Archive for Září, 2021

Michaelská pouť 2021 – foto

29.9.2021 at 14:38 Napsat komentář

Michaelská pouť 2021

29.9.2021 at 14:19 1 komentář

Svatováclavská pouť do Radošova 28.9 2021

29.9.2021 at 13:55 Napsat komentář

26. Neděle v mezidobí

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 26. září 2021 do 3. října 2021)
26. září 2021   26. NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:           900 –  Michaelská pouť mše svatá za farnost a                                   její   dobrodince a partnerská města                                   Celebruje Mons. Tomáš Holub
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  
  
28. září 2021         Úterý Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národaOstrov          1000 – Mše svatá
Radošov       1600– Poutní mše svatá
Pernink         1630 – Mše svatá           
29. září 2021        Středa Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů  Ostrov          1800 – Mše svatá  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
30. září 2021       Čtvrtek Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církveOstrov          1800 – Mše svatá za ++rodiče Michala a Libuši                                 Piovarčiovi                        
1835 – Eucharistická adorace
1. říjen 2021        Pátek Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církveOstrov           1700 –  Možnost svátosti smíření a tichá                                      eucharistická  adorace                        
1740–   Pobožnost k nejsvětějšímu Srdci                                      Ježíšovu                        
1800 – Mše svatá  za ++rodiče Josefa a Etelku                                     Müllerovi
2. říjen 2021       Sobota Památka svatých andělů strážných  Horní Blatná   1500  – Mše svatá    
3. říjen 2021   27.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:           830 –  Mše svatá za farnost
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  
Hroznětín:   1130–  Mše svatá  

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 8 834,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 3 074,- Kč. a v Jáchymově 1650,- Kč. Zbylých 4 110,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Zveme všechny farníky dnes odpoledne na farní oslavy. V 17.00 na farní zahradě koncert Swing Melody a následně posezení s občerstvením.

V nejbližší sobotu 2. října se koná autobusová pouť farnosti do Plzně a Klatov. Odjezd autobusu v 7:30 z ulice Hroznětínské před poliklinikou. Máme poslední volná místa.

V úterý slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa. Mše sv. v Ostrově v 10:00., poutní mše sv. v Radošově v 16:00. a na Perninku v 16:30. Ve středu na svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů mše sv. v Jáchymově v 16.00 a v Ostrově v 18:00 o požehnání pro naší farnost. Na čtvrtek připadá první čtvrtek měsíce a památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve po mši sv. v 18:00 eucharistická adorace. V pátek památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve – je to  zároveň první pátek v měsíci. Od 17:00 možnost svátosti smíření a tichá eucharistická adorace. V 17:40 pobožnost k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a v 18:00 mše svatá.

V sobotu mše sv. na Horní Blatné v 15:00. Nebude mše sv. v kapli sv. Rodiny. Příští neděli mše sv. v Ostrově v 8.30, v Jáchymově v 10.00 a v 11.30 v Hroznětíně.

 Osoby, které máji zájem o přípravu  ke svatosti křtu nebo biřmovaní ať se, pokud možno co nejdříve nahlásí u kněží nebo v kanceláři.

Pan varhaník Martin Matuška nabízí možnost výuky hry na varhany primárně pro děti a mládež, případně taky pro dospělé. Zájemci se můžou hlásit přímo u něj nebo v kanceláři.

24.9.2021 at 19:52 Napsat komentář

25 Neděle v mezidobí

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 19. září 2021 do 26. září 2021)
19. září 2021   25. NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov            830 –  Mše svatá za farnost                        
Jáchymov     1000 – Mše svatá  
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
21. září 2021         Úterý Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelistyOstrov          1800 – Mše svatá
Pernink        1630 – Mše svatá           
22. září 2021        Středa  Ostrov          1800 – Mše svatá  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
23. září 2021       Čtvrtek Památka sv. Pia z Pietrelciny, knězeOstrov          1800 – Mše svatá za všechny duše v očistci                      
1835 – Eucharistická adorace
24. září 2021        Pátek
Ostrov          1800 – Mše svatá  za + Ludmilu Galivodovou
25. září 2021       Sobota  Abertamy                               1500  – Mše svatá
Boží Dar                                 1800 – Mše svatá
26. září 2021     26.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:           900 –  Michaelská pouť mše svatá za farnost a její dobrodince a partnerská města
Celebruje Mons. Tomáš Holub
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 6 857,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 3 593,- Kč. a v Jáchymově 2 370,- Kč. Zbylých 894,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Za týden budeme slavit Michaelskou pouť. Slavnostní Poutní mši svatou v neděli 26.září v 9.00. bude sloužit otec biskup Tomáš Holub. Po mši svaté bude následovat průvod se soškou Panny Marie Věrné ke klášternímu kostelu.

V rámci pouti v sobotu 25. září ve 14.00 na hřbitově v Ostrově proběhne modlitba za zemřelé. V 19:30 v kostele koncert: „ Barokní lesk trubky a varhan“. V neděli 26. září

– v 9.00. poutní mše svatá

– v 10:30 průvod ke klášternímu kostelu

– Ve 13.00,14.00, a 15.00  varhaní mini koncerty v kostele

Na farní zahradě od 10:30 do 16.00 program pro děti a  v 17.00 koncert Swing Melody

V týdnu mše svaté v Ostrově v 18h. od úterý do pátku. V úterý svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.Ve čtvrtek památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze, po mši sv. eucharistická adorace.

V Perninku bude mše sv. v úterý 10.30 a v Jáchymově ve středu v 16.00. V sobotu v 15.00 mše sv. v Abertamech a v 18.00 na Božím Daru. Příští neděli mše sv. v Ostrově v 9.00, v Jáchymově v 10.00. Nebude mše sv. v Hroznětíně a v kapli sv. Rodiny.

Osoby, které máji zájem o přípravu  ke svatosti křtu nebo biřmovaní ať se, pokud možno co nejdříve nahlásí u kněží nebo v kanceláři.

Pan varhaník Martin Matuška nabízí možnost výuky hry na varhany primárně pro děti a mládež, případně taky pro dospělé. Zájemci se můžou hlásit přímo u něj nebo v kanceláři.

Jsou ještě volná místa v autobuse  na pouť do Plzně a Klatov, která se uskuteční 2. října. Přihlásit se můžete v kanceláři nebo u kněží po mši svaté. 

17.9.2021 at 15:26 Napsat komentář

24. Neděle v mezidobí

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(týden od 12. září 2021 do 19. září 2021)
12. září 2021  
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Ostrov            830 –  Mše svatá za farnost                       
  1700 –  Nešpory
Jáchymov     1000 – Mše svatá  
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
14. září 2021  Úterý
Svátek povýšení sv. kříže
Ostrov          1800 – Mše svatá za++Petra a Ludmilu Javorčákovi  a požehnání pro děti
Pernink        1630 – Mše svatá           
15. září 2021        Středa
Památka Panny Marie Bolestné
Ostrov          1800 – Mše svatá  za++Petra a Ludmilu Javorčákovi  a požehnání pro děti  
Jáchymov     1600 – Mše svatá
16. září 2021       Čtvrtek
Památka sv. Ludmily, mučednice  
Ostrov          1800 – Mše svatá za++Petra a Ludmilu Javorčákovi  a požehnání pro děti                        
   1835 – Eucharistická adorace
17. září 2021  PátekOstrov          1800 – Mše svatá  za++Petra a Ludmilu Javorčákovi  a požehnání pro děti  
18. září 2021 Sobota  Abertamy                               1500  – Mše svatá
Ostrov – kaple sv. Rodiny  1630 – Mše svatá
Boží Dar                                 1800 – Mše svatá  
19. září 2021    
25.  NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Ostrov:           830 –  Mše svatá za farnost
                    1700 –  Nešpory
Jáchymov:    1000 –  Mše svatá  
Hroznětín:   1130 –  Mše svatá    

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 8 838,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 2 480,- Kč. a v Jáchymově 3 862,- Kč. Zbylých 2 496,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) v 17h zveme na nešpory v kostele v Ostrově.

Mše svaté v Ostrově v 18h. od úterý do pátku. V úterý svátek povýšení sv. kříže. Na středu připadá památka Panny Marie Bolestné. Ve čtvrtek památka sv. Ludmily, mučednice, po mši sv. eucharistická adorace.

V Perninku bude mše sv. v úterý 16:30 a v Jáchymově ve středu v 16h. V sobotu v 15h mše sv. v Abertamech, v 16:30 v kapli sv. Rodiny v Ostrově a v 18h na Božím Daru. Příští neděli jako obvykle mše sv. v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně v 11:30.

Ve čtvrtek 16.9. v 19h. se uskuteční na faře v Ostrově organizační setkání rodičů, kteří přihlásili své děti k výuce náboženství.

Osoby, které máji zájem o přípravu  ke svatosti křtu nebo biřmovaní ať se, pokud možno co nejdříve nahlásí u kněží nebo v kanceláři.

Pan varhaník Martin Matuška nabízí možnost výuky hry na varhany primárně pro děti a mládež, případně taky pro dospělé. Zájemci se můžou hlásit přímo u něj nebo v kanceláři.

Jsou ještě volná místa v autobuse  na pouť do Plzně a Klatov, která se uskuteční 2. října. Přihlásit se můžete v kanceláři nebo u kněží po mši svaté. 

10.9.2021 at 13:57 Napsat komentář

23. Neděle v mezidobí

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 29. srpna 2021 do 5. září 2021)
5. září 2021   23. NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov             830 –  Mše svatá za farnost  
   1700 –  Nešpory
Jáchymov    1000 – Mše svatá  
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
7. září 2021  ÚterýOstrov          1800 – Mše svatá za spravedlivé rozhodnutí 
soudu
Pernink        1630 – Mše svatá           
8. září 2021        Středa Svátek narození Panny MarieOstrov            930  – Mše svatá za Karlovarský vikariát                
        1800 – Mše svatá za + Marii Hynkovou a celý
rod
Jáchymov     1600 – Mše svatá
9. září 2021       Čtvrtek  Ostrov          1800 – Mše svatá  za zdraví a Boží požehnání
   1830 – Eucharistická adorace                      
10. září 2021  PátekOstrov          1800 – Mše svatá za + Dinušku, Luboška a babičku              
11. září 2021 Sobota  Abertamy             1500  – Mše svatá
Ostrov – kaple sv. Rodiny  1630 – Mše svatá
Boží Dar                                 1800 – Mše svatá  
12. září 2021     24.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:           830 –  Mše svatá za farnost     
1700 –  Nešpory
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  
Hroznětín:   1130 –  Mše svatá    

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka na bohoslovce vynesla 8 404,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 3 607,- Kč. a v Jáchymově 3 695,- Kč. Zbylých 1 102,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) v 17h zveme na nešpory v kostele v Ostrově.

Mše svaté v Ostrově v 18h. od úterý do pátku. Na středu připadá svátek narození Panny Marie, tento den se bude sloužit mše svatá v Ostrově v 9:30 za Karlovarský vikariát. Ve čtvrtek po mši sv. eucharistická adorace.

Připomínáme, že v měsíci září budeme sloužit každou sobotu v 18 hod. mši svatou s nedělní platností na Božím Daru. Z toho důvodu v září mše svatá v kapli Sv. Rodiny v Ostrově bude o hodinu dříve tzn. v  16:30. V Perninku bude mše sv. v úterý 16:30 a v Jáchymově ve středu v 16h. V sobotu v 15h mše sv. v Abertamech. Příští neděli jako obvykle mše sv. v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně v 11:30.

Na čtvrtek 9. září v 19h zveme do kostela sv. Jáchyma v Jáchymově na koncert hornické kapely Frisch Glück z Annabergu. Vstupné dobrovolné

Rodiče, kteří mají zájem o výuku náboženství svých dětí prosíme, aby je přihlásili a přihlášky odevzdali nejpozději do 10.9.2021. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii  nebo v kanceláři farnosti.

Osoby které máji zájem o přípravu  ke svatosti křtu nebo biřmovaní ať se, pokud možno co nejdříve nahlásí u kněží nebo v kanceláři.

Jsou ještě volná místa v autobuse  na pouť do Plzně a Klatov, která se uskuteční 2. října. Přihlásit se můžete v kanceláři nebo u kněží po mši svaté.  

3.9.2021 at 15:01 Napsat komentář


Banner

Kalendář aktualizací

Září 2021
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Týdenní řád

NEDĚLE
Ostrov - 8:30, 12:30 (řeckokatolická liturgie, 1. a 3. neděli v měsíci), 17:00 (modlitba večerních chval)

Jáchymov - 10:00
Hroznětín - 11:30

ÚTERÝ
Ostrov - 17:00/18:00 (modlitba Svatého růžence)

Pernink - 16:30, 17:30 (farní společenství)

STŘEDA
Ostrov - 17:00/18:00 (mše svatá a nešpory), 18:00/19:00 (biblické společenství)

Jáchymov - 16:00

ČTVRTEK
Ostrov - 17:00/18:00 (v zim. čase v kapli sv. Rodiny), 17:35/18:35 (adorace, v zim. čase v kapli sv. Rodiny)

Hroznětín - 16:00 (mše jen po dobu letního času)

PÁTEK
Ostrov - 17:00/18:00, 15:00/16:00 (adorace a svátost smíření, 1. pátek v měsíci), 16:45/17:45 (pobožnost k Božskému srdci, 1. pátek v měsíci),18:00/19:00 (biřmovanci)

SOBOTA (mše s nedělní platností)
Ostrov - 18:00 (kaple sv. Rodiny)
Abertamy - 14:30
Horní Blatná - 16:00 (1. týden v měsíci)
Radošov - 16:00 (3. týden v měsíci)

Vysvětlivky
Zápis XX:XX/XX:XX značí začátek v zimní/letní čas.
Čas bez popisu značí mši svatou.

Úřední hodiny farní kanceláře

ÚTERÝ
Ostrov - 9:00 - 12:00 (kromě 1. úterý v měsíci)
Pernink - 13:00 - 15:00

STŘEDA
Ostrov - 9:00 - 12:00

ČTVRTEK
Ostrov - 13:00 - 16:00

PÁTEK
Ostrov - 9:00 - 12:00

Archiv

Klikněte pro zasílání upozornění na nové příspěvky na váš e-mail.

Přispěvatelé


%d blogerům se to líbí: