátku nového církevního roku, tzn. po 1. neděli adventní. Setkání se budou konat v pátky v 19h. Budeme je vést spolu a účastnit se mohou také všichni, kteří mají zájem o prohloubení víry.

 Od úterý do čtvrtka v kostele v Ostrově mše sv. v 18h.

Ve čtvrtek na památku sv. Karla Boromejského připadá 1. čtvrtek v měsíci – den modliteb za kněze a o nová kněžská a řeholní povolání – po mši sv. eucharistická adorace.

V pátek mše sv. výjimečně v 17h. – v souvislosti s dušičkovým koncertem. Je to 1. pátek v měsíci. Od 16h. tichá eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření. V Perninku bude mše sv. v úterý v 16:30 a přede mší v 16h modlitba za zemřelé na hřbitově.  Ve středu v 16h mše sv. v Jáchymově. V sobotu mše v Horní Blatné v 15h a přede mší modlitba za zemřelé na hřbitově ve 14:15. V 17:30 mše v kapli sv. Rodiny v Ostrově. Mše svaté v neděli v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h a v Hroznětíně v 11:30

30.10.2021 at 10:24 Napsat komentář

Dušičky 2021

DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI 2021
30.října 2021        Sobota  


Abertamy 1415 –  Modlitba za zemřelé na hřbitově
1500 –   Mše sv. za zemřelé v kostele

Boží Dar          1315   –  Modlitba za zemřelé na hřbitově
Krásný Les      1330   –  Modlitba za zemřelé na hřbitově
Velichov          1415   –   Modlitba za zemřelé na hřbitově  
Radošov          1500   –   Modlitba za zemřelé na hřbitově
31.října 2021        NeděleJáchymov        1000 –   Mše sv. za zemřelé v kostele                         
1115 –   Modlitba za zemřelé na hřbitově  

Hroznětín      1130 –   Mše sv. za zemřelé v kostele     
        1245 –   Modlitba za zemřelé na hřbitově
1.listopadu2021    Pondělí

Ostrov    1730 –   Svíce za zemřelé hřbitov Ostrov kostel sv. Jakuba Většího                
1800 –   Mše svatá kostel sv. Jakuba Většího      
2.listopadu 2021   Úterý  
Bor u K. Varů  1500   –  Modlitba za zemřelé na hřbitově

Pernink            1600Modlitba za zemřelé na hřbitově                              
1630 – Mše sv. za zemřelé v kostele  
6.listopadu 2021   Sobota 

Horní Blatná  1415 Modlitba za zemřelé na hřbitově                            
1500 – Mše sv. za zemřelé v kostele sv. Vavřince
  

22.10.2021 at 15:56 Napsat komentář

30. neděle v mezidobí

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 24. října 2021 do 31. října 2021)
24. října 2021 Den modliteb za misie 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  Ostrov          830 –   Mše svatáza farnost  1700 – Misijní růžencová pobožnost Jáchymov     1000 – Mše svatá   Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
26. října 2021         ÚterýOstrov          1800 – Mše svatá Pernink        1630 – Mše svatá   
        
27. října 2021        Středa  
Ostrov          1800 – Mše svatá za Oldřicha Dvořáka od paní Moniky Trautnerové Jáchymov     1600 – Mše svatá

28. října 2021       Čtvrtek Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Ostrov          1800 – Mše svatá za ++ rodiče Ludmilu a  Františka  Müllerovi                       1835 – Eucharistická adorace
29. října 2021        PátekOstrov          1800 – Mše svatá za spravedlivé řešení soudního sporu a za rodinu Kruckých
30. října 2021       Sobota  

Abertamy   1415  – Modlitba za zemřelé na hřbitově 1500  – Mše svatá za zemřelé  
Ostrov – kaple sv. Rodiny       1730 – Mše svatá  
31. října 2021 31.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:           830 –  Mše svatá za farnost        1700 –  Růžencová pobožnost

Jáchymov:   1000 –  Mše svatá za zemřelé   1115 –  Modlitba za zemřelé na hřbitově

Hroznětín:   1130–  Mše svatá  za zemřelé   1245 –  Modlitba za zemřelé na hřbitově

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na misie. Minulou neděli sbírka vynesla 5 387,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 2 162,- Kč a v Jáchymově 1 845,- Kč. Zbylých 1380,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Děkuji všem, kteří se zúčastnili brigády na faře. U této příležitosti chci moc poděkovat všem, kteří se pravidelně starají o faru, naše kostely a o liturgii: kostelníkům, varhaníkům a osobám které se starají o hudbu v kostele, lektorům, ministrantům, osobám starajícím se o výzdobu a úklid a osobám dbajícím  na čistotu liturgického prádla.

Dnes (v neděli) v 17h zveme do kostela v Ostrově na růžencovou modlitbu na úmysl za misie.

V listopadu se budou konat volby do pastorační rady farnosti. Své kandidáty můžete nahlásit do konce tohoto týdne elektronicky na emailovou adresu farnosti: farnost.ostrov@bip.cz, nebo na formuláři, který najdete na stolku v kostele, nebo si ho vyzvednout v kanceláři.

Blíží se dušičky proto připomínáme že rozhodnutím Apoštolské penitenciárie  , plnomocné odpustky za zemřelé je možno získat od 25.10. do 8.11.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků jsou následující:

1. Daný den přijmout eucharistii

2. Navštívit hřbitov a pomodlit se za zemřelé

3. Pomodlit se na úmysl sv. Otce

4. V okruhu těchto dní vykonat sv. zpověď

Podrobný program modliteb na hřbitovech a mší za zemřelé najdete na farních stránkách a na nástěnce.

Tento týden ve čtvrtek je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Mše svaté v Ostrově v 18h od úterý do pátku. Ve čtvrtek, po mši sv. eucharistická adorace. V Perninku bude mše sv. v úterý 16:30 a v Jáchymově ve středu v 16h. V sobotu v 15h mše sv. v Abertamech a před mší sv. ve 14:15 modlitba za zemřelé na hřbitově, v 17:30  mše v kapli sv. Rodiny v Ostrově. Mše svaté v neděli v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. po mši následuje modlitba za zemřelé na hřbitově v 11:15 a v Hroznětíně  mše v 11:30 a po mši modlitba za zemřelé na hřbitově ve 12:45.

Ve středu po mši sv. zveme na biblické společenství na faru v Ostrově.

V listopadu zahájíme pravidelná setkání pro osoby, které chtějí se připravit na svátosti a nebo mají zájem o prohloubení víry. O termínu jejich zahájení vás budeme včas informovat.

22.10.2021 at 15:49 1 komentář

29. Neděle v mezidobí

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 17. října 2021 do 24. října 2021)
17. října 2021  
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  Ostrov          830 –  Mše svatá za farnost                        
1700 – Růžencová pobožnost
Jáchymov     1000 – Mše svatá  
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
19. října 2021         ÚterýOstrov          1800 – Mše svatá za zdraví a Boží požehnání pro Martínka Pernink        1630 – Mše svatá           
20. října 2021        Středa  Ostrov          1800 – Mše svatá
Jáchymov     1600 – Mše svatá
21. října 2021       Čtvrtek
Památka Bl. Karla Rakouského
Ostrov          1800 – Mše svatá za požehnání a ochranu pro rodinu rodinu a
blízké    
1835 – Eucharistická adorace
22. října 2021        Pátek
Památka Sv. Jana Pavla II.
Ostrov          1800 – Mše svatá ++Petra a Annu Parimuchovi (první výročí
uložení do hrobu) a   za Misie
23. října 2021       Sobota  Abertamy                                    1500  – Mše svatá
Ostrov – kaple sv. Rodiny        1730 – Mše svatá  
24. října 2021
Den modliteb za misie
30.  NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Ostrov:           830 –  Mše svatá za farnost                      
1700 –  Misijní růžencová pobožnost
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  
Hroznětín:   1130–  Mše svatá  

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 6 135,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 3 881,- Kč a v Jáchymově 1 607,- Kč. Zbylých 647,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) v 17h zveme na růžencovou pobožnost do kostela v Ostrově.

Připomínáme, že v listopadu se budou konat volby do pastorační rady farnosti. Své kandidáty můžete nahlásit elektronicky na emailovou adresu farnosti: farnost.ostrov@bip.cz, nebo na formuláři, který najdete na stolku v kostele, nebo si ho vyzvednout v kanceláři.

 Ve středu po večerní mši svaté se budou na faře promítat fotky z pouti do Plzně a Klatov a následně se bude konat biblické společenství.

V pátek budeme v naší farnosti hostit pátera Romualda Štěpána Roba, který je v diecézi zodpovědný za papežská misijní díla. Jeden z úmyslů mše sv. bude za misie a po mši sv. zveme na faru na besedu o papežských misijních dílech.

Tento týden na pondělí připadá svátek sv. Lukáše, evangelisty. Ve čtvrtek je památka blahoslaveného Karla Rakouského a v pátek sv. Jana Pavla II.. Mše svaté v Ostrově v 18h od úterý do pátku. Ve čtvrtek, po mši sv. eucharistická adorace. V Perninku bude mše sv. v úterý 16:30 a v Jáchymově ve středu v 16h. V sobotu v 15h mše sv. v Abertamech, v 17:30 v kapli sv. Rodiny v Ostrově. Za týden je misijní neděle. Sbírka této neděle je určena na podporu misií, prostřednictvím Papežských misijních děl. Mše svaté v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně v 11:30.

V sobotu v 10h zveme na brigádu – úklid kůlny a pokud vyjde čas i půdy.

Ve farní knihovně si můžete zakoupit kalendáře na rok 2022.

Osoby, které máji zájem o přípravu  ke svatosti křtu nebo biřmovaní ať se, pokud možno co nejdříve nahlásí u kněží nebo v kanceláři.

15.10.2021 at 15:54 Napsat komentář

Volby do pastorační rady farnosti

Začátkem listopadu plánujeme zorganizovat volby do pastorační rady farnosti. Prosíme o nahlášení kandidátů. Je možné to udělat elektronicky na adresu farnost.ostrov@bip.cz nebo papírově odevzdat kněžím nebo v kanceláři. V přihlášce uveďte jméno nebo jména těch, které navrhujete do farní rady a podepište se čitelným podpisem.

Návrh kandidátů do pastorační rady farnosti Ostrov

1.    ……………………………………………………………………….

2.    ……………………………………………………………………….

3.    ………………………………………………………………………..

4.    ……………………………………………………………………….

5.    ……………………………………………………………………….

         ……………………………………………….

                               podpis

8.10.2021 at 13:29 Napsat komentář

28. Neděle v mezidobí

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 10. října 2021 do 17. října 2021)
10. října 2021   27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  Ostrov          830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov     1000 – Mše svatá  
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
12. října 2021         ÚterýOstrov          1800 – Mše svatá
Pernink        1630 – Mše svatá           
13. října 2021        Středa  Ostrov          1800 – Mše svatá  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
14. října 2021       Čtvrtek  Ostrov          1800 – Mše svatá za + rodinu Lokajíčkovou a                                               Grollmussovou                      
1835  – Eucharistická adorace
15. října 2021        Pátek
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Ostrov          1800 – Mše svatá  za + Rudolfa Hynka a celý rod
16. října 2021       Sobota  Abertamy                               1500  – Mše svatá
Ostrov – kaple sv. Rodiny  1730 – Mše svatá  
17. října 2021   29.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:           830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  
Hroznětín:   1130–  Mše svatá  

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 3676,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 2146,- Kč. a v Jáchymově 1530,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

Začátkem listopadu plánujeme zorganizovat volby do pastorační rady farnosti. Prosíme o nahlášení kandidátů. Je možné to udělat elektronicky na adresu farnosti nebo papírově odevzdat kněžím nebo v kanceláři. V přihlášce uveďte jméno nebo jména těch, které navrhujete do farní rady a podepište se čitelným podpisem. Jednoduché formuláře najdete na stolku v kostele nebo si můžete vyzvednout v kanceláři.

 Mše svaté v Ostrově v 18h. od úterý do pátku. Ve čtvrtek památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve , po mši sv. eucharistická adorace. V Perninku bude mše sv. v úterý 16:30 a v Jáchymově ve středu v 16h. V sobotu v 15h mše sv. v Abertamech, v 17:30 v kapli sv. Rodiny v Ostrově. Příští neděli jako obvykle mše sv. v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně v 11:30.

Ve Farní knihovně si můžete zakoupit kalendáře na rok 2022.

Osoby, které máji zájem o přípravu  ke svatosti křtu nebo biřmovaní ať se, pokud možno co nejdříve nahlásí u kněží nebo v kanceláři.

8.10.2021 at 13:16 Napsat komentář

2.10. 2021 Pouť Plzeň, Klatovy-foto

3.10.2021 at 10:39 Napsat komentář

27. Neděle v mezidobí

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 3. října 2021 do 10. října 2021)
3. října 2021   27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  Ostrov          830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov     1000 – Mše svatá  za Hermanna Rudolfa                                   Hammera a rodinu
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
5. října 2021         ÚterýOstrov          1800 – Mše svatá za ++Martina Delinčáka a                                     rodinu Klatovských
Pernink        1630 – Mše svatá           
6. října 2021        Středa  Ostrov          1800 – Mše svatá za rodinu Kepovu a Fichnovu                                   o požehnání, dar víry a ochranu Panny                                   Marie do dalších let
Jáchymov     1600 – Mše svatá
7. října 2021       Čtvrtek Památka Panny Marie RůžencovéOstrov          1800 – Mše svatá za ++Štefana Hrance a Terezii                                    Šimlíkovou                        
1835 – Eucharistická adorace
8. října 2021        PátekOstrov          1800 – Mše svatá  za zdraví a Boží požehnání                                   Pro rodinu Mikolajovu
9. října 2021       Sobota  Abertamy                                    1500  – Mše svatá
Ostrov – kaple sv. Rodiny        1630 – Mše svatá  
10. října 2021   28.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:           830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  
Hroznětín:   1130–  Mše svatá  

Ohlášky:

Děkujeme všem, kteří byli zapojeni jakýmkoli způsobem do příprav a průběhu Michaelské pouti: děkuji těm, kteří se zúčastnili sobotní brigády na faře a všem kteří byli zapojeni do úklidu kostela a jeho výzdoby, dále všem, kteří pomohli při večerním sobotním setkání s delegací z Německa a Ostrovské radnice. Děkuji všem, kteří byli zapojeni do nedělní liturgie a průvodu, těm, kteří se starali o přípravu občerstvení a pohoštění během pouti, panu varhaníkovi za hudební doprovod při mši a odpolední koncerty v kostele, kapele Swing melody za krásný koncert a vůbec všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na průběhu pouťi. Zvláštní poděkování patří těm, kteří se už po akci zapojili do úklidu. Děkuji rovněž městu Ostrov a domu kultury za hezkou spolupráci a pomoc při organizaci pouťi.  Ještě jednou Všem velké díky.

Děkujeme také všem, kteří se zúčastnili Svatováclavské pouti do Radošova. Na našich farních stránkách můžete shlédnout jak fotku z Radošova tak fotografie z Michaelské pouťi.

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 9 626,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 6 525,- Kč + 77€ a v Jáchymově 2 498,- Kč. Zbylých 603,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Ve Farní knihovně si můžete zakoupit kalendáře na rok 2022.

V pondělí památka sv. Františka z Assisi a ve čtvrtek Panny Marie Růžencové Mše svaté v Ostrově v 18h. od úterý do pátku. Ve čtvrtek, po mši sv. eucharistická adorace.

V Perninku bude mše sv. v úterý 16:30 a v Jáchymově ve středu v 16h. V sobotu v 15h mše sv. v Abertamech, v 17:30 v kapli sv. Rodiny v Ostrově. Příští neděli jako obvykle mše sv. v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně v 11:30.

Osoby, které máji zájem o přípravu  ke svatosti křtu nebo biřmovaní ať se, pokud možno co nejdříve nahlásí u kněží nebo v kanceláři.

Pan varhaník Martin Matuška nabízí možnost výuky hry na varhany primárně pro děti a mládež, případně taky pro dospělé. Zájemci se můžou hlásit přímo u něj nebo v kanceláři.

1.10.2021 at 17:22 Napsat komentář


Banner

Kalendář aktualizací

Říjen 2021
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Týdenní řád

NEDĚLE
Ostrov - 8:30, 12:30 (řeckokatolická liturgie, 1. a 3. neděli v měsíci), 17:00 (modlitba večerních chval)

Jáchymov - 10:00
Hroznětín - 11:30

ÚTERÝ
Ostrov - 17:00/18:00 (modlitba Svatého růžence)

Pernink - 16:30, 17:30 (farní společenství)

STŘEDA
Ostrov - 17:00/18:00 (mše svatá a nešpory), 18:00/19:00 (biblické společenství)

Jáchymov - 16:00

ČTVRTEK
Ostrov - 17:00/18:00 (v zim. čase v kapli sv. Rodiny), 17:35/18:35 (adorace, v zim. čase v kapli sv. Rodiny)

Hroznětín - 16:00 (mše jen po dobu letního času)

PÁTEK
Ostrov - 17:00/18:00, 15:00/16:00 (adorace a svátost smíření, 1. pátek v měsíci), 16:45/17:45 (pobožnost k Božskému srdci, 1. pátek v měsíci),18:00/19:00 (biřmovanci)

SOBOTA (mše s nedělní platností)
Ostrov - 18:00 (kaple sv. Rodiny)
Abertamy - 14:30
Horní Blatná - 16:00 (1. týden v měsíci)
Radošov - 16:00 (3. týden v měsíci)

Vysvětlivky
Zápis XX:XX/XX:XX značí začátek v zimní/letní čas.
Čas bez popisu značí mši svatou.

Úřední hodiny farní kanceláře

ÚTERÝ
Ostrov - 9:00 - 12:00 (kromě 1. úterý v měsíci)
Pernink - 13:00 - 15:00

STŘEDA
Ostrov - 9:00 - 12:00

ČTVRTEK
Ostrov - 13:00 - 16:00

PÁTEK
Ostrov - 9:00 - 12:00

Archiv

Klikněte pro zasílání upozornění na nové příspěvky na váš e-mail.


%d blogerům se to líbí: