Archive for Srpen, 2021

22 neděle v vmezidobi

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 29. srpna 2021 do 5. září 2021)
29. srpna 2021   22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ


Ostrov            830 –  Mše svatá za farnost  
1700 –  Nešpory
Jáchymov    1000 – Mše svatá  
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
31. srpna 2021  Úterý
Ostrov          1800 – Mše svatá
Pernink        1630 – Mše svatá           
1. září 2021        Středa  Ostrov          1800 – Mše svatá na úmysl o požehnaní pro  všechny žáky a učitele v novém školním roce  
Jáchymov    1600 – Mše svatá
2. září 2021       Čtvrtek  


Ostrov          1800 – Mše svatá  za kněze a nová kněžská a   řeholní povolání                      
1835 – Eucharistická adorace
3. září 2021  Pátek Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církveOstrov          1700 –   možnost svátosti smíření a tichá  Eucharistická  adorace                      
1740–   pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci   Ježíšovu                       
1800 – Mše svatá zádušní za+ Annu Majerechovou
4. září 2021 Sobota  
Horní Blatná                       1500  – Mše svatá
Ostrov – kaple sv. Rodiny  1630 –  Mše svatá za živé a zemřelé členy „Živého růžence“
Boží Dar                              1800 – Mše svatá  


5. září 2021     23.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:          830 –  Mše svatá za farnost
1700 –  Nešpory
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  
Hroznětín:   1130 –  Mše svatá    

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na bohoslovce. Minulou neděli sbírka vynesla 8 432,- Kč. Z toho v Ostrově se vybralo 2 222,- Kč a v Jáchymově 4 295,- Kč. Zbylých 1 915,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) v 17h nešpory v kostele v Ostrově.

Mše svaté v Ostrově v 18h od úterý do pátku. Ve středu v 18 hod. mše svatá v Ostrově na úmysl o požehnání pro všechny žáky a učitele v novém školním roce. Na čtvrtek 2. září připadá první čtvrtek v měsíci – mše sv. v Ostrově v 18h na úmysl za kněze a nová kněžská a řeholní povolání. Po mši sv. eucharistická adorace. V pátek 3. září připadá Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, je to zároveň první pátek v  měsíci. Od 17h možnost Svátosti smíření v kostele v Ostrově, od 17:40 pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, v 18h. mše svatá. V měsíci září budeme sloužit každou sobotu v 18 hodin mši svatou s nedělní platností na Božím Daru. Z toho důvodu bude  v září mše svatá v kapli Sv. Rodiny v Ostrově o hodinu dříve, tzn. v  16:30. Tato mše svatá bude sloužena za živé a zemřelé členy „Živého růžence“.  Po mši bude následovat společná modlitba růžence. V Perninku bude mše sv. v úterý 16:30 a v Jáchymově ve středu v 16h. V sobotu v 15h mše sv. v Horní Blatné.

Příští neděli jako obvykle mše sv. v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h a v Hroznětíně v 11:30.

V novém školním roce od 15.9. plánujeme zahájení vyučování náboženství pro děti. Přihlášky jsou k vyzvednutí v zákristii po mši svaté, nebo ve farní kanceláři. Rodiče, kteří mají zájem o výuku náboženství svých dětí, ať vyplněné přihlášky odevzdají nejpozději do 10.9.2021. Prosíme také, aby se všichni, kteří mají zájem o přípravu  ke svátosti křtu nebo biřmování, co nejdříve nahlásili u kněží nebo v kanceláři.

Naše pravidelné pastorační aktivity a setkávání na faře, plánujeme zahájit v druhé polovině září, až zmapujeme jaký je zájem o vyučování náboženství a přípravu ke svátostem. Ve středu 1. září zveme v 19 hod. na faru v Ostrově na besedu s paterem Patrikem, který bude vyprávět o  svých zkušenostech z práce v Itálii.

Máme ještě několik volných míst v autobuse na pouť do Plzně a Klatov, která se uskuteční 2. října. Pouť nebude fyzicky náročná a mohou se jí účastnit i osoby s omezenou pohyblivostí. Cena pouti je 230,- Kč. K účasti se můžete přihlásit v kanceláři nebo u kněží po mši svaté. Při zápisu se bude vybírat záloha 150,- Kč.

28.8.2021 at 09:45 Napsat komentář

21. neděle v mezidobí

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 15. srpna 2021 do 22. srpna 2021)
22. srpna 2021   21. NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov            830 –  Mše svatá za farnost                        
1700 –  Nešpory
Jáchymov     1000 – Mše svatá  
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
24. srpna 2021  Úterý Svátek sv. Bartoloměje, apoštolaOstrov          1800 – Mše svatá
Pernink        1630 – Mše svatá                        
25. srpna 2021  Středa  Ostrov          1800 – Mše svatá
Jáchymov     1600 – Mše svatá
26. srpna 2021  Čtvrtek  Ostrov          1800 – Mše svatá                        
1835 – Eucharistická adorace
27. srpna 2021  Pátek Památka sv. MonikyOstrov          1800 – Mše svatá            
28. srpna 2021 Sobota Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církveAbertamy                               1500  – Mše svatá
Ostrov – kaple sv. Rodiny  1730 – Mše svatá  
29. srpna 2021     22.  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:           830 –  Mše svatá za farnost                        1700 –  Nešpory
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  
Hroznětín:   1130 –  Mše svatá    

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 13 748,- Kč. a 10 € z toho v Ostrově se vybralo 3 465,- Kč a v Jáchymově 8 615,- Kč + 10 €. Zbylých 1 668,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) v 17h nešpory v kostele v Ostrově.

V úterý svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Na pátek připadá památka sv. Moniky a na sobotu památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.

Mše svaté v Ostrově v 18h. od úterý do pátku. Ve čtvrtek po mši sv. eucharistická adorace. V Perninku bude mše sv. v úterý 16:30 a v Jáchymově ve středu v 16h. V sobotu v 15h mše sv. v Abertamech a v 17:30 v kapli Sv. Rodiny v Ostrově. Příští neděli jako obvykle mše sv. v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně v 11:30.

V novém školním roce od 15.9. plánujeme zahájení vyučování náboženství pro děti. Přihlášky jsou k vyzvednutí v zákristii po mši svaté, nebo ve farní kanceláři. Rodiče, kteří mají zájem o výuku náboženství svých dětí ať vyplněné přihlášky odevzdají nejpozději do 10.9.2021.

Ve středu 25.8 v rámci našich prázdninových akcí navážeme na probíhající filmový festival v Karlových Varech a zveme do letního kina na faře v Ostrově. Bude se promítat film „S láskou Vincent“. Snímek byl natočen kombinací hraného filmu  a animace originálních olejomaleb. Vypráví příběh o malíři Vincentovi van Goghovi.

Na sobotu 2. října farnost organizuje autobusovou pouť do Plzně a Klatov. Zahájíme jí v Plzni prohlídkou obnovené katedrály sv. Bartoloměje a setkáním s katedrálním farářem a naším bývalým kaplanem P. Pavlem Petrašovským. Následně u Plzeňské Madony prožijeme společnou mši svatou. V Klatovech bude na programu návštěva kostela narození Panny Marie a obnoveného jezuitského kostela včetně katakomb a setkání s naším bývalým farářem P. Markem Hricem. Pouť nebude fyzicky náročná a mohou se jí účastnit i osoby s omezenou pohyblivostí. Cena pouti je 230,- Kč. K účasti se můžete přihlásit v kanceláři nebo u kněží po večerní mši svaté. Při zápisu se bude vybírat záloha 150,- Kč.

20.8.2021 at 13:50 Napsat komentář

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 15. srpna 2021 do 22. srpna 2021)
15. srpna 2021 Nanebevzetí Panny Marie 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov            830 –  Mše svatáza farnost               1700 –  Nešpory
Jáchymov     1000 – Mše svatá  za živé a zesnulé rodáky z  Jáchymova mši sv. bude sloužit Msgr. František Radkovský    
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
17. srpna 2021  Úterý  
Ostrov          1800 – Mše svatá
Pernink        1630 – Mše svatá                        
18. srpna 2021  Středa  
Ostrov          1800 – Mše svatá
Jáchymov     1600 – Mše svatá
19. srpna 2021  Čtvrtek  
Ostrov          1800 – Mše svatá                      
 1835 – Eucharistická adorace
20. srpna 2021  Pátek Památka sv. BernardaOstrov          1800 – Mše svatá            
21. srpna 2021 Sobota Památka sv. Pia X., papežeAbertamy     1500  – Mše svatá
Ostrov – kaple sv. Rodiny  1730 – Mše svatá  
22. srpna 2021     21.  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Ostrov:           830 –  Mše svatáza farnost      1700 –  Nešpory
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  
Hroznětín:   1130 –  Mše svatá    

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 11 454,- Kč., z toho v Ostrově se vybralo 2 833,- Kč. a v Jáchymově 6 474,- Kč + 20,70 €. Zbylých 2 147,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) v 17h nešpory v kostele v Ostrově.

Na pátek připadá památka sv. Bernarda a na sobotu památka sv. Pia X., papeže. Mše svaté v Ostrově v 18h. od úterý do pátku. Ve čtvrtek po mši sv. eucharistická adorace. V Perninku bude mše sv. v úterý 16:30 a v Jáchymově ve středu v 16h. V sobotu v 15h mše sv. v Abertamech a v 17:30 v kapli Sv. Rodiny v Ostrově. Příští neděli jako obvykle mše sv. v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně v 11:30.

V nejbližší středu 18.8. v 18h. bude sloužit mši svatou v Ostrově otec biskup František Radkovský. Po mši svaté od 19h. zveme na besedu  s otcem biskupem Františkem.

Na sobotu 2. října farnost organizuje autobusovou pouť do Plzně a Klatov. Zahájíme jí v Plzni prohlídkou obnovené katedrály sv. Bartoloměje a setkáním s katedrálním farářem a naším bývalým kaplanem P. Pavlem Petrašovským. Následně u Plzeňské Madony prožijeme společnou mši svatou. V Klatovech bude na programu návštěva kostela narození Panny Marie a obnoveného jezuitského kostela včetně katakomb a setkání s naším bývalým farářem P. Markem Hricem. Pouť nebude fyzicky náročná a mohou se jí účastnit i osoby s omezenou pohyblivostí. Cena pouti je 230,- Kč. K účasti se můžete přihlásit v kanceláři nebo u kněží po večerní mši svaté. Při zápisu se bude vybírat záloha 150,- Kč.

14.8.2021 at 20:18 Napsat komentář

19. neděle v mezidobí

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (týden od 8. srpna 2021 do 15. srpna 2021)
8. srpna 2021   19 NEDĚLE V MEZIDOBÍ Ostrov            830 – Mše svatá za farnost
      1700 – Nešpory
Jáchymov   1000 – Mše svatá
Hroznětín    1130 – Mše svatá
  
10. srpna 2021  Úterý svátek sv. VavřinceOstrov          1800 – Mše svatá
Pernink        1630 – Mše svatá                        
11. srpna 2021  Středa Památka sv. KláryOstrov          1800 – Mše svatá
Jáchymov     1600 – Mše svatá
12. srpna 2021  Čtvrtek  Ostrov          1800 – Mše svatá   
                     1835 – Eucharistická adorace
13. srpna 2021  Pátek  Ostrov          1800 – Mše svatá            
14. srpna 2021 Sobota Památka sv. Maxmiliána M. KolbehoAbertamy                               1500  – Mše svatá
Ostrov – kaple sv. Rodiny  1730 – Mše svatá  
15. srpna 2021 Nanebevzetí Panny Marie   20  NEDĚLE V MEZIDOBÍOstrov:           830 –  Mše svatá za farnost    
                    1700 –   Nešpory
Jáchymov:   1000 –  Mše svatá  za živé a zesnulé rodáky z Jáchymova, mši sv. bude sloužit Msgr. František Radkovský    
Hroznětín:   1130 –  Mše svatá    

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 12 315,- Kč., z toho v Ostrově se vybralo 3 152,- Kč. a v Jáchymově 6 562,- Kč. Zbylých 2 601,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) v 17h nešpory v kostele v Ostrově.

Na pondělí připadá svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže patronky Evropy a na úterý svátek sv. Vavřince. Ve středu je památka sv. Kláry a v sobotu svatého Maxmiliána Maria Kolbeho. Na příští neděli připadá slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svaté v Ostrově v 18h. od úterý do pátku. Ve čtvrtek po mši sv. eucharistická adorace. V Perninku bude mše sv. v 16:30 v úterý a v Jáchymově ve středu v 16h. V sobotu v 15h mše sv. v Abertamech a v 17:30 v kapli Sv. Rodiny v Ostrově. Příští neděli jako obvykle mše sv. v Ostrově v 8:30, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně v 11:30.

Ve středu v 19h. se bude konat na faře v Ostrově setkání s otcem Danielem misionářem působícím na Krétě v pravoslavném prostředí. K účasti všechny srdečně zveme.

Příští sobotu 14. srpna proběhnou v Jáchymově Jáchymovské Dožínky. Podrobný program najdete na plakátku před kostelem. Završením  dožínek bude nedělní mše sv. v 10h. v Jáchymově, kterou bude sloužit otec biskup František Radkovský na úmysl za živé a zesnulé rodáky z Jáchymova.

Na sobotu 2. října farnost organizuje autobusovou pouť do Plzně a Klatov. Zahájíme jí v Plzni prohlídkou obnovené katedrály sv. Bartoloměje a setkáním s katedrálním farářem a naším bývalým kaplanem P. Pavlem Petrašovským. Následně u Plzeňské Madony prožijeme společnou mši svatou. V Klatovech bude na programu návštěva kostela narození Panny Marie a obnoveného jezuitského kostela včetně katakomb a setkání s naším bývalým farářem P. Markem Hricem. Pouť nebude fyzicky náročná a mohou se jí účastnit i osoby s omezenou pohyblivostí. Cena pouti je 230,- Kč. K účasti se můžete přihlásit v kanceláři nebo u kněží po večerní mši svaté. Při zápisu se bude vybírat záloha 150,- Kč.

5.8.2021 at 15:37 Napsat komentář


Banner

Kalendář aktualizací

Srpen 2021
Po Út St Čt So Ne
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Týdenní řád

NEDĚLE
Ostrov - 8:30, 12:30 (řeckokatolická liturgie, 1. a 3. neděli v měsíci), 17:00 (modlitba večerních chval)

Jáchymov - 10:00
Hroznětín - 11:30

ÚTERÝ
Ostrov - 17:00/18:00 (modlitba Svatého růžence)

Pernink - 16:30, 17:30 (farní společenství)

STŘEDA
Ostrov - 17:00/18:00 (mše svatá a nešpory), 18:00/19:00 (biblické společenství)

Jáchymov - 16:00

ČTVRTEK
Ostrov - 17:00/18:00 (v zim. čase v kapli sv. Rodiny), 17:35/18:35 (adorace, v zim. čase v kapli sv. Rodiny)

Hroznětín - 16:00 (mše jen po dobu letního času)

PÁTEK
Ostrov - 17:00/18:00, 15:00/16:00 (adorace a svátost smíření, 1. pátek v měsíci), 16:45/17:45 (pobožnost k Božskému srdci, 1. pátek v měsíci),18:00/19:00 (biřmovanci)

SOBOTA (mše s nedělní platností)
Ostrov - 18:00 (kaple sv. Rodiny)
Abertamy - 14:30
Horní Blatná - 16:00 (1. týden v měsíci)
Radošov - 16:00 (3. týden v měsíci)

Vysvětlivky
Zápis XX:XX/XX:XX značí začátek v zimní/letní čas.
Čas bez popisu značí mši svatou.

Úřední hodiny farní kanceláře

ÚTERÝ
Ostrov - 9:00 - 12:00 (kromě 1. úterý v měsíci)
Pernink - 13:00 - 15:00

STŘEDA
Ostrov - 9:00 - 12:00

ČTVRTEK
Ostrov - 13:00 - 16:00

PÁTEK
Ostrov - 9:00 - 12:00

Archiv

Klikněte pro zasílání upozornění na nové příspěvky na váš e-mail.

Přispěvatelé